Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.Tüm öğrencilerin öğretim yılı boyunca düzenlenecek olan sosyal,kültürel ve sportif amaçlı çalışmaların en az birinde yer alması sağlanmalıdır. 2.Sosyal,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.Tüm öğrencilerin öğretim yılı boyunca düzenlenecek olan sosyal,kültürel ve sportif amaçlı çalışmaların en az birinde yer alması sağlanmalıdır. 2.Sosyal,"— Sunum transkripti:

1 ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI AMACIYLA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

2 1.Tüm öğrencilerin öğretim yılı boyunca düzenlenecek olan sosyal,kültürel ve sportif amaçlı çalışmaların en az birinde yer alması sağlanmalıdır. 2.Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal çalışmalarda okulların konu ile ilgili fiziki alanları(salon ve sahaları)hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonları öğrenciye hizmet verecek şekilde açık tutulmalıdır. 3.Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphanesi bulunan okulların hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonları umuma açık tutulması sağlanmalıdır. 4.Sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalar olarak tiyatro,resim,şiir,kompozisyon,çevre,fotoğraf alanlarında ilgi ve yeteneklerine göre kalabalık gruplardan oluşan ekipler oluşturularak öğrencilerin hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonları bu çalışmalara özendirilmesi ve bu çalışmalara uygun diğer okullardaki fiziki mekanların hizmete sunulması sağlanmalıdır. 5.Tüm okullarda koroların oluşturulması ve okul orkestralarının kurulması zorunlu hale gelmelidir.

3 6.İlk öğretim okulu öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerine dikkat edilerek meslek liselerine ait bölümlerin tanıtımının sağlıklı yapılması;okul,aile ve öğrenci iş birliği ile yönlendirilmesi şarttır. 7.Öğrenciler için büyük risk oluşturan,olumsuz alışkanlık ve davranışlara yönlendiren internet kafe gibi ortamlardan uzak tutulması amacıyla teknoloji merakını gidereceği okul bilgi teknoloji sınıfları ve kantinlerin hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonları öğrencilerin ister oyun amaçlı,ister bilgi edinme amaçlı hizmetlerine sunulması çok önemlidir. 8.İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğinde ifade edilen kulüplerin kurulup işler hale getirilmesi gereklidir. 9.Sosyal etkinlikler yönetmeliğinin 8.maddesinde yer alan ‘Sosyal Etkinlikler Kurulu’ oluşturularak okul içi ve dışı etkinliklerde çalışmaların yürütülmesi için ter türlü tedbirin alınması ve bununla ilgili raporların okul müdürlerince incelemeye alınması ve denetime tabi tutulması yönetmelik gereğinin şartıdır.

4 10. Milli Eğitim Müdürlüğünün 26. 10
10.Milli Eğitim Müdürlüğünün tarihli ve 241/1300 sayılı yazı emirleri gereği ilçelerde düzenlenen münazaraların (1.kanaat dönemi sonuna kadar) ilçeler arasında da devam ettirilmesi öğrenciler arası dostlukların gelişmesi ne katkı sağlayacaktır. 11.Ortaöğretim kurumları öğrenim gören öğrencilere mesleklerin tanıtılması ve yönlendirilmesi amacıyla İŞKUR ile işbirliği yapılarak tanıtım toplantıları düzenlenmelidir. Gerekli durumlarda meslekleri tanıtan CD’ler öğrencilere izletilmelidir.

5 12.Sürekli devamsız öğrencilere, parçalanmış aile çocuklarına, olumsuz çevre koşullarında bulunan, madde ve alkol kullanmaya yatkın görülen risk altındaki çocukların velilerine yönelik Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile işbirliği yaparak ( her ilçede en az bir toplantı olmak üzere) toplantılar yapılmalıdır. 13.Zararlı alışkanlıklar, bağımlılık yaratan maddeler, bağımlılık süreci ve sağlıklı yaşam konuları hakkında Yeniden Eğitim ve Sağlık birliği ile iş birliği yapılarak ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine ayrı ayrı, maddenin kendisini göstermeden, CD’ler aracılığı ile rehber öğretmenler tarafından bilgi verilmelidir. 14.’’Hoşgörünün İnsan Yaşamındaki Önemi’’ konulu; ortaöğretim öğrencilerine yönelik ise şiir yarışmaları etkili olacaktır.

6 15.İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında oluşturulacak tiyatro çalışmalarında sevginin önemi, sevginin paylaşımı, sevginin gücünü yansıtan eserler seçilerek diğer öğrencilere gösterilmesi gerekmektedir. 16.Okullarda kendi istek ve duygularını rahat ifade edemeyen öğrencilerin dilek ve temennilerini aktarabilecekleri dilek kutularının oluşturulması büyük yarar sağlayacaktır. 17.Milli ve manevi duyguların geliştirilmesi amacıyla İstanbul’daki tarihi mekanlara belli programlar dâhilinde geziler düzenlenmesi ve imkanlar ölçüsünde Çanakkale Şehitliğine yönelik turlar düzenlenmelidir. 18.İmkânlar elverdiği ölçüde öğrencilerin olumlu çalışmalarını çevreye yansıtacak okul dergileri çıkartılması çok önemli katkılar sağlayacaktır

7 19.Okul duvar gazetelerinin mutlaka daha işlevsel hale getirilmesi sağlanmalıdır.
20.Olumlu davranış sergileyen öğrenciler tespit edilerek haftanın ya da ayın öğrencisi seçilmeli ve ödüllendirilmelidir. 21.Yeni tedbirler alınıncaya kadar öğrencilerin cep telefonlarının ders saatinde kapalı tutulması için gerekli önlemlerin alınması zorunludur. 22.Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin tespitinde gerekli hassasiyet gösterilmeli ve bu öğrencilerin okul rehberlik araştırma merkezlerin yönlendirilmelerinin yapılması önemlidir.

8 23.Okullarda velilere yönelik düzenlenecek toplantılara velilere; okul öncesi eğitimin önemi, okul – aile işbirliği, sosyokültürel uyum problemi, aile içinde ağır ceza yöntemlerinin uygulanması, ailenin çocukları internet kullanımı ve seyredeceği TV programları konusunda gereken önemi göstermemesi, ailenin çocuğunun öğretimine ağırlık vererek eğitimin kazandıracağı olumlu davranışları göz ardı etmesi; öğrencilerin ergenlik sorunları, çocuklarda kişilik gelişimi, anne-baba tutumları, anne-baba çocuk iletişimi, çocuğun sorumluluk bilincinin gelişmesinde ailenin rolü, çocuğa özgüven kazandırmada ailenin rolü, çocuk hakları ve sağlıklı yaşam konularında ailelerinin bilinçlendirilmesi zorunludur. 24.İlköğretim ve ortaöğretim programı uygulayan okul öğrencilerine yönelik meslek liselerinin bölümlerini tanıtıcı MEGEP’e ait 14adetten oluşan CD’lerin izlettirilmesi öğrencilerin yönlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

9 25.Özellikle ilköğretim 8.Sınıf öğrencilerine yönelik meslek liselerinin tanıtımını yapmak amacı ile belli bir program dahilinde meslek liselerini düzenlemesi etkili olacaktır. 26.Resmi güvenlik personeli ile özel güvenlik veya okul personeli tarafından girişlerin kontrol altına alınması, ziyaretçi defterlerinin tutulması gibi önlemlerle okul güvenliğinin sağlanması gereklidir. 27.Emniyet görevlilerince okulların zaman zaman ziyaret edilerek, varsa okul çevresindeki art niyetli şahıslara gözlem altında oldukları imajı kazandırılması açısından kurumlar arası iş birliğine gidilmelidir. 28.Okul müdürleri, okul çevresinde dikkat çeken şahısları veya şüpheli davranışları Emniyet Müdürlüklerine bildirmelidir. 29.Okul müdürleri, okul önlerindeki satıcıları mutlaka ilgililere bildirmelidir ve bu konuda gerekli önlemleri almalıdır

10 30.Sosyal kültürel ve sportif amaçlı çalışmalarda fiziki eksikliği olan okulların müdürleri, çevredeki mahalli idareye ait diğer fiziki imkanların yanı sıra Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait mekanlardan istifade edebilmek için diyaloga girmelidir. 31.Şiddetin yaşandığı okulların müdürleri, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kriz müdahale ekibinden acil destek istemeli, okul aile birliği ve öğrencilerin de görüşlerine yer vererek diğer öğrenciler üzerinde olumsuz etki bırakacak riskleri ortadan kaldırma amaçlı çalışmalar yapmalıdır. 32.Öğretmenin ciddi bir problem haline gelen nöbet görevini tam ve doğru yapmasını sağlamak amacıyla okul müdürü denetim görevini sıklaştırmalıdır.(Öğretmenin nöbet görevi ders yoğunluğu en az olan günleri dikkatle alınarak planlanmalıdır.) 33.Okul müdürleri, okul rehberlik faaliyetlerinin yürütüldüğü okul rehberlik servislerine uygun fiziki ortam ve donanım sağlanmasında en üst seviyede hassasiyet gösterilmeli ve rehberlik servislerine yönlendirilmelidir.

11 34.Okul müdürleri, Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kuruluna başkanlık ederek okul rehberlik çalışmalarını bizzat takip etmelidir. 35.Okul müdürleri sınıflarda uygulanan rehberlik etkinliklerini sık sık denetlemelidir. 36.Okul müdürleri öğrencileri araştırmaya, düşünmeye, tartışmaya yönlendirmek amacıyla münazaralar düzenlemelidir. 37.Okul müdürleri, okulun bünyesindeki kantinleri sık sık denetleyerek sağlık açısından uygun hala getirilmelerini sağlamalıdır. 38.Rehber öğretmeni olmayan okulların ihtiyaç duydukları takdirde kendilerine en yakın rehberlik araştırma merkezinden destek almaları sağlanmalıdır.

12 39.Birden fazla rehber öğretmeni bulunan okullardan rehber öğretmeni bulunmayan okullara görevlendirme yoluyla da olsa destek verilmelidir. 40.Okul müdürleri, okulların sevilir mekânlar haline gelmesi için okulun tertip, düzen, temizlik ve boyalarına dikkat etmeli ve estetiğe önem vermelidir. 41.Okul müdürleri, öğretmen ve personelin okul içinde ve bahçesinde sigara içmesini engellemelidir. 42.Okul müdürleri, okul zil seslerinin ve teneffüs boyunca varsa çalan müzik kalitesini öğrencilerin psikolojik olarak rahatlamasına olanak sağlayacak düzeyde seçilmesini sağlamalıdır. 43.Okul öğretmenleri sınıf öğretmenleri tarafından düzenlenmesi gereken “Öğrenci Gözlem Formu ve Dosyaları”nın sağlıklı düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmelidir. 44.Okul müdürleri, okul aile birliği yönetmeliğinin ilgilerince iyi uygulanmasına destek vermelidir.

13 45.Okul müdürleri sık sık rapor veya izin alan öğretmenlerin rapor ve izinlerini nasıl değerlendirdiklerini kontrol ederek yönetmeliklerde ifade edilen her türlü tedbiri almalıdır. 46.Okul müdürleri, okul meclislerinin etkin olarak çalışması için her türlü desteği vermelidir. 47.Ekonomik durumu uygun olan okullar, kendi olanaklarıyla; ekonomik durumu yetersiz olan okullar da diğer kurum, kuruluş ve çevrenin desteğini alarak okul bahçesi ve boş alanlarını kontrol altına almak için kameralı sistem kurmalıdır. 48.Okul müdürleri, problemli öğrencileri disiplin kuruluna sevk etme ve bir şekilde okuldan uzaklaştırma yoluna gitmeden okul rehberlik servislerine yönlendirilmelidir. 49.Okul müdürleri derse geç girmeyi alışkanlık haline getiren öğretmenlerin zamanında derse girmesi için tedbir almalıdır

14 50.Okul müdürleri, öğretmenlerin kendi aralarındaki problemlerini öğrencilerin önlerinde konuşmamalarını sağlamalıdır. 51.Okul müdürleri, okul rehberlik servisi hizmetlerini aksatmayı göze alarak diğer konularda rehber öğretmenlere görevinin dışında görevler vermemelidir. 52.Sınıf ve branş öğretmenlerine okul rehberlik uygulamaları konusunda Milli Eğitim Bakanlığının tarih ve 4481 sayılı yazılı emirlerinde ifade edildiği gibi, iki günlük seminerler verilerek rehberlik uygulamalarının yanında öğrencilerin sorunlarına öğretmenlerin yeterli yüzeyde önem vermesi, öğretmenlerin öğrenciye sevgi ile yaklaşması, öğretmenlerin öğrenciye söz hakkı vermesi, öğretmenlerin şiddeti çözüm olarak görmemeleri gerektiği, öğretmenin öğrenciye “notunu düşürürüm” gibi tehditkar yaklaşması gerektiği, sınıf içindeki hiperaktif veya hareketli öğrencilere baskıcı metotlarla yaklaşmamaları, öğretmenlerin argo diye tabir edilecek kelimeler veya ifadeler kullanmaması gerektiği, kişisel problemi olan öğrencilere yardımcı olmaları gerektiği gibi konularda bilgi verilmelidir.

15 53.Şiddeti önleme ve azaltma çalışmaları konusunda yazılı ve görsel medyanın desteğinin alınabilmesi için medyaya sağlıklı bilgi verilmesi önemli katkı sağlayacaktır. 54.TV’lerdeki şiddet içerikli programların saat 22.00’den sonra yayınlanmasının RTÜK’e teklif edilmesi uygun olacaktır.


"1.Tüm öğrencilerin öğretim yılı boyunca düzenlenecek olan sosyal,kültürel ve sportif amaçlı çalışmaların en az birinde yer alması sağlanmalıdır. 2.Sosyal," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları