Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Algoritma ve Akış Diyagramları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Algoritma ve Akış Diyagramları"— Sunum transkripti:

1 Algoritma ve Akış Diyagramları
Algoritmanın Hazırlanması Algoritma,herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir.Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir. Diğer bir deyişle algoritma, verilerin, bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin, problemin nasıl çözüleceğinin, hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağının, sonucun nasıl ve nereye yazılacağının sözel olarak ifade edilmesi biçiminde tanımlanabilir. Algoritma hazırlanırken, çözüm için yapılması gerekli işlemler, öncelik sıraları gözönünde bulundurularak ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdırlar. Aşağıda algoritma hazırlanmasına ilişkin örnekler yer almaktadır.

2 Adım 2 – Birinci Sayıyı Oku Adım 3 – İkinci Sayıyı Oku
Örnek 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır. Algoritma Adım 1 – Başla Adım 2 – Birinci Sayıyı Oku Adım 3 – İkinci Sayıyı Oku Adım 4 – İki Sayıyı Topla Adım 5 – Dur Algoritmaya dikkat edilirse işlemlerin sıralanmasında, işlem önceliklerinin göz önünde bulundurulduğu görülür. Ayrıca algoritma yazımı sorun çözümünün başladığını gösteren “Başla” ifadesi ile başlamakta ve işlemlerin bittiğini belirten “Dur” ifadesi ile sona ermektedir.

3 Akış Diyagramları (Şemaları)
Herhangi bir sorunun çözümü için izlenmesi gerekli olan aritmetik ve mantıksal adımların söz veya yazı ile anlatıldığı algoritmanın, görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline “akış şemaları” veya FLOWCHART adı verilir. Akış şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir. Programın saklanacak esas belgeleri olan akış şemalarının hazırlanmasına, sorun çözümlenmesi sürecinin daha kolay anlaşılır biçime getirilmesi, iş akışının kontrol edilmesi ve programın kodlanmasının kolaylaştırılması gibi nedenlerle başvurulur. Uygulamada çoğunlukla, yazılacak programlar için önce programın ana adımlarını (bölümlerini) gösteren genel bir bakış akış şeması hazırlanır. Daha sonra her adım için ayrıntılı akış şemalarının çizimi vardır. Akış şemalarının hazırlanmasında aşağıda yer alan simgeler kullanılır.

4 Algoritmanın başladığını ya da sona erdiğini
belirtmek için kullanılır. Araç belirtemeden giriş ya da çıkış yapılacağını gösterir. Hesaplama ya da değerlerin değişkenlere aktarımını gösterir. Klavye aracılığı ile giriş ya da okuma yapılacağını gösterir. Aritmetik ve mantıksal ifadeler için karar verme ya da karşılaştırma durumunu gösterir. Yazıcı aracılığı ile çıkış yapılacağını gösterir. Kart okuyucu aracılığıyla giriş yapılacağını gösterir. Diskten okuma veya diskete yazmayı gösterir.

5 Oklar işin akış yönünü gösterir.
Disketten okuma veya diskete yazmayı gösterir. Oklar işin akış yönünü gösterir. Teyp kütüğünü gösterir. Yapılacak işler birden fazla sayıda yinelecek İse, diğer bir deyişle iş akışında çevrim (döngü) var ise bu sembol kullanılır.

6 Akış şemaları içerik ve biçimlerine göre genel olarak üç grupta sınıflandırılabilirler.
> Doğrusal Akış Şemaları > Mantıksal Akış Şemaları > Döngüsel (iteratif, çevrimli, yineli) Akış Şemaları

7 Doğrusal Akış Şemaları
İş akışları giriş, hesaplama, çıkış biçiminde olan akış şemaları bu grup kapsamına girer. Örnek 1: İki sayının çarpımının bulunmasıyla ilgili algoritma aşağıdaki gibidir. Değişkenler: A: Birinci sayıyı B: İkinci sayıyı C: İki sayının çarpımını (A*B) göstersin Algoritma: Adım 1 – Başla Adım 2 – A’yı oku Adım 3 – B’yi oku Adım 4 – C=A*B’yi hesapla Adım 5 – C’yi yaz Adım 6 - Dur

8 Doğrusal Akış Şemaları
Örnek 2: Klavyeden girilen İki sayının toplamını hesaplayıp yazan algoritma ve akış şemasını hazırlayınız. (X: Birinci sayı, Y: İkinci sayı, Z: toplam) A1 : Başla A2 : Klavyeden oku X A3 : Klavyeden oku Y A4 : Hesapla Z = X + Y A5 : Yaz Z A6 : Dur

9 Örnek 2 – Akış Şeması BAŞLA OKU X OKU Y Z=X+Y YAZ Z DUR

10 Mantıksal Akış Şemaları
Geniş ölçüde mantıksal kararları içeren akış şemalarıdır. Hesap düzenleri genellikle basittir. Örnek 3: Klavyeden girilen bir sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olma durumunu hesaplayıp yazdıran algoritma ve akış şemasını hazırlayınız. (S : Sayı) A1 : Başla A2 : Oku S A3 : Eğer S > 0 ise “Pozitif” yaz, A4 : Eğer S < 0 ise “Negatif” yaz, A5 : Eğer S = 0 ise “Sıfıra eşit” yaz, A6 : Dur

11 Örnek 3 – Mantıksal Akış Şemaları
BAŞLA OKU S S > 0 S : 0 S < 0 YAZ “Pozitif” YAZ “Negatif” S = 0 YAZ “Sıfıra eşit” DUR

12 Döngüsel Akış Şemaları
Sorunun çözümü için, çözümde yer alan herhangi bir adım ya da aşamanın birden fazla kullanıldığı akış şemalarına denir. İş akışları genel olarak giriş ya da başlangıç değeri verme, hesaplama, kontrol biçiminde olmaktadır.

13 Döngüsel Akış Şemaları
Örnek 4: Klavyeden girilen bir yazıyı 5 kez yazdıran algoritma ve akış şemasını oluşturunuz. ( Y : Yazı, S : Sayaç ) A1 : Başla A2 : Oku Y A3 : Yaz Y A4 : S = S + 1 A5 : Eğer S < 5 ise A3 e git A6 : Dur

14 Örnek 4 – Döngüsel Akış Şemaları
BAŞLA OKU Y Sayısı bilinen döngülerde; başlangıç değeri, son değer, artış sayısı S = 0 , 5, 1 YAZ Y S Döngünün çalıştığı bölüm DUR

15 İÇ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
PAYDAŞLARIMIZ SGDB İÇ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ YİTDB TÜM HARCAMA BİRİMLERİ (29 adet) BİK, KİK ve SGK

16 İÇ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL LİSTESİ Şube Müdürü 1 Şef 2 Bilgisayar İşletmeni 4 Geçici İşçi Şirket Personeli Ambar Memuru TOPLAM 11

17 İÇ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
AYLIK BAZDA İHALE SAYILARI* * BAP Koordinatörlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu ihaleler dahil edilmemiştir. ** Aralık ayı hariç.

18 İÇ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
AYLIK BAZDA DOĞRUDAN TEMİN MEBLAĞLARI Doğrudan temin sayısı 2007 için 1078 adet iken 2008 de bu sayı bugün itibarı ile 628 dir * Kasım ve Aralık verileri eklenmemiştir

19 İÇ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
2007 ve 2008 Yıllarına ait BİK ve KİK de Yayınlanan İhale İlan Bedelleri * 2008 Aralık verileri eklenmemiştir

20 İÇ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI 2/6 YAPILAN İŞ PAYDAŞ YÖNTEM SIKLIK AKSAKLIKLAR BBS’DEN BEKLENTİ İhale İlanı İçin Avans Onay Belgesi Hazırlanması SGDB YAZILI OLARAK TALEP, TELEFONLA TAKİP ETME En fazla Ayda 30 ZAMAN KAYBI, TAKİP ZORLUĞU ve belirsizlik. İhale ilanı tarihini belirlemede temel kriterdir ve korumacı davranılarak ilan bedelinin KİK kurumsal hesabına yatacağı tarih beklenmek zorunda kalınmaktadır. Taleplerin online olarak yapılıp takip edilebilmesi İhale Dokümanının Hazırlanması (- idari şartname - sözleşme tasarısı -teknik şartname - standart formlar vs…) TALEP SAHİBİ TELEFONLA KOORDİNE OLARAK KİK TİP ŞARTNAMELERİ KULLANILARAK her ihale için ZAMAN KAYBI VE TAKİP ZORLUĞU Özellikle değişen mevzuatın uyarlanmasının zorluğu Tüm dokümanlar otomasyonun değişen mevzuata göre bize tanıdığı serbesti ölçüsünde hazırlanmalı İhale İlanının Hazırlanması Eğer otomasyon olursa bu süreç bir önceki basamak hazırlanırken kendiliğinden oluşturulabilir. İhale İlanının yayınlanmak üzere Basın İlan ve Kamu İhale Kurumlarına gönderilmesi Evraktan sayı alınarak elden teslim ediliyor Mevzuatta yer alan ilandan sonra bekleme sürelerinin talep sahibince bilinmemesi. Talebin ve yaklaşık maliyetin ilk girişi yapılırken alım türünü de göz önünde bulundurup ilanda kalma süresini uyarı olarak bildirmeli

21 İÇ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI 3/6 YAPILAN İŞ PAYDAŞ YÖNTEM SIKLIK AKSAKLIKLAR BBS’DEN BEKLENTİ İhale Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi TALEP SAHİBİ Telefon Mail ve elden takip her ihale için ilanın yayınlanmasını takip eden 3 gün içerisinde Zaman kaybı ve takip zorluğu. İletişim kopukluğu olur ise geriye dönük evrak düzenleme zorunluluğu oluyor Otomasyon kendi oluşturmalı İhale Dokümanının Firmalar Tarafından Satın alınması ortalama 3-4 kere Dekont ve firma bilgilerinin SGDB’lığınca da kullanılıyor ve eksik bilgiler telefonla isteniyor SGDB nin ilgili bölümlerine firmaların ve ihalelerin bazı bilgilerine ulaşma izni verilmeli İhale Günü İçin Komisyon Tutanaklarının Hazırlanması Ofis programları kullanılarak yapılıyor. mükerrer iş yapılmış olduğu için ZAMAN KAYBI ve hata ihtimali Otomasyon veri tabanından bilgileri çekerek yapmalı. İhaleden Sonra Yüklenicinin Yasaklı Olmadığına Dair Teyidinin Alınması KİK Kik web sitesi kullanılarak

22 İÇ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI 4/6 YAPILAN İŞ PAYDAŞ YÖNTEM SIKLIK AKSAKLIKLAR BBS’DEN BEKLENTİ Komisyon Kararının Yazılması ve Onaylanması TALEP SAHİBİ Elden takip her ihale için Yazılmasında oluşabilecek kullanıcı hataları, Hazırlanması ve imzalanması esnasında ZAMAN KAYBI Tutanaklar, ihale onay ve bütçe kaydına alınırken girilmiş bilgilerle otomatik oluşturulması. En Düşük Teklif veren İki Firmanın Geçici Teminat Mektuplarının Yatırılması SGDB Üst yazı yazılarak Otomasyon veri tabanından bilgileri çekerek yapmalı. İhaleye Katılan Firmalara Kesinleşen İhale Kararının Bildirimi GENEL EVRAK ve YÜKLENİCİ İadeli taahhütlü ya da elden bildirim Yüklenici Firmanın Sözleşmeye Davet Edilmesi iadeli taahhütlü ya da elden bildirim Firmanın tedarik etmesi gereken evraklar el ile hazırlanıyor.

23 İÇ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI 5/6 YAPILAN İŞ PAYDAŞ YÖNTEM SIKLIK AKSAKLIKLAR BBS’DEN BEKLENTİ Sözleşmenin İmzalanması YÜKLENİCİ Sözleşme hazırlanır firmanın belgelerinin uygunluğu kontrol edilir akabinde taraflarca imzalanır. her ihale için Zaman kaybı ve sözleşme hazırlanırken yapılabilecek insan kaynaklı hatalar. Otomasyon veri tabanından bilgileri çekmesi ile sözleşme hazır olmalı. Kesin Teminat Mektubunun Yatırılması SGDB Üst yazı yazılarak Elden takip En Düşük Teklif Veren İki Firmanın Geçici Teminat Mektuplarının İade Edilmesi Üst yazı yazılarak Elden takip İhale Sonuç Belgesinin Kik’e Bildirimi KİK Kik web sitesi kullanılarak

24 İKİ BÖLMELİ UYGULAMA YAPILACAKLAR YAPILMAYACAKLAR SINAVA GEÇ KALMA
SINAVA HAZIRLAN. ÖDEVİNİ TAMAMLA. ZAMANINDA UYU ZAMANINDA UYAN. YAPILMAYACAKLAR SINAVA GEÇ KALMA ARKADAŞINA BAKMA GEÇ UYUMA SINAVA AÇ GELME

25 ÜÇ BÖLMELİ UYGULAMA OCAK 10 ŞUBAT 20 MART 30 NİSAN 40 MAYIS 50 HAZİRAN
60

26 Öğrenci Durumu

27 SONUÇ Evet Hocam Başarılı bir şekilde Sunumu Bitirdik.
Valla bitirmişler. Bunlardan iyi adam Olur.


"Algoritma ve Akış Diyagramları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları