Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Semptomatoloji Doç.Dr. Gökhan GÖKÇE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Semptomatoloji Doç.Dr. Gökhan GÖKÇE"— Sunum transkripti:

1 Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Semptomatoloji Doç.Dr. Gökhan GÖKÇE

2 Genito-üriner Sistem Tümörleri
Üroepitelyal Tümörler Mesane Renal Pelvis Üreter Prostat Ca Böbrek Tümörleri Testis Tümörleri

3 Mesane Kanseri E:K- 4:1 Sıklıkla 5. dekattan sonra görülür
Her yıl yaklaşık 50,OOO yeni vaka belirlenir ve yıllık 12,000 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetmektedir Kansere bağlı ölümlerde erkeklerde 4., kadınlarda ise 10. sıklıktadır Tanıda altın standart sistoskopidir

4 Mesane Kanseri Risk Faktörleri Sigara Analjezikler
Fenasetin Siklofosfamid Mesleksel Karsinojenler Kömür, Asfalt, Katran, Petrokimyasallar, Plastikler Schistosoma haematobium infeksiyonu Papiller Nekroz Familial Kanser Sendrmları Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer (LYNCH II)

5 Mesane Kanseri 90% Transisyonel (Değişici) hücreli kanser
9% Squamöz hücreli kanser >1% Adenokanser Sarkom Undiferansiye

6 Mesane Kanseri Klinik Bulgular Semptomlar Bulgular
Ağrısız hematüri (en sık görülen buldudur) Mesane iritasyon semptomları Üreteral obstrüksiyona bağlı flank ağrı Bulgular Anestezi altında bimanuel mesane muayenesi

7 Teşhis Üriner sistem görüntileme – US / IVU
Sistoskopi ve rezeksiyon / biyopsi Ürine sitoloji Kan testleri CT

8 İVÜ

9 Mesane Kanseri

10 Sistoskopi

11 Endoskopik Görünüm

12 Erken Dönem Papiller Tip ve Carcinoma in situ Mesane Kanseri

13

14 Böbrek Kanserleri Benign Malign Primer Metastatik
Reno-medullary interstitial Renal cell carcinoma cell tumour (fibroma) (Hypernephroma, Adeno- carcinoma of kidney) Papillary Cortical adenoma Wilms’ tumour (< than 2cm in dia) Oncocytoma Angiomyolipoma Hemangiomas Metastatik Hematojen yolla Akciğer, meme ve mide

15 Böbrek Kanserleri RENAL CELL CARCINOMA (HYPERNEPHROMA,
ADENOCARCINOMA OF KIDNEY) Tüm kanserlerin %1 ile %3 nü oluşturur Erişkinlerde görülen renal kitlelerin %85 RCC dir İleri yaşlarda sıktır ( 60 – 70 yr) Erkeklerde sıktır 3:1 Görünümü sarı renklidir Tübüler epithelium kaynaklanır Çoğu vaka sporadiktir Genç hastalarda Autosomal dominant geçiş gösterilmiştir Familial variants sadece %4 vakada görülür

16 Böbrek Kanserleri Risk Faktörleri Sigara
Mesleksel toksik maddelere maruz kalma (cadmium, asbestos) Diyaliz hastalarında gelişen acquired polycystic disease risk 30 kat artmıştır Obesite Genetik faktörler (Von Hippel-Lindau, Tuberous sclerosis)

17 Böbrek Kanserleri Klinik Bulgular Insidental kitle
Hematüri – makro/mikroscopik Flank ağrı Abdominal kitle Ateş Varikosel Paraneoplastik Hypercalcemia (parathyroid hormone, prostaglandins) Hypertensiyon (renin) Cushings syndrome (glucocorticoids) Feminisation /Masculinisation (gonadotropins) Polycythemia ( erythropoietin)

18 Radyolojik değerlendirme
Hastada RCC şüphelendirecek semptom ve bulgu var ise radyolojik değerlendsirme yapılmalıdır Ultrasound kistik ve solid lezyonların ayırımında Kompleks kistlerin ayırımında ve evrelendirmede CT

19 RENAL CELL CARCINOMA (HYPERNEPHROMA, ADENOCARCINOMA OF KIDNEY)

20 Renal Cell Carcinomada Renal Ven Tutulumu

21 Prostat Kanseri (Prostatik Adenokarsinoma)
İnsidans: Deri kanserlerinden sonra ensık teşhis edilen kanserdir Erkeklerde akciğer kanserinden sonra 2. sıklıkta kansere bağlı ölüm nedenidir Yaş: yıl ( ort 72 yıl). Irksal ve Etnik Farklılıklar: zencilerde beyazlara oranla yüksek oranda görülür

22 Prostat Kanseri (Etiyoloji)
Genetik Faktörler: Androgen Receptor Genlerinde Mutasyon Tumor suppressor genlerde delesyon veya inaktivasyon of e.g. 8p, 11p (Metastasis suppressor gene), 13q (RB gene) 16q (E-cadherin), & 17p (P53 gene). Oncogenlerde aktivasyon: HRAS. Growth factorlerde mutasyon

23 Prostat Kanseri (Risk Faktörleri)
1.Heredite 2.Yağlı Diet 3.Hormonlar 4.Potensiyel Risk Faktörleri: (a) Vasectomy – düşük risk (b) Cadmium – düşük risk

24 Prostat Kanseri (Patoloji)
Lokalizasyon: 1. Periferal Zone - en sık kanserin görüldüğü alandır (%70) 2. Santral Zone - (%15-20) 3. Transition Zone - (%10-15) Vakaların %85’inde tümör multi-fokal özellik taşımaktadır.

25 Prostat Kanseri (Yayılım)
1.Lokal Yayılım Capsular Invasion Invasion of Seminal Vesicles Invasion of Rectum 2.Metastaz Lenf nodu: Pelvik nodlar Bones: Kemik metastaslarının tipleri: Osteoblastic - %50 fazla Mixed Osteoblastic ve Osteolytic - %33 Osteolytic- %8 Akciğer Diğer alanlar: Bladder, K.C., Adrenal, Testis

26 Prostat Kanseri (Semptomlar)
Mesane çıkım obstrüksiyon semptomları Mesane irritability Hematüri Geç dönem hastalık semptomları: kemik ağrısı kilo kaybı ve genel halsizlik spinal kord kompresyonu

27 Prostat Kanseri (Tanı)
DRE Prostatic Specific Antigen 3. Prostatic Acid Phosphatase 4. Trans Rektal Ultrasound 5. MRI & CT 6. Bone Scintigraphy 7. Prostat İğne Biyopsisi 8. İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi 9. Pelvik Lymph Node Diseksiyonu

28 Testis Tümörleri Tüm malign tümörlerin %1ini oluşturur
Testosteronun artış dönemleri (20-40’lı yaşlarda) en sık görüldüğü zaman dilimidir Tüm testiküler tümörlerin % 90-95’i germ hücre kökenlidir Testiküler tümörlerin %99’u maligndir Genç erkeklerde Psikolojik ve Fertilite Problerine neden olur

29 Testis Tümörleri (Epidemiyoloji)
İnsidans : 100,000 de 1.2 (Bombay) 100,000 de 3.7 (USA) Yaş : 3 Pik dönemi vardır yrs. Maximum yrs. - 60 yaşından sonra Bilaterality : % 2-3 Testicular Tumour

30 Testis Tümörleri (Klasifikasyon)
I. Testisin Primer Neoplasmları A. Germ Hücreli Tümör B. Non-Germ Hücreli Tümör II. Sekonder Neoplasmlar III. Paratesticular Tümörler

31 A. Germinal Neoplasmlar : (90 - 95 %)
Primer Neoplasmlar A. Germinal Neoplasmlar : ( %) 1. Seminomas - 40% (a) Classic Typical Seminoma (b) Anaplastic Seminoma (c) Spermatocytic Seminoma 2. Embryonal Carcinoma % 3. Teratoma % (a) Mature (b) Immature 4. Choriocarcinoma - 1% 5. Yolk Sac Tumour

32 B. Nongerminal Neoplasms : ( 5 to 10% )
Primer Neoplasmlar B. Nongerminal Neoplasms : ( 5 to 10% ) 1. Specialized gonadal stromal tumor (a) Leydig cell tumor (b) Other gonadal stromal tumor 2. Gonadoblastoma 3. Miscellaneous Neoplasms (a) Adenocarcinoma of the rete testis (b) Mesenchymal neoplasms (c) Carcinoid (d) Adrenal rest “tumor”

33 1. Kriptorşitizm 2. Carcinoma in situ 3. Travma 4. Atrofi
Etiyoloji 1. Kriptorşitizm 2. Carcinoma in situ 3. Travma 4. Atrofi

34 Kriptorşitzm & Testiküler Tümör
İnmemiş testiste Kanser gelişme riski Normal bireylere oranla kat daha fazladır

35 Testisin birinde ağrısız şişme
Klinik Bulgular Testisin birinde ağrısız şişme Alt abdomende sıkıcı bir ağrı ve rahatsızlık %10 olguda akut skrotal ağrı %10 olguda metastaz bulguları - Boyun ağrısı / Öksürük / Anoreksi / Bulantı / Sırt Ağrısı/ Alt ekstremitede ödem %5 olguda Gynecomastia Nadiren infertilite

36 Değerlendirme 1. Ultrasound - Hypoechoic area
2. Akciğer X-Ray - PA and lateral 3. CT Scan 4. Tümör Markerları - AFP -  HCG - LDH - PLAP

37 Sol Sağ Axial CT - Germ hücreli tümörün neden olduğu büyük bir paraaortik nodal kitleye bağlı olarak gelişen Sol Hidronefroz


"Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Semptomatoloji Doç.Dr. Gökhan GÖKÇE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları