Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları: Görsel Unsurlar Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları: Görsel Unsurlar Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU."— Sunum transkripti:

1

2 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları: Görsel Unsurlar Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532, Beytepe ANKARA e-Posta: sadi @ hacettepe.edu.tr Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/

3 -2- Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları  Görsel Unsurlar  Yazılı Unsurlar  Destekleyici Unsurlar

4 -3- Görsel Unsurlar  Bir öğrenme etkinliği için seçilen görsel ögeler konunun özelliğine göre değişebilir.  Görsel unsurlar üç bölümde ele alınabilir:  gerçekçi,  benzeşik ve  şematik.

5 -4- Görsel Unsurlar: Gerçekçi  Gerçekçi (realistic) görseller, üzerinde durulan gerçek nesneyi gösterir.  Örneğin bir arabanın resmi gerçekçi bir görsel olarak kullanılabilir.  Burada gerçekçi renklerin kullanılmış olması gerçekçiliğin derecesini yükseltir.  Bu durum, renk ögesinin öğretim amaçlı kullanılmasına iyi bir örnektir.  Ancak hiç bir resim veya simge tamamen gerçekçi olamaz.  Gerçek nesnelerin üç boyutlu hareketli resimlerde bile resimlenemeyen yanları mutlaka vardır.

6 -5- Görsel Unsurlar: Benzeşik  Benzeşik (analojic) görseller, bir kavramı veya konuyu açıklamak için o kavrama benzer başka bir kavramla ilgili bir şey göstererek benzerliklere dikkat çekme işlevini görürler.  Bu tür görseller, öğrencilerin eski bilgileri kullanarak yeni bilgileri yorumlamalarına ve bu yolla öğrenmelerin gerçekleşmesine yardımcı olurlar.

7 -6- Görsel Unsurlar: Şematik  Şematik (organizational) görseller,  akış şemaları,  grafikler,  haritalar,  şematik ve sınıflama çizelgelerini kapsar.  Bu tür görseller, kavramlar ve ana noktalar arasındaki ilişkileri göstererek öğrenenlerin konunun içerik yapısını görmelerine yardımcı olurlar.

8 -7- Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (1) Yakınlık  Birbiriyle ilgili ögeler birbirine yakınlaştırılmalı, birbirinden farklı mesajlar veren kavram ve ögeler de birbirlerinden uzaklaştırılmalıdır.

9 -8- Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (2) Uyumluluk  Aşamalı şekilde (bir dizi halinde) birbirlerini takip eden öğretim materyallerinde düzen (yerleşim, renk, yazı biçimi gibi) aynı olmalıdır.

10 -9- Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (3) Materyaldeki görsel unsurlar olabildiğince basit ve kolay anlaşılır olmalıdır.

11 -10- Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (4)  Grafik tasarım, bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde düzenlenmesidir.  Materyaldeki görsel unsurlar olabildiğince basit ve kolay anlaşılır olmalıdır.

12 -11- Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (5)  Karşılaştırma yapılmıyorsa bir materyalde, farklı konulara ilişkin birden fazla resim bulunmamalıdır.

13 -12- Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (6)  Görsel unsurlarda oransızlıktan kaçınılmalı, esnek bir denge sağlanmaya çalışılmalıdır.

14 -13- Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (6a)  Görsel unsurlarda oransızlıktan kaçınılmalı, esnek bir denge sağlanmaya çalışılmalıdır.

15 -14- Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (7)  Görsel ögeleri yerleştirme açısından dikkat edilmesi gereken bir nokta en fazla dinamik olan kısmın sunum materyalinin sol üst kısmı olduğudur.

16 -15- Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (8)  En önemli görsel öge sol üst köşeye ya da merkeze yerleştirilmeli ya da dikkati çekecek biçimde vurgulanmalıdır.

17 -16- Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (10)  İçerikte vurgulanmak istenen eşitlik, büyüklük ya da resmiyet ilişkileri, ögelerin materyale yerleşim düzeni ile gösterilmelidir.

18 -17- Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (11) Yönlendirmeler  Çeşitli yönlendiriciler kullanarak dikkat istenilen şekilde yoğunlaştırabilir. Örneğin,  bir “ok” işareti kullanma  anahtar kavramları vurgulamak için sözcükleri kalınlaştırma  bir listedeki maddeleri göstermek için “madde imi” kullanma  Çeşitli unsurları renklendirme

19 -18- Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (12) Yönlendirme  Öğrenenin dikkatini çekmek için kullanılabilecek etkili stratejilerden biri işaretlemedir.

20 -19- Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (13) Yönlendirme  Ögelerin materyal üzerinde yer aldığı düzlem de biçimlendirme ya da yönlendirme işlevi görür.

21 -20- Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (14) Yönlendirme  Ögelerin materyal üzerinde yer aldığı düzlem, yönlendirme işlevi görür. Bu nedenle oluşum sürecini yansıtan bir düzlem seçmek önerilmektedir

22 -21- Başvuru Kaynakları  Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. ve Smaldino, S. E. (1999). Instructional media and technologies for learning (Sixth Edition). New York: Macmillan Publishing Company.  Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

23 -22- Teşekkürler!!!


"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları: Görsel Unsurlar Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları