Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bil105 Programlama Laboratuarı-I

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bil105 Programlama Laboratuarı-I"— Sunum transkripti:

1 Bil105 Programlama Laboratuarı-I
1- Ders Hakkında Genel Bilgiler ve Kurallar 2- Laboratuar donanım ve yazılımının tanıtımı 3- Kullanım ve İşletim sistemi 4- Kütük(dosya) İşlemleri 5- Kelime işlem,Çizelegeleme ve sunum (word,exel,powerpoint) yazılımı 6- Internet’ten yararlanma-Öğrenci e-postası 7- Bilgi kaynağı web siteleri- arama motoru 8- Bilişim- Bilgisayar Terimleri

2 105 Programlama Laboratuarı- I
Dersin Amaçı ve içeriği: BİL 101 Bilgisayar Yazılımı-I dersinde işlenen temel programlama yöntem, kavram ve kuralların pratik uygulama ile pekiştirilmesi için; derste işlenen konularla eşgüdümlü olarak verilen problem örneklerinin bilgisayar başında geliştirilmesi, işletilmesi ve sonuçlarının doğruluğunun irdelenmesini kapsayan deneysel bir laboratuar uygulaması çalışmadır. Bilgisayar üzerinde uygulama her hafta için verilen örnek problem çözümleri ile gerçekleştirilir.. Bilgisayar Laboratuarlarında bilgisayar başında yapılan ders haftada iki oturumluk bir ders olarak uygulanır. . BİL

3 Laboratuarda Öğrencinin Uyacağı Çalışma Kuralları
1- Öğrenciler her derste aynı bilgisayarda çalışırlar. Dönem boyunca kullanacakları bilgisayarın düzgün kullanımından sorumludurlar. 2- Çalışma sırasında birbiri ile konuşmak, cep telefonu kullanmak, bir şey yemek/içmek yasaktır. 3- Bilgisayarları derse ilişkin problem çözümünden başka konularda kullanmak kesinlikle yasaktır. 4- Öğrenci her lab. Dersine ilgili kitabı, defteri, kalemi vb ile birlikte gelir. Bu yardımcı araçlarını getirmeyenler ilk “ikaz” dan sonra laboratuara alınmaz! 5- Öğrenci çalışmasına ilişkin sorularını sessizce Lab. Asistanına ya da dersin Öğretim Elemanına sorar. 6- Öğrenci her problem işlemini tamamladığında sonucu Lab. Asistanına gösterir ve “puan” alır!

4 Programlama Laborauarı-I
Bilgisayar Sisteminin temel Birimleri: - Kişisel Bilgisayarın temel fiziksel yapısı üç parça görünümündedir. Girdi birimi –Klavye Çıktı birimi- Ekran/Monitor İşlem Birimi Kutusu : İşlemci, Disket Sürücü, Disk ve varsa CD-ve Kalem Bellek Sürücü ve bağlantı donanımını içinde saklar.

5 Bilgisayar temel yazılımı: İşletim Sistemi Programı
Bilgisayarın işletilip kullanılmasını İşletim Programı sağlar: Biz labaratuarda Kişisel Bilgisayar Kullanımında en yaygın İşletim Sistemi Programı olan MS-WINDOWS altında işlem yapacağız. Bu nedenle önce, Etkileşimli ve kolay kullanım olanağı veren, bu işletim sisteminin “ekran-fare/mause” ve “Klavye Dokunakları” ile yürütülen temel işlemlere bir göz atmalıyız…

6 Bilgisayarı açma, kapama işlemleri
Başlama/Açma: İşlem Birimi Kutusundaki Elektrik Açma Düğmesi ( Power On Button) açarak, bilgisayarın çalışmasını sağlayınız! Ve ilk seçenek sayfasının ekrana gelmesini bekleyiniz! Ekranda gördüğünüz sayfa Maüstü “Desktop” sayfası/ekranı adı ile anılır. Bir programa başlama: “Baslama/Start”- Seçenek simgesini Tıklayarak/“Clinking the icon” yürüteceksiniz. Bitirme/Kapatma: İşlemleriniz bitince, oturumu kapatmak için, Başlama/Start seçeneğinden Kapat/ “Shut Down” simgesini tıklayınız ve sonra, OK –tamam seçeneğini tıklayınız. Bilgisayarınız kendiliğinden kapanmıyorsa, “ it’s now safe to trun off your computer” bildirisinden sonra, Elektrik Düğmesini kapatınız.

7 Klavye ve Kullanımı Klavye Dokunakları:
İşlem Denetim Dokunakları: (Esc,Tab,CapsLoc, Shift, Ctrl, Alt, altGr, BackSpace,Enter) Sayısal Dokunaklar : Sayısal veri ve matematik simgeler , Numlock , Gösterge Hareket yön Dokunakları, Gösterge denetim dokunakları:End, Home, Ekran SayfasıDenetim Dokunakları: PgDn,PgUp, Diğer Dokunaklar: Del, PrintScreen, ScrollLock, Pause Break. Birden çok Dokunakla işlem tanımlama : Ctl/Alt/Del keys Fare/Mouse, ışıklıklı göstergenin ekran üzerinde hareletini ve etkileşimli ekranlarda seçenek seçimi/işletimi ve kelime işlem, oyun gibi bir çok programların işlem yürütümünü sağladığını biliyoruz!.

8 Windows İşletim Ortamı ve “fare” kullanımı
Bilgisayarınızı ilk açtğınızda karşınıza gelen “Desktop” masaüstü sayfasının altındaki “Başla/Start” Seçenekler listesi size bilgisayarınızda yüklü ve kullanabileceğiniz programların listesini verir. İstediğiniz Program İsimi tıklayarak işleme başlatabilirsiniz. Ayrıca bu sayfa üzerinde, çok kullanılan programları “çağırmak” için kısayol simgeleri/icons da kullanılır. Bunlar, fare ile göstergeyi tam üzerine getirip farenin sol düğmesini iki kez tıklayınca çalıştırılır !

9 Disket ve Kalem bellek sürücü ve Disk kullanımı : Kütük/Dosya ve Dizin kavramları
Bilgisayar üzerindeki disk disket, kalem bellek, CD gibi kütük (veri/program) saklama ve biriktirme yan bellekleri üzerindeki tüm kütük işlemleri İşletim Sisteminin Windows Explorer menüsü üzerinden yürütülür. Start ProgramsWindows Explorer işlem sırasını izleyerek bu program parçasını çalıştırınız. Windows sayfaları üzerindeki seçenek ve altseçenek listelerindeki ya da ana seçenek satırındaki işlemlerin bir bölümü “fare” yardımı ile tıklayarak ya da klavye üzerindeki (Alt+Bir Harf) dokunak tanımının girilmesi ile sağlanabilir Kullanıcı alışkanlığına göre bunlardan birini uygulayabilir.

10 Kütük (Dosya) yaratmak
- UYGULAYINIZ: Kütük yaratmak için çeşitli MS Office programları elverişlidir. Bunlardan biri WordPad ya da NotePad “metin işlem” programlardir. Şimdi; Adım-1) Adnızı Soyadınızı ve Ev Adresinizi yazınız Adım-2) Title Bar üzerinden FILE Seçeneğini tıklayınız/seçiniz. Adım-3) FILE, Penceresi Alt-seçeneklerinden SAVE Seçeneğini tıklayınız! Adım-4) Seçtiğiniz uygun Kütük ismini FILE NAME penceresine yazınız ! Örneğin: “BİLLK2000” ve sonar SAVE Dokunağını tıklayınız. Bu işlemle hazırladığınız metin, tanımladığınız isimle Disk kütüğüne kaydedilmiştir . Böylece isimli bir kütük elde ettiniz!

11 Diskdeki kütüğü Geri Almak/Açmak (Düzeltmek/eklemek
UYGULAYINZ: Hazırkladığınız “BİLİLK2000” isimli kütüğü Almak/Belleğe yüklemek/ Açmak için; Adım-1) Title Bar üzerinden FILE Seçeneğini tıklayınız/seçiniz. Adım-2) FILE, Penceresi Alt-seçeneklerinden OPEN Seçeneğini tıklayınız Ekranda kütüğünüzün ilk ekran sayfasını göreceksiniz. Adım-3) Gerekli ise metin üzerinde düzeltme ya da ekleme yapabilirsiniz Örneğin:Mezun olduğunuz Lise’nin adını yazınız. Adım-4) Şimdi iki seçeneğiniz var. Eğer kütüğünğüzü aynı isimle yani eskisinin üzerine kaydetmek isterseniz : FILE ve SAVE seçeneklerini, eğer yeni bir isimle yeni bir kütük olarak kaydetmek isterseniz SAVE AS seçeneğini seçiniz!

12 - Kütük kopyalamak Bu işlem bir kaç yolla yapılabilir.
Kopyalama işlemi aynı sürücü üzerinde ya da başka bir sürücü üzerine yapılabilir. Temel amaç kütüğünüzü yedeklemektir. Bu işlem bir kaç yolla yapılabilir. UYGULAYINIZ : copying a file ! Step1) Select MyComputer- folder drive- Right Click – See your file name “BİLİLK2000” Step2) Right Click on file name then see Menu Step3) Select option COPY Step4) Select drive or the folder that you want to copy. Then Riht Click Step5) Select option PASTE . Now you have a copy of your file

13 Kelime İşlemci/Editor tanımı- MS Word ve temel işlemler
MicroSoft Office, MS Windows altında işleyen ve içinde masabaşı çalışmasında gerekli olan her tür gereç ve işlemi sunan bir yazım program paketidir. Önemli içeriği, Kelime İşlemçi-Word, Tablolama-Excel, Sunum-PowerPoint yazılım programlarıdır. Bunları herkesin öğrenmesi ve kullanması Bilgisayar Okur yazarlığının bir gereğidir. Program geliştirme, ödev, proje, sunu çalışamlarınızda bu programları kullanacaksınız kullanımını kendiniz geliştiriniz.! Tüm Office programları temel işlemlerini aynı seçenek satırları alt komutları ile altında yürütür. Temel ve alt işlemler, “Baş/Tittle” ve “ seçenek/menu” bar satırı üzerindeki işlem seçenekleri ile sağlanır.

14 Çizelgeleme tanımı – MS Excel ve temel işlemler
Excel Çizelgeleme yazılımı, her tür tablo/çizelgeleme ve çizelge üzerinde matematik ve istatistiksel hesaplamalar ve grafik yapabilmek için hazırlanmış esnek bir iş alanı yazılımıdır. Çizelgeler “göz-cell”adı verilen satır ve sütunlardan oluşan yapraklara işlenir. Windows Word için öğrendiklerinize ek olarak Excel temel işlemlerini öğrenmelisiniz! Üzerine çalışılan sayfaya “çalışma yaprağı/”worksheet” adı veriler. Çizelge demeti yan yana …sayfalardan oluşturulabilir. Temel işlemler: Çalışma sayfası yaratma, çizelgeye veri girişi, Hesaplama ve gerekli ise grafik çizimi ve standart işlemler: Satır sütün tanımlama, Çağırma, kaydetme, silme, kopyalama vb. dir.

15 Sunum Düzenleme Yazılımı: MS Power Point,
Bir gruba herhangi bir konuda konuşma, tanıtım, rapor ya da ders sunma gibi işlemlerde; konuyu anlatmak için bilgisayar ortamında, görüntü, grafik, şekil, renk, ses çizim vb araçlarla donatarak sunma olanağını veren bir programdır. Yansı(Slayt) yapımındaki düzenleme bilgisayara bağlı projeksiyon makinesi ile duvardaki perdeye, slayt eklentisi ile slayt üzerine ya da yazıcıda kağıt üzerine aktarılabilir. Bugün programın yalın bakışla kullanımına giriş yapacağız. Kullanımını ayrıntılı öğrenme deney kazandıkça gelişecektir. Sunu hazırlamak: Önce sunumun içeriği- yazı sunum metinleri , yapısı, öğeleri tasarlanır. Sonra PowerPoint Programının renk, şekil, resim,ses, görüntü, yazı çeşidi, yansı biçimi olanakları ile yansılar düzenlenir. standart işlemler: Yansı düzenleme ve seçme, kaydetme, silme, kopyalama çağırma vb. dir.

16 Internet: Ortak bir iletişim protokolü ile birbiri ile ilişkilendirilmiş bilgisayar ağları topluluğunun adı. İnternet, dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir elektronik iletişim ağı. İnternet, çok protokollü bir ağ olup birbirine bağlı bilgisayar ağlarının tümü olarak da tanımlanabilir. Binlerce akademik, ticari, devlet, ve serbest bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasıyla oluşmuştur. Bilgisayarlar arasında bilgi çeşitli protokollere göre paketler halinde transfer edilir. İnternet üzerinde elektronik posta ve birbirine bağlı sayfalar gibi çok çeşitli bilgiler ve hizmetler vardır.

17 Internet 1960 yıllarda ABD savunma bakanlığının isteği üzerine proje merkezleri arasında iletişim sistemi yaratmak amacı ile ARPANET adı altında başlatılan askeri bir proje. 70'li yılların başında Amerikan üniversitelerinde bu projeden yararlanma imkânı verilmesinin ardından e-posta Bugün ulaşılabilir bilgilerin hacmi devasa boyuttadır ve hızla büyümektedir. Dünyanın önde gelen birçok şirketi, üniversitesi, ve araştırma organizasyonları Web’de yer almaktadır, bunlara da her gün yenileri eklenmektedir

18 Internet Dünya Çapında Web (İngilizce: World Wide Web, kısaca WWW veya web), örümcek ağları gibi birbiriyle bağlantılı sayfalardan, İnternet üzerinde çalışan ve "www" ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan servistir. Web kavramı, CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Tim Berners-Lee'nin HTML adlı bilgisayar dilini bulup geliştirmesiyle oluşmuştur WWW. dünyası yanında dosya indirimi sanal sohbet odaları, eCommerce (sanal ticaret), tartışma mekânları (forum), İnternet üzerinden sohbet doğrudan mesaj (IM) gibi kullanım alanlarını, bugün bütün dünyada yüzmilyonlarca insan kullanmaktadırlar. Bir çok iletişim olanakları yanında sesli görüntülü iletişim, canlı videolu sohbet imkanı yanında bir sinema filmi TV gibi görüntüleme olanakları da vermekte..

19 Internet Temel işlemleri: Elektronik posta: e-posta
Dosya indirme/gönderme : FTP Web sitelerinden bilgi kaynaklarına erişme – Arama Motorları- Googel Tartışma/sohbet Web servisleri

20 Internet 1- Kayıt işleminden sonra, her öğrenciye bir e-posta adresi verilmektedir. başkent.edu.tr gibi 2- Derslerinizin öğreti elemanlarının e-posta adresini ve derslerinizle ilgili web-siteleri adreslerini öğrenip yararlanabilirsiniz !

21 Türkçe Bilişim Terimleri
Türk Bilgisayar Bilimcileri bu alanda eğitimin başladığı 1970 ‘lı yıllarda bu teknik bilimi Türkçe işleyip anlamanın getireceği yararları göz önünde tutarak; ağırlıkla İngilizce dili kaynaklı olan bu dalın oluşturulması ve eğitiminde İngilizce Terim ve Sözcüklere Türkçe karşılıklar bularak kendi dilimizde konuşup anlamayı ön planda tutmuşlardır. İngilizce bilişim terimlerini Türkçe karşılıkları ile birlikte öğrenmelisiniz. İşte size Internet üzerinde bir sözlük: tbd.org.tr/sozluk

22 İlk derslerde karşılaşacağınız terimlerden kimileri
Yazılım- Software Donanım- Hardware Ana işlem birimi- Central Processing unit-CPU Sunucu-Server İstemci-Client Çirdi birimi- Input device Çıktı birimi- Output device Yazıcı –Printer Ekran- Monitor-screen Dosya/Kütük-File Makine Dili- Machine Language Üst Düzey dil- High Level Language Bellek Birimi- Memory Unit İşletim Sistemi- Operating System Kalem Bellek- flash disk Aritmetik- Mantık Birimi- Arithmetical Logic Unit- ALU Klavye- Keyboard İkincil Bellek- Secondary storage unit

23 Programlama Laboratuarı-I Hafta-I
Boş zamanlarınızı değerlendirirken Office Destek programlarının kullanımını öğreniniz ! Bu amaçla, “Öğrenci Laboratuarını” kullanabilir, ve danışma için Laboratuar Asistanlarınıza ofislerinde başvurabilirsiniz!

24 Programlama Laborauarı-I Hafta-I
Bilgisayar Bilimleri uygulamalı bir mühendislik dalıdır! Temel bilgiler tüm mühendislik dalları için gereklidir! Uygulama öğrenimin temel bir parçasıdır.! Dikkatli bir laboratuar çalışması sizi konusunda bilgili ve başarılı kılacaktır! Hepinize, Başarılı bir Eğitim/Öğrenim Dönemi!

25 LAB- ÇALIŞMA-14 İNCELEYİNİZ VE UYGULAYINIZ
PROBLEM: Güz döneminde aldığınız dersleri tanıtan bir “PowerPoint Sunumu ” hazırlayınız! ÖDEV: “Algoritma Yöntemini” tanıtan en az 2 yapraktan oluşan bir “Word” metni hazırlayınız.


"Bil105 Programlama Laboratuarı-I" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları