Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI-2012 AİLE KATILIM ÇALIŞMALARI Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI-2012 AİLE KATILIM ÇALIŞMALARI Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti."— Sunum transkripti:

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI-2012 AİLE KATILIM ÇALIŞMALARI Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

2 AİLE KATILIM ÇALIŞMALARI
AİLE İLETİŞİM ETKİNLİKLERİ AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ BİREYSEL GÖRÜŞMELER EV ZİYARETLERİ Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

3 Aile İletişim Etkinlikleri
Telefon Görüşmeleri, Kısa İleti Hizmetleri Kitapçıklar Görsel İşitsel Kayıtlar Fotoğraflar Duyuru Panoları Bültenler Haber Mektupları Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

4 Aile İletişim Etkinlikleri
Yazışmalar Gelişim Dosyaları (Portfolyo) Toplantılar Okul Ziyaretleri Geliş Gidiş Zamanları İnternet Temelli Uygulamalar Dilek Kutuları Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

5 Aile Katılımının Yararları
Çocuklar Açısından: Aile katılımı sayesinde çocuğun okuldaki etkinliklere katılımı artar, okul ve ev ortamı arasında oluşan köprü aracılığıyla ev ve okuldaki eğitim farklılıkları azalır. Araştırmalar ailesi eğitime katılan çocukların başarılarının arttığını göstermektedir. Aileler Açısından : Çocukları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinen aileler onları sosyal ortam içinde daha yakından tanıma fırsatına sahip olurlar. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

6 Aile Katılımının Yararları
Öğretmen ve Okul Açısından: Çocukların ve ailelerin ilgi ve gereksinimlerini daha iyi anlama ve gerekli durumlarda programda değişiklik yapma imkânına sahip olurlar. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

7 Bireysel görüşmeler Amaç ve uygulama
Amaç: Çocuğun gelişiminin güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini ve sorunları aile ile paylaşmak, Kardeş doğumu, taşınma gibi özel durumlarda benimsenmesi gereken tutum ve davranışlarla ilgili aileye bilgi vermek ve çözüm yolları aramaktır. Düzenli görüşmeler dönemde en az bir kez olmak üzere yılda iki kez yapılmalıdır. Bir sorun ortaya çıktığında görüşme takvimi beklenmeden müdahale edilebilir, bunun dışında görüşme takvimine uyulmalıdır. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

8 Ev Ziyaretinin Amaçları
Çocuğun yaşadığı ev ortamını gözlemlemek. Çocuğun anne, baba ve diğer ebeveynle olan ilişkilerini doğal ev ortamında gözlemleyerek, çocuk ve ebeveyn hakkında bilgi edinmek. Çocuğun uyumu, gelişim gösterdiği ve desteklenmesi gereken alanlar, ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri konusunda ebeveyni bilgilendirmek. Ebeveyne sınıfta yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

9 Ev Ziyaretinin Uygulanması
Ev ziyaretlerinde öğretmenin her bir çocuğu ayrı ayrı ziyaret etmesi ve bu ziyaretleri yılda iki kez gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ev ziyaretleri yapılırken sınıf öğretmeni ile birlikte bir kişi (rehber öğretmen, öğretmen, müdür, müdür yardımcısı gibi) olmalıdır. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

10 Ev Ziyaretinin Uygulanması
: Ev ziyaretleri dk. arasında sürmelidir. Bu süre içerisinde aile-çocuk gözlemi üzerine odaklanılmasına dikkat edilmelidir. Ev ziyareti sırasında sadece çay, kahve, kolonya veya şeker gibi basit ikramların kabul edilmesine özen gösterilmelidir. Çocuk ve ailenin yanında not alınmaması, ziyaretten hemen sonra gözlem formunun doldurulması beklenmektedir. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

11 Ev Ziyareti Gözlem Formu
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

12 Ev Ziyareti Gözlem Formu (devamı)
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

13 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMIYLA BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AİLE DESTEK PROGRAMI
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

14 AİLE EĞİTİMİNDE GENEL İLKELER
Farkındalık: Aile eğitimi çalışmalarında ebeveynler ve aile ilişkileri üstünde sahip olunan etkinin farkında olmak. Ailelerde farkındalık yaratmak: Ailelerin kendi güçlerini fark etmeleri konusunda yardım etmek. Koşulsuz kabul: Ailelere değerli ve saygın bireyler olarak davranmak, onları olduğu gibi kabul etmek. Bilinçlilik: Ailelerin hazır bulunuşluk gelişimsel düzeylerinin ve koşullarının bilincinde olmak. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

15 AİLE EĞİTİMİNDE GENEL İLKELER
Teşvik: Aileleri ebeveynlik ve çocuklarının gelişimi hakkında bilgi edinmeye ve gelişmeye devam etmeleri için teşvik etmek. İletişimde Açıklık: Aile üyeleriyle saygılı ve açık bir biçimde iletişim kurmak. Katılım: Program oluşturma ve uygulamalarıyla ilgili karar alma ve problem çözme süreçlerine aileleri dahil etmek. Eğitimde tutarlılık: Uygulanan diğer programlarla ortak anlayışın vurgulanması. Örn: Çocuk gelişimi ve eğitimi ilkelerinin ve disiplin anlayışının oluşturulmasında etkin olunması ve şiddet karşıtı çocuk eğitiminin teşvik edilmesi. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

16 AİLE EĞİTİMİNDE GENEL İLKELER
Ailelere fırsat verme: Öğretmenin kendisini grubun bir üyesi olarak görmesi, gerektiğinde arka planda kalmayı bilmesi; aileleri etkin kılmak için fırsatlar yaratması,görüş bildirmek yerine sorular sorarak veya rehberlik etmesi. Duyarlılık: Önyargılardan arınmış olarak katılımcılara duyarlı tepkiler verilmesi. Empatik anlayış: Ailelerin duygu ve düşünceleri ve davranışları karşısında anlayış gösterilmesi. Ailelere değer verme: Ailelere verdiği değeri tutum davranış ve konuşmalarında açıkça gösterilmesi. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

17 AMAÇ Ailelere okulöncesi eğitimin amacını, önemini açıklamak,
Ailelere çocuk yetiştirme konusunda pratik bilgiler vererek desteklemek, Ailelerin çocuklarına okula uyum sürecinde yardımcı olmalarını sağlamak, Ailelerin okuldaki eğitime paralel tutum ve davranışları benimsemelerini sağlamak, Ailelerin okuldaki eğitimi evde de devam ettirmelerini ve çocuğun gelişimine destek olmalarını sağlamak, Ailelerin okuldaki eğitime katılımlarını artırmak Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

18 UYGULAMA İLKELERİ Eğitim toplantıları yapılacak mekanın ısısı, ışıklandırması ve yerleşik düzeni kontrol edilmelidir. Grup üyeleri toplantılara geldiklerinde güler yüzle karşılanmalıdır. Her katılımcı için hazırlanmış isim kartları kullanılmalıdır. Mümkün olduğunca ebeveynlere ismiyle hitap edilmelidir. Eğitim toplantılarına başlamadan önce ebeveynlere yiyecek ve içecek sağlanabilir; bu katılımcıları rahatlatabilir. Toplantının başında buz kırıcı etkinlikler,ısınma veya rahatlama oyunları kullanılarak katılımcıların birbirleri ile sohbet etmeleri sağlanmalıdır. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

19 UYGULAMA İLKELERİ Çok sayıda katılımcısı olan eğitim toplantılarında; katılımcılardan bazı soruları cevaplamaları istenebilir; nerede yaşadıkları, kaç tane çocukları oldukları gibi. Bu yöntemle katılımcı ailelerin bir nebze rahatlamaları sağlanabilir. Grup üyeleri biraz da olsa rahatladıktan sonra toplantıya başlanmalıdır. Liderin toplantının uygun zamanda başlamasını ve bitmesini sağlaması gerekmektedir. Toplantı için planlanan tekniklerin kullanılmasından sonra eğitimci, ailelere mutlaka katkılarından dolayı teşekkür etmelidir Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

20 Aile Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Beyin Fırtınası Rol Oynama Örnek Olay İncelemeleri Soru-Cevap Demonstrasyon Cümle Tamamlama Büyük Boy Kâğıtlar Yapışkan Not Kâğıtları Resimler Konuşma Balonları Halka Oluşturma Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

21 Aile Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Tren Katılıyorum – Katılmıyorum Kuralı Tahmin Etme Tuğla Duvarı Söz Korosu Ölçeklendirme ………Birisi Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

22 UYGULAMA ADP’ nin çocukları okul öncesi eğitim programına devam eden ailelere uyum haftasında uygulanması önerilir, ancak okulların koşullarına göre uygulama zamanlarına okul yönetimi, öğretmen ve aileler birlikte karar verebilir. Program içeriği araştırmalar ve uzman görüşlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Konu içeriği; çocuğun eğitimiyle tutarlılığı sağlamak, aileleri okul öncesi eğitim programına katılmaya hazırlamak, okuldaki eğitimi desteklemek ve öncelikli ihtiyaçları karşılamaya yönelik pratik bilgiler vermek amacı ile hazırlanmıştır. Ayrıca, bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda öğretmen yeni konular ekleyebilir veya uzmanları konferans için davet edebilir. Programın uygulama modeli yüz-yüze eğitim şeklindedir. Program boyunca öğretmen ailelerde eğitime katılım konusunda farkındalık oluşması için çalışmalar yapar. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

23 UYGULAMA Öğretmenlere uygulama kolaylığı sağlamak ve zaman kazandırmak açısından konular için uygulama materyalleri CD ve sunumlar şeklinde verilmiştir. Ayrıca her bir oturum için öğretmen kılavuzu hazırlanmıştır. Teknolojik imkanları yeterli olmayan okullarda öğretmenler sunum materyallerindeki yazıları, kullanarak farklı sunumlar örn: afiş, döner levha eğitim panosu v.b. hazırlayabilirler. Konular ebeveynlerin etkin katılımını artırmak amacı ile farklı tekniklerle zenginleştirilmiştir. Program içeriği aşağıda sunulmuştur: Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

24 PROGRAM İÇERİĞİ 1.GÜN: Anne-babalara İdare ve Öğretmen Tarafından Okulun Tanıtımı- Rehberlik Sisteminin Tanıtımı-Ailelerden Beklentiler/ Ailelerin Beklentileri- Uyum Haftası Etkinliklerinin Tanıtımı Aile Destek Programı.1.Oturum- “Okul Öncesi Eğitimin Önemi Amacı, Aile katılımı” CD eşliğinde konu anlatıldıktan sonra okul tanıtım ve aile tanıma dosyası verilir gerekli açıklamalar yapılır. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

25 PROGRAM İÇERİĞİ 2.Gün: 2. Oturum: “Anne-Baba Tutumları ve Çocuğa Olası Etkileri” 3.Gün: 3. Oturum: “Olumlu Disiplin” 4.Gün: 4. Oturum: “Etkili İletişim” 5.Gün: 5. Oturum: “Çocukla Etkili Zaman Geçirme” konularından bahsedilecektir. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

26 ÖRNEK KONU Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

27 ÖRNEK KONU Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

28 Disiplin Nedir? Ne İşe Yarar?
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

29 Disiplin İlkeleri Kararlılık Süreklilik Sakinlik Ödüllendirme
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

30 ETKİNLİK Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

31 Kuralı Belirlerken Kuralı Uygularken
Kuralların sayısı sınırlı olmalı kesinlikle uygulanmalı Kurallar mantıklı olmalı Kuralı Uygularken Seçenek sunmalı, çocuğa söz hakkı vermeli Olumlu sözcüklerle ifade edilmeli Tutarlı olunmalı Abartarak sonuçlar söylenmemeli Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

32 ETKİNLİK Etkinliğin Adı: HAYIR Etkinliğin Uygulanması
Öğretmen anne ve babalar arasından gönüllü iki kişi ister. Biri anne, diğeri ise çocuk olur. Öğretmenin verdiği kağıttan rolleri okurlar. Çocuk: Anne dondurma alabilir miyim? Anne: Hayır oğlum. Hasta olduğun için dondurma yemen sakıncalı. Çocuk: Ama anne Ahmet’te hasta ama ona annesi izin verdi. Anne: Ahmet’in dondurma yemesi senin de yiyebileceğin anlamına gelmez. Çocuk: Anne ne oluuurrr! Anne: Üzgünüm. Dondurma yiyemiyorsun ama arkadaşlarınla oynayabiliyorsun. Çocuk: Evet ama arkadaşlarım gibi bende dondurma yemek istiyorum. Anne: Eğer dondurma yersen sanırım uzun bir süre hastalığın geçmeyeceği için arkadaşlarınla da oynayamayacaksın. Çocuk: Tamam anneciğim haklısın. Ben oyunuma geri dönüyorum. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

33 ÖZDENETİM Koşulsuz sevgi Tutarlı davranmak İletişimde açık olmak
Problem çözme becerisi kazandırmak Problemi tanımlayın. Alternatif çözümler üretin. Çözümleri değerlendirin. En uygun olan çözümü belirleyin. Belirlediğiniz çözümü uygulayın. Değerlendirme yapın. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

34 ETKİNLİK ETKİNLİK 4: “Özdenetimin Yapıtaşları”
Eğitimci anne babalara tuğla şeklinde dikdörtgen kesilmiş kâğıtlar verir. Eğitimci, bu kâğıtlardan bazılarına özdenetim kazandırmada anahtar sözcükleri yerleştirmiş, bazılarını ise boş bırakmıştır. Anne babalardan beyin fırtınası tekniği ile çocukta özdenetim kazandırmak için yapılması gerekenleri boş kâğıtlara yazmaları istenir. Okuma yazma bilmeyen ebeveynler için eğitimci veya diğer bir anne yardım edebilir. Ailelerden gelen görüşleri en alta aileler yerleştirir. Eğitimci önceden yazdığı kâğıtları ailelerin kâğıtlarının üstüne yerleştirir ve en üste özdenetim kartını şekilde görüldüğü üzere en üste yerleştirir. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

35 TUĞLA DUVARI Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

36 DEĞERLENDİRME OYUN KARTLARI Aşağıdaki soruları ve cevapları ayrı kâğıtlara yazın. Grubunuzdaki anne baba sayısına göre soru cevap sayısı eşit olacak şekilde kartları karışık olarak dağıtın. Kart numarasını söyleyerek anne babalardan elindeki soruyu okumalarını isteyin, sonra bu sorunun cevabı elinde olan anne babanın cevabı okumasını isteyin. Sizde aşağıdaki soru cevap listesini elinizde bulundurarak cevapları kontrol edin. Soruya verilen cevap doğru olmadığında, sorunun tekrar okunmasını isteyerek gruba cevabı tekrar sorun. 1. Çocuklara hangi konularda mutlaka kurallar konulmalıdır? Cevap: Çocuğun sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallar mutlaka konulmalıdır. 2. Çocuğumuza koyduğumuz kuralları açıklamamızın ne gibi yararları vardır? Cevap: Çocuklar nedenlerini bildikleri kurallara daha kolay uymaktadırlar. Bu nedenle çocuğa konulan kuralların nedenleri açıklanmalıdır. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

37 DEĞERLENDİRME 4.Yetişkinler kural koyarken kuralın değişmeyeceğini nasıl ifade etmelidir? Cevap: Konulan kuralın sınırları çok kesin olarak belirtilmelidir. Örneğin arkadaşına su atması ile atmaması arasında fark vardır. “ Üstünü ıslatmamak şartı ile biraz su atabilirsin” demek karışıklığa neden olabilecektir. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.


"T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI-2012 AİLE KATILIM ÇALIŞMALARI Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları