Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2004 TÜRK HİPERTANSİYON PREVALANS ÇALIŞMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2004 TÜRK HİPERTANSİYON PREVALANS ÇALIŞMASI."— Sunum transkripti:

1 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2004 TÜRK HİPERTANSİYON PREVALANS ÇALIŞMASI

2 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Prof. Dr. Oktay KARATAN Prof. Dr. Çetin TURGAN Prof. Dr. Şükrü SİNDEL Prof. Dr. Bülent ERBAY Prof. Dr. Enver HASANOĞLU Prof. Dr. Şali ÇAĞLAR Doç. Dr. Bülent ALTUN Doç. Dr. Mustafa ARICI Doç. Dr. Gökhan NERGİZOĞLU Doç. Dr. Ülver DERİCİ TÜRK HİPERTANSİYON PREVALANS ÇALIŞMASI

3 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Sunuş Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Hipertansiyon, dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artan oldukça önemli bir sağlık sorunudur. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından 2003 yılı içerisinde, yalnız Derneğin özkaynakları kullanılarak gerçekleştirilen “Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması”, hipertansiyon alanında eksikliği uzun süredir hissedilen güncel bilgileri ülke insanının kullanımına sunmaktadır. Çağdaş bilimin ölçütlerine uyularak gerçekleştirilen ve ülkemizin tüm bölgelerini temsil eden bu çalışmada, daha önce yapılan prevalans çalışmalarından farklı olarak “hipertansiyonu olan bireylerde böbrek hasarının incelenmesi” konusu ilk kez ele alınmıştır. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği bu verileri sizlerle paylaşırken, bir yandan ülkemizde hipertansiyon konusunda bilinç ve bilgi birikiminin artmasını, öte yandan klinik uygulamalarda ve halk sağlığını koruma yaklaşımlarında çabaların artmasını amaçlamaktadır. Bu verilerin Türk bilimine ve dolayısıyla Türk insanının sağlıklı yaşama çabasına katkıda bulunması en büyük arzumuzdur. Saygılarımızla, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği

4 AMAÇ Türkiye’de erişkinlerde hipertansiyon prevelansının saptanması Hipertansiyona eşlik eden risk faktörlerinin ve hedef organ (böbrek) hasarı prevelanslarının saptanması

5 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yöntem Çift tabaka rasgele küme örneklem yöntemi kullanılarak çalışma yapılmıştır. –Birinci tabaka: 7 coğrafi bölge –İkinci tabaka: Kent ve kırsal yerleşim

6 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Çalışmaya Alınma Kriterleri 18 yaşın üstünde olmak Sözel olur vermek T.C vatandaşı olmak

7 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Çalışma Dışı Bırakılma Kriterleri Anketin yapıldığı hanede ziyaretçi olarak bulunmak Anket sorularını yanıtlayamayacak düzeyde kognitif bozukluğu olmak Hamile olmak

8 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Coğrafi Bölgeler

9 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Bölgelerin Örneklem Büyüklüğündeki Dağılımı

10 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Çalışma Kapsamındaki 26 İlin Dağılımı

11 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yerleşim Yeri

12 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Cinsiyet

13 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yaş

14 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Kan Basıncı Ölçüm Sayısı ToplamErkekKadın KB ölçüm sayısı SayıYüzdeSayıYüzdeSayıYüzde 21052.1452.2602.1 3415284.6173585.9241783.6 465313.323911.841414.3 Toplam4910100.02019100.02891100.0

15 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yaş & Sistolik KB

16 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Sistolik Kan Basıncı Kategorileri

17 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yaş & Diastolik KB

18 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Diyastolik Kan Basıncı Kategorileri

19 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yaş Gruplarında Sistolik Kan Basıncı

20 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yaş Gruplarında Diastolik Kan Basıncı

21 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Kadınlarda Sistolik Kan Basıncı

22 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Kadınlarda Diastolik Kan Basıncı

23 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği WHO/ISH Ve ESH Sınıflandırmasına Göre Tüm Grupta Kan Basıncı Dağılımı

24 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği JNC-7 Sınıflandırmasına Göre Tüm Grupta Kan Basıncı Dağılımı

25 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiyon Tanısı

26 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiyon Prevalansı

27 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yerleşim Yerlerine Göre Hipertansiyon Prevalansı

28 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yerleşim Yerlerine ve Cinsiyete Göre Hipertansiyon Prevalansı

29 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yaş Gruplarında Hipertansiyon Prevalansı

30 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yaş Gruplarında Hipertansiyon Prevalansı

31 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Orta Yaş Grubunda Hipertansiyon Prevalansı

32 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Orta Yaş Grubunda Hipertansiyon Prevalansı

33 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Geriatrik Yaş Grubunda Hipertansiyon Prevalansı

34 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Geriatrik Yaş Grubunda Hipertansiyon Prevalansı

35 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Coğrafi Bölgelerde Hipertansiyon Prevalansları

36 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Coğrafi Bölgelerde Hipertansiyon Prevalansları

37 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği İzole Sistolik Hipertansiyon

38 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yaş Gruplarında İzole Sistolik Hipertansiyon Prevalansı

39 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiyonun Farkında Olanlar

40 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Antihipertansif İlaç Alanlar

41 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Kontrol Altında Hipertansiyon

42 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiflerde Kan Basıncı Dağılımı

43 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Normotansiflerde Kan Basıncı Dağılımı

44 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiflerde Böbrek Hasarı Serum kreatinin düzeyleri Kreatinin klerensi Mikroalbuminüri

45 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiflerde Serum Kreatinin Yüksekliği

46 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Kreatinin Klerensi (Cockcroft-Gault Formülü)

47 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Kreatinin Klerensi (Cockcroft-Gault Formülü)

48 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Glomerüler Filtrasyon Değeri (MDRD Formülü )

49 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Glomerüler Filtrasyon Değeri (MDRD Formülü )

50 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiflerde Mikroalbuminüri

51 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Açlık Kan Şekerlerine göre Mikroalbuminüri

52 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Serum Kreatinin Düzeylerine göre Mikroalbuminüri

53 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Beden kitle indeksi Açlık kan şekeri Lipid profili –Total kolesterol –LDL kolesterol –HDL kolesterol –Trigliserid Hipertansiyona Eşlik Eden Risk Faktörleri

54 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Beden Kitle İndeksi (BMI)

55 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yaş Gruplarında Beden Kitle İndeksi

56 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Beden Kitle İndeksi

57 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Beden Kitle İndeksi ve Hipertansiyon Sıklığı

58 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiflerde Diabetes Mellitus

59 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiflerde Açlık Kan Şekeri Yüksekliği

60 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiflerde Açlık Kan Şekeri Yüksekliği

61 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiflerde Total Kolesterol Yüksekliği

62 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiflerde Total Kolesterol Kategorileri

63 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiflerde LDL Kolesterol Yüksekliği

64 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiflerde LDL Kolesterol Kategorileri

65 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiflerde HDL Kolesterol Düşüklüğü Erkek <= 40 mg/dl Kadın <= 48 mg/dl

66 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiflerde Trigliserid Yüksekliği

67 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiflerde Trigliserid Kategorileri

68 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Sonuç ve Öneriler Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması, ülkemizde erişkin nüfusta yaklaşık 15 milyon hipertansif birey olduğunu, bunların yalnız % 40’ının kan basıncı yüksekliğinin farkında olduğunu ve yalnız % 31’inin antihipertansif tedavi aldığını göstermiştir. Kan basıncıkontrolü, tüm hipertansiflerde % 8, kan basıncı yüksekliğinin farkında olan ve tedavi alanlarda ise % 20 olarak bulunmuştur. Hipertansiyonun bu denli yüksek prevalansı, düşük farkında olma ve kontrol edilme oranları yanında normotansif bireylerin % 63’ü de (yaklaşık 21 milyon kişi) prehipertansif aralıktadır. Bu çalışma hipertansiyon ve ilişkili riskler açısından da önemli veriler sağlamıştır. Vücut kitle indeksi ile hipertansiyon prevalansı arasındaki ilişki, hipertansif bireylerde diyabet ve hiperlipidemi sorunlarının sıklığı dikkat çekicidir. Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması, hipertansif bireylerin önemli bir kısmında renal fonksiyon kaybı ve mikroalbuminüri varlığını göstermiştir. Bu veriler, hipertansiyona ilişkin ülke çapında bilgilendirme, tanı ve tedavi programlarının ivedilikle yaygınlaştırılmasının ve uygulanmasının önemine bir kez daha dikkat çekmektedir. Saygılarımızla, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği


"Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2004 TÜRK HİPERTANSİYON PREVALANS ÇALIŞMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları