Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEGALOBLASTİK MEGALOBLASTİK ANEMİLER ANEMİLER. Erkek Kadın Hemoglobin (%) < 13 gr < 12 gr Hemotokrit (%) < 42 < 37 Anemi tanımı WHO kriterlerine göre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEGALOBLASTİK MEGALOBLASTİK ANEMİLER ANEMİLER. Erkek Kadın Hemoglobin (%) < 13 gr < 12 gr Hemotokrit (%) < 42 < 37 Anemi tanımı WHO kriterlerine göre."— Sunum transkripti:

1 MEGALOBLASTİK MEGALOBLASTİK ANEMİLER ANEMİLER

2 Erkek Kadın Hemoglobin (%) < 13 gr < 12 gr Hemotokrit (%) < 42 < 37 Anemi tanımı WHO kriterlerine göre erişkinlerde;

3 1. Kemik iliği yetmezliğine bağlı: Aplastik Anemi 2. Hemolitik anemi 3. DNA Sentez Bozukluğu: B 12,Folik Asit eks. MDS 4.Hb. Sentez Boz:Demir eksikliği anemisi, Kronik enf. Anemisi, Talasemi, Kurşun zeh., Sideroblastik Anemi, 5.Kan Kaybı: Kanamalar Anemiler

4 ANEMİ’NİN MORFOLOJİK SINIFLAMASI Anemisi olan bir hastada otomatik kan sayımı aletleri ile aneminin morfolojik yapısı belirlenir. Ortalama eritrosit hacmi hekime aneminin hangi morfolojik tipte (makrositik, normositik, mikrositik) olduğunu açıklar. Periferik yaymada eritrosit morfolojisi'nin incelenmesiyle de aynı sonuca ulaşılabilir.

5 Ortalama Eritrosit Hacmi 85  8 fl Ortalama Eritrosit Hb 28.5  2.5 pg Ortalama Eritrosit Hb konsantrasyonu 33  2 g/dl Kırmızı Küre Volüm Dağılımı % 11.5–14.5 Eritrosit Volümleri: İndeksleri

6 ANEMİ MCV Eritrosit morfolojisi MCV >100 MCV80-100 Makrositik MCV < 80 NormositikMikrositik Eritrosit morfolojisine göre anemilerin sınıflandırması

7 Makrositer Anemi : TANIM OEH: MCV > 100 FL OLAN ANEMİLERDİR

8 Makrositer Anemi nedenleri-I 1. B12 vitamin eksikliği 2. Folat eksikliği 3.Myelodisplastik Sendrom: Refrakter Anemi I. Megaloblastik eritropoez

9 Makrositer Anemi nedenleri-II II. Megaloblastik olmayan eritropoez 1. Akut hemolizden sonra 2. Akut lösemi (AML-M6 ) 3. Bazı sitotoksik ilaçlar : Antimetabolitler: Mtx) 4. Aplastik anemi 5. Miksödem 6. Gebelik 7. Alkolizm 8. Karaciğer hastalığı

10 Megaloblastik Anemi- I 1. B12 vitamin eksikliği 2. Folat eksikliği 3.Myelodisplastik Sendrom: (MDS) : Refrakter Anemi

11 Periferik kan bulguları 1. MCV 100 fl'nin üzerindedir. 2. Pansitopeni olabilir. 3. Eritrosit morfolojisi: makroovalositoz, belirgin bir anizositoz ve poikilositoz, bazofilik noktalanma, Howell-Jolly cisimcikleri, fragmentasyon izlenebilir. Hipersegmentasyon: Nötrofil parçalıların çekirdeklerinde lob sayısı 5'in üzerindedir. Megaloblastik Anemi- I

12 Periferik kan bulguları 4. Retikülosit sayısı düşüktür. Megaloblastik Anemi- I

13 Kemik İliği 1. Eritroid Seride Dismatürasyon: 2. Megaloblastik Eritropoez: 3. İnefektif Eritropoez Megaloblastik Anemi- I

14 Kan kimyası Aşırı LDH yüksekliğiAşırı LDH yüksekliği İndirekt bilirubinde hafif artışİndirekt bilirubinde hafif artış Megaloblastik eritroid seri hücrelerinin tam olgunlaşmadan kemik iliğinde yıkımlarına bağlıdır (inefektif eritropoez). Megaloblastik Anemi- II

15 ETYOLOJİ: Vitamin B12 eksikliği-I 1-Yetersiz alım: Katı vejeteryan 2-Emilim Bozukluğu İntrensek faktör eksikliği a- İntrensek faktör eksikliği*** en sık nedendir. 1. Pernisiyöz anemi (IF’e karşı antikor) 2. İF’ün konj. yokluğu veya anormalliği 3. Postgastrektomi 4. Gastrik mukoza atrofisi

16 b-İnce barsak emilim bozukluğuna neden olan intestinal hastalıklar; - İleum rezeksiyonu - İleitis - İnfiltratif hastalıklar (lenfoma, skleroderma) - Çöliak hastalığı - Tropikal sprue - Kör loop sendromu : Bakteriel overgrowth - Kronik Pankreatit Vitamin B12 eksikliği-II

17 c- Emilim bozukluğu diğer nedenleri; - Diphyllobotrium latum (Balık Tenyası) -İlaç: - Kolsişin, PAS, Neomisin Vitamin B12 eksikliği-III

18 1. Beslenme bozukluğu: Süt çocukluğu, ileri yaşlılık ve yoksulluk, psikiatrik bozukluklar, alkolizm. 2. Emilim bozuklukları: 2. Emilim bozuklukları: Malabsobsiyon Snd. Tropikal sprue, çöliyak hast, crohn hastalığı, vb. 3. Gereksinimin artması: Gebelik, bebeklik ve büyüme çağı Folat eksikliği nedenleri- I

19 4. Aşırı kullanım ve kayıplar: Kronik hemolitik anemiler, myeloskleroz, hemodiyaliz. artmış hücre proliferasyonu, eksfoliyatif dermatit. 5. İlaçlar: Antiepileptikler, folik asit antagonisti etki gösterenler (Mtx gibi antimetabolitler, primetamin, trimetoprim), oral kontraseptifler, alkol, primetamin (daraprim). Folat eksikliği nedenleri- II

20 Anemi belirtileri:Anemi belirtileri: Halsizlik, çabuk yorulma, limon sarısı solukluk PERNİSİYÖZ ANEMİ KLİNİK-I

21 Kardiyovasküler belirtiler:Kardiyovasküler belirtiler: Çarpıntı, angina, kalp yetersizliği, ortostatik hipotansiyon, efor dispnesi. Tüm Kalb odaklarında 2/6 sistolik Üfürüm (Fizyolojik Üfürüm) PERNİSİYÖZ ANEMİ KLİNİK-I

22 GIS : İştahsızlık, bulantı, ishal, glossite bağlı dilde ağrı, şişlik, kızartı, tat almama, Hunter dili (kırmızı-papillar atrofik dil), Splenomegali PERNİSİYÖZ ANEMİ KLİNİK-I

23 Nörolojik bulgular:Nörolojik bulgular: Periferik nöropati, medulla spinalis arka ve yan kordon dejenerasyonu, optik atrofi, mental bozukluklar. Ekstremitelerde uyuşma ve iğnelenme ilk yakınmalar arasındadır. Nörolojik muayenede en erken ve önemli bulgu diyapazonla aranan vibrasyon duyusunun kaybıdır. PERNİSİYÖZ ANEMİ KLİNİK-II

24 B 12 vitamin eksikliğinde anemi, hatta makrositoz dahi olmadan nörolojik tablonun gelişebileceği akılda tutulmalıdır. PERNİSİYÖZ ANEMİ KLİNİK-III

25 Folat Eksikliğinde Klinik Benzer klinik bulgular görülür. Ancak nörolojik belirti yoktur.Ancak nörolojik belirti yoktur. Öte yandan, B 12 vitamin eksikliğinde yanlışlıkla folat verildiğinde, var olan nörolojik belirtilerin daha da şiddetlenebileceği unutulmamalıdır. Folat eksikliğinde ovalositoz belirgin olmayabilir. Nötrofillerdeki hipersegmentasyon çok önemli bir bulgudur. Kanamalara yol açabilecek kadar ağır bir trombositopeni görülebilir.

26 Kanda B 12 vitamin ve folik asit düzeylerinin tayini ile kolaylıkla sağlanır. Eritrosit folat düzeyi folat depolarının durumunu serum folat düzeyinden daha iyi yansıtır. Schilling Testi: IF eksikliğine bağlı anemiyi (Pernisiyöz anemiyi) diğerlerinden ayırır. MEGALOBLASTİK ANEMİ TANI

27 B 12 vitami: Dodex 1000mcgr 1. hafta: 1x1 İ.M., 7 gün 4-6 Hafta: haftada bir İ.M. : Hb-Htc normale dönene kadar İdame: Ayda bir İ.M. (Ömür Boyu) PERNİSİYÖZ ANEMİ TEDAVİ

28 Folik Asit: Folbiol 5 mg Günde: 2x 5 mg Anemi düzelene kadar Etyolojik Tedavi FOLİK ASİT EKS. TEDAVİ


"MEGALOBLASTİK MEGALOBLASTİK ANEMİLER ANEMİLER. Erkek Kadın Hemoglobin (%) < 13 gr < 12 gr Hemotokrit (%) < 42 < 37 Anemi tanımı WHO kriterlerine göre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları