Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ
LOJ436 Lojistik Yönetimi Ders - V Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

2 Tanımlar Tahmin Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
Akla, sezgiye veya bazı verilere dayanarak olabilecek bir şeyi, bir olayı önceden kestirme, kestirim Önceden kestirilen, düşünülen şey… Temel işlevi gelecekle ilgili olarak öngörülerde bulunabilmek… 2

3 Tanımlar Tahmin Bugün aldığımız kararlar yapmakta olduğumuz planlar gelecekle ilgili öngörülerimize bağlıdır. Faaliyet gösterdiği pazarlarda doğru tahminlerde bulunamayan işletmeler uygun olmayan miktarda ürün üretecek, eksik ya da fazla üretim yapacaklardır… Eksik üretim  Aylak kapasitenin birim başına sabit maliyeti yükseltir… Fazla üretim  Stoklama nedeniyle sermaye dönüşü yavaşlar ve çalışma sermayesi gereksinimi artar… Pazarlama, üretim, finans, İKY… 3

4 Tanımlar Tahmin Her olay doğru olarak tahmin edilebilir mi?
Yazı – Tura? Geçmişe ait değil! Rastsallık, Stok Yönetimi?… 1960’lar… Otomobil üreticileri?! 1970’lerdeki OPEC Petrol Krizi 1980’ler… PC Üreticileri?! Compaq Örneği… 4

5 Tahmin?! "Çok güzel bir buluşa benziyor ama tanrı aşkına bunu kim, niye kullanmak istesin ki?” Rutherford B. Hayes - ABD Başkanı, İlk telefonu gördüğünde, 1876 “Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi.” Charles H. Duell - Amerikan Patent Dairesi Başkanı, 1899 "Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir.” Banka Müdürü, Henry Ford’un kredi talebi üzerine, 1903 "Hepiniz saçmalıyorsunuz. Tanrı aşkına, bir aktörün ya da aktrisin konuşmalarını duymayı kim ister ki?..“ Henry M. Warner – Film Yapımcısı, 1927 "ENIAC’taki hesap makinesinin 18 bin lambadan yapıldığını ve 30 ton ağırlığında olduğunu düşünürsek bilgisayarlar da bin lambadan oluşacak ve 1,5 ton ağırlığında olacaktır.” Popular Mechanics, 1949 "İnsanların evlerinde bilgisayar bulunması da ne demek. Bence hiç kimsenin evine bilgisayar sokmak için herhangi bir geçerli nedeni olamaz.” Ken Olson - DEC CEO’su, 1977 5

6 Tahmin Karakteristikleri
Tahminler genelde yanlıştır! İyi bir tahmin, sadece tek bir “nokta”dan ibaret değildir. Hata ölçüsünü de içerir. Tahmin edilecek dönem uzadıkça doğruluk olasılığı azalır… Birleşik tahminler genelde daha doğrudur. Tahmin bilinen bir bilgiyi göz ardı ederek yapılamaz… Bağımlı talep – Bağımsız talep ayrımı? Yatay talep – dikey talep ayrımı? 6

7 Tahmin Sürecinin Kalitesi
Hata Oranı Yüksek Ürünler Aralıklı Talep Düşük Hacimler Parçalar & Yedek Parçalar C tipi Mallar Yeni Ürünler Hata Oranı Düşük Ürünler Sürekli ve Sabit Talep Yüksek Hacimler Hızlı Tüketim Malları Goods A tipi Mallar Geleneksel Ürünler 7

8 Tahmin Yaklaşımları Yukarıdan aşağıya tahmin Aşağıdan yukarıya tahmin
Dağıtım Merkezi # 1 # 2 # 3 Ana Dağıtım Merkezi Yukarıdan aşağıya tahmin Aşağıdan yukarıya tahmin 8

9 Teknik / Destek Sistemi
Tahmin Süreci Siparişler Geçmiş Teknik / Destek Sistemi Tahmin Yönetimi Finans Üretim Pazarlama Lojistik Satış 9

10 Tahmin Yöntemleri Sezgisel (Nitel, Sübjektif) Yöntemler
Yönetici Görüşünü Esas Alan Yöntemler Kilit Personel Görüşünü Esas Alan Yöntemler Anket Delphi Tekniği Sayısal (Nicel, Objektif, İstatistiki) Yöntemler Aritmetik Ortalama Yöntemi Hareketli Ortalama Yöntemi Ağırlıklı Hareketli Ortalama Yöntemi Üstel Düzeltme Yöntemi En Küçük Kareler (Regresyon) Yöntemi Zaman Serisi Analizleri Yapay Sinir Ağları 10

11 Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Olumlu Özelliği Olumsuz Özelliği Sayısal > Veri toplama kolaylığı Yeni ürün için uygun olmama Göstergeler arası ilişkinin belirlenebilmesi Yüksek maliyetli Olası büyük değişkenliklerin belirlenebilmesi Karmaşık olması ve sonuçların yorum içermemesi Sezgisel Önceki dönem bilgisi gerektirmemesi Görüş nedeniyle sübjektiflik Yeni pazar/ürün durumu Göstergeler arası ilişkinin belirlenememesi Yakın uzman görüşleri Kısa döneme hitap etmemesi 11

12 Tahmin Yönteminin Seçilmesi
Görüldüğü gibi, çok sayıda yöntem vardır. Bazıları kolay, bazıları karmaşıktır. Tahmini yapacak uzmanın bilgi düzeyi ne kadar yüksekse yapılan tahminler o oranda tutarlı olur. Genel ilke, uzun dönem için sezgisel yöntemlerin, kısa dönem için sayısal yöntemlerin, orta dönem için ikisinin birlikte kullanıldığı bileşimlerdir. Yine de, birkaç yöntemden birlikte yararlanmak daha akılcıdır. 12

13 Sezgisel Yöntemler Yönetici Görüşünü Esas Alan Yöntemler
Geçmiş döneme ilişkin veri yoksa kullanılır. Üretim, Satınalma, Mali İşler, vb. işlevlerle sorumlu yöneticilerin geçmiş döneme ilişkin deneyim ve bilgileri esas alınır. Tek tek veya grup çalışması yapılarak çalışılır. Yöneticilerin istatistiki bilgiler arasında bocalamalarını engeller. Tahmin sorumluluğunu tüm yöneticiler üstlenir. 13

14 Sezgisel Yöntemler Kilit Personel Görüşünü Esas Alan Yöntemler
Tahmin bir işletmenin genişletilmesi veya yeni bir ünite kurulması ile ilgili ise bu işlerde görev alan kilit personelin görüşüne başvurulur. Öznellik ağır bastığından pek güvenilir bir teknik değildir. Örneğin, satış kotası verilecek personel yanlı davranabilir. İnsan doğası gereği yakın tarihi hatırlar! Sayısal yöntemlerle yapılan tahminlerin incelenmesinde kullanılabilir. 14

15 Sezgisel Yöntemler Anket
Yeni kurulacak veya kurulu olmakla beraber yeni bir mal/hizmet üretecek işletmeler doğrudan doğruya tüketiciye sorarak tahmin yaparlar. Örneklemin doğru seçilmesi önemlidir. Anket formu dağıtılan tüm işletmelerin / tüketicilerin cevap vermesi beklenmez. Gelen cevaplar istatistik yöntemlerle genellemelere çevrilerek kullanılır. 15

16 Sezgisel Yöntemler Delphi Tekniği
Grup dinamiklerinin tahmini yanlı hale getirmesini engellemek için önce bireysel çalışılır. Uzman görüşleri tek tek toplanır. Bu görüşler uzmanlara tekrar yollanarak gözden geçirilir. Bu döngü grupta yer alan uzmanlar bir uzlaşıya varana kadar tekrar eder. 16

17 Ft = (Bt x St x T x Ct x Pt) + I
Sayısal Yöntemler Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, genellikle tahmin modeli şu şekildedir: Ft = (Bt x St x T x Ct x Pt) + I Ft : t zamanına yönelik tahmin miktarı Bt : t zamanına yönelik baz miktar St : t zamanına yönelik mevsimsellik faktörü T : trend (zaman periyodu başına azalan / artan miktar Ct : t zamanına yönelik döngüsellik faktörü Pt : t zamanına yönelik promosyonel faktör I : düzensiz / rastsal miktar

18 Sayısal Yöntemler Aritmetik Ortalama Yöntemi
Tahmin açısından geleceğe en basit bakış geleceğin, geçmişte olanların ortalamasına doğru eğilim göstereceğini varsaymaktadır. n+1. dönem için tahmin aşağıdaki formülle hesaplanır :

19 Aritmetik Ortalama Yöntemi
Hafta (t) Gerçekleşen Satış (yt) Tahmin (Ft) 1 110 - 2 102 110 = (110/1) 3 108 106 = ( )/2 4 121 106,67 = ( )/3 5 112 110,25 6 105 110,60 7 114 109,67 8 106 110,29 9 115 109,75 10 110,33 = ( )/9

20 Sayısal Yöntemler Hareketli Ortalama Yöntemi
Hareketli ortalama yöntemi, yakın geçmişe ağırlık verir ve yalnızca bir dönem tahmini yapar. Örneğin geçmiş tarihi dönem verilerinin üçü, dördü veya beşi alınarak, en son gerçekleşen dönem bunlara eklenir. Daha sonra, bu verilerin ortalaması, bir sonraki dönem miktarı olarak kabul edilir. Tahmin değeri aşağıdaki formülle bulunur :

21 Hareketli Ortalama Yöntemi
Hafta (t) Gerçekleşen Satış (yt) Tahmin (Ft) 1 110 - 2 102 3 108 4 121 106,67 = ( )/3 5 112 110,33 = ( )/3 6 105 7 114 8 106 9 115 10 111,67 = ( )/3

22 Sayısal Yöntemler Ağırlıklı Hareketli Ortalama Yöntemi
Hareketli ortalama yönteminin geliştirilmiş bir türüdür. Son dönemlerdeki trendi izleyerek tahminleme yapmak için son yıllara daha fazla ağırlık verilir. Tahmin değeri aşağıdaki formülle bulunur :

23 Ağırlıklı Hareketli Ortalama Yöntemi
Hafta (t) Gerçekleşen Satış (yt) Tahmin (Ft) 1 110 - 2 102 3 108 4 121 5 112 112,2 = 0,4(121)+0,3(108)+0,2(102)+0,1(110) 6 105 7 114 8 106 9 115 10 111,1 = 0,4(115)+0,3(106)+0,2(114)+0,1(105)

24 Sayısal Yöntemler Üstel Düzeltme Yöntemi
Üstel düzeltme tahmin yöntemi, tüm tarihi verileri göz önünde bulundurur. Ancak, geçmişe eskidikçe daha az ağırlık verir. Oysa hareketli ortalama, eski dönemleri bütünüyle görmezden gelmekte, yalnızca hareketli ortalama dönemindeki tarihi verilere eşit ağırlık vermektedir. Tahmin şu şekilde hesaplanabilir:

25 Üstel Düzeltme Yöntemi
Hafta (t) Gerçekleşen Satış (yt) Tahmin (Ft) 1 110 2 102 110 = 110+0,2( ) 3 108 108,4 = 110+0,2( ) 4 121 108,3 = 108,4+0,2( ,4) 5 112 6 105 7 114 8 106 9 115 10 - 110,8=109,7+0,2( ,7)

26 Sayısal Yöntemler En Küçük Kareler (Regresyon) Yöntemi En küçük kareler yöntemine göre, bir zaman serisine en iyi uyan başka bir deyişle bir değerler serisini en iyi ifade eden doğru veya eğri, geçmiş yıllara ait gerçek değerlerle formülün uygulanması ile bulunacak teorik değerler arasındaki farkların karelerinin toplamını minimum yapan doğru veya eğridir. Kullanılabilecek fonksiyonlardan bazıları:

27 Doğrusal Regresyon Analizi
En Küçük Kareler (Regresyon) Yöntemi Y=a+bX regresyon doğrusu denklemindeki a ve b katsayıları hesaplanırsa, herhangi bir X değeri için Y’nin alacağı değer hesaplanır ve böylece gelecek dönemlerin tahminleri yapılır. “a” ve “b” katsayıları aşağıdaki eşitliklerle hesaplanır:

28 Doğrusal Regresyon Analizi
Aylar (Xi) Hasta Sayısı (yi) (Xi)2 (Xi) (Yi) Ocak 1 328 Şubat 2 310 4 620 Mart 3 355 9 1065 Nisan 362 16 1448 Mayıs 5 375 25 1875 Haziran 6 380 36 2280 Temmuz 7 408 49 2856 Ağustos 8 415 64 3320 Eylül 417 81 3753 Ekim 10 412 100 4120 Kasım 11 429 121 4719 Aralık 12 434 144 5208 Toplam 78 4625 650 31592

29 Sayısal Yöntemler Yapay Sinir Ağları Yöntemi
Yapay sinir ağları tahminleme için kullanılabilen bir yapay zeka uygulamasıdır. İnsanların biyolojik sinir hücrelerinin bilgisayar ortamında simülasyonu esasına göre çalışan bir yöntemdir. Geçmiş dönem verileri kullanılarak yapay sinir hücreleri eğitilir. Sinir ağı yeterince eğitildiğinde oldukça isabetli tahminlerde bulunabilir.

30 Sayısal Yöntemler Zaman Serileri Analizi Bileşenleri Trend
Mevsimsel Değişimler Uzun Vadeli Dalgalanmalar Tesadüfi Değişimler

31 Tahmin Yöntemleri – Performans İlişkisi
Tahmin Performansı Lojistik Performans Finansal Performans Stok Yönetimi Stok Geri Dönüşleri Toplam Lojistik Maliyetleri Müşteri Hizmetleri


"Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları