Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Hazırlayanlar  Süleyman UYDAŞ (Halk Eğitimi Merkezi )  İsa AKDUMAN (Demireli İlköğretim Okulu)  Ferit DOĞANAY (Yalıntaş İlköğretim Okulu)  Nilüfer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Hazırlayanlar  Süleyman UYDAŞ (Halk Eğitimi Merkezi )  İsa AKDUMAN (Demireli İlköğretim Okulu)  Ferit DOĞANAY (Yalıntaş İlköğretim Okulu)  Nilüfer."— Sunum transkripti:

1 1 Hazırlayanlar  Süleyman UYDAŞ (Halk Eğitimi Merkezi )  İsa AKDUMAN (Demireli İlköğretim Okulu)  Ferit DOĞANAY (Yalıntaş İlköğretim Okulu)  Nilüfer EROĞLU (Yalıntaş İlköğretim Okulu)  İsmail GÜMÜŞ (Yalıntaş İlköğretim Okulu)  Fikrettin ŞİMŞEK (Yalıntaş İlköğretim Okulu).

2 2 Kaybedilenler  Bir gün insan virgülü kaybetti ; o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanır oldu. Cümlesi basitleşince düşünceleri de basitleşti..  Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti alçak bir sesle ve ses tonunu değiştirmeden konuşmaya başladı. Artık ne bir şeye kızıyor ne de bir şeye seviniyordu. Üstelik hiçbir şey onda en ufak bir heyecan uyandırmıyordu.

3 3 Kaybedilenler  Bir süre sonra soru işaretini kaybetti ve soru soramaz oldu. Hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu. Ne kainat, ne dünya ne de kendisi umurundaydı..  Birkaç sene sonra; iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti.

4 4 Kaybedilenler  Ömrünün sonuna doğru elinde yalnızca tırnak işaretleri kalmıştı. Kendine has tek düşüncesi yoktu yalnız başkalarının düşünceleri tekrarlıyordu..  Son noktaya geldiğinde düşünmeyi ve okumayı unutmuş vaziyetteydi…

5 5 Noktalama İşaretleri  Nokta  Virgül  Soru İşareti  Ünlem İşareti  İki Nokta  Noktalı Virgül  Üç Nokta.

6 6 Noktalama İşareti Neye Denir?  Yazıda okumayı kolaylaştırmak için birtakım işaretler kullanılır.Nokta,iki nokta,virgül,noktalı virgül... Bunlara noktalama işareti denir..

7 7 Nokta  Cümlenin sonuna konur.  Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.  Ağaçlar köklerinden kopacaktı..  Okulumu çok seviyorum.

8 8 Nokta  Sayılardan Sonra Sıra Bildirmek İçin Konur.  3.(Üçüncü)  15.(On beşinci).  IV.(Dördüncü)  II.Mehmet (İkinci Mehmet)  2.Cadde (İkinci Cadde) CC adde ve sokak numaralarında nokta mutlaka kullanılmalıdır. NN okta kullanılmadığı takdirde yukarıdaki örneklerden 2(iki) adet cadde anlaşılır.

9 9 Nokta  Bir takım kısaltmaların sonuna konur.  Alb. (Albay)  Dr.(Doktor).  Yard.Doç.(Yardımcı doçent)  Prof. (Profesör)  Alm.(Almanca) AA ncak bazı kısaltmalarda nokta konulmaz. TT BMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) TT DK (Türk Dil Kurumu)

10 10 Nokta  Gün,Ay Ve Yılı Gösteren Sayıları Birbirinden Ayırmak İçin Konur.  29.10.1923 tarihinde cumhuriyet kuruldu.  29 Mayıs 1453. TT arihlerde ay adları yazı ile de yazılabilir. 22 9 Mayıs 1453 BB u durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz.

11 11 Virgül  Eş Görevli Kelime Ve Kelime Guruplarının Arasına Konur.  Atatürk okumayı, çalışmayı teşvik etti.  Uzun boylu, sarı saçlı, iri gözlü bir çocuktu..

12 12 Virgül  Sıralı Cümleleri Birbirinden Ayırmak İçin Kullanılır.  Türk öğün, çalış, güven.  Fakat yol otomobillerle yasak olduğundan oda herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez..

13 13 Virgül  Hitap İçin Kullanılan Kelimelerden Sonra.  Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır..  Kıymetli Abiciğim,.  Sevgili Anneciğim,  Değerli Kardeşim,  Sayın Başkan,  Kıymetli Öğretmenim,

14 14 Virgül  Tırnak İçinde Olmayan Alıntı Cümlelerden Sonra Konur.  Geldikleri gibi giderler, dedi..

15 15 Virgül  Art arda gelen aynı görevde olan (özneler, nesneler, tümleçler)kelimelerin,kelime gruplarının arasına konur.  Teyzemler,dayımlar,halamlar gelmişti..  Dağları, ovaları ve ağaçları özlüyordu  Karada,havada,denizde yurdu savunurlar.

16 16 Virgül  Art arda gelen iki kelime arasında çıkabilecek anlam karışıklığını önlemek amacı ile bunların arasına konur.  İhtiyar, bekçiyi çağırdı.Öteki, elini sakladı..  Hırsız, kardeşini dövdü. Garson,çocuğu çağırdı.  İhtiyar, ağaca yaslandı.Küçük, elmaları kopardı.

17 17 Virgül  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) gereksiz kullanılmıştır? A-Zamanın, varsa biraz görüşelim. B- Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.. C-Onu göremiyor, sesini çok iyi duyuyorduk. D-Öyle, bu yılı çok hareketli geçirdik..

18 18 Soru İşareti  Soru Bildiren Cümle Veya Sözlerin Sonuna Konur  Sen büyüdüğün zaman ne olacaksın?  Ne zaman tükenecek bu yollar,arabacı?.

19 19 Soru İşareti  Bilinmeyen Yer, Tarih V.B. Durumlar İçin Kullanılır  Yunus Emre (? : 1320).

20 20 Soru İşareti  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? A)Ne zamandan beri bekliyorsun? B)Kimin söylediğini hatırlamıyorum? C)Sen büyüdüğün zaman ne olacaksın? D)Bu kadar yolu nasıl geldiniz?.

21 21 Ünlem  Sevinç, kıvanç, acı korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.  Ne mutlu Türküm diyene!.

22 22 Ünlem  Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.  Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz, ileri!. ÜÜ nlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konulabilir. AA rkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!

23 23 Ünlem  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti gelir? A)Kırlangıçlar, yuvalarını hiç unutmazlar B)İşin böyle olacağını nasıl da bilemedik C)Karşıdaki köye nereden gidilir D)Bebek, ağlayarak annesini uyandırdı.

24 24 İki Nokta  Kendisinden Sonra Örnek Verilecek Cümlelerden Sonra Konur  Ömer Seyfettin’in bazı hikâyeleri:Forsa,Bomba, Falaka.  Peyami Safa’nın en önemli eserleri şunlardır: Yalnızız, Matmazel Noralya’nın Koltuğu, 9.Hariciye Koğuşu..  Yeni harfler alındıktan sonra sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür:Atatürk ve İnönü!

25 25 İki Nokta  Kendisinden Sonra Açıklama Yapılacak Cümlenin Sonuna Konur.  Eyüp cevap verdi: evet gelsin.  Cümlenin ögeleri üçe ayrılır: Özne,yüklem ve tümleçler..  Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Fenalık,cahillik ve tembellik.

26 26 İki Nokta  Hangi cümlede parantez ile gösterilen yere iki nokta (:) kullanılmalıdır? A)İki şey çok önemliydi ( )Sağlık ve eğitim. B)Bu gece sinemaya gidecektik ( )Ali gelmedi. C)Öğretmenimiz geldi mi ( )diye sordu. D)Heyhat( )Bir daha görüşemeyeceğiz..

27 27 Noktalı Virgül  Virgüllerle Ayrılmış Örnekleri Farklı Örneklerden Ayırmak İçin Konur.  Türkiye,Almanya,Japonya; Ankara, Berlin,Tokyo..

28 28 Noktalı Virgül  Öğeleri Arasında Virgül Bulunan Sıralı Cümleleri Birbirinden Ayırmak İçin Konur.  Dut ağacı açtı, soyun; döktü, giyin..

29 29 Noktalı Virgül  Cümle İçinde Virgülerle Ayrılmış Tür Veya Takımları Birbirinden Ayırmak İçin Konur.  Erkek çocuklara Oğuz, Kağan; kız çocuklara Yıldız, Elif ismi verilir  Pazardan elma,armut,muz;ıspanak,kabak,patlıcan aldım..  Erkek çocuklara Doğan,Mustafa,Orhan kız çocuklara ise Selcan, Burcu, Yonca gibi isimler verilir.

30 30 Noktalı Virgül  Kendinden önceki cümleyle ilgi kuran ancak, yalnız, fakat, lakin,çünkü vb bağlaçlardan önce konur.  Çok çalışıyor;fakat başarılı olamıyor.  Halis bir şiir fena okunabilir;lakin sahte bir şiir iyi okunamaz..

31 31 Üç Nokta  Tamamlanmamış Cümlelerin Sonuna Konur.  Herkes savaşa gidiyordu:Gençler, yaşlılar, kadınlar...  Yüzümüzü ağartan nice şairlerimiz var: Mevlana Yunus Fuzuli, Baki.....  Erzurum’un öyle soğuk bir kışı var ki…

32 32 Üç Nokta  Açıklanması İstenmeyen Kelimelerin Yerine Konur.  Yoksa dedikodunun önüne geçilmez..

33 33 Üç Nokta  Ünlem Ve Seslenmelerde Anlatımı Pekiştirmek İçin Konur.  Aaa.Kadriye... Sana ne oldu.  Koca Ali... Koca Ali, be....  Ne var... Ne var, be...

34 34 Üç Nokta  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna getirilen üç nokta doğru olarak kullanılmıştır? A)Yine aynı yazar, bir yazısında şöyle diyor... B)Bu işaret, mağaraya yaklaştığımızı mı gösteriyor... C)O eve bir daha gitmem, geçen sefer beni çok üzdüler... D)Bunları çok sevdim; hava, deniz, çiçekler....

35 35 Kaynaklar  http://www.dilimiz.com/dil/imlakilavuzu/TDK/KUR09.HTM  http://www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/2272/unite11.pdf.  http://egitim.selcuk.edu.tr/turkce/n_isrt.html


"1 Hazırlayanlar  Süleyman UYDAŞ (Halk Eğitimi Merkezi )  İsa AKDUMAN (Demireli İlköğretim Okulu)  Ferit DOĞANAY (Yalıntaş İlköğretim Okulu)  Nilüfer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları