Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAFRA YOLU YARALANMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAFRA YOLU YARALANMALARI"— Sunum transkripti:

1 SAFRA YOLU YARALANMALARI
Op.Dr. Yücel POLAT Dr. Murat BAĞ Dr. Ersin ACET

2 Biliyer Sistem Anatomisi
İntrahepatik safra yolları Sağ hepatik kanal Sol hepatik kanal Ekstrahepatik safra yolları Safra kesesi Sistik kanal Koledok

3 Biliyer Sistem Anatomisi
Sağ hepatik kanal, 5., 6., 7., ve 8. segmenti drene eder. Sol hepatik kanal, 2., 3., ve 4. segmenti drene eder. Kaudat lobun drenajı değişkendir.

4 Biliyer Sistem Anatomisi

5 Biliyer Sistem Anatomisi
Ortak hepatik kanal portal ven bileşkesinin önünde oluşur. Karaciğer ön yüzünden hiler plak ile ayrılır. Hiler plak: Glison kapsülü +Vasküler kılıf Hepatoduodenal lig. İçinde seyrederek sistik kanalı alır. Ortalama 6 mm. Çapında ve 3-4 cm. uzunluğundadır.

6 Biliyer Sistem Anatomisi

7 Biliyer Sistem Anatomisi
Safra Kesesi: Sağ lob alt yüzeyinde sistik fossa içinde yerleşir. Karaciğer dokusundan sistik plak ile ayrılır. Fundus, korpus, infindibulum ve isthmustan oluşur. Hartman poşu Sistik Kanal: Ortalama 2 cm. uzunluğunda ve 1-3 mm. genişliğinde

8 Biliyer Sistem Anatomisi

9 Biliyer Sistem Anatomisi
KOLEDOK Sistik kanalın birleşme seviyesine göre uzunluğu değişebilir.( cm.) Ortalama 4-9 mm. çapında Üst 1/3 supraduodenal, portal venin önünde, hepatik arterin sağında Orta 1/3 duodenum 1. kıtasının arkasında portal venin lateralinde, V. Cava inferiorun önünde. Alt 1/3 intrapankreatiktir.

10 Biliyer Sistem Anatomisi

11 Biliyer Sistem Anatomisi
Calot üçgeni: Medial kenarı: ortak hepatik kanal Lateral kenarı: sistik kanal Üst kenarı: sistik arter oluşturur. İçinde sistik arter, sistik kanal ve sıklıkla sağ hepatik arter bulunur. VARYASYONLAR!

12 Biliyer Sistem Anatomisi

13 Biliyer Sistem Anatomisi
KANLANMA: Hiler kısım, hiler damarlardan beslenir. Supraduodenal kısım,: Kanlanma esas olarak aksiyel Saat 3 ve 9 arterleri ana arterlerdir. % 60 aşağıdan yukarıya, % 38 yukarıdan aşağıya %2 aksiyel değildir. Retropankreatik kısım, retroduodenal arterden beslenir.

14 Biliyer Sistem Anatomisi
a:sağ hepatik arter b:9 arteri c:retroduodenal arter d:sol hepatik arter e:hepatik arter f:3 arteri g:a.hepatic comm. h:gastroduodenal arter

15 Biliyer Sistem Anatomisi
Biliyer sistemde kanlanma: Longitudinal(orta) Sirküler (kese ve kanal) Seyrek ağ(üst ve alt) Bu yaralanmalar sorunlu Terblanche 1981 Gadziev 2002

16 Biliyer Sistem Anatomisi

17 Biliyer Sistem Anatomisi

18 Biliyer Sistem Anatomisi

19 Biliyer Sistem Anatomisi

20 Biliyer Sistem Anomalileri
Klasik ekstrahepatik biliyer pasaj ve arteryel paterni 1/3 oranında gözlenir. İzole safra kesesi yokluğu: % 0.03 Safra kesesi duplikasyonu: 1/4000 Solda aksesuar safra kesesi gözlenebilir. Yüzen kese Bilobar safra kesesi Çift sistik kanal İntrahepatik safra kesesi….

21 Biliyer Sistem Anomalileri
Sağda ektopik drenaj: % segmentten % segmentten % segmentten Subvezikal kanal: % Karaciğerin spesifik bir bölgesini drene etmez. Ortak hepatik veya sağ hepatik kanala katılır. Kolesistektomide sistik plate korunmazsa yaralanır ve safra kaçağına neden olur.

22 Biliyer Sistem Anomalileri
Solda, % 67 normal dağılım görülür. % ve 4. segment arasında birleşme % segmentin kanalı bağımsız olarak hepatik kanala açılır.

23 Biliyer Sistem Anomalileri
AKSESUAR HEPATİK KANALLAR % 10 sıklıkta görülür. Karaciğerden direkt çıkar. Hepatik kanal, sistik kanal, koledok veya safra kesesine(Luschka kanalları) direkt açılabilir. Sistik kanaldan daha ince Hepatosistik üçgen içerisinde seyreder ve disseksiyon sırasında yaralanır.

24 Biliyer Sistem Anomalileri
Sistik kanal, ortak hepatik kanala; %75 açılı bir şekilde %20 paralel seyrederek katılır. Ortak hepatik kanalın arkasından spiral şeklinde dolaşarak da katılabilir!!

25 Biliyer Sistem Anomalileri

26 Biliyer Sistem Anomalileri

27 Biliyer Sistem Anomalileri

28 SAFRA YOLU YARALANMALARI
İlk kolesistektomi: Langebuch – 1882 Lahey Kliniği: : 2500 safra yolu rekonstrüksiyon ameliyatı İlk laparoskopik kolesistektomi: 1980 Avrupa: Mühe, Dubois ve Perissat Amerika: Reddick ve Olsen

29 Grey-Turner Lancet 1944 Safra kanalı yaralanması maalesef çok sık ve trajedik sonlanıyor.

30 SAFRA YOLU YARALANMALARI
YARALANMA SIKLIĞI: Roslyn- 1993: açık kolesistektomi yaralanma % 0.2 Strasberg- 1995: açık kolesistektomi yaralanma %0.3 Strasberg : Lap. Kolesistektomi yaralanma %0.5

31 SAFRA YOLU YARALANMALARI
YARALANMA NEDEN OLAN GİRİŞİMLER: Kolesistektomi ve dış safra yolu eksplorasyonu Pankreas karaciğer cerrahi girişimleri Portal venden olan kanamaları kontrol çabası Biliyer-enterik anastomoz girişimi

32 LAPAROSKOPİK YARALANMALARIN NEDENLERİ
Anatominin yanlış yorumlanması Koledoğun sistik kanal zannedilmesi Aberran sağ hepatik kanalın sistik kanal zannedilmesi Teknik nedenler Sistik kanal klipslenmesinde yetersizlik Karaciğer içine doğru disseksiyon Koterin yanlış kullanımı Sistik kanalın aşırı traksiyonu Klipslerin yanlış kullanılması(hemostaz?) Duktal eksplorasyonun yetersiz olması.

33 RİSK FAKTÖRLERİ ANATOMİK VARYASYONLAR İSKEMİ PATOLOJİK FAKTÖRLER
TEKNİK FAKTÖRLER

34 MİRİZZİ SENDROMU Mirizzi 1948 de tanımlamıştır.
Sistik kanal veya Hartmann cebinde safra taşlarının yerleşmesi Tip 1: Ana hepatik kanalın parsiyel veya tam tıkanıklığı(fistül yok) Tip 2: kolesistokoledokal fistül Pemberton 1997: % Hazzan 1999: % 0.1

35 MİRİZZİ SEND. MRCP

36 PER-OP KOLANJİOGRAFİ:
Yaralanma sıklığını 2 kat, enflamasyon varlığında 8 kat azaltır.( Fletcher 1999) Yaralanmanın ağırlığını azaltır, erken tanınmasını sağlar. ( Carrol 1996, Gigot 1997, Russel 1996)

37 Klasik safra yolu yaralanması Davidoff, Branum, Meyers 1993

38 SAFRA YOLU YARALANMALARI

39 SAFRA YOLU YARALANMALARI
BİSMUTH SINIFLAMASI: Tip 1: Bifurkasyonun altındaki safra yolu >2cm Tip 2: Bifurkasyonun altındaki safra yolu <2cm Tip 3: Ana hepatik kanal yok, bifurkasyon açık Tip 4: Sağ- sol kanallar arası iştirak yok Tip 5: Sağ hepatik dal veya sağ lobun segmenter bir kanalın tek veya ana hepatik kanalla beraber yaralanmış

40

41 SAFRA YOLU YARALANMALARI
STRASBERG Sınıflaması: Tip A: Ana safra kanalları sağlam, bağlantılı minör kanallardan kaçaklar (sistik güdük, Luschka) Tip B: Aberan sağ sektörel dalın yaralanması Tip C: Tip B nin fistül formu Tip D: Ekstrahepatik kanallarda lateral yaralanma Tip E1- E5: Bismuth tipi yaralanmalar

42

43 SAFRA YOLU YARALANMALARI KLİNİĞİ
PER-OP: POST-OP erken: Apse, biloma Lokalize- jeneralize peritonit Fistül POST-OP geç: Sarılık Kaşıntı Kolanjit

44 SAFRA YOLU YARALANMALARINDA TANI
ANAMNEZ FİZİK MUAYENE AMELİYAT NOTLARI LABARATUAR TÜMÖR BELİRTEÇLERİ

45 SAFRA YOLU YARALANMALARINDA TANI
USG: İlk tercih, intrahepatik&ekstrahepatik ayırımı, USG sensivite: T.Bil>10 mg/dl=> %94, T.Bil<10mg/dl=> %47 BT: Obstrüksiyon yerini ve etyolojisini ortaya koymada USG’ ye üstün (özellikle distal koledokta) MRCP: Herhangi bir anomali için, sensivite: %89, spesifite: %92

46 SAFRA YOLU YARALANMALARINDA TANI
HİDA( Hepatic iminodiaceticacid scan): Fonksiyonel değerlendirme ERCP: Tek seansta tanı + tedavi (stent) Başarı oranı % 90 Komplikasyon: %3-5 PTK: safra kanalları dilate ise başarı oranı:%100 FİSTÜLOGRAFİ: Antibiyotik profilaksisi ANJİOGRAFİ: İNTRAOPERTİF KOLANJİOGRAFİ:

47

48

49

50

51 SAFRA YOLU YARALANMALARI TEDAVİSİNDE ALTIN STANDART: CERRAHİ
ROUX – Y HEPATİKOJEJUNOSTOMİ Bunun dışındakiler hata değildir! (SAGES) Cerrahın deneyimi önemlidir.

52 SAFRA YOLU YARALANMALARINDA TEDAVİ

53 SAFRA YOLU YARALANMALARINDA TEDAVİ
Basit kaçaklar: Luschka, sistik güdük kaçakları: Stent uygulaması, Perkutan drenaj Tam olmayan safra yolu laserasyonları: T tüp üzerinden primer onarım Stent Roux-Y koledekojejunostomi Safra yolu kesileri: CERRAHİ Geç operatif striktürler: Balon dilatasyon&stent, cerrahi

54 SAFRA YOLU YARALANMALARINDA TEDAVİ
BİSMUTH TİP 1: Uç-uca anastomoz Koledekoduodenostomi Hepatikojejunostomi veya Koledokojejunostomi BİSMUTH TİP 2 ve 3: Hepatikojejunostomi Hepp-Couinaud Yaklaşımı Ligamentum Teres Yaklaşımı Longmire Prosedürü

55 SAFRA YOLU YARALANMALARINDA TEDAVİ
BİSMUTH TİP 4: Tek Biliyo-Enterik Anastomozlar Çift Biliyo-Enterik Anastomozlar BİSMUTH TİP 5: SAFRA KESESİNİN KULLANILMASI:

56

57

58 SAFRA YOLU YARALANMALARINDA TEDAVİ
ZAMANLAMA: Erken onarımda başarı oranı daha yüksek %86 vs 61 İlk onarımda da başarı oranı daha yüksek Türkiye ve John Hopkins serileri

59 SAFRA YOLU YARALANMALARINDA TEDAVİ
DENEYİMSİZ MERKEZLERDEKİ ONARIM GİRİŞİMLERİNDEN SONRA DARLIK HEP YUKARI ÇIKIP SAĞLIKLI MUKOZA AZALIYOR. Drenaj + Transfer Geç Onarım: Girişim öncesi PTK yapılmamışsa başarısızlık oranı %96’ya kadar çıkabilir. Stewart&Way 2003

60 SAFRA YOLU YARALANMALARINDA TEDAVİ
BİLİYER REKONSTRÜKTİF CERRAHİNİN KÖŞE TAŞLARI: Striktürün proksimalindeki safra kanalının yeterli fakat aşırı olmayan disseksiyonu ile özellikle safra kanalının lateral ve posterior kısımlarının dairesel disseksiyonundan kaçınma Barsağın iyi vaskülerize olan, enflame olmamış, uygun boyutta safra kanalına anastomoz edilmesi Striktürün nüks riskini en aza indirmek için, biliyer mukozanın intestinal mukoza ile karşı karşıya getirilmesi Anastomozun gerilimsiz yapılması

61

62 The Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons
Cerrah, sistik kanalın safra kesesi girişini net olarak ortaya koymalıdır. Cerrah, safra kesesi boynunu yukarıya değil, laterale retrakte etmelidir. Cerrah, sistik kanalı ve sistik arteri titizlikle disseke etmelidir. Cerrah, eletrokoter gibi enerji kaynaklarının ana safra kanalı civarında kullanımını sınırlamalı ve bunların gizli yaralanmalara yol açabileceğini unutmamalıdır. Cerrah, cerrahi açısından önemli olan anomalileri, zor anatomiyi ve ana safra kanalı taşlarını ortaya koymak için serbestçe per-op kolanjiografi kullanmalıdır. Cerrah, özellikle akut kolesistit gibi, şüpheli anatomi, anatomik anomali veya teknik zorluklar bulunduğunda açık kolesistektomiye dönmekte duraksamamalıdır. Cerrah, herhangi bir duktal yapıyı kesmeden önce bütün yapıları görmelidir.

63 KAYNAKLAR Surgical Anatomy and Technique Volume 2 Skandalakis 2000
Sabiston Text of Surgery 17th Edition Principles of Surgery Schwarts 7th Edition Mayo Kliniği Gastrointestinal Sistem Cerrahisi 2004 Zollinger’s Atlas of Surgical Operations 2003 Surgery of the Liver and Biliary Tract Blumgart 2003 Surgical Management of Hepatobiliary Disorders Poston-Blumgart 2003 Prof.Dr. Ahmet ÇOKER Travma Kongresi 2004 Prof.Dr. Aydın ALPER slaytları eMedicine-Gastroenterology- Bile Duct Strictures Hemant Pande MD John Hopkins Bayview Medical Center 2002 eMedicine-Radiology-Mirizzi Syndrome Gregory B Snyder MD 2003 Ann Surgery 2003 Apr Stewart-Way Arch Surgery 1995 Oct (130) 1123 Stewart-Way Clinical Features of Major Lap. Bile Duct İnjuries Davidoff AM, Braum GD Meyers WC 1993 Strasberg SM, Hertl M, Soper NJ, An analysis of the problem of biliary injury during Lap.Cholecystectomi. J Am Coll Surg 180: ,1995


"SAFRA YOLU YARALANMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları