Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞ:Atölye ve Meslek derslerinin Öğrenciye rahatça aktarılabilmesi için Öğretmenin önceden belirlenen bir yöntem ve belirli bir plan dahilinde öğretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞ:Atölye ve Meslek derslerinin Öğrenciye rahatça aktarılabilmesi için Öğretmenin önceden belirlenen bir yöntem ve belirli bir plan dahilinde öğretim."— Sunum transkripti:

1

2 GİRİŞ:Atölye ve Meslek derslerinin Öğrenciye rahatça aktarılabilmesi için Öğretmenin önceden belirlenen bir yöntem ve belirli bir plan dahilinde öğretim yapması gerekir Atölye ve meslek derslerini öğretecek kimsenin 1-Mesleğini iyi bilmesi 2- Öğreteceği konuya en uygun öğretim metodunu seçebilmesi 3- Uygun bir eğitim ortamı hazırlaması 4- Bunları günlük bir ders planında göstermesi gerekir. Bu nedenle bu derste 1 - Usta öğreticide bulunması gereken vasıfların tanıtılması Öğretimin basamaklara ayrılması Bir ders planının hazırlanması Yalnızca beceri öğretimine uygun öğretim metotları konuları bulunmaktadır.

3 “DÜNYANIN EN ZENGİN HAZİNESİ İYİ ÖĞRENİLMİŞ BİR SANATTIR” “SANAT ALTIN BİLEZİKTİR” “BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE FAYDALI OLACAK ŞEKİLDE YAŞAMADIKCA VE ONLARA BİRAZ GENİŞ DÜŞÜNÜŞ, BİRAZ FAZLA CESARET VE BİLHASSA İYİ AHLAK SAĞLAMLIĞI AŞILAMADAN HAYATTAN ÇEKİLMEYELİM” Bir Afrika Deyişi Her sabah bir ceylan uyanır Afrika’da Kafasında tek bir düşünce vardır En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşabilmek Yoksa aslana yem olacaktır Her sabah bir aslan uyanır Afrika’da Kafasında tek bir düşünce vardır En yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşabilmek, Yoksa açlıktan ölecektir. İster aslan olun, İster ceylan olun hiç önemi yok. Yeter ki güneş doğduğunda koşuyor olmanız gerektiğini, Hem de bir önceki günden daha hızlı koşuyor olmanız gerektiğini bilin.

4 1-USTA ÖĞRETİCİNİN GÖREVLERİ Mesleğine gerçekten vasıf olan bir kişinin başkalarını o meslekte yetiştirmek için öğretmesi gereken hususları bilmesi, o kişinin başarılı bir usta yada usta öğretici olacağını garanti etmez.Çünkü bir mesleği öğretebilmek için öğretim metotları ismi adı altında toplanan teknikleri,amaçları, düşünceleri ve özel becerileri de bilmek gerekir. Çünkü nelerin öğretileceğini bilmekten başka o hususları en iyi şekilde nasıl öğreteceğini de bilmesi gerekir.Başka bir deyişle bir kişinin mesleği başkalarına öğretebilmesi için önce kendisinin ikinci bir mesleği yani öğretmenlik mesleğini öğrenmesi gerekir. Anlatılan konunun öğrenci (Çırak) tarafından rahatça anlaşılması için usta öğreticinin bir öğretim planı yapması gerekir.Öğretimin bu amaçla planlanması usullerine Öğretim Metotları denir. Başlıca Öğretim metotları Anlatım,Soru cevap, Çizim. Gösteri ve Uygulamalı öğretimdir.

5 Yaptığı öğretimin başarılı olmasını isteyen bir usta öğretici bu metotlardan rast gele birini seçemez.Uygun bir seçim yapabilmesi için seçtiği metodu nasıl kullanacağını bilmesi ve metotların her birinin çıraklar üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olması gerekir.Kısaca usta öğretici çırağın nasıl öğrendiğini bilmesi gerekir. Bir bilgi veya beceriyi basitçe öğrenciye aktarmak mümkün değildir. Çünkü öğrenme işlevi ancak gördüklerini,işittiklerini,ve okuduklarını uygulayabilmesi ile tamamlanmış olur.Çoğunlukla çırakların fark edemedikleri bu hususun usta öğretici tarafından çok iyi fark edilmesi gerekir.

6 EĞİTİCİ USTANIN GÖREVLERİ * EĞİTİM GÖREVİ *ÖLÇME DEĞERLENDİRME (KALİTE KONTROL)GÖREVİ * ORGANİZASYONVE YÖNETME GÖREVİ A-EĞİTİM GÖREVİ 3308 sayılı kanun çırak ve kalfaların teorik ve teknik eğitimlerini okulda, pratik eğitimlerini işyerlerinde usta öğreticiler nezaretinde yaparlar denmektedir. Görüldüğü gibi çırak ve kalfaların pratik eğitimlerinden usta öğretici sorumludur. Çırağa sanatını öğretmek ve onu bütünü ile eğitmek usta öğreticinin görevidir.

7 Usta öğreticinin başlıca eğitim görevleri şunlardır. 1-Öğretme ve öğrenme konularını, öğretim metotlarını ve tekniklerini bilir.Bunları teorik ve pratik eğitime uygular. 2- Uygulama çalışmalarını iyi planlar. Disiplinli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar. 3- İş yerinde ağırbaşlı ve olumlu davranışları ile örnek teşekkül etmelidir. 4- Çeşitli öğretim araç ve gereçlerinin hazırlanmasını ve yerinde kullanılmasını bilir. 5- İyi bir gözlemci görevini yapar ve rehberlik eder. 6- Öğretmeye devamlı arzuludur. 7- Uygulamalı ve teorik çalışmaları objektif olarak değerlendirir.

8 B-ÖLÇME DEĞERLENDİRME GÖREVİ: Usta öğreticinin ana görevi, iş yerini üretim amacı ile düzenlemek,Üretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli ortam ve şartları sağlamaktır. Bu günün sanayisinde üretimi yapmak yeterli olmayıp, kaliteli ve standartlara uygun üretmekte mecburiyet haline gelmiştir.Üretilen ürünü standartlarla karşılaştırıp düzeltilmesi istenen yerlerini düzelttirebilmelidir. Kısaca iş yerinde her faaliyeti değerlendirecek olan en başta gelen kişi usta öğreticidir. Çırak ve kalfaların çalışmalarını takip,başarılarını ölçmek geliştirmek, usta öğreticinin en önemli görevleri arasında yer alır.

9 Ölçme değerlendirme yapan bir usta öğretici; 1.Teknolojiyi iyi bilmelidir 2.Bir insanın nasıl öğreneceğini, becerilerini nasıl geliştireceğini bilmelidir. 3.Çırakların karşılaşacağı güçlükleri yok etmelidir. 4.Mesleğinde iş ve işlemleri en iyi şekilde yapabilmeli ve gösterebilmelidir. 5.Konusunu etkinlikle anlatabilmeli, öğrencinin ilgisini sürdürebilmelidir

10 ORGANİZASYON VE YÖNETİM GÖREVİ: Usta öğreticin mahiyetindeki kaynakları ekonomik ve verimli bir şekilde kullanabilmesi için iş yerini düzenlemesine ORGANİZASYON denir. Organizasyon ve yönetim görevleri arasında ; 1.iş yerinin yapısını geliştirmek 2.Yetki ve mesuliyetleri dağıtmak 3.İş birliğini geliştirmek ve bu gaye ile gerekli koşulları hazırlamak 4.Görevin gereklerini personele anlatmak,başarmalarına yardımcı olmak ter alır.

11 USTA ÖĞRETİCİDE BULUNMASI GEREKEN VASIFLAR Dinamik ve başarılı bir öğretim programı için becerikli usta öğreticilerin bulunması bir zarurettir.Ülkemizin milli kalkınma planlarında ön görülen hedeflere ulaşılması için daha çok sayıda ve daha iyi eğitim görmüş usta ve kalfalara ihtiyaç vardır.Eğitim sistemimizin bütünü içersinde Mesleki ve teknik öğretime daha çok sayıda öğrencinin aktarılması planlandığı gibi mevcut çırak ve kalfalarımızı bütünü ile eğitmek planlanan eğitim reformunun önemli unsurlarından birini teşkil etmektedir. Usta öğreticilerimizin kendilerinden beklenilen hizmetlerden biriside, etkili ve pratik değeri olan bir meslek eğitimi gerçekleştirmeleridir. Bu tür bir meslek eğitimi diğer mecburi unsurlarla birlikte hem kendi konusunda hem de ÖĞRETİM METOTLARINDA yetkili olan ustalarla mümkündür.Vasıflı usta öğretici iş dünyasının istediği BİLGİ- BECERİ ve İŞ ALIŞKANLIKLARI ile fert arasında bağlantıyı sağlar.çırakların ihtiyaç duyduğu unsurları zamanında hızlı ve etkili bir şekilde sağlar. Usta öğreticinin başarısındaki temel ölçü,öğretimin sonucu olan çırağın ne kadar öğrendiğidir.

12 USTA ÖĞRETİCİDE BULUNMASI GEREKLİ TEMEL VASIFLAR ŞUNLARDIR. 1.Öğretimi yapılacak konuda yeterlilik 2.Öğretim tekniklerinde yeterlilik 3.Kaynak buluculuk ve yaratıcılık 4.Değerlendirme alışkanlığı 5.Öğretme arzusu 6.İyi ilişkiler kurma ve geliştirme yeteneği

13 1-ÖĞRETİMİ YAPILACAK KONUDA YETERLİLİK Her hangi bir iş yerinde belirtilen hedeflere varmanın ilk şartı eğitim programını uygulayacak usta öğreticinin Sanayinin istediği bilgi beceri seviyesine sahip olmasıdır. Günümüzde bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi bir kısım bilgi ve becerileri geçersiz hale getirirken,yeni bilgi ve becerileri de beraberinde getirmektedir. Bu sebeple sanayinin istediği insan gücünü eğitmek için usta öğreticilerin kendisini devamlı bir şekilde yenilemesi başarılı bir öğretim için ilk ve temel mecburiyettir. KISACA VASIFLI BİR USTA ÖĞRETİCİ a-Beceri konusunda yeterli olmalıdır. b- Teknik bilgi bakımından yeterli olmalıdır. c-Teknolojik gelişmeleri takip etmeli bunlara uyum göstermelidir.

14 2-ÖĞRETİM TEKNİKLERİNDE YETERLİLİK: Vasıflı bir öğretmenin (usta öğretici)her dersi öğrencinin zamanını en iyi kullanacak şekilde planlaması gerekir. Usta öğreticinin öğretim tekniklerini anlaması ve bunları yeterince etkili olarak kullanabilmesi gerekir. Bu nedenle: 1-Kusursuz ve anlaşılır bir şekilde konuşması 2-Öğretilecek konuyu öğrencilerin öğrenme kapasitelerine göre organize edebilmesi 3- Önemli ve hatırda tutulması istenilen unsurların öğretim sırasında uygun bir biçimde pekiştirilmesi 4- Öğretilen konunun uygulamasını yaptırabilmesi ve öğretimin ne ölçüde başarılı tespit etmek ve mütakip öğretimi pekiştirmek amacıyla gerekli sınırlamaları yapabilmesi gerekir.

15 Kısaca; vasıflı bir meslek öğretmenin 1- Beceri öğretim metotların etkili uygulayabilmesi 2- Bilgi öğretim metotlarını bilmesi ve uygulayabilmesi 3-Öğretim metodunu fertlere ve şartlara göre değiştirebilmesi 4-Dersi planlayabilme yeteneğine sahip olması 5-öğrencilere problem çözmede yardımcı olması gerekir. 3- KAYNAK BULUCULUK VE YARATICILIK Usta öğreticinin kaynak bulucu ve yaratıcı niteliğe sahip olması gerekir. Vasıflı bir usta öğretici; Yapılacak iş konusu ile ilgili yeni bir proje Yeni bir araç Öğrenicinin başarısını daha etkili ölçmek için yeni bir metot geliştirebilir.

16 4-DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIĞI: İyi bir usta öğretici Öğretim sırasında devamlı ara değerlendirmeler yapmalıdır.Çırağın istenilen hedefe uygun şekilde öğrenmede ilerleme sağlayıp sağlamadığını değerlendirmesi gerekir. Bu nedenle usta öğretici uygun sorularla öğrenmeyi test etmeli yada iş yaptırma yöntemi ile çırakları sınav etmelidir. İmtihan yapmadaki esas amaç Çırakları başarılarına göre sıralamak, öğretilen konunun hangi ölçüde öğretildiğini tespit etmek ve öğretmene yeniden öğretmenin gerekli olup olmadığını göstermektir.

17 5-ÖĞRETMEYE ARZULU OLMAK İyi bir öğretiyi meydana getiren vasıfların en başında kişinin öğretim görevini sevmesi gelir. Öğretici programlarda tespit edilmiş olan davranış değişikliklerini kazanabilmesi için çıraklara sürekli olarak yardımcı olmalıdır.Çıraklar da meydana gelen öğrenme davranış değişiklikleri olana kadar sabırla gerekli açıklama ve gösterileri yapmalıdır. Öğretimde istenilen sonucu sağlayabilmek için öğretmenin ilgisinin; çırağa ne öğretildiği değil onun ne öğrendiği üzerinde yoğunlaşmalıdır. 6- OLUMLU İLİŞKİLER KURMADA YETERLİLİK Başarılı bir Usta öğretici hem çıraklarıyla, velileriyle ve Mesleki eğitim merkezleri ile iyi ilişkiler içersinde olması öğretme ve öğrenmeyi olumlu yönde etkiler.

18 ÖĞRETİM BASAMAKLARI Öğrenme ferdidir.öğrenci gurup içersinde bulunsun veya bulunmasın ferd olarak öğrenir. Öğrenme öğrencinin mesuliyetindedir. Öğretici öğrenme için uygun şartları yaratabilmelidir. Öğretme ferdin öğrenmesini arttırma ve kolaylaştırma sürecidir. Öğreticinin her faaliyeti ve davranışı bu amaca yönelik olmalıdır.Öğrenmede etkili faktörler şunlardır: 1- Fiziki faktörler 2- Zihni faktörler 3- Duygu faktörleri Öğretmenin meydana getirdiği fiziki,zihni ve duygu ortamı öğrencinin öğretilen konulara olumlu tepkisine imkan vermelidir. Öğretim faaliyetleri dört temel basamaktan meydana gelir.Öğretim bu dört basamak esas alınarak planlanabilir. Ve uygulamada bu plana genel hatları bağlı kalınabilir. 1-Hazırlık 2-Takdim 3-Uygulama 4-Kontrol (Test)

19 HAZIRLIK:Öğretimin etkili olabilmesi için Öğretim öncesi yapılması gerekenlerdir. İş yeni öğrenene başlangıçta her zaman zor gelir. Onun için işin mümkün olduğu kadar öğreten tarafından basitleştirilmesi gerekir. Bu nedenle 1. Yapılacak işin resmi seçilmeli, gerekiyorsa işin resmi geliştirilmeli 2. Bir iş için malzeme listesi hazırlanmalı ve yapılacak işin sayısına göre toplam malzeme hazırlığı yapılmalı 3. İş için gerekli ve yeterli bilgi hazırlığı yapılmalı 4. Bir önce ve daha önce aynı veya benzer işte tespit edilen hatalar dikkate alınarak yapılan hatalar tekrar gözden geçirilmelidir.

20 2-TAKDİM:Öğretici dersi bu safhada anlatır.Gösteri ve açıklamalar burada yapılır.Burada öğrencinin dikkatini dağıtıcı detay bilgilerden kaçınılmalıdır.Öğrenci gerekli bilgiyi almış ise vede konuya ilgi ve alaka duyar ise detay bilgileri kendisi arar ve araştırır. Öğrenci için gerçek öğrenme bu noktada başlamıştır. Kısaca bu noktada sırası ile; ANLATIN +GÖSTERİN +YAPIN Bu işlem basamakları sonucunda usta öğretici işin çırak tarafından anlaşıldığı ve işi tek başına yapabileceğine hazır olduğunu hissettiği an basamak tamamlanmış olur. 1.Takdim süresi en çok 15 dakika olmalıdır. 2.Yapılacak işin resmi çizilmeli,gerekli isim,ölçü ve açıklamalar üzerine yazılmalıdır. 3.Çırakların konuyu takip edip etmediklerini anlamak içim değişik öğrencilere sorular sorulmalıdır.

21 3-UYGULAMA: Bu bir deneme safhasıdır. Bu bölümde öğrenci öğreticinin denetim ve teşviki altında bir işi yapmaya başlar.Öğrencinin ilk denemeleri noksan ve kusurlu olabilir. Öğretmen bu güçlükleri aşmada öğrenciye yardımcı olmalıdır.Öğrencinin bu güçlükleri yenmesi Öğrenciye gösterilmesi ve ona deneme fırsatı verilmesi ile mümkündür. Beceri öğretimde öğretilen işlemler çırak tarafından istenilen seviyeye ulaşıncaya kadar tekrarlanmalıdır.Tüm çırak ve kalfalara arızalı takım ve makine kullandırılmamalıdır.

22 4- KONTROL (TEST): Öğretimin başarılı olduğunun gerçek delili öğrencilerin kendilerinden beklenilen işleri etkili ve emniyetli olarak yapabilmesidir. Kontrol safhasında öğrencinin herhangi bir yardım almadan belirli işleri yapabilmesi beklenir. Kontrolde sağlanan bilgiler hem öğretmene hem de öğrenciye yardım eder.Bu bilgiler öğrencinin daha ileri bir öğretime hazır bulunup bulunmadığının göstergesidir. Usta öğretici her işte yaptığı kontrolde çırak ve kalfa hazır bulunmalıdır. Kontrol iş ile işin resminin karşılaştırılmasıdır. İş üzerinde tespit edilen hatalar, iş üzerinde ilgili çırak ve kalfaya anlatılmalıdır.Meydana geliş sebebi sorulmalı bir daha olmaması için gerekli tedbir alınmalıdır. PUANNOTSONUÇ 85-1005Pekiyi 70-844İyi 55-693Orta 45-542Geçer 25-441Geçmez 0-240Etkisiz KONTROL ANKETİ: 1.Zaman 2.Ölçüye uygunluk, estetik 3.Teknik kurallara uygunluk 4.Alet, avadanlık kullanımı 5.Güvenli çalışma alışkanlığı

23 DERSİN PLANLANMASI Öğretimde önemli olan bir defada konunun öğretilmesidir.Öğrencinin kazandığı her yeni kavram,ilke ve beceri öğretim süresinde kazanacağı diğer davranışlar için bir basamak meydana getirir.Tek bir ders öğrencinin çıkmakta olduğu bir basamaktır. Ve her basamak bir evvelkine bağlıdır. Aksi takdirde bir boşluk meydana gelir.Bu nedenle çırağın yeni bir şey öğrenmesi ancak bir önceki basamağı kullanması ile mümkündür. Bu nedenle daha önceki basmaklar çıkılmadan üst basamaklara çıkılamayacağı için önce daha kolay olan bilgiler verilmesi gerekir. Bu nedenle Birbirini takip eden işlem basamakları belirli aralıklarla planlanması ve öğrenciye bu sıraya göre verilmesi gerekir.

24 DERSİN BAŞLICA KISIMLARI Öğretimin bir plan dahilinde yapılması gerekir. Başlıca kısımları şunlardır. 1-DERSİN KONUSU: Ders konusu öğretime esas olacak esas olacak unsurları açık bir biçimde belirtmelidir.Dersin başlığı konunun beceri veya bilgi dersi olup olmadığını göstermelidir. 2-AMAÇLAR:Dersteki öğretim sonucunda öğrencide oluşması gereken davranışları göstermelidir. 3-DERS ARAÇ GEREÇLERİ :Öğretim sırasında kullanılacak araç ve gereçler bu kısımda belirtilmelidir. 4-YARALANILAN KAYNAKLAR :Öğrenimde yararlanılacak her türlü basılı malzeme planda gösterilmelidir.

25 5- DERSE GİRİŞ: Bu kısımda dersin içeriği ana çizgilerle çırağa tanıtılır.Öğrencide öğrenme ilgisi yaratılmaya çalışılır. Ulaşılacak sonuçlar belirtilir. 6- TAKDİM: Bu kısımda öğretilecek bilgi öğrenciye verilir.Yapılacak iş örnek olarak yapılır 7-UYGULAMA:Öğrenci tarafından işin yapılması 8-ÖZET:Ders konusunun temel unsurları öğrenmeyi pekiştirmek için kısaca yeniden gösterilir ve açıklanır. Fazla ayrıntıya girilmez. 9- ÖDEV: Öğrenilen konunun daha fazla uygulanması fırsatı verilir. 10-KONTROL: Amaçlanan hedefe varılıp varılmadığının kontrolüdür.

26 BECERİ ÖĞRETİM METOTLARI Öğrenme:Yeni davranışlar kazanma veya öğretim faaliyetleri sonunda öğrenci davranışlarında meydana gelen değişikliktir. Beceriye yönelik öğrenme ve öğretim ilkeleri 1- İşlemler birbirini tamamlayarak yeni bir işlemi meydana getirmeden önce, her işlem ayrı ayrı öğretilmeli, 2- Öğrenci işlem basamaklarıyla işlemin bütünü arasındaki ilişkiyi gördüğü zaman daha etkili olarak öğrenir. 3- El becerisi öğretiminin ilk basamaklarında uygulamanın uzun ve kesintisiz yapılması yerine kısa aralıkla yapılması daha etkili olur. 4- Beceriyi tam olarak öğrenmiş kişi,beceriyi düşünmeden yapabilir. 5- Becerinin bilinçli olarak tekrarı öğrenmeyi geliştirir. Birden fazla duyu organına hitap etme öğretim etkinliğini arttırır.

27 İletişimde duyulan etkinlik oranları Göz: % 83 Kulak: % 11 Burun: % 3-5 Deri: %1-3 Dil : % 1 Öğrenme oranları Okuyarak: % 10 İşiterek: % 20 Görerek: % 30 Görme- İşitme : % 50 Görme –İşitme _ Söyleme : % 70 Yapma- Söyleme: % 90 Öğretimde eğitim araçları Bilgi yaprakları İşlem yaprakları Ödev yaprakları İş resimleri Modeller Levhalar Filimler v.b.

28 BECERİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN METOTLAR 1-Anlatım 2-Gösteri 3-Soru- Cevap 4-Deney Metodu 1-Anlatım: Kısaca konunun,problemin,olayın veya oluşumun karşısındakine aktarılabilmesidir. Faydaları: 1-Grup eğitiminde kolaylık sağlar 2-Kısa zamanda çok kişiye öğretim faaliyeti yapılabilir. 3-Öğretilecek konular uygun sırada düzenlenir. Sakıncaları: 1-Öğrencilerin aktif olmalarını azaltır 2-Ezberciliği teşvik eder. 3-Öğretilenler çabuk unutulur.

29 2-Gösteri Birden fazla duyu organına hitap etme öğretiminin etkinliğini arttırır.Çıraklar ustanın gösteri olarak sunduğu beceriyi,eğitim araçlarını kullanarak ve önemli noktaları görerek kavrar Faydaları: 1-Görme ve işitme duyu organlarını kullanır. 2- Öğretici öğretmek istediği beceriyi gösterir. 3-Anlatım metodundaki anlaşılamayan gözlenebilir hale gelir. Sakıncaları: 1-Eğitim ortamı gösteriye uygun olmalıdır. 2-Her ortamda her konuyla ilgili gösteri yapılamaz.

30 3-Soru- Cevap Usta öğretici bildiklerini öğrenciye yazılı,sözlü,resimli,üç boyutlu v.b. araçlar yardımı ile gösterir.Bu faaliyet anında bazı soruların öğretici ve öğrenci tarafından sorulması ve cevaplanması gerekir. Faydaları: 1-Öğrencilerin konuya karşı ilgileri en üst noktadadır. 2- Soru sorma ve cevap alma,konuyu tekrar etmek için iyi bir fırsattır. Sakıncaları: 1-Öğretici konusuna iyice hakim olmalı 2-Soru sorma işi uzarsa sıkıcı olabilir. 3-Soru sorma şekli ve zamanı korkutucu olabilir.

31 4-Deney metodu Kazandırılmak istenen beceri davranışlarının en uygun kazandırılabileceği metottur. Örneğin kör bir testere ile ağacı keserken ortaya çıkabilecek aksaklıklar tatbiki olarak gösterilebilir. Aynı işlemler keskin bir testere ile yapılarak aradaki fark inandırıcı bir şekilde öğrenciye gösterilir. Faydaları: 1- Öğrencilerin yaşantıları yolu ile öğrenmelerine fırsat verir. 2-Teknolojinin geliştirdiği ilke ve kanunlar denenerek ispatlandığı için öğrencilerin teknolojiye olan güvenleri artar. Sakıncaları: 1-Öğretici konuyu çok iyi bilmelidir. 2-Öğretici,deneyi en uygun şartlar altında yapmak mecburiyetindedir. 3-Deney sonuçları geliştirilmiş teknolojik bilgilere uygun olarak çıkmaz ise öğrencilerde şüphe başlayabilir.

32 ***ÖĞRETİM METODUNU UYGULARKEN*** 1-Konunun dışına taşmayınız. 2-sade bir dil kullanınız. 3-Uygun öğretim metodunu seçiniz. 4-Yeri geldikçe uygun örnekler veriniz. 5-Gerektiği yerde eğitim aracı kullanınız. 6-Öğrencilere soru sorma imkanı veriniz. 7-Öğrencilere sorularınızı yerinde ve zamanında sorunuz. 8-Deney sonuçlarına gerçeklik kazandırınız.

33 9-Güvenlik kurallarına gerçeklik kazandırınız. 10-Malzemenin en uygun şekilde seçilmesini ve ekonomik olmasını sağlayınız. 11-Beceri eğitimi yaptırılırken,öğrencinin alet ve avadanlıkları en uygun şekilde seçmesini ve yerinde kullanmasını sağlayınız. 12-Beceri eğitimi yaptırılırken,önemli davranışları alışkanlık haline getirmelerine yardımcı olunuz. 13-Meslek hastalıkları konusunda öğrencileri bilinçlendiriniz.

34 İŞ VERMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Gelişme çağındaki çırakların psikolojik yapıları dikkate alınmalı Çırak öğrenciler genel olarak şu ortak özellikleri gösterirler; 1-Aktiflik:Bu yaşlardaki gençler, hemen bir şeyler yapma isteği içindedirler. Hareketsiz kalmak istemezler,öğrendiklerini hemen uygulamak ve gerçekleştirmek eğilimi ağır basar.

35 2-Gerçekçilik: Yaşam karşısında duygusaldırlar,usta, işçi ve benzerinin yaptığı gerçek işleri yapmak isterler.yaptıklarının bir işe yaramasını isterler. 3-Ataklık ve Dikkatlilik: Çevresindeki olaylara karşı aşırı ilgi duyma kontrol etme ve katılma isteği üst seviyededir. İşletmelerdeki işlerde sürekli NE,NASIL,NİÇİN sorularını sorar ve mantıklı cevaplar beklerler.

36 4-Etkilenebilirlik : Öğrenme isteği ve bilinci çok yüksektir.” AĞAÇ YAŞ İKEN EĞİLİR.”sözünü bu yaş grubunun eğitiminde en uygun dönem olduğunun güzel bir ifadesidir. Bu dönemde meslek eğitiminde konular mutlaka mesleği destekleyici nitelikte anlatılmalıdır.İstenmeyen öğrenmelerin oluşmaması için özel bir çaba harcanmalıdır. Çırakların eğitim ve öğretiminde tek silahımız SEVGİ VE İLGİ OLMALIDIR. HAZIRLAYAN: FATİH KILIÇ


"GİRİŞ:Atölye ve Meslek derslerinin Öğrenciye rahatça aktarılabilmesi için Öğretmenin önceden belirlenen bir yöntem ve belirli bir plan dahilinde öğretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları