Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BBY 217 İletişim ve Toplum-I 1. Ders: Giriş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BBY 217 İletişim ve Toplum-I 1. Ders: Giriş"— Sunum transkripti:

1 BBY 217 İletişim ve Toplum-I 1. Ders: Giriş
Dersin genel içeriği Dersin işleniş yöntemi Ders için kaynaklar Derse ilişkin teknik konular Sınav sayısı Devam durumu Ders ile ilgili etkinlikler

2 İletişim: Tanımlar, Amaç ve İşlev
2. Ders İletişim: Tanımlar, Amaç ve İşlev

3 2. Ders Tanımlar İnsanlararası karşılıklı ilişki,
İleti (mesaj) alışverişi, Bilgi paylaşma süreci, Etkileşim süreci, Bilgi, düşünce ve tutum aktarımı, Bireyler arası ortaklık kurma, Bireysel varlıkların ve toplumsal ilişkilerin sürdürülmesini sağlayan insan ilişkisi, Kişilerarası bilgi, duygu ve haber alışverişi, Karşılıklı anlam paylaşım süreci,

4 Kişilerarası bilgi, duygu ve haber alışveriş süreci
2. Ders Tanımlar…devam Haberin, bilginin yani kültürün insan topluluklarına dağıtımı, Birey-birey, birey-grup, grup-grup ilişkisi, İletilerin kaynaktan alıcıya iletilme süreci. Nitelikli bir etkileşim, değiş-tokuş, paylaşım süreci. İletiler aracılığıyla toplumsal etkileşim süreci Kişilerarası bilgi, duygu ve haber alışveriş süreci

5 2. Ders Amaçlar-İşlevler
Bireyde yeni bir tutum geliştirme, Bireydeki tutumun şiddetini azaltma ya da artırma, Etkilemek-değiştirmek, İnsanı kendi yaşamı ve çevresi üzerinde etkin ve belirleyici kılmak, Bireyselliği toplumsallığa dönüştürme, Ötekini tanıma-onu anlama, Kendini gerçekleştirme,

6 2. Ders Amaçlar-İşlevler…devam
Bireysel işlev: Bireyler arası etkileşimi (bilgi-duygu paylaşımı) sağlamak, Toplumsal işlev: Toplum değerlerini oluşturmak, geliştirmek, denetlemek ve toplumsal geleneklerin sürdürülmesini sağlamak.

7 2. Ders İletişim Türleri Toplumsal İlişkiler Sistemi olarak:
Kişilerarası iletişim Grup iletişimi Örgüt iletişimi Toplumsal iletişim Kullanılan Kanal ve Araçlara Göre: Görsel İşitsel Görsel-İşitsel Dokunma Kitle iletişim Doğal araçlarla Yapay araçlarla

8 2. Ders İletişim Türleri…devam
Grup İlişkisinin Yapısına Göre: Biçimsel (Resmi) Biçimsel olmayan (Gayrı resmi) Kullanıcı Kodlarına Göre: Sözlü Sözsüz Yazılı Zaman ve Mekan Boyutuna Göre: Yüz yüze Uzaktan

9 2. Ders…devam İletişim Süreci
Kaynak İleti Kanal Araç Alıcı Geribildirim Gürültü (Engelleyiciler)

10 2. Ders İletişim Süreci Unsurları
Kaynak (Gönderici): İletiyi gönderen kişi, grup, kurum vb. Kişi, grup ya da kurum olabilir. Kaynağın statüsü Kaynağın güvenilirliği Kaynağın doğruluğu Kaynağın inandırıcılığı İleti: Bilgi, duygu ya da haber içeren mesaj Sözel (Konuşma, yazı vb.) Sözsüz (Bakış, mimik, resim vb.) İletinin açık, anlaşılır olması Uygun biçimde söylenmesi İçinde bulunulan kültüre (anlamlandırmaya) uygun olması

11 2. Ders İletişim Süreci Unsurları…devam
Kanal-Araç: İletinin gönderildiği ortam ve teknik. Fiziksel (Ses, bakış, mimik vb.) Teknik (Telefon, telgraf, İnternet, uydu vb.) Toplumsal (TV, okul, konferans vb.) Topluca (Medya)

12 2. Ders İletişim Süreci Unsurları…devam
Alıcı: İletiyi alan kişi, grup, kurum vb. Statüsü Değer ölçüleri, Tutumu Algılayış biçimi Bilgi–duygu-dil düzeyi Kültürel kimliği, ilgileri, gereksinimleri Geribildirim: Alıcının gelen iletiyi algılayıp kaynağa (göndericiye) yanıt vermesi. Sürecin tamamlandığını gösterir. Yeni süreci başlatır ya da başlayan süreci devam ettirir. Gürültü: İletişimi engelleyen çevresel unsurlar Ses, gürültü, parazit yazı ve görüntüler vb.

13 2. Ders İletişim Süreci Unsurları…devam
Örnek Bir konuşmacı (kaynak) ortak bir dil aracılığıyla (örn. Türkçe) küreselleşme konusundaki bilgisini (mesaj/ileti) ses dalgaları yoluyla(kanal) ve mikrofon (araç) kullanarak dinleyicilere (alıcı) aktarır. Dinleyiciler de ona soru sorarlar (geribildirim). Bu arada diğer dinleyiciler kendi aralarında yüksek sesle konuşurlar (gürültü).

14 2. Ders İletişim ve Dil Temel işlevi: İletişimi sürecini gerçekleştirme Heyecan (duygu) bildirme işlevi: Of! Canımı sıkma. Alıcıyı harekete geçirme işlevi: Aç artık şu kapıyı! Kanalı kontrol işlevi: Söylediklerimi anladın mı? Geribildirimi sağlama işlevi

15 2. Ders Teşekkürler

16 3. Ders Toplumsal İletişim ve Kütüphane
Terimin kökeni Latince “communis”,İngilizce “communication 4560 kullanımı ve 15 anlamı

17 3. Ders Toplumsal İletişim
Bireysel iletişim-toplumsal iletişim Toplumsal iletişim İletişim olmadan toplum olamaz. Toplum yaşamının başından beri vardır. Toplumsal varlık haline gelebilmenin ve toplumu bütün kurumlarıyla yaşatmanın bir koşulu. Toplum yaşamında sürekliliği sağlar. Toplumsal ilişkileri sürdürür. Toplumsal etkileşimi sağlar. Toplumsal sorunlara iletişim aracılığıyla çözüm üretilir.

18 3. Ders Toplumsal İletişim…devam
Toplum-iletişim ilişkisi Toplum, düzenlenmiş sürekli insan ilişkileridir. Toplumun süreklilik, düzenlilik ve istikrarlı bir süreç oluşu-iletişim ilişkisi Toplumu bağlayan bir ağdır.

19 3. Ders Toplumsal İletişim:Kavramsal Çerçeve ve Tanım
Kavramsal Çerçeve: İletişimin toplum, toplumsal yapı, toplumsal yaşam, toplumsal kurumlar ve toplumsal ilişkiler bağlamında ele alınışı./İletişim olgusunun toplumsal boyutunu/niteliği Tanım:Bir toplumun üyelerinin ortak maddi ve manevi etkinlikleri nedeniyle aralarında oluşan ilişkileri doğrudan ve dolaylı yollarla toplumun bütününde gerçekleştirme süreçleri.

20 3. Ders Toplumsal İletişimin Amaç ve İşlevleri
Temel amaç: Toplumun varlığını koruma ve geliştirme, toplumsal yaşam üzerinde üzerinde belirleyici olma çabası. İşlevler: 1. Toplumsallaştırma 2. Kültür

21 3. Ders Toplumsal İletişimin Amaç ve İşlevleri
Toplumsallaştırma İşlevi: Toplum yaşamı içinde kurulan insan ilişkileri içinde paylaşılan ve geliştirilen anlamların mekanda taşınmasını ve zamanda korunmasını, ayrıca, toplumsallaşma sürecinde bir yandan toplumun geçmişteki başarılarını ve diğerlerini canlı tutarak, gelenekleri ve kültürel kimliği koruyarak, bir yandan da yeni uygulamaları, düşünceleri ve değerleri yaygınlaştırarak toplumsal/kültürel sistemlerin değişim sürecinde yeniden üretimini sağlar. Toplum, toplumsal ilişkiler bütünüdür ve toplumsal ilişkiler iletişimle sürdürülür. Bireyi toplumun üyesi/parçası yapmada norm, anlam, kural ve değerlerin öğretilmesi, aktarılması

22 3. Ders Toplumsal İletişimin Amaç ve İşlevleri
Kültürel İşlevi: Bilgilerin ve başarıların kuşaktan kuşağa aktarılması. Kültürün iletişim aracılığıyla sürdürülmesi.

23 3. Ders Toplumsal İletişim-Kütüphane İlişkisi
Toplum, toplumsal kurum ve ilişkilerden oluşur. Kütüphane toplumsal bir kurumdur. İletişim sürecinin tümü: Kütüphane bir ileti (bilgi) aktarım sürecidir. İleti unsuru-kütüphane ilişkisi: İletiyi (bilgiyi) içeren kurum. İletileri ileten araç/kanal olarak kütüphane Alıcı olarak kütüphane

24 3. Ders Toplumsal İletişim-Kütüphane İlişkisi
6. İletişimin temel unsuru dili geliştiren kurum olarak kütüphane 7. Dijital uçurumu azaltarak bilginin toplumsal iletişimini sağlayan kurum olarak kütüphane 8. Bilginin iletiminde teknoloji engelini aşmaya yardımcı olan kurum olarak kütüphane 9. İletişim hakkının gerçekleştirilmesine yardımcı olan kurum olarak kütüphane

25 KÜTÜPHANE, TOPLUMSAL BİR İLETİŞİM KURUMUDUR.
Sonuç Kütüphane kurumu toplumsal iletişim sürecinin bir parçasıdır. Kütüphane kurumu toplumsal iletişimde bir araç/kanaldır. Kütüphane toplumsal iletişim için bir olanaktır. KÜTÜPHANE, TOPLUMSAL BİR İLETİŞİM KURUMUDUR.

26 Öneriler İletişim kuramından yararlanılmalıdır.
Kütüphane hizmetlerinde iletişim olanakları kullanılmalıdır. Toplumsal iletişimde kütüphanelere gereken yer ayrılmalıdır. BBY bölümlerinin iletişim fakültelerinde olması daha uygun olabilir.

27 Teşekkürler

28 Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Araçları
4. Ders Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Araçları Kitle “Büyük insan topluluğu, kütle.”

29 4. Ders Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Araçları
Kitle Toplumu Nüfusça çok büyük toplum Cemaat (topluluk) cemiyet (toplum) kitle (büyük toplum)

30 4. Ders Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Araçları
Kitle Toplumu Özellikleri Büyük nüfuslu Kentlerde toplanmış, kentlerde yaşayan Yığın, kalabalık, sürü Kitle iletişim araçları ile yaratılır. Homojen (kendi içinde az farklılaşmış) Kalabalık içinde yitip giden insan Toplumsal robot Tek başına başka, toplulukta başka

31 4. Ders Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Araçları
Kitle Toplumu: Tarihsel Süreç Sanayi Devrimi-Kentleşme sonrası 2. Dünya Savaşı (Hitler etkisi) sonrası Küreselleşme - küresel köy sonrası

32 4. Ders Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Araçları
Tanım Kitlelere yönelik ileti üretimi ve dağıtımının kurumsallaşmış biçimi. Kendi içinde göreceli olarak az farklılaşmış bir topluluğa yönelik bilgi ve anlam aktarımı. İletinin bir ya da birçok kitle iletişim aracı ile geniş ve bilinmeyen bir kitleye (dinleyici-okuyucu-izleyici) iletilmesidir. Bilgi ve duyguların geniş bir kitleye teknik araçlarla tek yönlü olarak iletilmesi sürecidir. İletişim kavramından farkı: İletişim her türlü araçla kurulur, kitle iletişimi teknik araçlarla kurulur.

33 4. Ders Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Araçları
Kitle İletişiminin Özellikleri Kitle toplumu-Kitle iletişim araçları ilişkisi Teknolojik gelişmelere dayalıdır Büyük çaplı iş bölümü gerektirir. Karmaşıktır. Tek yönlü bir iletişimdir. Alıcısı sayısı çok büyüktür. Yüz yüze değil araçlıdır. Kaynak genellikle profesyoneldir. İleti oluşturmak büyük yatırım gerektirir. Birkaç kişinin büyük sayılardaki kişiler için ileti yaratmasıdır.

34 4. Ders Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Araçları
Tanım Bir iletinin aynı anda çok sayıda alıcıya gönderildiği araçlardır. (4. Güç) Kitle iletişim araçları nelerdir? İnternet, televizyon, radyo, sinema, tiyatro, gazeteler, dergiler, kitaplar vb. İşlevler Haber verme/Bilgilendirme, Eğitim, Toplumsallaştırma Kültür (yaşama biçimi) üretme, Eğlendirme, Siyasal yönlendirme, Tartışma ve diyalog, İdeoloji üretme. Propaganda, Motivasyon, Reklam, Para kazanmak,

35 Ermenileri sever misiniz?
5. Ders Tutumlar Köpek eti yer misiniz? Neden yemezsiniz? Ermenileri sever misiniz? Neden sevmezsiniz?

36 Tutum (Tanım) Düşünce, duygu ve davranışları etkileyen, oluşturan eğilim. Davranışa hazırlayıcı eğilim

37 Tutumların İşlevi Davranış eğilimi yaratır.
Düşünce-duygu-davranış eğilimi bütünleşmesi yaratır.

38 Tutumun Unsurları (Öğeleri)
Bilişsel (bilgisel) öğe Duygusal öğe Davranışsal öğe

39 Tutumun Özellikleri Güç derecesi. (Duygusal öğenin etkisi) Karmaşıklık
Diğer tutumlarla ilişki ve merkezilik sorunu Öğelerarası tutarlılık-tutarsızlık Tutumlar arası tutarlılık

40 Tutum-Davranış İlişkisi
Tutum davranışı yaratan unsurlardan bir tanesidir. Davranış : Tutum Ortamsal Etkenler Alışkanlıklar Sonuç beklentisi

41 Tutumların Gelişmesi Tutumlara sahip olarak doğulmaz. Zaman içinde gelişir ve değişir. Erken yaşlarda oluşurlar. (3 yaşındaki zenci çocukların tutumu) Erken yaşlarda gelişen tutumların genellikle değişmez. Toplumsal normlar ve kültür etkilidir.

42 Kalıplaşmış Tutumlar Küçük yaşlarda gelişir.
Tarihsel, kültürel, politik, ekonomik vb. etkenler rol oynar. Değiştirilmesi çok güçtür. Bilişsel öğe eksikliğine dayanır. Kulaktan dolma bilgilere dayanır. Bilgi eksikliğinde bilgi yokluğunu kapatırlar. Bu nedenle, bilgi eksikliği giderilmedikçe kalıp tutumlar değişmez. Süreklidirler. (20 yıllık üniversite öğrencilerinin tutumu, Avusturya’daki-Almanya’daki Türk işçilerin tutumları, Maltalı vatandaşın Osmanlı fikri) Duygusal öğesi güçlüdür. O yüzden de değiştirilmesi güçtür. Propaganda ve duygusal etkilere açıktır.

43 6. Ders Toplumsallaşma Süreçleri: Tanımlar
Bir arada yaşama isteğine/kararlılığına sahip ve bunu oluşturdukları kurallara uyarak gerçekleştiren devamlılığı, istikrarı ve düzenliliği olan insan topluluğu.

44 Toplumsallaşma Tanım Toplumsallaşma
İnsanın toplumun üyesi/parçası haline gelmesi. Toplum tarafından belirlenen normlara uygun davranan bir kişi olmak. Ailenin, akrabaların, komşuluğun, köyün, şehrin, ulusun bir parçası olduğunu öğrenmesi ve kabul etmesi. Biyolojik varlıktan toplumsal varlığa geçiş

45 Toplumsallaşma: Sürecin Özellikleri
Karmaşık bir süreçtir. Sayısız kişinin, olayın, sosyo-ekonomik ve kültürel koşulların, gelenek-göreneklerin, törelerin, yasaların, coğrafyanın (fiziksel çevrenin) vb. etkisi vardır.

46 Toplumsallaşma Araçları (Süreçleri)
Eğitim Kültür (Gelenek-görenek, töre, alışkanlıklar, yaşam tarzı vb.) Ahlak Vicdan (Freud: (Bilnçaltı- Bilinç- Üst Bilinç) Bilinçaltı: Yasaklar, psişik enerji deposu, güdüler (Saldırganlık, şiddet, cinsellik vb.) Bilinç: Gerçekçi, ussal ve dengeleyen unsur, (toplumca kabul edilenlere izin verir, diğerlerini bastırır) Üst bilinç: yasaklayan Din Hukuk

47 ÖTEKİLEŞTİRME ve EMPATİ
7.Ders ÖTEKİLEŞTİRME ve EMPATİ

48 Ötekileştirme ve Empati Tanımlar
Kendi özdeğerliliğini başkasının farklılığını kötüleyerek ve kendini överek artırma çabasıdır. Kendini ne olduğunu değil ne olmadığını anlatarak tanımlama. Bir kimlik oluşturma çabası Azınlık olan grubun çoğunluk olan gruba göre düşünülmesi İçten içe kendi değer yargılarının üstünlüğünü temel alıp, kendini kusursuz sayarak, kendi zayıflıklarını saklama çabası. Önem ya da konum bakımından uzakta olan. Farklı olanı dışlama Farklı olanın kötü ve düşman olduğunu savunma Kendini başkalarına karşıtlıkla tanımlama Kendini öteki üzerinden tanımlama

49 Öteki Örnekleri Kadın, çocuk, yaşlı, çingene, Yahudi, Türk, homoseksüel, ev kadını, şehir kadını, faşist, komünist, alevi, Şii, Ortadoğulu, Amerikalı, dul, Mardinli, Laz, Kürt, Yunan, Ermeni, ezik, tiki, batılı, doğulu vb.

50 Ötekileştirmenin Ortaya Çıkışı
Çocuklukta Anne babanın tavrı Eğitim ve kültürün beslemesi

51 Ötekileştirmenin Sonuçları
Dışlama Düşman yaratma Bölünme, çatışma ve savaş Herşeye iyi-kötü diye bakma Kendini hep iyi ve doğru sayma Kendini eleştirememe Kişiyi ve toplumu zayıflatır Kolaycılığa kaçmadır. Kendini kabul ettirirken başkalarını kötülemeye varır. Çıkarcı ve bencil yapar. Ötekileştirdiğimizi homojen sayma/genelleştirme Anlamayı ve diyaloğu olanaksız kılar.

52 Ötekileştirmeyi Önleme
Hepimizin bir anneneden doğduğu gerçeğini kabul etmek. Eğitim Düşünce özgürlüğü Ben(cillik)ten sen(cillik)e geçiş. Bizim de başkaları için “öteki” olduğumuzu bilmek. Bilgi ve bilinç EMPATİ

53 EMPATİ Tanım “İçinde hissetme” (En-patheia), duygu, algılama, duygudaşlık, anlayış, duyarlılık, eşduyum. Yüreğin yüreğe dokunuşu. Bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durumu anlamak ve içselleştirmek. Bir insanın, kendisini karşısındakinin yerine koyarak, onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi, olaylara onun bakış açısıyla bakmasıdır.

54 Empati için Gerekli Unsurlar
Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır. Karşımızdaki kişinin duygularını doğru olarak anlamamız gerekir. Ne düşündüğünü anlamamız ve hissetmemiz gerekir. (Bilişsel ve duygusal bileşenler) Empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşıdaki kişiye iletilmesi.

55 Empatinin Sonuçları Yardım etme, paylaşmayı sağlar.
İnsanları birbirine yakınlaştırır. Şefkat ve acıma duygusu yaratır. Doğru anlama ve doğru davranmayı sağlar. İşbirliği, üretkenlik, refah sağlar. Mutluluğu artırır. Huzur verir. Büyüme ve olgunlaşmayı sağlar.

56 Empati Türleri Onlar Basamağı: Üçüncü kişilerin tepkilerini/tutumlarını bildirmek (ayağını yorganına göre uzatmak). Ben basamağı: Benmerkezci. (Bende de aynı dert var!) Sen Basamağı: O kişinin rolüne girer, o kişinin bakış açısıyla bakar. Kendi ya da toplumun düşüncelerini dile getirmez.

57 Empati Yeteneğini Kazanma
Açık uçlu sorular sormak Yavaş hareket etmek Hızlı yargılara varmaktan kaçınmak Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak Geçmişten ders almak Bazen olayları akışına bırakmak


"BBY 217 İletişim ve Toplum-I 1. Ders: Giriş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları