Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İsveç Yerel Yönetiminden Stratejik Planlama ve Performans Bütçeleme Örnekleri Per Molander Ankara, 11 Ocak 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İsveç Yerel Yönetiminden Stratejik Planlama ve Performans Bütçeleme Örnekleri Per Molander Ankara, 11 Ocak 2005."— Sunum transkripti:

1 İsveç Yerel Yönetiminden Stratejik Planlama ve Performans Bütçeleme Örnekleri Per Molander Ankara, 11 Ocak 2005

2 Neden sonuçlar üzerinde yoğunlaşmalı?  Ana neden: Her kamu kuruluşu sunduğu hizmetlere göre yargılanmalıdır  Kendi faaliyetleri ile ilgili sistematik düşünme  Faaliyetlerin yetkili otorite kontrolü ile izlenmesi  Şeffaflık: kullanıcılara ve seçmenlere rapor verme  Yerelleşme sürecinin desteklenmesi  Karşılaştırma ve öğrenme ortamının yaratılması  Ödül ve yaptırımlar için temel oluşturulması  Kaynak tahsisatı için temel oluşturulması: politik seçim, okul belgeleri vb.  Kaynak tahsisatı için doğrudan mekanizma

3 İsveç – bazı temel göstergeler  Nüfus 9 milyon  Belediyeler yaklaşık 300  İlçe konseyleri20  Belediyeler GSYİH payı % 25, personel payı % 25 Belediyelerin büyüklüğü: 2.600 – 750.000

4 Belediyelerin görevleri Düzenleyici  temel eğitim  çocuk bakımı  yaşlıların bakımı  sosyal yardım  özürlülere sağlanan hizmetler  sağlık hizmetleri (çoğunlukla bölgesel)  fiziksel planlama  kurtarma hizmetleri Genel  yerel altyapı  kamu taşımacılığı  kültürel hizmetler  eğlence faaliyetleri  iskan

5 Finansman  Kişisel gelir üzerine konulan vergiler  Kullanıcı ücretleri  Bağışlar  Eşitleme sistemi  İsteğe bağlı destek  Finansman prensibi

6 Yönetim koşulları  Yerel özerkliğin yüksek seviyede olması  Nisbeten zayıf merkezi kurumlar (analiz kapasitesi, yetki)  Son derece değişken performanss

7 Yönetim sorunları Gösterge seçimi ile ilgili unsurlar  kapsam  açıklık  adalet  yatay etkileşim  hedeflerin sıralaması Sonuç ve etkiler arasındaki farklar  analiz sorunları  pedagojik sorunlar Sonuç bilgilerinin kullanımı:  Faaliyetlerin yetkili otorite kontrolü ile izlenmesi: evet  Kullanıcılara ve seçmenlere rapor verme: evet, ancak sınırlı  Karşılaştırma ve öğrenme ortamının yaratılması: belli bir ölçüde  Ödül ve yaptırımlar için temel oluşturulması: sınırlı  Kaynak tahsisatı için temel oluşturulması: politik seçim, okul belgeleri, vb. – yerel olarak  Kaynak tahsisatı için doğrudan mekanizma: hayır

8 Örnek: Temel eğitim  Ulusal mevzuat  9 yıllık zorunlu eğitim ile 3 yıl isteğe bağlı lise veya mesleki eğitim  Uygulama: Belediyeler (çoğunlukla) ve özel sektör (sınırlı)  Finansman : Belediyeler ve devlet  İzleme, teftiş ve değerlendirme : Ulusal Okul Kurulu

9 Eğitim sisteminin amaçları  Eşit erişim  Ülkenin her yerinde eşit eğitim standardı  Kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler  Demokratik değerler, cinsiyetler arası eşitlik, ayrımcılığın tüm türleri ile mücadele  Çeşitli seviyelerde genel eğitim amaçları  5inci ve 9uncu yıllar için belirlenen hedefler

10 Girdiler ve çıktılar Belediye seviyesindeki girdiler  Her bir öğrenciye düşen öğretmen sayısı  Öğretmenlerin eğitim seviyesi  Öğrenci başına toplam maliyet Çıktı (okul seviyesi)  Notlar  Sınıfını geçen öğrenci sayısı  Ulusal testlerin sonuçları (İsveççe, matematik, İngilizce) Çıktılarla sonuçların karşılaştırılması  Sınıfını geçen öğrenci sayısının aşağıdakilere göre ayarlanması  Ebeveynlerin eğitim seviyesi  Nispi göçmen sayısı (1inci ve 2nci nesil)  Erkeklerin kızlara oranı  Okula girişteki bilgi seviyesi

11 Analiz örneği: Sınıfını geçen öğrenci sayısının (gerçekleşen/beklenen) dış etkenlere göre ayarlanması (ebeveynlerin eğitimi, göçmen sayısı, erkek/kız oranı)

12 Liseye giriş ve çıkıştaki notlar arasındaki ilişki (382 okul)

13 Sonuçlar Başarılı bir yerelleşme  çok iyi tanımlanmış bir görevi,  bilgi bazında etkin bir geri beslemeyi,  ödül ve yaptırımları gerektirir. Çıktı bilgileri ancak doğrudan veya dolaylı olarak kaynak tahsisatını etkilemeleri halinde göz önüne alınır Bir kontrol mekanizmalarının kombinasyonu en çok:  devlet kurumunun izlenmesi  yerel seçmenler  kitle iletişimi  kullanıcı seçiminde etkili olur


"İsveç Yerel Yönetiminden Stratejik Planlama ve Performans Bütçeleme Örnekleri Per Molander Ankara, 11 Ocak 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları