Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1- Arabanın muşamba örtülerinde()yağmurun çıkardığı sesleri dinleyerek bir hayli gittik ( )sonra birdenbire sarsıntı oldu()hayvanlar( )bir şeyden ürkmüş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1- Arabanın muşamba örtülerinde()yağmurun çıkardığı sesleri dinleyerek bir hayli gittik ( )sonra birdenbire sarsıntı oldu()hayvanlar( )bir şeyden ürkmüş."— Sunum transkripti:

1 1- Arabanın muşamba örtülerinde()yağmurun çıkardığı sesleri dinleyerek bir hayli gittik ( )sonra birdenbire sarsıntı oldu()hayvanlar( )bir şeyden ürkmüş gibi()bir iki adım gerileyerek durdular( ) Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir? a) ( , ), ( . ), ( ; ), ( ; ), ( , ), ( : ), ( . ) b) ( , ), ( . ), ( , ), ( ; ), ( , ), ( , ), ( . ) c) ( ; ), ( . ), ( : ), ( : ), ( , ), ( , ), ( . ) d) ( ; ), ( . ), ( ; ), ( : ), ( , ), ( , ), ( . )

2 Cevap:B

3 2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iki nokta (:) işaretinin kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır? a) Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur. b) Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. c) Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur. d) Sesbiliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır.

4 Cevap:C

5 3- Aşağıdakilerin hangisinde ‘’kısa çizgi’’ ( - )kullanılmaz
3- Aşağıdakilerin hangisinde ‘’kısa çizgi’’ ( - )kullanılmaz? a) Bir olayın bitiş ve başlangıç tarihleri arasında b) Cümle içinde arasözlerin başında ve sonunda c) dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında e) Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında

6 Cevap:D

7 4. ‘’Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır( )Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için( )Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de kişinin gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevirmiş olmasıdır.’’Gençler umutlarla, yaşlılar anılarla yaşar.’’sözü de bu görüşü destekler( ) Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir? a) ( ? ), ( . ), ( : ), ( . ) b) ( ! ), ( . ), ( ; ), (...) c) ( ? ), (...), ( ! ), ( . ) d) ( ? ), ( . ), ( ; ), (...)

8 Cevap:A

9 5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur
5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur? a) Öğretmen sana:yarın da gelecek misin ,diye niçin sordu? b) Öğretmen sana:’’yarın da gelecek misin?’’diye niçin sordu. c) Öğretmen sana:’’Yarın da gelecek misin?’’diye niçin sordu? d) Öğretmen sana:’’Yarın da gelecek misin ‘’diye niçin sordu?

10 Cevap:C

11 6- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde üç nokta (. )kullanılmaz
6- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde üç nokta (...)kullanılmaz? a) Aktarma cümlelerin başında ve sonunda b) Tamamlanmamış cümlelerin sonunda c) Açıklama isteyen kelime ya da bölümlerin yerine d) Alıntılarda, alınmayan kelime ve bölümlerin yerine

12 Cevap:A

13 7- ‘‘Günümüzde yaygın bir yanlış var ( ) Bilimin kesin olduğu inancı ( ) çağdaş yaşayışın ( ) çağdaş uygarlığın değişmez temeli olan bilimsel kesinlik.’’ Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir? a) ( . ), ( ; ), ( , ) b) ( : ), ( ; ), ( , ) c) ( ; ), ( , ), ( , ) d) ( : ), ( , ), ( , )

14 Cevap:B

15 8- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ünlem (
8- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ünlem ( !) işaretinin kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır? a) Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur. b) Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. c) Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için ayraç içinde ünlem kullanılır. d) Bilinmeyen yer, tarih v.b durumlar için kullanılır.

16 Cevap:D

17 9- ‘’Edirne’den gelen bir yük treni ( ) yerleri sarsarak ( ) hızla gelip geçiyor ( ) Baş döndürücü bir geçiş ( ) iki evin arasındaki dar aralıktan vagonları geçtiği görülüyor. Geçti, geçti( )sonra birdenbire bitti.Oh( )Nuri Efendi,rahatsız olmuştu. Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir? a) ( , ), ( ; ), ( . ), ( ... ), ( , ), ( ! ) b) ( ;), ( , ), ( . ), ( ! ), ( , ), ( ... ) c) ( , ), ( , ), ( . ), ( ! ), ( , ), ( ! ) d) ( , ), ( , ), ( . ), ( . ), ( , ), ( ! )

18 Cevap:C

19 10- Kitabı kapadı. Sokağa çıktı. Bahar geliyordu
10- Kitabı kapadı. Sokağa çıktı. Bahar geliyordu. Güneşli fırtınalar, renk renk çiçekler...ve başka insanlarla birlikte . Bu parçada üç noktanın (...) kullanılış gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Cümlenin bittiğine dikkati çekme b) Benzer örneklerin sürdürülebileceğini gösterme c) Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu belirtme d) Sözün bir yerde kesildiğini anlatma

20 Cevap:B

21 11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere noktalı virgül ( ; ) getirilmelidir? a) At ölür, meydan kalır ( ) yiğit ölür şan kalır. b) Ahşap ( ) iki katlı, eski bir evde oturuyordu. c) ‘’Yoo ( ) güvercinlerime dokunmayınız.’’ dedi d) Parlak yüzlü, beyaz saçlı ( ) otuz yaşlarında bir adamdı.

22 Cevap:A

23 12- Sanatçının uzun süre yaşadığı bu ev ( , )(1) çocukları tarafından müzeye dönüştürülmüş. Odalardan birinin duvarında yer alan fotoğraflarla sanki bir soyağacı oluşturmuş. Başka bir odada onunla bütünleşmiş eşyalar sergilenmiş ( : ) (2) küçük el radyosu, fotoğraf makinesi, daktilosu, gözlüğü ( ... ) (3) Hastalandığında ve ölümünden sonra gelen mektuplar ve telgraflarla ( , ) (4) kitapları da camekânlı dolaplarda saklıyor. Yukarıdaki parçada, numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi gereksizdir? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

24 Cevap:D

25 13- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisine noktalı virgül (;) kullanılmaz? a) Cümle içinde virgüllülerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. b) Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılır. c) Kendilerinden evvelki cümle ile ilgi kuran ancak, yalnız, fakat vb. cümle başı bağlaçlarından önce konur. d) Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

26 Cevap:D

27 14- ‘’Yazar bir yazısında şöyle der ( ) ( ) Sanatçının konusu insandır( ) Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır.( ) Bu söze katılıyorum.’’ Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir? a) ( ; ), ( ‘ ), ( , ), (‘ ) b) (; ), ( ‘ ), (; ), (‘ ) c) (: ), ( ‘ ), ( . ), (‘ ) d) ( : ), ( - ), (. ), (; )

28 Cevap:C

29 15- ‘’ O tüm insanları severdi
15- ‘’ O tüm insanları severdi. Onun için zenginin, yoksulun; yaşlının, gencin dostlukta hiçbir farkı yoktur.’’ Bu cümlede noktalı virgülün( ; ) kullanılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak b) Birbiriyle ilgili söz öbekleri arasındaki nitelik farklarını belirlemek c) Birbirine anlamca bağlı yargılar arasında ilgi kurmak d) Öznenin diğer öğelerle karışmasına engel olmak

30 Cevap:B

31 16- ‘’ Edebiyatımız karamsar mı değil mi ( ) Tartışılması gereken bir konu ( ) Yalnız önce şunu belirtmeliyim ( ) Karamsar konusunda sorun ( ) yazarın gerçeğe bakışıdır.’’ Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir? a) ( ? ), ( .), (,), (:) b) ( . ), ( :), ( ,), ( :) c) ( ? ), ( .), ( ,), (. ) d) ( : ), ( .), ( ,), (. )

32 Cevap:A

33 17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) yerinde kullanılmamıştır? a) Onun tek bir dostu vardı: Ahmet b) Anladım ki: Burada istenmiyorum c) Öğretmen bize:’’Size verdiğim ödevleri yarın istiyorum.’’dedi d) Sonunda şunu hissettim: Ben yalnız daha mutluyum.

34 Cevap:B

35 18- “Romanda düşsel yaşantı, biyografide ( hayat hikâyesinde ) ise gerçek söz konusudur.” Bu cümlede parantezin kullanımına benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde yoktur? a) Bir şiirin iletisinin (mesajının ) ne olduğu belirgin olmamalıdır. b) Yazar baştan sona yazım ( imla ) kurallarına ters düşen dil kusurları işliyor. c) Her ulusun kendine has gülmece ( mizah ) anlayışı vardır. d) Bu eser Shakespeare ( Şekspir ) tarafından yazılmış olmalı.

36 Cevap:D

37 19- “Sanatçı bir mektubunda:’Şiirin bir tek dizesi bile, koskoca bir yazının anlatmak istediğini bir çırpıda anlatıverir.’ diyor.” Bu parçanın noktalama bakımından doğru olması için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? a) İki nokta (:) yerine noktalı virgül (;) getirilmelidir. b) Cümledeki tekli tırnak ( ‘ ) kaldırılmalıdır. c) Tekli tırnak kapatılmadan önce nokta (.) getirilmelidir. d) Cümledeki virgülün (,) yerine noktalı virgül (;) getirilmelidir.

38 Cevap:C

39 20- Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı durumlarda yay ayraç içinde kullanılan noktalama işareti hangisidir? a) Soru işareti b) Ünlem işareti c) Üç nokta d) Uzun çizgi

40 Cevap:A

41 21. Deniz( ) düşünceye benzer( ) Denizin ürünü inci( ) düşüncenin ürünü akıldır( ) Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (,) (.) (,) (.) B) (;) (.) (;) (.) C) (,) (.) (:) (.) D) (,) (:) (,) (!)

42 Cevap:A

43 22. Öğrenmek( ) öğrenciye( ) öğretmek( ) hocaya mahsustur
22. Öğrenmek( ) öğrenciye( ) öğretmek( ) hocaya mahsustur. Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (,) (;) (,) B)(;) (,) (,) C) (:) (;) (,) D) (,) (,) (,)

44 Cevap:A

45 23. İnsanlar( ) üçe ayrılır( ) Paranın kölesi olanlar ( ) paranın arkadaşı olanlar ve paranın patronu olanlar( ) Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (;) (.) (,) (.) B) (,) (:) (,) (…) C) (,) (:) (;) (.) D) (,) (:) (,) (.)

46 Cevap:D

47 24. Aşağıdakilerden hangisi virgülün görevlerinden biri değildir
24. Aşağıdakilerden hangisi virgülün görevlerinden biri değildir? A)Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır. B)Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasına konur. C)Hitaplardan sonra kullanılır. D)Önceki cümleye “fakat, oysa ,lakin, ancak, çünkü…” gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde, bağlaçlardan önce kullanılır.

48 Cevap:D

49 25. İdam edilmek üzere olan bir mahkuma( ) ( )Diyeceğin bir şey var mı
25. İdam edilmek üzere olan bir mahkuma( ) ( )Diyeceğin bir şey var mı?( ) diye sorduklarında( ) ( ) Bu bana iyi bir ders oldu. ( ) der. Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (:) ( “) (”) (:) (“) (”) B) (;) (“) (”) (;) (“) (”) C) (:) (-) (-) (:) (-) (-) D) (,) (“) (”) (,) (“) (”)

50 Cevap:A

51 26. Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kulla- nımı yanlıştır
26. Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kulla- nımı yanlıştır? A) Neden geleceğimi söylemedi. B) TDK başkanı Prof. Dr. Ş. Haluk Akalın, benim hocamdı. C) 21. Mart. 1978’de Saimbeyli’de doğmuşum. D) Yeğenim henüz 5. sınıfa gidiyor.

52 Cevap:C

53 27. Asagidakilerden Hangisine Soru isareti işareti (. ) getirilemez
27. Asagidakilerden Hangisine Soru isareti işareti (?) getirilemez? A) Bizleri bugüne kadar niçin aramadığını bilmiyorum? B) Tüm bunları ben mi yapmışım? C) Seni hiç sevmez olur muyum? D) Giresun’un “kirazlık” anlamına gelen bir sözcük olduğunu biliyor muydunuz?

54 Cevap:A

55 28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Edebiyat (yazın), bir bakıma yaşamın kendisi değil midir? B) Bir eleştirmen, biçimden daha çok muhtevaya (içeriğe) önem vermelidir bence. C) Kanıksamak (alışmak) sözcüğü sadeleşme akımı sırasında türetilen bir kelimedir. D) Bu yapıt (Çalıkuşu), bir genç kızın başından geçen olayları anlatıyor.

56 Cevap:D

57 29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Otobüste, yolda, bahçede kısacası her yerde seni düşünüyorum. B) Seni, okulumu, ailemi çok özledim. C) Yaban’ı, Damga’yı okumanızı tavsiye ediyorum. D) Annesini, o çileli annesini son bir kez daha öptü.

58 Cevap:D

59 30. Zamane gençlerinden biri,bir toplantıda Akif’i küçük düşürmeye çalışıp; – Siz baytardınız, değil mi? demiş. Akif, istifini bozmadan şu cevabı vermiş; –Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu? Yukarı parçada hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? A) Virgül (,) B) Konuşma çizgisi (–) C) Noktalı virgül (;) D) Nokta (.)

60 1 Cevap:C


"1- Arabanın muşamba örtülerinde()yağmurun çıkardığı sesleri dinleyerek bir hayli gittik ( )sonra birdenbire sarsıntı oldu()hayvanlar( )bir şeyden ürkmüş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları