Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 DENEY TASARIMI VE ANALİZİ (DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 DENEY TASARIMI VE ANALİZİ (DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS)"— Sunum transkripti:

1 1 DENEY TASARIMI VE ANALİZİ (DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS)

2 2 Deney Tasarımına Giriş Bir deney, test veya testler serisidir. Deneyler, mühendislik çalışmalarında yaygın olarak, –Sürecin yapısını tanıma & optimize etme, –Ürün tasarımı & geliştirme amacı ile kullanılmaktadır.

3 3 Mühendislik Deneyleri

4 4 Deney Tasarımı tarihçesi 1918 – 1940 tarım uygulamaları –R. A. Fisher İlk endüstriyel uygulamalar, 1951 –1970’lerin sonu –Box & Wilson, cevap yüzeyleri (response surfaces) –Kimya endüstrisi uygulamaları 1970’lerin sonu – 1990 –Farklı sektör uygulamaları –Taguchi ve sağlam (robust) parametre tasarımı, sağlam süreçler. 1990’lardan günümüze –Sağlam süreçler için cevap yüzeyi uygulamaları vb.

5 5 Faktöriyel Tasarımlar Bir faktöriyel deney tasarımında, faktör seviyelerinin tüm olası kombinasyonlarında denemeler (testler) uygulanır.

6 6 Bir Deneyin Planlanması, Uygulanması & Analizi 1.Problemin ifadesi 2.Faktörlerin, seviyelerinin ve aralıklarının seçimi 3.Cevap (response) değişkenlerinin (kalite karakteristiklerinin) seçimi 4.Deney tasarımının seçimi 5.Deneylerin uygulanması (rastgele sırada) 6.İstatistiksel analiz 7.Karar ve tavsiyeler

7 7 Bazı tarifler Bir faktörün etkisi: Bir faktörün seviyesi, küçükten büyüğe getirildiğinde, cevaptaki ortalama değişim.

8 8 Etkileşim Etkisi

9 9 En Basit Durum: 2 2 “-” ve “+” sırasıyla bir faktörün düşük ve yüksek seviyelerine karşılık gelir. “-” ve “+” yerine “-1” ve “+1” kulanılabilir. Geometrik olarak, dört deneme bir karenin köşeleridir. Kalitatif veya kantitatif olabilir.

10 10 Kimyasal Süreç Örneği A = reactant concentration, B = catalyst amount, y = recovery

11 11 Faktör etkilerinin tahmini A = 8.33, B = -5.00, AB = 1.67

12 12 Ana Etkiler

13 13 Etkileşim Grafiği

14 14 Varyans Analizi Tablosu (VAT)

15 15 Kareler Toplamları

16 16 İkiden fazla faktör için kareler toplamları

17 17 Kareler Toplamları (2 2 durumu)

18 18 Kimyasal Süreç Örneği İçin Kareler Toplamları

19 19 VAT Örneği α = 0.05 önem seviyesinde A ve B faktörlerinin ana etkileri önemli, AB etkileşimi önemsizdir.

20 20 Kimyasal Süreç İçin Regresyon Modeli

21 21 Artıkların Analizi

22 22 Cevap Yüzeyi (response surface) ve Eş Yükselti Eğrileri (contour plot)

23 23 Etkileşim Etkisi Olması Durumunda Cevap Yüzeyi

24 24 2 3 Faktöriyel Tasarım

25 25 2 3 Faktöriyel Tasarımda Etkiler

26 26 2 3 Faktöriyel Tasarım Örneği A = gap, B = Flow, C = Power, y = Etch Rate

27 27 2 3 Faktöriyel Tasarım Örneği

28 28 Etkiler ve Kareler Toplamları

29 29 Faktör etkilerinin Tahminleri

30 30 VAT

31 31 Küp Grafiği

32 32

33 33


"1 DENEY TASARIMI VE ANALİZİ (DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları