Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POSOF İL ÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (2012) 1/48.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POSOF İL ÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (2012) 1/48."— Sunum transkripti:

1 POSOF İL ÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (2012) 1/48

2 POSOF 2/48 POSOF İLÇESİNİN TARİHİ-COĞRAFİ- EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMU Posof’un K uruluşu Posof İlçesi eski çağ tarihinde yukarı Kür boyları ile anılan Kars' in Çildir, Ardahan ve Hanak, Artvin' in merkezi dahi Ardanuç, Savsat ve Borçka ilçelerini içine alan Kür ve Çoruh havalesindeki bir yerleşimin adidir. İlçenin varlığı 2700 yıl önce eski Türk' lük bölgesidir. Milattan önce 680 yıllarında Kafkasların kuzeyinden gelen atlı göçebe İskit Türkleri Urartulardan bu havaliyi alarak 500 yıl hüküm sürmüşlerdir. Daha sonra Horasan havalesinden gelen Arsak Türkleri M.Ö. 150- M.S. 430 yılları arasında yasamışlardır. Arsak Türklerinden sonra Peçenek ve oğuzların yasadığı da bir gerçektir

3 POSOF 3/48. Bu yörelerle birlikte Posof Iran' da kurulmuş olan Sasanı Devleti toprakları içine alinmistir. Posof ve havalesi bir ara Doğu Roma Devleti ve daha sonra Gürcü Bagratlilar beyliği toprakları içerisinde kalır. Abbasi devletinin topraklarına dahil olan bu bölge daha sonra Selçuklu sultani Alpaslan' in 1064 tarihinde Ani şehrini alması üzerine komutanlarından Danısmentli Ahmet komutasındaki Selçuklu ordusu Savsat üzerinden Arsıyan Dağını asarak halen mevcut Kol köyündeki kaleyi kuşatarak Gürcüleri yener ve yöre 1080 tarihinde Selçuklulara bağlanır. Selçuklular uzun müddet tutunamayıp, bölge İlhanlı devletinin hakimiyetine girer İlhanlılar zamanında Posof çatal derelerinin birleştiği yerde Ortodoks olan Kıpçak Türkleri Çoruh boyunun ve yukarı Kür boyunun yarı bağımsız hakimi olur. Kıpçak beyliği Gürcülere düşman olduğundan 1578 Osmanlı-Iran savasından sonra halen mevcut Mere Kalesi ile Altun Kale Hakimi Menucuhar bey Çıldır' a giderek Mehmet Paşa ismini alır. Lâlâ Mustafa Paşaya itaatitini bildirerek Müslüman olur. Lâlâ Mustafa Pasa' nın emri üzerine Ardahan sancak beyi Abdurrahman bey kendi kuvveti ile Ulgar dağını asarak 9 Agustos 1578 de tüm Posof deresini ve Ahıska havalesini zaptederek Osmanlı Devletine bağlar. Erzurum beylerbeyi Lâlâ Mustafa Pasa 1578 yılı Ağustos ayında Ahıska merkez olmak üzere Çildir eyaletini kurarak Posof' ta sancak beyliği olur.

4 POSOF 4/48 1917 tarihinde Rusya' da çıkan ihtilal sonucunda Rus birlikleri Erzurum-Kars ve havaliden çekilirken silahlarını Ermeni ve Gürcülere dağıtarak Türklerle mücadeleyi onlara bırakmışlardır. 1917 yılı sonraları ile 1918 yılı baslarında Gürcüler Posof tarafı ile Kobliyan tarafında; Ermeniler de Erzurum-Kars-Ardahan taraflarında faaliyetlerine başlarlar. 1918 yılı sonlarında Halit Paşa' nın bu bölgeden batıya alınması bati kurtuluş savasına yapılan hazırlıkların da ilerlemiş olması doğuda halka umut verici kurtuluş günlerinin yaklaştığını sezen Kars'lı, Ardahan' lı ve Posof' lu aydınlar Ermeni ve Gürcülerin hareketine dur deme sırasının geldiğini anlayarak 17-18 Ocak 1919' da Kars' ta yapılan büyük kurultayda yerli Türklerden Milli Sura adıyla bir geçici hükümet kurulmuştur. Bu hükümetin adi da kurultayda CENUBI GARBI KAFKAS HÜKÜMETI MUVAKKATAI MILLIYESI oldu. Fakat bir faaliyet gösteremeden İngilizler gizlice bu hükümeti basarak dağıtırlar ve üyelerini de Malta' ya sürerler..

5 POSOF 5/48

6 Bu hükümetin dağılmasından sonra Gürcüler Azgur, Ahıska ve Duğur' da ileri gelen kişilerle işbirliği yaparak Ahıska, Ahılkelek ve Posof' u işgal etmişlerdir. Posof' luların Gürcülerle yapmış olduğu mücadelelerde milis kuvvetlerinden ayrı olarak 3.Tümenimize bağlı taburlarda bu havalide savaşmışlardır. TBMM' nin Gürcü sefiri ile yapmış olduğu 22.2.1921 deki antlaşmaya göre gürcüler Ardahan-Göle ve Posof' tan çekilmişlerdir. Bunların arkasından gelen askeri birliklerimiz tarafından 2 Mart 1921 tarihinde Posof düşman işgalinden kurtarılmış ve Cumhuriyetimizin ilanından sonra 1923 yılında ilçe merkezi olarak belirlenmiştir COGRAFI YAPISI : Posof İlçesi Doğu Anadolu Bölgesindedir. Ardahan iline bağlıdır. Ardahan İlinin kuzey kısmında yer alır. Toprakları batıda Gürcistan Cumhuriyetine bağlı Acara- Batum Özerk Cumhuriyeti, Doğu ve Kuzeyden Gürcistan Cumhuriyeti, Güneyden Damal İlçesi, Bati' da ise Artvin iline bağlı Savsat ilçesi ile çevrilmiştir. Gürcistan Cumhuriyeti ile sınırlarımızın uzunluğu 77 Km. olup, bu sınır 205 nolu sınır taşından 274 nolu sinir taşına kadar olan bölgeyi kapsar. Posof İlçesi 42 derece 30 dakika kuzey enlemleri ile 42 derece 43 dakika doğu boylamları üzerinde yer alır. Posof ilçesi deniz seviyesinden 1583 metre yüksekliğinde olup; yüzölçümü 606 Km 2 ' dır POSOF 6/48

7 Posof ilçesinin orta kesimlerini Posof çayı vadisinin çevresindeki düzlükler kapsar. Bu vadiyi çeviren yüksek dağlar ise 3000 metreyi asar. Tarıma elverişli olan toprakların oranı % 48.2 dir. Posof yöresini Güney Batıdan sınırlayan ve Yanlızçam dağlarının uzantısı olan Secedil dağının doğu eteklerinden başlayan Posof çayı vadisi kuzey doğu yönünde uzanır. Daha sonra biraz genişleyen vadi tabanı Karadeniz yönünden açılır diğer küçük vadi kanalları ile büyür. Bu vadi tabanları Posof' un verimli alanlarıdır. Türkiye geneline göre yüksek ve soğuk olan bu yöre bir ölçüde Karadeniz ikliminden etkilenmektedir. Böylece çöküntü alanında ve vadi tabanlarında yer alan küçük tarım alanları iklimin sert etkilerinden korunabilmektedir. Posof ilçesi Ardahan iline bağlı olmasına rağmen Ardahan' da görülen sert kara ikilimi görülmez. İklim yönünden daha çok Karadeniz iklimini andırır. Kışları Doğu Anadolu Bölgesi ve Ardahan kadar sert geçmez. Yazları Ardahan iline göre biraz daha sıcak geçer. Bunun sebebi bir yandan görülen kara iklimi ve Karadeniz iklimi, diğer taraftan Ahıska dolaylarında görülen ılıman iklim yöre üzerinde etkilidir. Posof ilçesi Ardahan ilinin diğer ilçelerinin aksine bir Karadeniz ilçesi görünümü arz eder. Bu yüzden gür bir bitki örtüsüne sahiptir. Yılın büyük bir bölümünde bitki örtüsü yeşilliğini muhafaza eder. İlçenin bitki örtüsü coğrafi özelliği bulunduğu yöreye göre şekillenmiştir. POSOF 7/48

8 İlçe doğal orman alanı içerisinde kalmaktadır. Bu ormanları meşe, çam, köknar, ladin, kayın, kara ağaç, gürgen ve yabani fındık ağaçları oluşturur. İlçemizde modern bir tarım çalışması yapılmamakla birlikte çeşitli tarım ürünleri yetiştirilir. Bunlardan arpa, buğday, çavdar, baklagillerden fasulye, mısır, meyvelerden elma, armut, erik, kiraz, vişne ve ceviz sebzelerden patates, lahana, salatalık, marul, soğan gibi ürünleri sayabiliriz. İlçemizin güneyinde Ilgar dağı, batısında ise Arsiyan dağı yükselmektedir. İlçemizin en büyük çayı Posof çayıdır. Posof çayı Secedil dağından doğup bir miktar Türkiye Gürcistan sinirini çizerek, Ahıska yöresinde Kura ırmağına karışarak Hazar Denizine dökülür. İlçemizin sınırları içerisinde birkaç tane irili ufaklı göl bulunmaktadır. İlçemizin en büyük gölü yani basındaki köyden ismini alan Alabalık gölüdür. Bu gölümüzden tabii alabalık yetiştirme çalışmaları yapılmaktadır. NUFUS VE IDARI DURUMU : Adrese dayalı yapılan nüfus sayımına ilçemizin nüfusu 9.596'dır,İlçemizin 49 köyü vardır. Bu köylerin güzergahı beş ana grup üzerinde toplanmıştır. Bunlar Yeniköy, Binbaşı Eminbey, Günlüce, Aşikzülali ve Gönülaçan gruplarıdır POSOF 8/48

9 POSOF İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FİZİKİ MEKANI Müdürlüğümüzün kendine ait binası bulunmamaktadır.Kültür Bakanlığına ait b inada 250 m 2 alanda 1. katta 1 müdür odası, 1 şube müdürleri odası, 1 memur odası, 1 arşiv odası ve bir salondan ibaret alanda hizmetlerini sürdürmektedir Müdür Odası Şube Müdürleri Odası Personel Odası 9/48

10 POSOF 10/48

11 POSOF PERSONEL DURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL DURUMU GÖREV ÜNVANITOPLAMASİLVEKİLBOŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 10 1(Geçici görevli) 0 EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKANI EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKAN YRD. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ 202 (Geçici Görevli)0 EĞİTİM DENETMENLERİ SAYISI OKUL /KURUM YÖNETİCİSİASİL VEKİLTOPLAM MÜDÜR 5 8(4 Geçici Görevli; 4 Müdür Yetkili) 13 MÜDÜR BAŞ YRD. 11(Geçici Görevli)2 MÜDÜR YARDIMCISI 113(Geçici Görevli)14 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFIOLMASI GEREKLİ NORMMEVCUTİHTİYAÇ ÖĞRETMEN 1028421 11/48

12 POSOF GENEL İDARE, TEKNİK, SAĞLIK VE YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDAKİ PERSONELDURUMU EĞİTİM ÖĞRETİM DIŞI PERSONEL DURUMU PERSONEL GÖREV VE ÜNVANIOLMASI GEREKLİ NORMMEVCUT DURUMİHTİYAÇ GENEL İDARE HİZMETLERİ 1578 TEKNİK HİZMETLER SINIFI 10 1 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 00 0 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI 1174 TOPLAM 271413 DİĞER STATÜLER TÜRÜMEVCUT GEÇİCİ PERSONEL (657 4/C) SÜREKLİ İŞÇİ HİZMET SATIN ALIM YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONEL SAYISI TEMİZLİKŞOFÖRGÜVENLİK 13 00 DERS KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN5 12/48

13 POSOF ARAÇ-GEREÇ DEMİRBAŞ DURUMU ARAÇ GEREÇ DURUMU ( İl+ İlçe) İlçe Adı BİLGİ TEKNOLOJİK KAYNAK DURUMU (Adet) RESMİ ARAÇ DURUMU (Adet) DİGER ARAÇ DURUMU (Adet) SERVERPCLAPTOPYAZICI SCANNE R PROJEKSİYONOTOBÜSKAMYONKAMYONETMİNİBÜSOTOMOBİL MİNİBÜS KAMYONE T POSOF 0 126 3 31 2143 00000000 13/48

14 POSOF ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VE OKUL/KURUM SAYILARI RESMİ+ÖZEL RESMİÖZEL RESMİ-ÖZEL TOPLAM OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİM DİN ÖĞRETİMİ YAYGIN EĞİTİM OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM YAYGIN EĞİTİM OKUL SAYISI/KURUM SAYISI 1 9 1 1 1 00000 13 ÖĞRENCİ/ KURSİYER 134 789 3010 473000001697 ÖĞRETMEN/ UZMAN ÖĞRETİCİ/ USTA ÖĞRETİCİ 6 59 19 0 0 00000 84 14/48

15 POSOF YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ/KURSİYER- ÖĞRETMEN/USTA ÖĞRETİCİ VE KURUM SAYILARI RESMİ HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ METEM İKİLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ YETİŞKİNLER TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ PRATİK KIZ SANAT TUREM OKUL SAYISI/KURUM SAYISI 1 0 0 0 0 000 ÖĞRENCİ/ KURSİYER 473 0 0 0 0000 ÖĞRETMEN/ USTA ÖĞRETİCİ 41(Ekders karşılığı görevlendirilen) 0 0 0 0 000 15/48

16 POSOF YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ/KURSİYER- ÖĞRETMEN/UZMAN/USTA ÖĞRETİCİ VE KURUM SAYILARI ÖZEL ÖZEL MUHTELİF KURSLAR ÖZEL DERSHANELER MTSK ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ KURUM SAYISI 0 0000 ÖĞRENCİ/ KURSİYER 00000 ÖĞRETMEN/ UZMAN ÖĞRETİCİ/ USTA ÖĞRETİCİ 00000 YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMEN/ UZMAN ÖĞRETİCİ/ USTA ÖĞRETİCİ 00000 16/48

17 POSOF NÜFUS VE DEMOGRAFİK DURUMU 2011 ADNKS GÖRE İL İLÇELERİN NÜFUSU İlçe Adı 20102011DEĞİŞİM ERKEKKADINERKEKKADIN20102011 0-1818-6565+TOPLAM0-1818-6565+TOPLAM0-1818-6565+ TOPLAM 0-1818-6565+TOPLAMERKEKKADINERKEKKADIN POSOF 11902539479 42081183251655642551139252246141221103247855641374208425541224137 TOPLAM 11902539479 42081183251655642551139252246141221103247855641374208425541224137 17/48

18 POSOF YILLAR Okul Öncesi Öğrenci Sayısı (1) Okul Öncesi Çağ Nüfusu (2) Oran % (1/2) İlköğretim Öğrenci Sayısı (1) İlköğretim Çağ Nüfusu (2) Oran % (1/2) Ortaöğreti m Öğrenci Sayısı (1) Ortaöğretim Çağ Nüfusu (2) Oran % (1/2) 2009 379937937 10011815178 2010 548563865 10011514977 2011 578964792 10012213789 2012 577081789 100 116 EĞİTİM GÖSTERGELERİ ADNKS sistemine göre öğrenim çağı nüfusu öğrencilerin okula kazandırılma yüzdesi 18/48

19 POSOF ÖRGÜN EĞİTİM GÖSTERGELERİ OKULLAŞMA ORANLARI OKUL ÖNCESİ YILLA R 3-5 YAŞ 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 4-5 YAŞ 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 5 YAŞ 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF NET İL SIRALAMAS I NET İL SIRALAMASI NET İL SIRALAMASI KETKETKET 2009 7582157 20+5051101 30+4851 99 40+ 20107069 139 30+454792 40+4243 85 50+ 20117071 141 40+465096 50+4445 89 60+ 2012656913450+434790 60+3832 70 70+ 19/48

20 POSOF ÖRGÜN EĞİTİM GÖSTERGELERİ OKULLAŞMA ORANLARI İLKÖĞRETİM YILLAR BRÜT NET KET İL SIRALAMASI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF KET İL SIRALAMASI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 2009453484937100453484 937 100 2010426239865100426239 865 100 2011398394792100398394 792 100 2012395394789100395394 789 100 20/48

21 POSOF ÖRGÜN EĞİTİM GÖSTERGELERİ OKULLAŞMA ORANLARI ORTAÖĞRETİM YILLAR GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMORTAÖĞRETİM NET İL SIRALAMASI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF NET İL SIRALAMASI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF NET İL SIRALAMAS I 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF KETKETKET 2009146185331 78 146185331 78 2010151195346 77 151195346 77 2011138180318 89 138180318 89 2012137164301100137164301100 21/48

22 POSOF YAYGIN EĞİTİM EĞİTİM GÖSTERGELERİ OKUR YAZAR ORANLARI YILLA R ÇAĞ NUFUSU 6+ BİLENBİLMEYENBİLİNMEYEN KIZERKEKTOPLAM ORAN % 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF KIZERKEKTOPLAM ORAN % 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF KIZERKEKTOPLAM ORAN % 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 2009 8103 3437 3557 6994 86 90+ 490 143 63307 04- 226 250 476 05 04- 2010 7950 3407 3595 7002 8892+ 406 122 528 06 03- 196 224 420 05 03- 2011 7727 3371 3602 6973 9095+ 361 102 463 05 02- 156 135 291 03 02- 2012 22/48

23 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ SBS (İLKÖĞRETİM) YILLAR 8. SINIF SINAVA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI BAŞARI PUANIİL SIRALAMASI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 2009 151 290,315 270 2010 129 322,416 300 2011 119 277,390 305 2012 23/48

24 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ YGS (ORTAÖĞRETİM) YILLAR 12. SINIF SINAVA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI BAŞARI PUANI İL SIRALAMASI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 2009 33 170,098 172 2010 56 204,130 180 2011 69196,450 185 2012 87 193,866 190 24/48

25 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ LYS (LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI) (ORTAÖĞRETİM) YILLAR YERLEŞTİ RİLEN ÖĞRENCİ SAYISI (1) LYS SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORA N (1/2) PUAN TÜRÜ MF İL SIRALAMAS I 2010- 2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF PUAN TÜRÜ TM İL SIRALAMAS I 2010- 2014 STRATEJİ K PLANDAK İ HEDEF PUAN TÜRÜ SÖZ İL SIRALAMAS I 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 2009 14 2751 324275 2010 224945 74431110 2011 255248 46241915 2012 25/48

26 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ OKULLARI TERK EDEN (İLİŞİĞİ KESİLEN) ÖĞRENCİ ORANI YILLAR İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİMMESLEKİ TEKNİK TERK ÖĞRENCİ SAYISI (1) TÜM ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF TERK ÖĞRENCİ SAYISI (1) TÜM ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF TERK ÖĞRENCİ SAYISI (1) TÜM ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 2009 0937 0 0 9331 0,03 0,04 2010 0865 0 0 8346 0,02 0,03 2011 0 7920 0 7318 0,02 0,03 201207890093010,03 26/48

27 POSOF YILLAR OKUL ÖNCESİİLKÖĞRETİM OKUL BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (1) DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (3) ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (4) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF OKUL BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 12341234 20099599 6116 13 2010138 11 6114 15 13 2011148 6614 11 2012331922 8914 11 TOPLAM18101514 6615 12 EĞİTİM GÖSTERGELERİ OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI 27/48

28 POSOF YILLAR GENEL ORTAÖĞRETİMMESLEKİ VE TEKNİK OKUL BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF OKUL BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 12341234 2009331332814 2010346352916 2011318322716 2012301302514 TOPLAM1296322719 EĞİTİM GÖSTERGELERİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI 28/48

29 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ ÖĞRETMEN İHTİYACI Yıllar TEMEL EĞİTİM ORTAÖĞRETİM OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİMORTAÖĞRETİM İhtiyaç (1) Norm Kadro Sayısı (2) Mevcut Oran % (1/2) İhtiyaç (1) Norm Kadro Sayısı (2) Mevcut Oran % (1/2) İhtiyaç (1) Norm Kadro Sayısı (2) Mevcut Oran % (1/2) 2009 4510,80685790,07721130,33 2010 04503984450,461122100,50 2011 2640,33381780,03019200 2012 06601682590,19220180,10 29/48

30 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ ÖĞRETMEN DURUMU Yıllar Kadrolu (1) 1/4 Oranı Ücretli (2) 2/4 Oranı Vekil (3) 3/4 Oranı Norm Kadro (4) Mevcut (5) 20099286121100106104 2010555180,070010663 201190 10 00100112 2012848270,060010291 30/48

31 Yıllar ORTA ÖĞRETİME KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI (1) BİR ÖNCEKİ YIL İLKÖĞRETİMDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORAN % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 2009 118151 78 75 2010 115149 77 80 2011 122137 89 85 2012 116 0 100 EĞİTİM GÖSTERGELERİ İLKÖĞRETİM MEZUNU ÖĞRENCİLERİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT YÜZDESİ POSOF 31/48

32 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ ÖZEL EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ SAYISININ ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİ SAYISINA YÜZDESİ YILLAR İlköğretimOrtaöğretim Özel Eğitim Alan Öğrenci Sayısı (1) Özel Eğitime İhtiyacı olan tüm Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF Özel Eğitim Alan Öğrenci Sayısı (1) Özel Eğitime İhtiyacı olan tüm Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 2009 66100 0000 2010 88100 0000 2011 15 100 0000 2012 15 100 0000 32/48

33 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ TAŞIMALI EĞİTİM YILLAR İlköğretimOrtaöğretim Taşınan Öğrenci Sayısı (1) Tüm Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF Taşınan Öğrenci Sayısı (1) Tüm Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 200934297435 201030892833323010 201128880435 201229178936 33/48

34 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ ULUSAL/ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE (BİLGİ YARIŞMASI, PROJE ÇALIŞMALARI VB.) KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ORANI YILLAR İLKÖĞRETİM ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (1) ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/3) TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI (3) ORANI % (2/3) 2009 3 937 0,003 2010 8 865 0,009 2011 8 792 0,01 2012 3 789 0,003 34/48

35 POSOF EĞİTİM GÖSTERGELERİ ULUSAL/ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE (BİLGİ YARIŞMASI, PROJE ÇALIŞMALARI VB.) KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ORANI GENEL ORTAÖĞRETİM ORTAÖĞRETİMMESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YILLAR ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (1) ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/3) TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI (3) ORANI % (2/3) ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (1) ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/3) TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI (3) ORANI % (2/3) 20090 11003310,00300000 20100000000000 20110000000000 20120000000000 35/48

36 POSOF YILLAR BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKUL SAYISI (1-5 SINIF) (1) MEVCUT OKUL SAYISI (2) ORANI % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 200915178880- 2010 13 15 8670- 20119 11 8160- 20126 9 6650- TOPLAM EĞİTİM GÖSTERGELERİ İLKÖĞRETİM 36/48

37 POSOF YILLAR İLKÖĞRETİMORTAÖĞRETİMMESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKUL SAYISI (1) TÜM OKUL SAYISI (2) ORANI % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKUL SAYISI (1) TÜM OKUL SAYISI (2) ORANI % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKUL SAYISI (1) TÜM OKUL SAYISI (2) ORANI % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 2009 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 2010 00 0 0 0 00 0 0 00 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EĞİTİM GÖSTERGELERİ İLKÖĞRETİM + ORTAÖĞRETİM 37/48

38 POSOF Yıllar Dershane Sayısı Dershaneye giden öğrenci sayısı (1) Tüm öğrenci sayısı (2) Tüm öğrenciye oranı % (1/2) 2009 0000 2010 0000 2011 0000 2012 0000 LİSE VE ÜNİVERSİTE HAZIRLIK DERSHANE BİLGİLERİ 38/48

39 POSOF YATILI RESMİ VE ÖZEL YURTLAR YATAKHANELERİN KAPASİTE KULLANIM ORANLARI FİZİKİ KULLANIM ÖZEL YURTLAR FİZİKİ KULLANIM YILLAR İLKÖĞRETİM(YİBO)ORTAÖĞRETİM YURT SAYISI ORTAÖĞRETİM KULLANIM KAPASİTESİ (1) PANSİYON KAPASİTESİ (2) ORANI % (1/2) KULLANIM KAPASİTESİ (1) PANSİYON KAPASİTESİ (2) ORANI % (1/2) KULLANIM KAPASİTESİ (1) PANSİYON KAPASİTESİ (2) ORANI % (1/2) 2009 128 122 95204 100 1375666 2010 128 109 85204 100 1425675 2011 128 112 87204 100 1325657 2012 12810179204 1001315655 39/48

40 POSOF FİZİKİ YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ YILLAR İLKÖĞRETİM KURUMLARININ MERKEZİ BÜTÇE İLE YAPILAN YATIRIM SAYISI İL ÖZEL İDARESİ MARİFETİYLE YAPILAN HAYIRSEVERLERCE YAPILAN OKUL SAYISI % (1) GERCEKLEŞM E ORANI % (1) ONARI M SAYISI % (2) GERCEKLEŞM E ORANI % (2) OKUL SAYISI % (3) GERCEKLEŞME ORANI % (3) ONARIM SAYISI % (4) GERCEKLEŞM E ORANI % (4) OKUL SAYISI % (5) GERCEKLEŞME ORANI % (5) ONARIM SAYISI % (6) GERCEKLE ŞME ORANI % (6) 2009 2100 2010 2011 2100 2012 TOPLAM 4100 40/48

41 POSOF FİZİKİ YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ YILLAR ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ MERKEZİ BÜTÇE İLE YAPILAN YATIRIM SAYISI İL ÖZEL İDARESİ MARİFETİYLE YAPILANHAYIRSEVERLERCE YAPILAN OKUL SAYISI % (1) GERCEKLEŞ ME ORANI % (1) ONARIM SAYISI % (2) GERCEKLEŞME ORANI % (2) OKUL SAYISI % (3) GERCEKLEŞME ORANI % (3) ONARIM SAYISI % (4) GERCEKLEŞME ORANI % (4) OKUL SAYISI % (5) GERCEKLEŞME ORANI % (5) ONARIM SAYISI % (6) GERCEKLEŞM E ORANI % (6) 2009 2010 1100 2011 2012 TOPLAM 1100 41/48

42 POSOF FİZİKİ YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ YILLAR MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARI MERKEZİ BÜTÇE İLE YAPILAN YATIRIM SAYISIİL ÖZEL İDARESİ MARİFETİYLE YAPILANHAYIRSEVERLERCE YAPILAN OKUL SAYISI % (1) GERCEKLEŞME ORANI % (1) ONARIM SAYISI % (2) GERCEKLEŞME ORANI % (2) OKUL SAYISI % (3) GERCEKLEŞME ORANI % (3) ONARIM SAYISI % (4) GERCEKLEŞME ORANI % (4) OKUL SAYISI % (5) GERCEKLEŞME ORANI % (5) ONARIM SAYISI % (6) GERCEKLEŞME ORANI % (6) 2009 2010 2011 2012 TOPLAM 42/48

43 POSOF İNŞAAT (BÜTÇE) BÜTÇE YILLAR YAPILAN DERSLİK SAYISI DOĞAL AFET İLE İLGİLİ EKSİKLİĞİ (DEPREM İÇİN GÜÇLENDİRME vb.)TAMAMLANAN OKUL VE BAĞLI KURUM SAYISININ DOĞAL AFET EKSİKLİĞİ BULUNAN TOPLAM OKUL VE BAĞLI KURUM SAYISINA YÜZDESİ Merkezi Bütçe İle Yapılan Derslik Sayısı İl Özel İdaresi Tarafından Yapılan Derslik Sayısı Hayırseverler Tarafından Yapılan Derslik Sayısı Toplam Derslik Sayısı İhtiyaç GÜÇLENDİRİ LEN OKUL SAYISI (1) GÜÇLENDİRİ LECEK TÜM OKUL SAYISI (2) ORAN % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 2009 011 2010 011 2011 011 2012 011 43/48

44 POSOF İL/İLÇE DİSİPLİN KURULUNDA GÖRÜŞÜLEN DİSİPLİN OLAYLARI ÖĞRENCİ SAYISININ İL/İLÇEDEKİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA YÜZDESİ YILLAR Disiplin Olaylarına katılan öğrenci Sayısı (1) Toplam Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 2009712680.0050,015- 20101012110.0080,013- 20111911100.0170,011- 2012710900.0060,009- 44/48

45 POSOF EĞİTİM AMAÇLI BİLGİSAYAR KULLANIM ORANI YILLAR OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM EĞİTİM AMAÇLI KULLANILAN BİLGİSAYAR SAYISI (1) TOPLAM BİLGİSAYAR SAYISI (2) ORANI % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF EĞİTİM AMAÇLI KULLANILAN BİLGİSAYAR SAYISI (1) TOPLAM BİLGİSAYAR SAYISI (2) ORANI % (1/2) 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF EĞİTİM AMAÇLI KULLANILAN BİLGİSAYAR SAYISI (1) TOPLAM BİLGİSAYAR SAYISI (2) ORANI % (1/2) 2010- 2014 STRATEJ İK PLANDA Kİ HEDEF 20091 1 100 14315393 242885 20101 1 100 14315393 242885 20111 1100 14315393 24 2885 201211 100 14315393 242885 45/48

46 POSOF MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA KATILANLARIN İLÇEDEKİ YÜZDESİ YAYGIN EĞİTİM YILLAR İşi Olup da Katılanlar (1) Meslek Edindirme Kurslarına Katılan Sayısı (3) Oranı % (1/3) İşsiz Olup Katılanlar (2) Oranı % (2/3) 200975163468854 20101762274573 20112894306670 2012111765635 46/48

47 POSOF SAĞLIKLI BESLENME SAĞLIKLI BESLENME İLE İLGİLİ SEMİNER, VB. FAALİYETE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISININ İL/İLÇEDEKİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA YÜZDESİ SAĞLIK TARAMASI YAPILAN OKUL SAYISININ TOPLAM OKUL SAYISINA YÜZDESİ Yıllar Seminere Katılan Öğrenci Sayısı (1) Tüm Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) SAĞLIK TARAMASI YAPILAN OKUL SAYISI (1) TOPLAM OKUL SAYISI (2) ORAN % (1/2) 2009 122 10170,1119 100 20101039280,1117 100 2011909130,1015 100 2012888040,1011 100 SAĞLIK 47/48

48 POSOF 48/48 SORUN-1 Bölge genelinde olduğu gibi İlçemizde de eğitimin en öncelikli sorunu öğretmen sirkülasyonu ve buna bağlı olarak sürekli tecrübesiz öğretmenlerin gelmesi. ÇÖZÜM-1Öğretmen sorununun acil olarak çözümlenmesi amacıyla,bölgeye gelen öğretmenlerin daha uzun süreli kalmalarının sağlanması için bağlayıcı şartların getirilmesi, fazlaca verim elde etmek için olanakların artırılması (lojman, kira, yakacak gibi);asker öğretmen uygulamasının yaz döneminde olması ve ders yılı başında öğretmenlerin aynı görev yerlerine dönmelerinin sağlanması; bu vesileyle bölgemizdeki okulların eğitim ve öğretiminin ülkemizin diğer bölgeleri ile olan paralelliğinin sağlanması için okullarımızın birer aday öğretmen yetiştiren merkez olmaktan çıkarılması gerekmektedir. SORUN-2 Taşımalı eğitim uygulamasından, yeterli rekabet ortamının olmayışı ve ağır kış şartları nedeniyle istenilen verim elde edilememektedir. ÇÖZÜM-2: Genel taşıma kurallarından faklı olarak her türlü araçla (otomobil, kapalı kamyon gibi) taşıma imkanı sağlanmalı. SORUN-3 270 km yol güzergahına ve 59 yerleşim yerine sahip ilçemizde aşırı göç bazı yerleşimlerde çok az öğrenci kalmasına neden olduğundan ve bu köylere okul açma imkanı bulunmadığından dolayı taşıma merkezi okullara taşınmaktadırlar.Orda bile müstakil sınıf oluşturmaya yetecek kadar öğrenci bulunmamaktadır. Bu öğrencilerin sadece ilçe merkezine taşınmaları gerekmekte;ancak o da kış şartlarında çok zor olacağından yapılamamaktadır. Bu durum ilçemize özel sıkıntı meydana getirmektedir. ÇÖZÜM-3:Zorunlu hallerde, taşıma merkezi okullarda da birleştirilmiş sınıflı eğitime fırsat verilmesi gerekmektedir. SORUN-4 Okul ve bağlı kurumlarda geçici görevli yöneticilerin olması ve bazı okullara branş itibariyle atanabilecek durumda yönetici bulunamaması ve aday öğretmenlere kadar görevlendirmelerin yapılması yönetim, planlama ve uygulamada sıkıntı meydana getirmektedir. ÇÖZÜM-4: Yöneticilik cazip hale getirilmeli, kurslara tabi tutularak, kurs sonunda başarılı olanlar atanabilmeli. Branş farkı ortadan kaldırılarak (her branşta her okula atanabilmek açısından) yöneticiliğe profesyonellik noktasından bakılarak bu sorun çözülebilir. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


"POSOF İL ÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (2012) 1/48." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları