Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL AMAÇLI YAPILAN ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SİBEL KANDEMİR 081205094 YRD.DOÇ. ALİ ERDİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL AMAÇLI YAPILAN ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SİBEL KANDEMİR 081205094 YRD.DOÇ. ALİ ERDİ."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL AMAÇLI YAPILAN ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SİBEL KANDEMİR 081205094 YRD.DOÇ. ALİ ERDİ

2 Arazi Toplulaştırması nedir ?

3 Tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “ arazi toplulaştırması” denilmektedir. Dar anlamda arazi toplulaştırması “parçalanmış mülklerin hiçbir altyapı çalışmasına yer verilmeden birleştirilmesi” işlemidir. Geniş anlamda toplulaştırma ise “parçalanmış mülklerin birleştirilmesinin yanında, sulama, drenaj, ulaşım, toprak-su koruma önlemleri ve kırsal yerleşimin ihtiyaçları olan tüm altyapı hizmetlerini ” de kapsamaktadır

4 Toplulaştırma öncesiToplulaştırma sonrası

5 TOPLULAŞTIRMAYI GEREKTİREN DURUMLAR Türkiye’deki tarım işletmelerinde verimliliği büyük ölçüde düşüren arazi parçalanmasının en önemli nedenlerini; “miras ve intikal yoluyla parçalanma” ile “hisseli ve bölünerek yapılan satışlarla parçalanmalar” oluşturmaktadır. Bunların haricinde daha az etkili de olsa;  Coğrafi ve topografik konumdan dolayı oluşan parçalanmalar,  Muhtelif amaçlarla yapılan kamulaştırmalar yoluyla parçalanmalar,  Sermaye ve işgücü yetersizliğinden dolayı yapılan kiracılık ve ortakçılık yoluyla parçalanmalara da rastlanmaktadır. DAHA SAYAMADIĞIMIZ BİRÇOK NEDEN !!!

6 ÖZEL AMAÇLI YAPILAN ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile tarımsal amaçlı faaliyette bulunan kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya diğer kamu kuruluşları proje idaresi olarak özel arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yapmak istemeleri durumunda toplulaştırmanın gerekçesini ve isteğe bağlı olup olmadığını belirten raporla birlikte toplulaştırmayı uygulayacak proje birimini kurula veya Bakanlığa bildirirler. Günümüzde bu çalışmanın en önemli ve bilinen aşaması ‘ özel tarım alanlarında yapılan arazi toplulaştırması ‘ çalışmalarıdır.

7 Özel tarım alanlarında yapılan arazi toplulaştırması kültür alanlarında ( bağ, bahçe, orman, çay, tütün, pamuk, vb. ) uygulanan özel bir toplulaştırmadır. Tarım parsellerinin iç ve dış bağlantılarını sağlamak, Dağınık olanları birleştirmek, Parsellere amaca uygun biçim vermek, Sulama olanaklarını düzenlemek, Arazi toplula ş tırmasının amacı

8 Yöresel iklim koşullarına gerekli önlemler almak, toprak yapısını iyileştirmek, canlıları korumaya yönelik yeni alan ve ortamları hazırlamak,

9 Kayısı Pamuk Nar Ayçiçeği Buğday Zeytin Çay Mısır Ürünleri yenilemek ve çoğaltmaktır.

10 Tarım kesiminde yaşayabilir işletmeler kurmak ve tarım arazilerinin rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla parsel büyüklüklerinin optimum ölçülerde oluşması, mevcut parsel deseninin parseller arası ulaşım, modern sulama ve tarımsal mekanizasyon tekniklerinin gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmesi ve gerekli olması durumunda tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılması için; arazinin yarısından çoğuna malik bulunan ve sayıca maliklerin yarısından fazlasını oluşturanların muvafakatı üzerine isteğe bağlı, Bakanlığın veya kurulların talebi üzerine kamu yararı gözetilerek isteğe bağlı olmaksızın, arazi toplulaştırması yapılmaktadır. Ayrıca ;

11 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ YARARLARI  Parçalı ve dağınık araziler birleştirilmektedir.  Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere dönüştürülmektedir.  Her tarla sulama kanalına kavuşturulmaktadır.  Her tarla yola kavuşturulmaktadır.  Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmaktadır.

12  Kullanılmayan küçük araziler değerlendirilmektedir.  Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır.  Tarım için en ideal parsel boyutları oluşturulmaktadır.  Kadastrodaki sorunlar çözülmüş olup yenilenecektir.  Düzenleme sonrası araziler kıymetlenmektedir.  Mera arazileri de toplulaştırılarak hayvancılığa uygun hale getirilir. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ YARARLARI

13 Bütün bu yararları doğrultusunda arazi toplulaştırılması yapıldıktan sonra sorunlar çözüldü mü ???? HAYIR …. Alışılagelmiş durum devam etmekte ;  Miras  Satış  Kamulaştırma  Sanayileşme vs.. Nedenlerle eski konumuna rahatça gelebilmektedir.

14 Almanya'da tarım arazilerinin 10 hektarın altına inmesine izin verilmiyor ve Bütünlüğü koru geliri paylaş esası bulunmaktadır. Avrupa'da miras eğer bir ailede üç kişiye kaldıysa o aileden tek bir kişiye (ki burada mesleği en tarıma yatkın olana veriliyor) kalan arazinin işletme hakları veriliyor. BATILI ÜLKELERDE Bu ve bunun gibi birçok uygulama yapılarak geçmişten günümüze bu görünümleri alırken

15 Yollar Yerleşim birimleri

16 ESTETİK GÖRÜNTÜ

17 TÜRKİYE ‘ DE 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 TÜZÜK Karar Sayısı : 2009/15154 Ekli “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 16/5/2008 tarihli ve 254 sayılı yazısı üzerine, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü, 14 üncü, 17 nci ve 24 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI BÖYLE KARARLAR

18 Böyle haberler

19 BÖYLE GÖRÜNTÜLER VARKEN….

20 Böyle ormanları yok eden, doğayı betonlaştıran şahıslar da vardır …


"ÖZEL AMAÇLI YAPILAN ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SİBEL KANDEMİR 081205094 YRD.DOÇ. ALİ ERDİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları