Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜTÜN KONTROLUNDA GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANININ SORUMLULUĞU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜTÜN KONTROLUNDA GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANININ SORUMLULUĞU."— Sunum transkripti:

1 TÜTÜN KONTROLUNDA GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANININ SORUMLULUĞU

2 Sigara neden benzeri olmayan bir sağlık sorunudur Her dozu zararlıdır Vücudun her kısmına zarar veren binlerce kimyasal içerir. Yüksek bağımlılık yapıcı etkiye sahiptir Dünyanın en güçlü endüstrisi tarafından saldırgan reklam ve promosyon taktikleri ile satılır. Sadece kullanana değil, maruz kalana da zarar verir. Üreticinin önerdiği gibi kullanıldığında kullanıcıyı öldürür.

3 Gelecek otuz yılda sigara AIDS, tüberküloz, trafik kazası, anne ölümleri, intihar ve cinayetlerin toplamından daha fazla öldürecektir.

4 Düşük gelirli ülkelerin tütün tüketimindeki payı 1976 % 41 1984 % 61 2000 % 71 Düşük gelirli Ülkelerin tükettiği Dünya tütünü oranı

5 Pazarlar arası artış Global artış (4.4-5.2 %) 1991-2000 Asya’da - 33%

6 Global Yıllık Mortalite 1990 2025 10 3 Gelişmekte olan ülkeler 7 milyon 3 milyon

7 Akciğer hastalıkların çoğu ya sigara ile oluşur ya da sigara ile kötüleşir

8 Dünya Sağlık Örgütüne göre 35-69 yaşlar arası Akciğer kanserlerinin % 90’u, Kronik bronşit ve anfizemlerin %75’i Sigara içmeye bağlıdır.

9 KOAH en önemli beşinci sağlık sorunudur. *20 yıl içinde ilk üçüncü ölüm nedeni olacaktır. *Halen 12. en sık sakatlık nedenidir *2020 yılında beşinci en sık görülen Hastalık nedeni olmuştur.

10 Dünya bankası KOAH’ın 29 milyondan fazla DALY (disability-adjusted life-years) dan sorumlu olduğunu öngörmektedir. Ayrıca yılda bir milyondan fazla ölümün Sorumlusudur.

11 KOAH tedavisi yılda kişi başına 1,522 Amerikan Dolarına mal olmaktadır. Bu değer Astım tedavisinin üç katıdır. Koah hesap edildiğinde sağlık harcamaları KOAH dikkate alınmadan yapılan hesaplardan 2.5 kat fazladır. (8,482 Dolar karşısında 3,511 Dolar).

12 Koah Hastane yatışları Yılda Almanya 125,598 İngiltere 73,372 İspanya 45,624

13 İngiltere’de KOAH ekonomik yükü 1996’da 846 milyon sterlin veya yılda kişi başına 1,154 sterlin (2,300 $) 402 milyon £( % 47.5)ilaç tedavisi 207 milyon £(%24.5)oksijen tedavisi 151 milyon £(%17.8)hastane bakımı 89 milyon £(%10.2)ayaktan bakım

14 Ölüm Relatif risk 100 000 adam/yıl ömür boyu halen içmeyen içici Akciğer kanseri14 209 15.0 KOAH10 127 12.7 British MedicalBulletin 1996;52:5

15 1981 report by researcher Myron Johnson sent to Robert Seligman, Vice president of Research and Development, Philip Morris SİGARA FİRMALARININ AĞZINDAN: “Bugünün genci yarının devamlı müşterisidir. Sigara İçicilerinin büyük kısmı onlu yaşlarda iken sigaraya başlarlar. Bu yaş grubunun sigara içme davranışları Philip Morris için özellikle önemlidir.

16 İngiltere 3 milyonhasta Maliyet: 846 milyon £ 73 372 hastane yatışı İspanya 1.5 milyon hasta 45 624 hastane yatışı Almanya 2.7 milyon hasta İtalya 2.6 milyon hasta Fransa 2.6 milyon hasta Türkiye 3 milyon hasta Rusya 280 000 Sigara ilişkili ölüm Avrupa’da KOAH

17 Sigara içen göğüs hastalıkları uzmanlarının 1)Sigara ilişkili riski gözardı ettikleri saptanmıştır (p<0.001) 2)Hastanedeki sigara içme yasaklarına uymadıkları bulunmuştur. Nardini Eur Respir J 1998;12:1450 DR

18 5 1015202530354045 Sigara içme yüzdesi (%) Avrupa Birliği İngiltere Portekiz Hollanda Lüksemburg İtalya İrlanda Fransa İspanya Yunanistan Almanya Danimarka Belçika Pratisyen hekim Genel toplum

19 Romanyada doktorlar arasında sigara içme oranı Didilescu C, Munteanu I. Pneumologia 2000 Apr;49(2):91-94 1136 hekim Sigara içme prevalansı % 43.2, (erkeklerde % 50.1 kadınlarda % 38.6 ). Asistan doktorların % 45. 7’si sigara içicisidir.

20 [Polonyalı Göğüs hastalıkları uzmanlarının sigara içme konusunda bilgi tutum ve davranışları Pneumonol Alergol Pol 1991;59(3-4):85-90 850 Polonya’lı göğüs hastalıkları uzmanının sigaraştırılmıştıra içme tutum ve davranışları araştırılmıştır. Sigara içme oranı erkeklerde % 38 kadınlarda % 29 Çoğunluğu sigara içen bir grup uzman 15 sigaraya kadar sigara içmenin zararlı olmadığını bildirmiştir.

21 Basnyat PS Ann R Coll Surg Engl 2000 Nov;82(6):424-427 Vasküler cerrahlar söylediklerini yapıyorlar mı? İngiltere ve İrlanda’dan dernek üyesi 422 vasküler cerrah çalışmaya alınmıştır. Sigara içenler % 10 Sigarayı bırakanlar % 37 Hiç sigara içmeyenler % 53 Ankete cevap verenlerin % 98’i hastalarını sigara bırakma konusunda düzenli olarak uyarmakta % 10’u nikotin bandı ve çikleti önermekte, % 39’u bilgilendirme broşürleri dağıtmakta, % 11’, sigara bıraktırma kliniklerine katkıda bulunuyor, % 74’ü hastalarının sigara içmeye devam edip etmediklerini kontrol etmekte,

22 Hastanede sigara içme yasakları ve çalışanların davranışları Longo DR, JAMA 1996 Apr 24;275(16):1252-1257 Hastanelerde sigara içme yasağı uygulanmaya başladıktan beş yıl sonra hastane çalışanlarının sigara bırakma oranlarının bu yasakların uygulanmadığı sağlıkkuruluşlarına göre ciddi olarak daha yğksek olduğu saptandı(P<.001).

23 İşyeri sigara içme kısıtlamaları sağlık harcamalarını azaltan, güvenliği arttıran, teknik ekipman ve çalışanların harcamalarını azaltan önlemlerdir.

24 İspanyol göğüs hastalıkları uzmanları ve Toraks cerrahlarında sigara bıraktırma çalışması Jimenez Ruiz CA Arch Bronconeumol 1996 Mar;32(3):138-141 Ortalama yaşları 40 yıl olan 21’i kadın 55 hekim çalışmaya alınmış. Fagerstrom test skorlarına göre değişik dozlarda 16 saatlik nikotin bandı uygulanmış. 6 aylık takipte öalışmaya katılan hekimlerin % 23.6 sının sigara içmediği bulunmuş.

25 1972 ve 1999 arası 27000 sigara içisini inceleyen 34 çalışma ele alınmıştır. 16 çalışmanın toplanmış verisi basit önerilerin hiç öneri yapmamaktan iyi olduğunu göstermiştir. ( odds ratio 1.69 % 95 güvenlik sınırında 1.45 ile 1.98). Sigara içme oranında % 2.5 değişikliğe neden oluyor. Cochrane Database Syst Rev 2001;2:CD000165 Sigara Bıraktırma konusunda hekim önerisi (Cochrane Review). Silagy C, Stead LF. Sigara içenlerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda sadece basit bir uyarının bile binlerce kişinin hayatını kurtaracağı ortaya çıkmaktadır.

26 % 0.3 % 1.6 % 3.3 % 5.1 KontrolAnketAnket ve bilgilendirme Anket, bilgilendirme, Broşür, bırakmayı isteme izleme 1 ay ve 1 yıl takipte sigara içmeme oranları Fowler G. Bollijer CT, Fagerström K. Eds. The tobacco epidemic Prog Respir Res 1997;28:169

27 Doktorların tütün kontrolunda etkili olabilecek özel güçleri vardır. Hastalık konusunda ayrıntılı tıbbi bilgiye sahiptirler. Sadece sağlığa taraf olan bağımsız, sigara konusunda çıkar gütmeyen bireylerdir. Çeşitli toplumsal veya özel kuruluşlara, basına danışmanlık görevleri olabilmektedir. Hastaların en hazır olduğu zaman teke tek ilişki içinde Olabilmektedirler. Karar vericilere ulaşabilmektedirler. Çoğunlukla toplumda güvenilir ve saygın bir konumları vardır.

28 Tütün Kontrolu Çerçeve Sözleşmesi Nedir? 191 üye devletin tartışdığı 2003 yılında gerçekleşecek İlk halk sağlığı anlaşmasıdır. Amaçları: * Sigara kaçakçılığının engellenmesi * Tam reklam yasağı * Vergilendirme *Eğitim, veri toplama ve paylaşma Dünya Sağlık Örgütü Direktörü

29 Göğüs hastalıkları uzmanları ne yapabilirler? -Sigaranın bir hastalık etkeni olduğunu kabul etmek -Hekimlerde ve göğüs hastalıkları uzmanlarında sigara içimi azaltmak -Tıp öğrencilerine sigaranın zararlarını öğretmek Tıp müfredatına konunun alınmasını sağlamak -Hükümetleri güçlü yasal önlemlerin alınması için ikna etmek -Sigara endüstrisi ile ilişkileri olan politikacıları deşifre etmek -Uluslarası Tütün Kontrolu Çerçeve Sözleşmesini desteklemek


"TÜTÜN KONTROLUNDA GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANININ SORUMLULUĞU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları