Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POSOF İL ÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (2012) 1/48.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POSOF İL ÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (2012) 1/48."— Sunum transkripti:

1 POSOF İL ÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (2012) 1/48

2 POSOF 2/48 POSOF İLÇESİNİN TARİHİ-COĞRAFİ- EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMU Posof’un K uruluşu Posof İlçesi eski çağ tarihinde yukarı Kür boyları ile anılan Kars' in Çildir, Ardahan ve Hanak, Artvin' in merkezi dahi Ardanuç, Savsat ve Borçka ilçelerini içine alan Kür ve Çoruh havalesindeki bir yerleşimin adidir. İlçenin varlığı 2700 yıl önce eski Türk' lük bölgesidir. Milattan önce 680 yıllarında Kafkasların kuzeyinden gelen atlı göçebe İskit Türkleri Urartulardan bu havaliyi alarak 500 yıl hüküm sürmüşlerdir. Daha sonra Horasan havalesinden gelen Arsak Türkleri M.Ö M.S. 430 yılları arasında yasamışlardır. Arsak Türklerinden sonra Peçenek ve oğuzların yasadığı da bir gerçektir

3 POSOF 3/48. Bu yörelerle birlikte Posof Iran' da kurulmuş olan Sasanı Devleti toprakları içine alinmistir. Posof ve havalesi bir ara Doğu Roma Devleti ve daha sonra Gürcü Bagratlilar beyliği toprakları içerisinde kalır. Abbasi devletinin topraklarına dahil olan bu bölge daha sonra Selçuklu sultani Alpaslan' in 1064 tarihinde Ani şehrini alması üzerine komutanlarından Danısmentli Ahmet komutasındaki Selçuklu ordusu Savsat üzerinden Arsıyan Dağını asarak halen mevcut Kol köyündeki kaleyi kuşatarak Gürcüleri yener ve yöre 1080 tarihinde Selçuklulara bağlanır. Selçuklular uzun müddet tutunamayıp, bölge İlhanlı devletinin hakimiyetine girer İlhanlılar zamanında Posof çatal derelerinin birleştiği yerde Ortodoks olan Kıpçak Türkleri Çoruh boyunun ve yukarı Kür boyunun yarı bağımsız hakimi olur. Kıpçak beyliği Gürcülere düşman olduğundan 1578 Osmanlı-Iran savasından sonra halen mevcut Mere Kalesi ile Altun Kale Hakimi Menucuhar bey Çıldır' a giderek Mehmet Paşa ismini alır. Lâlâ Mustafa Paşaya itaatitini bildirerek Müslüman olur. Lâlâ Mustafa Pasa' nın emri üzerine Ardahan sancak beyi Abdurrahman bey kendi kuvveti ile Ulgar dağını asarak 9 Agustos 1578 de tüm Posof deresini ve Ahıska havalesini zaptederek Osmanlı Devletine bağlar. Erzurum beylerbeyi Lâlâ Mustafa Pasa 1578 yılı Ağustos ayında Ahıska merkez olmak üzere Çildir eyaletini kurarak Posof' ta sancak beyliği olur.

4 POSOF 4/ tarihinde Rusya' da çıkan ihtilal sonucunda Rus birlikleri Erzurum-Kars ve havaliden çekilirken silahlarını Ermeni ve Gürcülere dağıtarak Türklerle mücadeleyi onlara bırakmışlardır yılı sonraları ile 1918 yılı baslarında Gürcüler Posof tarafı ile Kobliyan tarafında; Ermeniler de Erzurum-Kars-Ardahan taraflarında faaliyetlerine başlarlar yılı sonlarında Halit Paşa' nın bu bölgeden batıya alınması bati kurtuluş savasına yapılan hazırlıkların da ilerlemiş olması doğuda halka umut verici kurtuluş günlerinin yaklaştığını sezen Kars'lı, Ardahan' lı ve Posof' lu aydınlar Ermeni ve Gürcülerin hareketine dur deme sırasının geldiğini anlayarak Ocak 1919' da Kars' ta yapılan büyük kurultayda yerli Türklerden Milli Sura adıyla bir geçici hükümet kurulmuştur. Bu hükümetin adi da kurultayda CENUBI GARBI KAFKAS HÜKÜMETI MUVAKKATAI MILLIYESI oldu. Fakat bir faaliyet gösteremeden İngilizler gizlice bu hükümeti basarak dağıtırlar ve üyelerini de Malta' ya sürerler..

5 POSOF 5/48

6 Bu hükümetin dağılmasından sonra Gürcüler Azgur, Ahıska ve Duğur' da ileri gelen kişilerle işbirliği yaparak Ahıska, Ahılkelek ve Posof' u işgal etmişlerdir. Posof' luların Gürcülerle yapmış olduğu mücadelelerde milis kuvvetlerinden ayrı olarak 3.Tümenimize bağlı taburlarda bu havalide savaşmışlardır. TBMM' nin Gürcü sefiri ile yapmış olduğu deki antlaşmaya göre gürcüler Ardahan-Göle ve Posof' tan çekilmişlerdir. Bunların arkasından gelen askeri birliklerimiz tarafından 2 Mart 1921 tarihinde Posof düşman işgalinden kurtarılmış ve Cumhuriyetimizin ilanından sonra 1923 yılında ilçe merkezi olarak belirlenmiştir COGRAFI YAPISI : Posof İlçesi Doğu Anadolu Bölgesindedir. Ardahan iline bağlıdır. Ardahan İlinin kuzey kısmında yer alır. Toprakları batıda Gürcistan Cumhuriyetine bağlı Acara- Batum Özerk Cumhuriyeti, Doğu ve Kuzeyden Gürcistan Cumhuriyeti, Güneyden Damal İlçesi, Bati' da ise Artvin iline bağlı Savsat ilçesi ile çevrilmiştir. Gürcistan Cumhuriyeti ile sınırlarımızın uzunluğu 77 Km. olup, bu sınır 205 nolu sınır taşından 274 nolu sinir taşına kadar olan bölgeyi kapsar. Posof İlçesi 42 derece 30 dakika kuzey enlemleri ile 42 derece 43 dakika doğu boylamları üzerinde yer alır. Posof ilçesi deniz seviyesinden 1583 metre yüksekliğinde olup; yüzölçümü 606 Km 2 ' dır POSOF 6/48

7 Posof ilçesinin orta kesimlerini Posof çayı vadisinin çevresindeki düzlükler kapsar. Bu vadiyi çeviren yüksek dağlar ise 3000 metreyi asar. Tarıma elverişli olan toprakların oranı % 48.2 dir. Posof yöresini Güney Batıdan sınırlayan ve Yanlızçam dağlarının uzantısı olan Secedil dağının doğu eteklerinden başlayan Posof çayı vadisi kuzey doğu yönünde uzanır. Daha sonra biraz genişleyen vadi tabanı Karadeniz yönünden açılır diğer küçük vadi kanalları ile büyür. Bu vadi tabanları Posof' un verimli alanlarıdır. Türkiye geneline göre yüksek ve soğuk olan bu yöre bir ölçüde Karadeniz ikliminden etkilenmektedir. Böylece çöküntü alanında ve vadi tabanlarında yer alan küçük tarım alanları iklimin sert etkilerinden korunabilmektedir. Posof ilçesi Ardahan iline bağlı olmasına rağmen Ardahan' da görülen sert kara ikilimi görülmez. İklim yönünden daha çok Karadeniz iklimini andırır. Kışları Doğu Anadolu Bölgesi ve Ardahan kadar sert geçmez. Yazları Ardahan iline göre biraz daha sıcak geçer. Bunun sebebi bir yandan görülen kara iklimi ve Karadeniz iklimi, diğer taraftan Ahıska dolaylarında görülen ılıman iklim yöre üzerinde etkilidir. Posof ilçesi Ardahan ilinin diğer ilçelerinin aksine bir Karadeniz ilçesi görünümü arz eder. Bu yüzden gür bir bitki örtüsüne sahiptir. Yılın büyük bir bölümünde bitki örtüsü yeşilliğini muhafaza eder. İlçenin bitki örtüsü coğrafi özelliği bulunduğu yöreye göre şekillenmiştir. POSOF 7/48

8 İlçe doğal orman alanı içerisinde kalmaktadır. Bu ormanları meşe, çam, köknar, ladin, kayın, kara ağaç, gürgen ve yabani fındık ağaçları oluşturur. İlçemizde modern bir tarım çalışması yapılmamakla birlikte çeşitli tarım ürünleri yetiştirilir. Bunlardan arpa, buğday, çavdar, baklagillerden fasulye, mısır, meyvelerden elma, armut, erik, kiraz, vişne ve ceviz sebzelerden patates, lahana, salatalık, marul, soğan gibi ürünleri sayabiliriz. İlçemizin güneyinde Ilgar dağı, batısında ise Arsiyan dağı yükselmektedir. İlçemizin en büyük çayı Posof çayıdır. Posof çayı Secedil dağından doğup bir miktar Türkiye Gürcistan sinirini çizerek, Ahıska yöresinde Kura ırmağına karışarak Hazar Denizine dökülür. İlçemizin sınırları içerisinde birkaç tane irili ufaklı göl bulunmaktadır. İlçemizin en büyük gölü yani basındaki köyden ismini alan Alabalık gölüdür. Bu gölümüzden tabii alabalık yetiştirme çalışmaları yapılmaktadır. NUFUS VE IDARI DURUMU : Adrese dayalı yapılan nüfus sayımına ilçemizin nüfusu 9.596'dır,İlçemizin 49 köyü vardır. Bu köylerin güzergahı beş ana grup üzerinde toplanmıştır. Bunlar Yeniköy, Binbaşı Eminbey, Günlüce, Aşikzülali ve Gönülaçan gruplarıdır POSOF 8/48

9 POSOF İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FİZİKİ MEKANI Müdürlüğümüzün kendine ait binası bulunmamaktadır.Kültür Bakanlığına ait b inada 250 m 2 alanda 1. katta 1 müdür odası, 1 şube müdürleri odası, 1 memur odası, 1 arşiv odası ve bir salondan ibaret alanda hizmetlerini sürdürmektedir Müdür Odası Şube Müdürleri Odası Personel Odası 9/48

10 POSOF 10/48

11 POSOF PERSONEL DURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL DURUMU GÖREV ÜNVANITOPLAMASİLVEKİLBOŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 10 1(Geçici görevli) 0 EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKANI EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKAN YRD. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ 202 (Geçici Görevli)0 EĞİTİM DENETMENLERİ SAYISI OKUL /KURUM YÖNETİCİSİASİL VEKİLTOPLAM MÜDÜR 5 8(4 Geçici Görevli; 4 Müdür Yetkili) 13 MÜDÜR BAŞ YRD. 11(Geçici Görevli)2 MÜDÜR YARDIMCISI 113(Geçici Görevli)14 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFIOLMASI GEREKLİ NORMMEVCUTİHTİYAÇ ÖĞRETMEN /48

12 POSOF GENEL İDARE, TEKNİK, SAĞLIK VE YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDAKİ PERSONELDURUMU EĞİTİM ÖĞRETİM DIŞI PERSONEL DURUMU PERSONEL GÖREV VE ÜNVANIOLMASI GEREKLİ NORMMEVCUT DURUMİHTİYAÇ GENEL İDARE HİZMETLERİ 1578 TEKNİK HİZMETLER SINIFI 10 1 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 00 0 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI 1174 TOPLAM DİĞER STATÜLER TÜRÜMEVCUT GEÇİCİ PERSONEL (657 4/C) SÜREKLİ İŞÇİ HİZMET SATIN ALIM YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONEL SAYISI TEMİZLİKŞOFÖRGÜVENLİK DERS KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN5 12/48

13 POSOF ARAÇ-GEREÇ DEMİRBAŞ DURUMU ARAÇ GEREÇ DURUMU ( İl+ İlçe) İlçe Adı BİLGİ TEKNOLOJİK KAYNAK DURUMU (Adet) RESMİ ARAÇ DURUMU (Adet) DİGER ARAÇ DURUMU (Adet) SERVERPCLAPTOPYAZICI SCANNE R PROJEKSİYONOTOBÜSKAMYONKAMYONETMİNİBÜSOTOMOBİL MİNİBÜS KAMYONE T POSOF /48

14 POSOF ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VE OKUL/KURUM SAYILARI RESMİ+ÖZEL RESMİÖZEL RESMİ-ÖZEL TOPLAM OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİM DİN ÖĞRETİMİ YAYGIN EĞİTİM OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM YAYGIN EĞİTİM OKUL SAYISI/KURUM SAYISI ÖĞRENCİ/ KURSİYER ÖĞRETMEN/ UZMAN ÖĞRETİCİ/ USTA ÖĞRETİCİ /48

15 POSOF YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ/KURSİYER- ÖĞRETMEN/USTA ÖĞRETİCİ VE KURUM SAYILARI RESMİ HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ METEM İKİLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ YETİŞKİNLER TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ PRATİK KIZ SANAT TUREM OKUL SAYISI/KURUM SAYISI ÖĞRENCİ/ KURSİYER ÖĞRETMEN/ USTA ÖĞRETİCİ 41(Ekders karşılığı görevlendirilen) /48

16 POSOF YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ/KURSİYER- ÖĞRETMEN/UZMAN/USTA ÖĞRETİCİ VE KURUM SAYILARI ÖZEL ÖZEL MUHTELİF KURSLAR ÖZEL DERSHANELER MTSK ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ KURUM SAYISI ÖĞRENCİ/ KURSİYER ÖĞRETMEN/ UZMAN ÖĞRETİCİ/ USTA ÖĞRETİCİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMEN/ UZMAN ÖĞRETİCİ/ USTA ÖĞRETİCİ /48

17 POSOF NÜFUS VE DEMOGRAFİK DURUMU 2011 ADNKS GÖRE İL İLÇELERİN NÜFUSU İlçe Adı DEĞİŞİM ERKEKKADINERKEKKADIN TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAMERKEKKADINERKEKKADIN POSOF TOPLAM /48

18 POSOF YILLAR Okul Öncesi Öğrenci Sayısı (1) Okul Öncesi Çağ Nüfusu (2) Oran % (1/2) İlköğretim Öğrenci Sayısı (1) İlköğretim Çağ Nüfusu (2) Oran % (1/2) Ortaöğreti m Öğrenci Sayısı (1) Ortaöğretim Çağ Nüfusu (2) Oran % (1/2) EĞİTİM GÖSTERGELERİ ADNKS sistemine göre öğrenim çağı nüfusu öğrencilerin okula kazandırılma yüzdesi 18/48

19 POSOF ÖRGÜN EĞİTİM GÖSTERGELERİ OKULLAŞMA ORANLARI OKUL ÖNCESİ YILLA R 3-5 YAŞ STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 4-5 YAŞ STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 5 YAŞ STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF NET İL SIRALAMAS I NET İL SIRALAMASI NET İL SIRALAMASI KETKETKET /48

20 POSOF ÖRGÜN EĞİTİM GÖSTERGELERİ OKULLAŞMA ORANLARI İLKÖĞRETİM YILLAR BRÜT NET KET İL SIRALAMASI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF KET İL SIRALAMASI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF /48

21 POSOF ÖRGÜN EĞİTİM GÖSTERGELERİ OKULLAŞMA ORANLARI ORTAÖĞRETİM YILLAR GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMORTAÖĞRETİM NET İL SIRALAMASI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF NET İL SIRALAMASI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF NET İL SIRALAMAS I STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF KETKETKET /48

22 POSOF YAYGIN EĞİTİM EĞİTİM GÖSTERGELERİ OKUR YAZAR ORANLARI YILLA R ÇAĞ NUFUSU 6+ BİLENBİLMEYENBİLİNMEYEN KIZERKEKTOPLAM ORAN % STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF KIZERKEKTOPLAM ORAN % STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF KIZERKEKTOPLAM ORAN % STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF /48

23 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ SBS (İLKÖĞRETİM) YILLAR 8. SINIF SINAVA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI BAŞARI PUANIİL SIRALAMASI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF , , , /48

24 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ YGS (ORTAÖĞRETİM) YILLAR 12. SINIF SINAVA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI BAŞARI PUANI İL SIRALAMASI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF , , , , /48

25 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ LYS (LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI) (ORTAÖĞRETİM) YILLAR YERLEŞTİ RİLEN ÖĞRENCİ SAYISI (1) LYS SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORA N (1/2) PUAN TÜRÜ MF İL SIRALAMAS I STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF PUAN TÜRÜ TM İL SIRALAMAS I STRATEJİ K PLANDAK İ HEDEF PUAN TÜRÜ SÖZ İL SIRALAMAS I STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF /48

26 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ OKULLARI TERK EDEN (İLİŞİĞİ KESİLEN) ÖĞRENCİ ORANI YILLAR İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİMMESLEKİ TEKNİK TERK ÖĞRENCİ SAYISI (1) TÜM ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF TERK ÖĞRENCİ SAYISI (1) TÜM ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF TERK ÖĞRENCİ SAYISI (1) TÜM ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF ,03 0, ,02 0, ,02 0, ,03 26/48

27 POSOF YILLAR OKUL ÖNCESİİLKÖĞRETİM OKUL BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (1) DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (3) ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (4) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF OKUL BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF TOPLAM EĞİTİM GÖSTERGELERİ OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI 27/48

28 POSOF YILLAR GENEL ORTAÖĞRETİMMESLEKİ VE TEKNİK OKUL BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF OKUL BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF TOPLAM EĞİTİM GÖSTERGELERİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI 28/48

29 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ ÖĞRETMEN İHTİYACI Yıllar TEMEL EĞİTİM ORTAÖĞRETİM OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİMORTAÖĞRETİM İhtiyaç (1) Norm Kadro Sayısı (2) Mevcut Oran % (1/2) İhtiyaç (1) Norm Kadro Sayısı (2) Mevcut Oran % (1/2) İhtiyaç (1) Norm Kadro Sayısı (2) Mevcut Oran % (1/2) , , , , , , , , ,10 29/48

30 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ ÖĞRETMEN DURUMU Yıllar Kadrolu (1) 1/4 Oranı Ücretli (2) 2/4 Oranı Vekil (3) 3/4 Oranı Norm Kadro (4) Mevcut (5) , , /48

31 Yıllar ORTA ÖĞRETİME KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI (1) BİR ÖNCEKİ YIL İLKÖĞRETİMDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORAN % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF EĞİTİM GÖSTERGELERİ İLKÖĞRETİM MEZUNU ÖĞRENCİLERİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT YÜZDESİ POSOF 31/48

32 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ ÖZEL EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ SAYISININ ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİ SAYISINA YÜZDESİ YILLAR İlköğretimOrtaöğretim Özel Eğitim Alan Öğrenci Sayısı (1) Özel Eğitime İhtiyacı olan tüm Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF Özel Eğitim Alan Öğrenci Sayısı (1) Özel Eğitime İhtiyacı olan tüm Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF /48

33 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ TAŞIMALI EĞİTİM YILLAR İlköğretimOrtaöğretim Taşınan Öğrenci Sayısı (1) Tüm Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF Taşınan Öğrenci Sayısı (1) Tüm Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF /48

34 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ ULUSAL/ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE (BİLGİ YARIŞMASI, PROJE ÇALIŞMALARI VB.) KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ORANI YILLAR İLKÖĞRETİM ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (1) ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/3) TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI (3) ORANI % (2/3) , , , ,003 34/48

35 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ ULUSAL/ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE (BİLGİ YARIŞMASI, PROJE ÇALIŞMALARI VB.) KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ORANI GENEL ORTAÖĞRETİM ORTAÖĞRETİMMESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YILLAR ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (1) ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/3) TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI (3) ORANI % (2/3) ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (1) ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/3) TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI (3) ORANI % (2/3) , /48

36 POSOF YILLAR BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKUL SAYISI (1-5 SINIF) (1) MEVCUT OKUL SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF TOPLAM EĞİTİM GÖSTERGELERİ İLKÖĞRETİM 36/48

37 POSOF YILLAR İLKÖĞRETİMORTAÖĞRETİMMESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKUL SAYISI (1) TÜM OKUL SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKUL SAYISI (1) TÜM OKUL SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKUL SAYISI (1) TÜM OKUL SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF TOPLAM EĞİTİM GÖSTERGELERİ İLKÖĞRETİM + ORTAÖĞRETİM 37/48

38 POSOF Yıllar Dershane Sayısı Dershaneye giden öğrenci sayısı (1) Tüm öğrenci sayısı (2) Tüm öğrenciye oranı % (1/2) LİSE VE ÜNİVERSİTE HAZIRLIK DERSHANE BİLGİLERİ 38/48

39 POSOF YATILI RESMİ VE ÖZEL YURTLAR YATAKHANELERİN KAPASİTE KULLANIM ORANLARI FİZİKİ KULLANIM ÖZEL YURTLAR FİZİKİ KULLANIM YILLAR İLKÖĞRETİM(YİBO)ORTAÖĞRETİM YURT SAYISI ORTAÖĞRETİM KULLANIM KAPASİTESİ (1) PANSİYON KAPASİTESİ (2) ORANI % (1/2) KULLANIM KAPASİTESİ (1) PANSİYON KAPASİTESİ (2) ORANI % (1/2) KULLANIM KAPASİTESİ (1) PANSİYON KAPASİTESİ (2) ORANI % (1/2) /48

40 POSOF FİZİKİ YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ YILLAR İLKÖĞRETİM KURUMLARININ MERKEZİ BÜTÇE İLE YAPILAN YATIRIM SAYISI İL ÖZEL İDARESİ MARİFETİYLE YAPILAN HAYIRSEVERLERCE YAPILAN OKUL SAYISI % (1) GERCEKLEŞM E ORANI % (1) ONARI M SAYISI % (2) GERCEKLEŞM E ORANI % (2) OKUL SAYISI % (3) GERCEKLEŞME ORANI % (3) ONARIM SAYISI % (4) GERCEKLEŞM E ORANI % (4) OKUL SAYISI % (5) GERCEKLEŞME ORANI % (5) ONARIM SAYISI % (6) GERCEKLE ŞME ORANI % (6) TOPLAM /48

41 POSOF FİZİKİ YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ YILLAR ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ MERKEZİ BÜTÇE İLE YAPILAN YATIRIM SAYISI İL ÖZEL İDARESİ MARİFETİYLE YAPILANHAYIRSEVERLERCE YAPILAN OKUL SAYISI % (1) GERCEKLEŞ ME ORANI % (1) ONARIM SAYISI % (2) GERCEKLEŞME ORANI % (2) OKUL SAYISI % (3) GERCEKLEŞME ORANI % (3) ONARIM SAYISI % (4) GERCEKLEŞME ORANI % (4) OKUL SAYISI % (5) GERCEKLEŞME ORANI % (5) ONARIM SAYISI % (6) GERCEKLEŞM E ORANI % (6) TOPLAM /48

42 POSOF FİZİKİ YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ YILLAR MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARI MERKEZİ BÜTÇE İLE YAPILAN YATIRIM SAYISIİL ÖZEL İDARESİ MARİFETİYLE YAPILANHAYIRSEVERLERCE YAPILAN OKUL SAYISI % (1) GERCEKLEŞME ORANI % (1) ONARIM SAYISI % (2) GERCEKLEŞME ORANI % (2) OKUL SAYISI % (3) GERCEKLEŞME ORANI % (3) ONARIM SAYISI % (4) GERCEKLEŞME ORANI % (4) OKUL SAYISI % (5) GERCEKLEŞME ORANI % (5) ONARIM SAYISI % (6) GERCEKLEŞME ORANI % (6) TOPLAM 42/48

43 POSOF İNŞAAT (BÜTÇE) BÜTÇE YILLAR YAPILAN DERSLİK SAYISI DOĞAL AFET İLE İLGİLİ EKSİKLİĞİ (DEPREM İÇİN GÜÇLENDİRME vb.)TAMAMLANAN OKUL VE BAĞLI KURUM SAYISININ DOĞAL AFET EKSİKLİĞİ BULUNAN TOPLAM OKUL VE BAĞLI KURUM SAYISINA YÜZDESİ Merkezi Bütçe İle Yapılan Derslik Sayısı İl Özel İdaresi Tarafından Yapılan Derslik Sayısı Hayırseverler Tarafından Yapılan Derslik Sayısı Toplam Derslik Sayısı İhtiyaç GÜÇLENDİRİ LEN OKUL SAYISI (1) GÜÇLENDİRİ LECEK TÜM OKUL SAYISI (2) ORAN % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF /48

44 POSOF İL/İLÇE DİSİPLİN KURULUNDA GÖRÜŞÜLEN DİSİPLİN OLAYLARI ÖĞRENCİ SAYISININ İL/İLÇEDEKİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA YÜZDESİ YILLAR Disiplin Olaylarına katılan öğrenci Sayısı (1) Toplam Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF , , , , /48

45 POSOF EĞİTİM AMAÇLI BİLGİSAYAR KULLANIM ORANI YILLAR OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM EĞİTİM AMAÇLI KULLANILAN BİLGİSAYAR SAYISI (1) TOPLAM BİLGİSAYAR SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF EĞİTİM AMAÇLI KULLANILAN BİLGİSAYAR SAYISI (1) TOPLAM BİLGİSAYAR SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF EĞİTİM AMAÇLI KULLANILAN BİLGİSAYAR SAYISI (1) TOPLAM BİLGİSAYAR SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJ İK PLANDA Kİ HEDEF /48

46 POSOF MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA KATILANLARIN İLÇEDEKİ YÜZDESİ YAYGIN EĞİTİM YILLAR İşi Olup da Katılanlar (1) Meslek Edindirme Kurslarına Katılan Sayısı (3) Oranı % (1/3) İşsiz Olup Katılanlar (2) Oranı % (2/3) /48

47 POSOF SAĞLIKLI BESLENME SAĞLIKLI BESLENME İLE İLGİLİ SEMİNER, VB. FAALİYETE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISININ İL/İLÇEDEKİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA YÜZDESİ SAĞLIK TARAMASI YAPILAN OKUL SAYISININ TOPLAM OKUL SAYISINA YÜZDESİ Yıllar Seminere Katılan Öğrenci Sayısı (1) Tüm Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) SAĞLIK TARAMASI YAPILAN OKUL SAYISI (1) TOPLAM OKUL SAYISI (2) ORAN % (1/2) , , , , SAĞLIK 47/48

48 POSOF 48/48 SORUN-1 Bölge genelinde olduğu gibi İlçemizde de eğitimin en öncelikli sorunu öğretmen sirkülasyonu ve buna bağlı olarak sürekli tecrübesiz öğretmenlerin gelmesi. ÇÖZÜM-1Öğretmen sorununun acil olarak çözümlenmesi amacıyla,bölgeye gelen öğretmenlerin daha uzun süreli kalmalarının sağlanması için bağlayıcı şartların getirilmesi, fazlaca verim elde etmek için olanakların artırılması (lojman, kira, yakacak gibi);asker öğretmen uygulamasının yaz döneminde olması ve ders yılı başında öğretmenlerin aynı görev yerlerine dönmelerinin sağlanması; bu vesileyle bölgemizdeki okulların eğitim ve öğretiminin ülkemizin diğer bölgeleri ile olan paralelliğinin sağlanması için okullarımızın birer aday öğretmen yetiştiren merkez olmaktan çıkarılması gerekmektedir. SORUN-2 Taşımalı eğitim uygulamasından, yeterli rekabet ortamının olmayışı ve ağır kış şartları nedeniyle istenilen verim elde edilememektedir. ÇÖZÜM-2: Genel taşıma kurallarından faklı olarak her türlü araçla (otomobil, kapalı kamyon gibi) taşıma imkanı sağlanmalı. SORUN km yol güzergahına ve 59 yerleşim yerine sahip ilçemizde aşırı göç bazı yerleşimlerde çok az öğrenci kalmasına neden olduğundan ve bu köylere okul açma imkanı bulunmadığından dolayı taşıma merkezi okullara taşınmaktadırlar.Orda bile müstakil sınıf oluşturmaya yetecek kadar öğrenci bulunmamaktadır. Bu öğrencilerin sadece ilçe merkezine taşınmaları gerekmekte;ancak o da kış şartlarında çok zor olacağından yapılamamaktadır. Bu durum ilçemize özel sıkıntı meydana getirmektedir. ÇÖZÜM-3:Zorunlu hallerde, taşıma merkezi okullarda da birleştirilmiş sınıflı eğitime fırsat verilmesi gerekmektedir. SORUN-4 Okul ve bağlı kurumlarda geçici görevli yöneticilerin olması ve bazı okullara branş itibariyle atanabilecek durumda yönetici bulunamaması ve aday öğretmenlere kadar görevlendirmelerin yapılması yönetim, planlama ve uygulamada sıkıntı meydana getirmektedir. ÇÖZÜM-4: Yöneticilik cazip hale getirilmeli, kurslara tabi tutularak, kurs sonunda başarılı olanlar atanabilmeli. Branş farkı ortadan kaldırılarak (her branşta her okula atanabilmek açısından) yöneticiliğe profesyonellik noktasından bakılarak bu sorun çözülebilir. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


"POSOF İL ÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (2012) 1/48." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları