Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİTLESEL ÖZEL ÜRETİM Mass Customization

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİTLESEL ÖZEL ÜRETİM Mass Customization"— Sunum transkripti:

1 KİTLESEL ÖZEL ÜRETİM Mass Customization
Mehmet ÖZCAN

2 Kapsam 1. Tanım Kitlesel Özel Üretim 2. Kitlesel Üretim Tipleri
3. Kitlesel üretimde Modüler Yaklaşım 4. Tasarım, üretim ve montaj aşamalarında kitlesel özel üretim 5. Kişiselleştirmede başarı faktörleri 6. Sonuç

3 Bilgisayar destekli esnek üretim sistemleri yardımıyla müşterinin siparişine uygun çıktı üretmektir.

4 Kitle Üretimi Her bir iş parçasının olabildiğince büyük miktarlarda yapılması ve böylece birim maliyetin düşürülmesi düşüncesine dayanır. Henry Ford’la birlikte literatüre giren kitle üretimi üretim bandlarında, seri halde çok sayıda üretim yaparak hem ölçek ekonomileri hem uzmanlaşmanın avantajlarından yararlanma imkanı sağlamıştır.

5

6 Bireysel-Özel Üretim İletişim teknolojilerinin gelişmesi(enformasyon toplumu), refah düzeyinin ve rekabetin artmasıyla arz yönlü ekonomi etkisini yitirmiş ve müşteriler farklı çeşitlerde ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak ürünler talep etmeye başlamışlardır. Bugünün müşterilerinin kalite, hız, düşük fiyat ve çeşitlilik beklentisinin karşılanmasıktle üretimi ile mümkün değildir. 1960’lardan itibaren kitle üretimi gerilemeye başlamış ve 1980’lerden sonra geçerliğini yitirmiştir. Yerini müşteri odaklı yaklaşım almıştır. Çeşitlilik ve ürün özelleştirmesi standart üretimin, dağınık ve heterojen pazarlar homojen pazarların yerini almıştır.

7

8 Kitlesel Özel Üretim Kitlesel üretimin düşük birim maliyet avantajını, bireysel-siparişe göre üretimin esneklik avantajı ile bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

9 Kavrama ilk olarak Stan Davis(1987) atıfta bulunmuştur:
“Bir işletme ne ölçüde özelleştirilmiş ürünleri kitlesel olarak pazara sunabiliyorsa, o ölçüde rekabetçilikte öne çıkar.” Steng ve Jiao ise ilk defa tanımlamıştır: “Bireysel tüketicinin taleplerine uygun mal ve hizmet üretimini neredeyse kitle üretimi etkİnliğiyle gerçekleştirmek.”

10 Kitlesel Özel Üretim Tipleri
Saydam KÖÜ İşbirlikçi KÖÜ Adapte KÖÜ Kozmetik KÖÜ

11 Saydam KÖÜ İşletmeler, mal ve hizmetleri müşterilerinin taleplerine göre uyarlayarak teslim ederler. Bilgisayar, araba, pizza

12 İşbirlikçi KÖÜ Müşteri ile birlikte çalışarak onların isteklerini karşılayacak özel ürünler üretirler. Dekorasyon-mobilya,

13 Adapte KÖÜ Standart ürünler üretirler. Müşteriler ürünü kendi zevk ve kullanımlarına göre şekillendirebilirler. Çift renkli mont, ayarlanabilir raf aralıklı kitaplık, direksiyon ayarı

14 Kozmetik KÖÜ Standart ürünleri farklı müşterilere farklı paketleme reklam ve servis yöntemleriyle sunarlar.

15 KÖÜ ve Modüler Üretim Anlayışı
Üretim hızının artırılması, maliyetlerin düşürülerek çeşitlilik sağlanması için modüllerden yararlanılması, kişiye özel üretimin kitlesel olarak yapılabilmesinde büyük önem taşımaktadır. Modüler yaklaşım kişiye özel ürünler üretmenin kolay bir yoludur.

16 Araştırmalar, Modüler yaklaşımın üretim etkinliğini artırdığını, Kişiye özel kitlesel üretim yapan işletmelerin büyük çoğunluğunun modüler yaklaşımı kullandığını, ortaya koymuştur.

17 Modüler Yaklaşım Yöntemleri
Ulrich ve Tung 6 çeşit modüler yaklaşım tespit etmişlerdir: 1. Ortak Parça Kullanımı 2. Ortak Temel Kullanımı 3. Montajdan önce boyutlandırma 4. Farklı Modüllerin Karıştırılması 5. Ortak tabanlı modüler ürünler 6. Sökülüp takılabilir modüller

18 Ortak Parça Kullanımı (component sharing modularity)
Aynı parçanın birden fazla üründe kullanılabildiği üretim tipidir. Ortak parça için farklı tasarımlarda eşit bir şekil ve hacimde boşluk ayrılmaktadır. Pil, cd rom

19 2. Ortak Temel Kullanımı (component swapping modularity)
Ortak temel üzerine farklı özellikteki parçaların takılabilmesine imkan verir. Matkap, mutfak robotu

20 3.Montajdan önce boyutlandırma (cut-to-fit modularity)
Parçanın diğer parçaya montajından önce istenilen ölçüde şekillendirilmesine dayanır. Ürünün farklı ihtiyaçlara göre en az işlem görerek kullanılmasına olanak verir. Gözlük sapı

21 4.Farklı Modüllerin Karıştırılması (mix modularity)
Farklı modüllerin karıştırılmasına izin verir. Ürün nihai olarak eklenen ürünün şeklini alır veya tüm ekler şeklini yitirebilir. Müşterinin kendi rengini bulmasına yardımcı olan duvar boyaları

22 5. Ortak tabanlı modüler ürünler (bus modularity)
Bir taban üzerine farklı modüler parçalar, farklı kombinasyonlarla takılabilmektedir. Sahne aydınlatmaları.

23 6. Sökülüp takılabilir modüller (sectional modularity)
Birbirine eklenebilir benzer veya aynı parçaların farklı şekillerde bir araya getirilmeleriyle farklı amaçlara hizmet eden ürünler oluşmaktadır. Lego oyuncaklar, bahçe çitleri, L tipi koltuk takımı

24 Kitlesel özel üretim müşterileri tasarım, üretim veya montaj aşamalarında sürece dahil edebilmektedir.

25 Tasarım ve Üretim Tasarım ve üretim aşamalarında müşteri ile beraber çalışmak müşterinin ürüne bağlılığını artırmaktadır. Tam anlamıyla müşteriye özel ürünler geliştirilebileceği gibi modüllerden yararlanılarak aslında müşterinin standart tasarım seçenekleri arasından seçim yapması da söz konusu olabilmektedir. Pencere

26 Montaj Montaj aşamasında müşterilerle beraber çalışmak kitlesel üretime en yakın yöntemdir. Dizüstü bilgisayarlarda müşterilere hafıza, renk, pil, işlemci, anakart, ekran gibi özelliklerini seçme şansı verilmesi.

27 Kişiselleştirmede Başarı Faktörleri
Talep yapısının analiz edilmesi Parçaların standartlaşması Bilgisayar teknolojisinden yararlanmak Kişiselleştirmenin sona bırakılması Geçmiş tasarımlara ait veritabanı Özel bir üretim süreci

28 Talep Yapısının Analiz Edilmesi
Müşteri talepleri genellikle belli tercihlerde yoğunlaşmaktadır. Amaç kişiselleştirilecek alanı daraltmak ve böylelikle maliyetleri düşürmektir.

29 Parçaların Standartlaşması
Tüm parçaları her zaman en baştan yapmak ekonomik değildir. Standartlaşmış ürünlerle özelleştirmeye gitmek maliyetleri düşürecektir.

30 Bilgisayar Teknolojisinden Yararlanmak
Bilgisayar ortamında tasarım, model üretimi ve simülatörlerden faydalanmak ve nihai ürün hakkında erken fikir sahibi olmak, geriye dönük, maliyetli değişikliklerin sayısını azaltır.

31 Kişiselleştirmenin Sona Bırakılması
Üretim süreci sonunda veya sonuna yakın bir yerde kişiselleştirmeye gitmek hatalardan dönüşü kolaylaştırır, maliyetleri düşürür.

32 Özel Üretim Süreci Kitlesel özel üretim süreci standart üretim yöntem ve süreçlerinden farklı tasarlanmalıdır. Daha esnek ve tüm aşamalarda ürüne müdahale edilebilir(geçişli) süreç ve üretim tesisi dizaynı faydalı olacaktır. tüm işlerin

33 Geçmiş Tasarımlara Ait Veri Tabanı Oluşturmak
Gelebilecek her türlü talebi en baştan tasarlayıp üretmeye çalışmak zaman kaybı ve maliyet artışını beraberinde getirir. İşletmenin kendi deneyimlerine ilişkin bir veri tabanı oluşturması, diğer işletmelerin deneyimlerinden hyaberdar olması gereklidir.

34 Sonuç ve Değerlendirme
1960’lardan sonra enformasyon toplumu ile birlikte tüketici talebinin kalite, hız ve çeşit yönünde değişmesiyle kitle üretimi geçerliğini yitirmiştir. Müşteri odaklı yaklaşımın hakim olmasından sonra işletmeler farklı müşteri taleplerine hitap edecek üretim yöntemlerini daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirmenin yolunu aramaya başlamışlardır.

35 Sonuç ve Değerlendirme
Kitle üretimi ve bireye özel üretimin avantajlı yönlerini bir araya getirdiği düşüncesiyle Kitlesel Özel Üretim kavramı ön plana çıkmıştır. Sektörlerde rekabet yoğunlaştıkça kitlesel özel üretime geçiş yaşanmaktadır.

36 Sonuç ve Değerlendirme
Kitlesel özel üretimin başarılı olarak uygulanabilmesi klasik üretim ve pazarlama anlayışlarından farklı bir yaklaşım gerekmektedir.

37 Teşekkürler


"KİTLESEL ÖZEL ÜRETİM Mass Customization" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları