Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A)Ağacın kurdu içinde olur. B)El ile gelen düğün bayram.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A)Ağacın kurdu içinde olur. B)El ile gelen düğün bayram."— Sunum transkripti:

1 Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hem yapım, hem çekim eki almış bir sözcük kullanılmıştır?
A)Ağacın kurdu içinde olur. B)El ile gelen düğün bayram. C)Dağ başına kış gelir;insanın başın iş gelir. D)Bin bilsen de bir bilene danış.

2 ÇÖZÜM: D seçeneğindeki bil – en e sözcüğü hem yapım hem de çekim eki almıştır. fiil k. Yap.ek. Hal ek. YANIT:D

3 2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı ekin işlevi farklıdır?
A)Çocuklar parktan geliyorlar. B)Senin geldiğini sonradan öğrendim. C)Topluluk, genç insanlardan oluşmuştu. D)O da sıradan bir kişidir.

4 ÇÖZÜM: Bu soruda “-den, “dan” hal ekinin görevleri sorulmuş. A da => paktan =>ayrılma hali B de => sonradan => zaman anlamı C de => insanlardan =>durum anlamı katmıştır. Bakılırsa A; B; C seçeneklerinde “-den, -dan” hal eki yani çekim ekidir. D de => sıra-dan => kişi ismini nitelemiştir.Eklendiğinde kelimeyi sıfat yaptığı için “-den” yapım eklerdir.

5 3)”Güreşçilerimiz çalışmalarını izledik ” cümlesindeki “güreşçilerimizin” kelimesinde bulunan yapım eki aşağıdakilerden hangisindir? A) -ler B)-miz C)-çi D)-in

6 Verilen kelimeyi inceleyelim: Güreş - çi - ler - imiz - in
ÇÖZÜM: Verilen kelimeyi inceleyelim: Güreş - çi ler - imiz - in İ.K Y.E Çoğul İyelik İLGİ EKİ Eki Eki YANIT:C

7 4)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma” ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
A)Yaşlı kadın yapma çiçek satıyordu. B)Gereksiz yere gülme, dediğini duydum. C)kahvaltı sofrasında süzme bal vardı. D)Geline düğünde burma bilezik hediye ettiler.

8 ÇÖZÜM: “- ma” eki A, C, D seçeneklerindeki cümlelerde eklendiği kelimeleri sıfat yapmıştır.B seçeneğinde ise bu ek “gel” fiilini olumsuz yapmıştır. YANIT:B

9 5)Aşağıdakilerden hangisi “takı” sözcüğündeki yapım ekiyle türetilmiştir?
A)Tartı B)Kuruntu C)Biçki D)Sevgi

10 ÇÖZÜM: Tak - ı A da => Tart - ı FİİL K. YAPIM EKİ YANIT:A

11 6)Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde hem yapım, hem çekim eki almış bir sözcük kullanılmıştır?
A)Ağacın kurdu içinde olur. B)El ile gelen düğün bayram C)Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir. D)Bin bilsen de bir bilene danış.

12 ÇÖZÜM: D seçeneğinde “bilene” sözcüğü hem yapım eki hem de çekim eki almıştır. Bil en e fiil fiilden i Ad durum KÖKÜ YAPAN EK EKİ YANIT:D

13 6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ek sözcüğe “bir şeye benzeme” anlamı katmıştır?
A)Bence bütün insanlar saygıdeğer. B)Yeni elbisesi ipeksi bir kumaştı. C)Annesinden ayrılan kuzucuk meliyordu. D)Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

14 ÇÖZÜM: A seçeneğindeki “görelik” anlamı B seçeneğinde “benzerlik” anlamı C seçeneğindeki “acıma” anlamı D seçeneğinde ise “tat” adından yeni bir ad yapmıştır. YANIT:B

15 8)”Bu taşlar, tahtlar, kiremitler, benim gözümde cansız birer madde değildir.” cümlesinde kaç sözcük yapım eki almıştır? A)2 B)3 C)4 D)5

16 ÇÖZÜM: Yapım eki almış sözcükler: can sız bir er AD Y.EKİ AD Y:EKİ YANIT:A

17 9)Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde çekim eki almamıştır?
A)Yoğurtçuluk B)Yollardan C)Kitapçıya D)Ayranları

18 ÇÖZÜM: “Kitapçı + y + a, yol + lar + dan, ayran + lar + ı” sözcüğündeki koyu yazılmış ekler çekim ekidir.Fakat “yoğurt” sözcüğündeki ile yapım eki almıştır: “yoğurt + çu + luk” YANIT:A

19 10)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik kelime yoktur?
A)Denizlerde her türlü balık avlanabilir. B)Tepkili uçaklar kıtaları birbirine yaklaştırır. C)Böyle olacağını önceden hissetmiştim. D)İstanbul’dan Kars’a iki günde gitti.

20 ÇÖZÜM: A da, avlana + bilir B de, bir + birine C de, his + et sözcükleri birleşik sözcüktür. YANIT:D


"A)Ağacın kurdu içinde olur. B)El ile gelen düğün bayram." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları