Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM BİLGİLERİ Bora BAYKAL / Canan YAĞCI:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM BİLGİLERİ Bora BAYKAL / Canan YAĞCI:"— Sunum transkripti:

1 İLETİŞİM BİLGİLERİ Bora BAYKAL / Canan YAĞCI:
SANTRAL: / DAH: Direk hat: Konak Hizmet Merkezi: / Bornova Hizmet Merkezi: Çiğli Hizmet Merkezi: Torbalı Hizmet Merkezi: Karabağlar Hizmet Merkezi:

2 Toplum Yararına Çalışma Programları
TYÇP Toplum Yararına Çalışma Programları

3 İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programlardır.

4 Programların azami uygulama süresi 9 aydır.
(İşlemler el kitabı değişiklik )

5 Programlara Kimler Katılabilir ?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamak, Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirinin olmaması. Programın başladığı tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde yüklenicinin bünyesinde veya alt yüklenicilerinden birinde çalışmamış olmak.

6 TYÇP’lerden YARARLANMA SÜRESİ NE KADARDIR?
12 ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla 9 aydır. Katılımcıların TYÇP’ye başladıkları tarihten itibaren 12 ay içerisinde en fazla 9 ay TYÇP’den yararlanırlar. Katılımcıların programa başladığı tarihten 12 ay sonra yararlanma süresi sıfırlanır, yeni başlayacağı TYÇP nin başladığı tarihten  itibaren tekrar 12 ayda 9 ay yararlanma hakkı doğar. Kurslardan yaralanan katılımcı altı ay geçmeden TYÇP’den yararlanamaz, İşbaşı eğitim, girişimcilik programlarının herhangi birisinden yararlananlar 6 ay geçmeden başka bir programdan yararlanamaz.

7 ÖDEMELER

8 Ödemeler yükleniciler tarafından cari ay sonunda Kuruma ibraz edecekleri hak ediş belgeleri doğrultusunda yapılacaktır. Ziraat Bankası ile yapılan protokol gereği ödemeler takip eden ayın 10’ undan sonra yapılabilecektir.

9 İBRAZ EDİLECEK BELGELER KAMU
Maaş bordrosu, İcmal tablosu, Sigorta tahakkuk fişi, Sigortalı hizmet listesi, Vergi tahakkuk fişi, Devam izlenim föyleri, Aylık detaylı faaliyet raporu, Banka onaylı maaş ödeme listesi ( katılımcı maaşları kesinlikle elden verilmeyecektir ) ve dekont; SGK tahsilat fişi; vergi tahsilat fişi ( bir önceki aya ait )

10 ÖRNEK Maaş bordrosu,

11 ÖRNEK İcmal tablosu

12 ÖRNEK İcmal tablosu

13 ÖRNEK Sigorta tahakkuk fişi,

14 ÖRNEK Sigortalı hizmet listesi,

15 ÖRNEK Vergi tahakkuk fişi,

16 ÖRNEK vergi tahsilat fişi

17 ÖRNEK aylık faaliyet raporu

18 İBRAZ EDİLECEK BELGELER ÖZEL
Bu belgelere ek olarak kar faturası, vakıflar için bağış makbuzu ibraz edilecektir. Özel sektör, STK ve vakıfların; katılımcı ücretlerini, SGK primlerini ve yasal vergilerini yatırmaları ve bunlarla ilgili belgeleri ibraz etmeleri durumunda Kurum tarafından ödemeleri yapılacaktır.

19 BELGELERLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Tüm belgelerin asılları ibraz edilecektir.Eğer asılların ibraz edilmesi konusunda problemle karşılaşılırsa gönderilecek belgelerde mutlaka ASLI GİBİDİR ibaresi bulunmalı ve belgeler imzalanmalıdır. Belgeler en geç takip eden ayın 7. günü eksiksiz olarak Kuruma ulaştırılmalıdır. Ödeme, evrakların eksiksiz teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılır. Bir ay 30 gün üzerinden hesaplanacak ve buna göre ödeme yapılacaktır. 31 gün çeken aylarda katılımcı ücretleri 31 gün üzerinden yapılacaktır.Bordroların da buna göre düzenlenmesi gerekmektedir. TYÇP çalışanları için ayrı bir SGK işyeri numarası alınmalı ve bu numaraya ait SGK primleri ve mümkünse vergileri ayrı tahakkuk ettirilecektir.

20

21 BELGELERLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Devam föylerinde giriş ve çıkış bölümlerinde katılımcıların ve kontrol eden bölümünde de yetkililerin imzalarının eksiksiz ve föylerin mühürlü-onaylı olması gerekmektedir. İmzalarda mavi tükenmez kalem kullanılmalıdır. İmzaların eksik olduğu günler için ödeme yapılmaz. Devam föylerinde silinti-kazıntı olmamasına özen gösterilmelidir. Belgelerin ibraz edilmesindeki gecikmelerden ve evraklardaki eksikliklerden tamamen yüklenici sorumludur.

22 KATILIMCILAR!!! Katılımcıların İşkur mevzuatı gereği gerekli kontrolleri yapılmadan programa başlatılmaması gerekmektedir. Bu kontrol yapılmadan işe başlatılanlar konusunda doğacak maddi yükümlülük yükleniciye aittir. Katılımcılar haftada en fazla 45 saat çalıştırılabilirler. Program süresi boyunca işten çıkan katılımcıların yerine öncelikle yedek listedeki kişiler (sırasıyla) işe alınacaktır. Yedek listenin sonlanması durumunda ise öncelikle projeye başvuru tarihleri arasında müracaat edenlerden, daha sonra günlük müracaatçılardan alım yapılabilecektir.

23 KATILIMCILAR !!! Mazeretsiz olarak program süresinin 1/20 sinden fazla devamsızlığı olan katılımcıların programla ilişiği kesilecektir ( Kurumun bilgisi ve onayı dahilinde ). 1/20 si kadar mazeretsiz devamsızlık için ise herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Mücbir sebeplerle (sağlık raporu, evlilik, doğum, ölüm ) program süresinin 1/20 si kadar süre ile devam edilmeyen günler için resmi belgelerin ibraz edilmesi durumunda ödeme yapılır.

24 ÖNEMLİ !! Yüklenici tarafından programın başlangıcından bitişine kadar olan süre içinde katılımcıların devam durumları haftalık olarak İŞKUR internet sayfası üzerinden sisteme girilecektir (Cumartesi 24:00’a kadar)

25 TANINIRLIK TYÇP kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde Kurumun tanınırlığına ilişkin önlemleri almak ve bu çerçevedeki iş/işlemleri yürütmek yüklenicinin görevidir. Yüklenici programın başladığı ilk gün itibarıyla tanınırlığa ilişkin önlemleri almak zorundadır.

26 TANINIRLIKLA İLGİLİ OLARAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAKLAR
Faaliyetin gerçekleştirildiği alanın herkesin görebileceği uygun bir yerine ‘’ BU ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN .....FAALİYETİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMLARI KAPSAMINDA TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR’’ ibaresinin yer aldığı levha veya afiş asılacaktır. Levha/afişlerde İŞKUR logosu bulunacak ve levha/afişler 50*100 cm ebadından küçük olmayacaktır.

27 Kalıcı hizmetlerin gerçekleştirilmesi halinde program sonunda ‘’ EDİLMEKTEDİR ‘’ ibaresi ‘’ EDİLMİŞTİR ‘’ şeklinde değiştirilerek tabelanın kalıcı olması sağlanacaktır. Tanınırlık kurallarına riayet etmeyen yüklenicilerin projeleri iptal edilerek haklarında 2 yıl boyunca yasaklılık hükümleri uygulanır.

28 DİKKAT!!! Herhangi bir nedenle katılımcıların mesai saatlerinde değişikliğe gidilmesi halinde, değişiklik yapılmadan önce İlgili İş-Kur Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak talep iletilecek ve ‘OLUR’ alındıktan sonra gerekli değişiklik yapılacaktır. Denetim Kurulu üyelerine, görevlerini daha etkin ve rahat yapabilmeleri için gerekli tüm yardımlar ve kolaylıklar gösterilmeli.

29 DİKKAT!!! Katılımcıların işlerini kolaylaştırıcı ve sağlıklarını koruyucu ekipmanların (Şapka-eldiven-çizme-uygun iş kıyafeti) sağlanması konusunda hassas davranılması gerekmektedir. İş kazası olması durumunda, olayın kanuni süreler içerisinde ilgili mercilere bildirilerek gerekli işlemlerin titizlikle yapılması gerekmektedir. Katılımcı duyurusunun ve katılımcı taahhütnamelerinin programdan faydalanan tüm katılımcılara (giriş – çıkış yapılmış olsa dahi) imzalatılması gerekmektedir.

30 DİKKAT!!! Aylık faaliyet raporlarının bilgisayar ortamında yazılması, tatil günlerinin belirtilmesi, raporların hizmet sağlayıcı tarafından onaylı bir şekilde İşkur’a verilmesi gerekmektedir. Katılımcılar belirlendikten sonra, katılımcıların hangi okullarda görevlendirildiğine dair listelerin Hizmet Merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir. Görev yeri değişikliği yapılan katılımcıların yeni görev yerleriyle ilgili bilgilerin, mutlaka hizmet merkezine bildirilmesi gerekmektedir.

31 TEŞEKKÜRLER TEL : TYÇP DAHİLİ NO : 547


"İLETİŞİM BİLGİLERİ Bora BAYKAL / Canan YAĞCI:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları