Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Semptomatoloji Doç.Dr. Gökhan GÖKÇE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Semptomatoloji Doç.Dr. Gökhan GÖKÇE."— Sunum transkripti:

1 Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Semptomatoloji Doç.Dr. Gökhan GÖKÇE

2 Genito-üriner Sistem Tümörleri lÜroepitelyal Tümörler –Mesane –Renal Pelvis –Üreter lProstat Ca lBöbrek Tümörleri lTestis Tümörleri

3 Mesane Kanseri lE:K- 4:1 lSıklıkla 5. dekattan sonra görülür lHer yıl yaklaşık 50,OOO yeni vaka belirlenir ve yıllık 12,000 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetmektedir lKansere bağlı ölümlerde erkeklerde 4., kadınlarda ise 10. sıklıktadır lTanıda altın standart sistoskopidir

4 Mesane Kanseri lRisk Faktörleri –Sigara –Analjezikler Fenasetin Siklofosfamid –Mesleksel Karsinojenler Kömür, Asfalt, Katran, Petrokimyasallar, Plastikler –Schistosoma haematobium infeksiyonu –Papiller Nekroz –Familial Kanser Sendrmları §Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer (LYNCH II)

5 Mesane Kanseri l90% Transisyonel (Değişici) hücreli kanser l 9% Squamöz hücreli kanser l >1% –Adenokanser –Sarkom –Undiferansiye

6 Mesane Kanseri lKlinik Bulgular –Semptomlar §Ağrısız hematüri (en sık görülen buldudur) §Mesane iritasyon semptomları §Üreteral obstrüksiyona bağlı flank ağrı –Bulgular §Anestezi altında bimanuel mesane muayenesi

7 Teşhis lÜriner sistem görüntileme – US / IVU lSistoskopi ve rezeksiyon / biyopsi lÜrine sitoloji lKan testleri lCT

8 İVÜ

9 Mesane Kanseri

10 Sistoskopi

11 Endoskopik Görünüm

12 Erken Dönem Papiller Tip ve Carcinoma in situ Mesane Kanseri

13

14 Böbrek Kanserleri Primer BenignMalign -Reno-medullary interstitial - Renal cell carcinoma cell tumour (fibroma) (Hypernephroma, Adeno- carcinoma of kidney) -Papillary Cortical adenoma - Wilms’ tumour (< than 2cm in dia) -Oncocytoma -Angiomyolipoma -Hemangiomas Metastatik Hematojen yolla Akciğer, meme ve mide

15 Böbrek Kanserleri RENAL CELL CARCINOMA (HYPERNEPHROMA, ADENOCARCINOMA OF KIDNEY) lTüm kanserlerin %1 ile %3 nü oluşturur lErişkinlerde görülen renal kitlelerin %85 RCC dir lİleri yaşlarda sıktır ( 60 – 70 yr) lErkeklerde sıktır 3:1 lGörünümü sarı renklidir lTübüler epithelium kaynaklanır lÇoğu vaka sporadiktir lGenç hastalarda Autosomal dominant geçiş gösterilmiştir lFamilial variants sadece %4 vakada görülür

16 Böbrek Kanserleri Risk Faktörleri –Sigara –Mesleksel toksik maddelere maruz kalma (cadmium, asbestos) –Diyaliz hastalarında gelişen acquired polycystic disease risk 30 kat artmıştır –Obesite –Genetik faktörler (Von Hippel-Lindau, Tuberous sclerosis)

17 Böbrek Kanserleri lKlinik Bulgular –Insidental kitle –Hematüri – makro/mikroscopik –Flank ağrı –Abdominal kitle –Ateş –Varikosel –Paraneoplastik §Hypercalcemia (parathyroid hormone, prostaglandins) §Hypertensiyon (renin) §Cushings syndrome (glucocorticoids) §Feminisation /Masculinisation (gonadotropins) §Polycythemia ( erythropoietin)

18 Radyolojik değerlendirme lHastada RCC şüphelendirecek semptom ve bulgu var ise radyolojik değerlendsirme yapılmalıdır lUltrasound kistik ve solid lezyonların ayırımında lKompleks kistlerin ayırımında ve evrelendirmede CT

19 l RENAL CELL CARCINOMA (HYPERNEPHROMA, ADENOCARCINOMA OF KIDNEY )

20 Renal Cell Carcinomada Renal Ven Tutulumu

21 Prostat Kanseri (Prostatik Adenokarsinoma ) lİnsidans: –Deri kanserlerinden sonra ensık teşhis edilen kanserdir –Erkeklerde akciğer kanserinden sonra 2. sıklıkta kansere bağlı ölüm nedenidir lYaş: 45-89 yıl ( ort 72 yıl). lIrksal ve Etnik Farklılıklar: zencilerde beyazlara oranla yüksek oranda görülür

22 Prostat Kanseri ( Etiyoloji) lGenetik Faktörler: –Androgen Receptor Genlerinde Mutasyon –Tumor suppressor genlerde delesyon veya inaktivasyon of e.g. 1.8p, 11p (Metastasis suppressor gene), 2.13q (RB gene) 3.16q (E-cadherin), 4.& 17p (P53 gene). –Oncogenlerde aktivasyon: HRAS. –Growth factorlerde mutasyon

23 Prostat Kanseri ( Risk Faktörleri) 1.Heredite 2.Yağlı Diet 3.Hormonlar 4.Potensiyel Risk Faktörleri: (a) Vasectomy – düşük risk (b) Cadmium – düşük risk

24 Prostat Kanseri (Patoloji ) lLokalizasyon: –1. Periferal Zone - en sık kanserin görüldüğü alandır (%70) –2. Santral Zone - (%15-20) –3. Transition Zone - (%10-15) lVakaların %85’inde tümör multi-fokal özellik taşımaktadır.

25 Prostat Kanseri (Yayılım ) 1.Lokal Yayılım  Capsular Invasion  Invasion of Seminal Vesicles  Invasion of Rectum 2. Metastaz  Lenf nodu: Pelvik nodlar  Bones: Kemik metastaslarının tipleri: Osteoblastic - %50 fazla Mixed Osteoblastic ve Osteolytic - %33 Osteolytic- %8  Akciğer  Diğer alanlar: Bladder, K.C., Adrenal, Testis

26 Prostat Kanseri (Semptomlar ) lMesane çıkım obstrüksiyon semptomları lMesane irritability lHematüri lGeç dönem hastalık semptomları: –kemik ağrısı –kilo kaybı ve genel halsizlik –spinal kord kompresyonu

27 Prostat Kanseri (Tanı ) 1.DRE 2.Prostatic Specific Antigen 3. Prostatic Acid Phosphatase 4. Trans Rektal Ultrasound 5. MRI & CT 6.Bone Scintigraphy 7.Prostat İğne Biyopsisi 8.İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi 9.Pelvik Lymph Node Diseksiyonu

28 Testis Tümörleri lTüm malign tümörlerin %1ini oluşturur lTestosteronun artış dönemleri (20-40’lı yaşlarda) en sık görüldüğü zaman dilimidir lTüm testiküler tümörlerin % 90-95’i germ hücre kökenlidir lTestiküler tümörlerin %99’u maligndir lGenç erkeklerde Psikolojik ve Fertilite Problerine neden olur

29 Testis Tümörleri (Epidemiyoloji) İnsidans : 100,000 de 1.2 (Bombay) 100,000 de 3.7 (USA) Yaş : 3 Pik dönemi vardır - 20-40 yrs. Maximum - 0 - 10 yrs. - 60 yaşından sonra Bilaterality : % 2-3 Testicular Tumour

30 Testis Tümörleri (Klasifikasyon) I.Testisin Primer Neoplasmları A.Germ Hücreli Tümör B.Non-Germ Hücreli Tümör II.Sekonder Neoplasmlar III.Paratesticular Tümörler

31 Primer Neoplasmlar A. Germinal Neoplasmlar : (90 - 95 %) 1.Seminomas - 40% (a)Classic Typical Seminoma (b)Anaplastic Seminoma (c)Spermatocytic Seminoma 2.Embryonal Carcinoma - 20 - 25% 3.Teratoma - 25 - 35% (a)Mature (b)Immature 4.Choriocarcinoma - 1% 5.Yolk Sac Tumour

32 Primer Neoplasmlar B.Nongerminal Neoplasms : ( 5 to 10% ) 1.Specialized gonadal stromal tumor (a)Leydig cell tumor (b)Other gonadal stromal tumor 2.Gonadoblastoma 3.Miscellaneous Neoplasms (a)Adenocarcinoma of the rete testis (b)Mesenchymal neoplasms (c)Carcinoid (d)Adrenal rest “tumor”

33 Etiyoloji 1.Kriptorşitizm 2.Carcinoma in situ 3.Travma 4.Atrofi

34 Kriptorşitzm & Testiküler Tümör İnmemiş testiste Kanser gelişme riski Normal bireylere oranla 14 - 48 kat daha fazladır

35 Klinik Bulgular lTestisin birinde ağrısız şişme lAlt abdomende sıkıcı bir ağrı ve rahatsızlık l%10 olguda akut skrotal ağrı l%10 olguda metastaz bulguları - Boyun ağrısı / Öksürük / Anoreksi / Bulantı / Sırt Ağrısı/ Alt ekstremitede ödem l%5 olguda Gynecomastia lNadiren infertilite

36 Değerlendirme 1.Ultrasound - Hypoechoic area 2.Akciğer X-Ray - PA and lateral 3.CT Scan 4.Tümör Markerları - AFP -  HCG - LDH - PLAP

37 SolSağ Axial CT - Germ hücreli tümörün neden olduğu büyük bir paraaortik nodal kitleye bağlı olarak gelişen Sol Hidronefroz


"Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Semptomatoloji Doç.Dr. Gökhan GÖKÇE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları