Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

. oktalama şaretleri Hazırlayanlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ". oktalama şaretleri Hazırlayanlar"— Sunum transkripti:

1 . oktalama şaretleri Hazırlayanlar
Süleyman UYDAŞ (Halk Eğitimi Merkezi ) İsa AKDUMAN (Demireli İlköğretim Okulu) Ferit DOĞANAY (Yalıntaş İlköğretim Okulu) Nilüfer EROĞLU (Yalıntaş İlköğretim Okulu) İsmail GÜMÜŞ (Yalıntaş İlköğretim Okulu) Fikrettin ŞİMŞEK (Yalıntaş İlköğretim Okulu)

2 . oktalama şaretleri Kaybedilenler
Bir gün insan virgülü kaybetti ; o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanır oldu. Cümlesi basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti alçak bir sesle ve ses tonunu değiştirmeden konuşmaya başladı. Artık ne bir şeye kızıyor ne de bir şeye seviniyordu. Üstelik hiçbir şey onda en ufak bir heyecan uyandırmıyordu.

3 . oktalama şaretleri Kaybedilenler
Bir süre sonra soru işaretini kaybetti ve soru soramaz oldu. Hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu. Ne kainat , ne dünya ne de kendisi umurundaydı. Birkaç sene sonra; iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti.

4 . oktalama şaretleri Kaybedilenler
Ömrünün sonuna doğru elinde yalnızca tırnak işaretleri kalmıştı. Kendine has tek düşüncesi yoktu yalnız başkalarının düşünceleri tekrarlıyordu. Son noktaya geldiğinde düşünmeyi ve okumayı unutmuş vaziyetteydi…

5 . oktalama şaretleri Noktalama İşaretleri Nokta Virgül Soru İşareti
Ünlem İşareti İki Nokta Noktalı Virgül Üç Nokta

6 Noktalama İşareti Neye Denir?
. oktalama şaretleri Noktalama İşareti Neye Denir? Yazıda okumayı kolaylaştırmak için birtakım işaretler kullanılır.Nokta,iki nokta,virgül,noktalı virgül... Bunlara noktalama işareti denir.

7 . oktalama şaretleri Nokta Cümlenin sonuna konur.
Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. Ağaçlar köklerinden kopacaktı. Okulumu çok seviyorum.

8 . oktalama şaretleri Uyarı Nokta
Sayılardan Sonra Sıra Bildirmek İçin Konur. 3.(Üçüncü) 15.(On beşinci) IV.(Dördüncü) II.Mehmet (İkinci Mehmet) 2.Cadde (İkinci Cadde) Uyarı Cadde ve sokak numaralarında nokta mutlaka kullanılmalıdır. Nokta kullanılmadığı takdirde yukarıdaki örneklerden 2(iki) adet cadde anlaşılır.

9 . oktalama şaretleri Uyarı Nokta Bir takım kısaltmaların sonuna konur.
Alb. (Albay) Dr.(Doktor) Yard.Doç.(Yardımcı doçent) Prof. (Profesör) Alm.(Almanca) Uyarı Ancak bazı kısaltmalarda nokta konulmaz. TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) TDK (Türk Dil Kurumu)

10 . oktalama şaretleri Uyarı Nokta
Gün,Ay Ve Yılı Gösteren Sayıları Birbirinden Ayırmak İçin Konur. tarihinde cumhuriyet kuruldu. 29 Mayıs 1453 Uyarı Tarihlerde ay adları yazı ile de yazılabilir. 29 Mayıs 1453 Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz.

11 . oktalama şaretleri Virgül
Eş Görevli Kelime Ve Kelime Guruplarının Arasına Konur. Atatürk okumayı, çalışmayı teşvik etti. Uzun boylu, sarı saçlı, iri gözlü bir çocuktu.

12 . oktalama şaretleri Virgül
Sıralı Cümleleri Birbirinden Ayırmak İçin Kullanılır. Türk öğün, çalış, güven. Fakat yol otomobillerle yasak olduğundan oda herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez.

13 . oktalama şaretleri Virgül Hitap İçin Kullanılan Kelimelerden Sonra.
Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.. Kıymetli Öğretmenim, Sevgili Anneciğim, Değerli Kardeşim, Sayın Başkan, Kıymetli Abiciğim,

14 . oktalama şaretleri Virgül
Tırnak İçinde Olmayan Alıntı Cümlelerden Sonra Konur. Geldikleri gibi giderler, dedi.

15 . oktalama şaretleri Virgül
Art arda gelen aynı görevde olan (özneler, nesneler, tümleçler)kelimelerin ,kelime gruplarının arasına konur. Teyzemler,dayımlar,halamlar gelmişti. Dağları, ovaları ve ağaçları özlüyordu Karada,havada,denizde yurdu savunurlar.

16 . oktalama şaretleri Virgül
Art arda gelen iki kelime arasında çıkabilecek anlam karışıklığını önlemek amacı ile bunların arasına konur. İhtiyar, bekçiyi çağırdı.Öteki, elini sakladı. Hırsız, kardeşini dövdü. Garson,çocuğu çağırdı. İhtiyar, ağaca yaslandı.Küçük, elmaları kopardı.

17 . oktalama şaretleri Virgül
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) gereksiz kullanılmıştır? A-Zamanın, varsa biraz görüşelim. B-Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.. C-Onu göremiyor, sesini çok iyi duyuyorduk. D-Öyle, bu yılı çok hareketli geçirdik.

18 . oktalama şaretleri Soru İşareti
Soru Bildiren Cümle Veya Sözlerin Sonuna Konur Sen büyüdüğün zaman ne olacaksın? Ne zaman tükenecek bu yollar,arabacı?

19 . oktalama şaretleri Soru İşareti
Bilinmeyen Yer, Tarih V.B. Durumlar İçin Kullanılır Yunus Emre (? : 1320)

20 . oktalama şaretleri Ne zamandan beri bekliyorsun?
Soru İşareti Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? Ne zamandan beri bekliyorsun? Kimin söylediğini hatırlamıyorum? Sen büyüdüğün zaman ne olacaksın? Bu kadar yolu nasıl geldiniz?

21 . oktalama şaretleri Ünlem
Sevinç, kıvanç, acı korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur. Ne mutlu Türküm diyene!

22 . oktalama şaretleri Uyarı Ünlem
Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz, ileri! Uyarı Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konulabilir. Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uğurlar olsun ... Ayrılıyor yolumuz!

23 . oktalama şaretleri Kırlangıçlar, yuvalarını hiç unutmazlar
Ünlem Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti gelir? Kırlangıçlar, yuvalarını hiç unutmazlar İşin böyle olacağını nasıl da bilemedik Karşıdaki köye nereden gidilir Bebek, ağlayarak annesini uyandırdı

24 . oktalama şaretleri İki Nokta
Kendisinden Sonra Örnek Verilecek Cümlelerden Sonra Konur Ömer Seyfettin’in bazı hikâyeleri:Forsa,Bomba, Falaka. Peyami Safa’nın en önemli eserleri şunlardır: Yalnızız, Matmazel Noralya’nın Koltuğu, 9.Hariciye Koğuşu. Yeni harfler alındıktan sonra sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür:Atatürk ve İnönü!

25 . oktalama şaretleri İki Nokta
Kendisinden Sonra Açıklama Yapılacak Cümlenin Sonuna Konur. Eyüp cevap verdi: evet gelsin. Cümlenin ögeleri üçe ayrılır: Özne,yüklem ve tümleçler. Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Fenalık,cahillik ve tembellik.

26 . oktalama şaretleri İki şey çok önemliydi ( )Sağlık ve eğitim.
İki Nokta Hangi cümlede parantez ile gösterilen yere iki nokta (:) kullanılmalıdır? İki şey çok önemliydi ( )Sağlık ve eğitim. Bu gece sinemaya gidecektik ( )Ali gelmedi. Öğretmenimiz geldi mi ( )diye sordu. Heyhat( )Bir daha görüşemeyeceğiz.

27 . oktalama şaretleri Noktalı Virgül
Virgüllerle Ayrılmış Örnekleri Farklı Örneklerden Ayırmak İçin Konur. Türkiye,Almanya,Japonya; Ankara, Berlin,Tokyo.

28 . oktalama şaretleri Noktalı Virgül
Öğeleri Arasında Virgül Bulunan Sıralı Cümleleri Birbirinden Ayırmak İçin Konur. Dut ağacı açtı, soyun; döktü, giyin.

29 . oktalama şaretleri Noktalı Virgül
Cümle İçinde Virgülerle Ayrılmış Tür Veya Takımları Birbirinden Ayırmak İçin Konur. Erkek çocuklara Oğuz, Kağan; kız çocuklara Yıldız, Elif ismi verilir Pazardan elma,armut,muz;ıspanak,kabak,patlıcan aldım. Erkek çocuklara Doğan,Mustafa,Orhan kız çocuklara ise Selcan, Burcu, Yonca gibi isimler verilir.

30 . oktalama şaretleri Noktalı Virgül
Kendinden önceki cümleyle ilgi kuran ancak, yalnız, fakat, lakin,çünkü vb bağlaçlardan önce konur. Çok çalışıyor;fakat başarılı olamıyor. Halis bir şiir fena okunabilir;lakin sahte bir şiir iyi okunamaz.

31 . oktalama şaretleri Üç Nokta Tamamlanmamış Cümlelerin Sonuna Konur.
Herkes savaşa gidiyordu:Gençler, yaşlılar, kadınlar ... Yüzümüzü ağartan nice şairlerimiz var: Mevlana Yunus Fuzuli, Baki .... Erzurum’un öyle soğuk bir kışı var ki…

32 . oktalama şaretleri Üç Nokta
Açıklanması İstenmeyen Kelimelerin Yerine Konur. Yoksa dedikodunun önüne geçilmez.

33 . oktalama şaretleri Üç Nokta
Ünlem Ve Seslenmelerde Anlatımı Pekiştirmek İçin Konur. Aaa.Kadriye... Sana ne oldu. Koca Ali ... Koca Ali, be ... Ne var... Ne var, be ...

34 . oktalama şaretleri Yine aynı yazar, bir yazısında şöyle diyor...
Üç Nokta Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna getirilen üç nokta doğru olarak kullanılmıştır? Yine aynı yazar, bir yazısında şöyle diyor... Bu işaret, mağaraya yaklaştığımızı mı gösteriyor... O eve bir daha gitmem, geçen sefer beni çok üzdüler... Bunları çok sevdim; hava, deniz, çiçekler...

35 . oktalama şaretleri Kaynaklar


". oktalama şaretleri Hazırlayanlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları