Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJES İ GRUP KIRMIZI. GRUP ÜYELERi  Ece ORBAY  Esra Nur KAPUKAYA  Banu İ SMA İ L  Canan TA Ş DEM İ R  Servet KARTAL  Muhlis.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJES İ GRUP KIRMIZI. GRUP ÜYELERi  Ece ORBAY  Esra Nur KAPUKAYA  Banu İ SMA İ L  Canan TA Ş DEM İ R  Servet KARTAL  Muhlis."— Sunum transkripti:

1 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJES İ GRUP KIRMIZI

2 GRUP ÜYELERi  Ece ORBAY  Esra Nur KAPUKAYA  Banu İ SMA İ L  Canan TA Ş DEM İ R  Servet KARTAL  Muhlis ÜNAL  Ali Can YILMAZ  Nevzat USLU  M. İ r ş at BOZKURT  Erhan YAVUZ

3 Danı ş man Ö ğ retim Üyemize çok te ş ekkürler… Çocuk Kardiyolojisi B ilim Dalı Doç. Dr. Abdülkadir BABAO Ğ LU Çocuk kardiyolojisi yeni doğan döneminden erişkin yaşa kadar çocukluk çağının tüm kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır.

4

5 Çocu ğ u kalp hastası olan ailelerin psikolojik durumlarını görmek… “Bu durumda; anneler, babalardan farklı derecede mi etkilenir?” “Ekonomik durum, e ğ itim düzeyi, çocuklarının ilaç kullanması, hastalık süresi, takip sıklı ğ ı, kalp hastalı ğ ına ek hastalık varlı ğ ı gibi faktörler ebeveynlerin psikolojisini nasıl etkiler?” AMACIMIZ

6 Bu ara ş tırma: toplam 100 Ebeveyn üzerinde, Hasta Tanıma Anketi ve Beck Depresyon Ölçe ğ i kullanılarak yapılmı ş tır. Aralık 2010 tarihinde, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi bölümüne ba ş vuran hastalar ın aileleri üzerinde yapılmı ş tır.

7 -Biraz literatüre göz attık

8 -Tahminler yürüttük -Dü ş ündük, ta ş ındık, sonuçları sorguladık - İ ngilizcemiz iyi olsaydı daha neler yapacaktık ama …

9 - İ nternetten ara ş tırdık

10 Kimimiz aileler ile görü ş ürken, kimimiz çocukların dertlerini dinledi.

11 Bazılarımız da anketleri yeti ş tireyim derken, öfkeli babaların elinden son anda kurtuldu…

12 ARAŞTIRMA SONUÇLARIMIZ

13 Tablo 1 Depresyon durumu CinsiyetMinimalHafifOrtaCiddi Erkek (n:37)%48%37,8%10,8%2,7 Kadın (n:63)%39%30,2%22,2%7,9 Toplam (n:100)%43%33%18%6 Tablo 2 Depresyon durumu EğitimMinimalHafifOrtaCiddi Ü niversite %30%50%20- Lise%39%30,2%22,2%7,9 İlk ö ğretim %54,5%31,8%9,1%4,5 Toplam (n:100)%43%33%18%6

14 Grafik 1 : Anne-Babanın Etkilenme Düzeyleri

15 Tablo 3 Depresyon durumu Ekonomik durum MinimalHafifOrtaCiddi KötüKötü %33,3%50%12,5%4,2 Orta%44,1%28,8%22,0%5,1 İyi%52,9%23,5%11,8 Toplam (n:100)%43%33%18%6

16 Tablo 4Depresyon durumu İlaçMinimalHafifOrtaCiddi Hayır%41,5%38,5%13,8%6,2 Evet%45,7%22,9%25,7%5,7 Tablo 5 Depresyon durumu BilgiMinimalHafifOrtaCiddi Yeterli%42,0 %12,0%4,0 Yetersiz%44,0%24,0 %8,0

17 Tablo 6 Depresyon durumu MinimalHafifOrtaCiddi Edinsel (n:51)%43,1%31,4%21,6%3,9 Kongenital (n:49)%42,9%34,7%14,3%8,2 Toplam (n:100)%43%33%18%6 Tablo 7 Depresyon durumu Hastalık s ü resi MinimalHafifOrtaCiddi 1 yıldan az (n:50)%38%32%20%10 4 yıldan fazla (n:32)%43,8%40,6%12,5%3,1

18 Tablo 8 Depresyon durumu Takip sıklığıMinimalHafifOrtaCiddi Yılda 1 (n:40)%45%32%18%5 3 ayda 1 (n:39)%39%28%23%10 Tablo 9 Depresyon durumu Ek hastalıkMinimalHafifOrtaCiddi Yok%46,2%33,8%13,8%6,2 Var%37%29,6 %3,7

19 Grafik 2: Bu Konuda Psikolojik Desteğe İhtiyaç

20 Grafik 3 : Tüm Etmenlerin, Ebeveynler Üzerinde Bıraktığı İzler Sonucunda, Genel Psikolojik Durumlar

21 Sonuç olarak Beck depresyon ölçe ğ ine göre çocu ğ unda kalp hastalı ğ ı olan ebeveynlerin %25 inde, her 4 ebeveynden biri orta-ciddi sınırlarda depresyon puanlarına sahiptir

22 Risk faktörleri – Anneler – Hastalı ğ ın ilk yılı – E ğ itim düzeyi – Takip sıklı ğ ı –İ laç kullanımı – Hastalık ile ilgili bilginin yetersizli ğ i

23 Bu risk faktörlerine sahip çocu ğ un ebeveynlerine daha yakından ilgi gösterilmesi ve bilgilendirilmesi ebeveynin hayata bakı ş açısını de ğ i ş tirecektir. Bu da çocu ğ a, aileye ve topluma daha olumlu olarak yansıyacaktır.

24 Projemizin ba ş ından, bu sunumun hazırlanmasına kadar, cep telefonu- bilgisayar arasında sabahlayarak,grupları için çokça radyasyona maruz kalan, fedakar grup ba ş kanımız Ece’ye ve üyelerimiz Esra’ya, Ali Can’a çok te ş ekkür ederiz

25 www.kalpvedamar.com www.acıbadem.com.tr www.forumturka.net www.pubmed.com www.medicalpark.com.tr

26 Bize vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz


"TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJES İ GRUP KIRMIZI. GRUP ÜYELERi  Ece ORBAY  Esra Nur KAPUKAYA  Banu İ SMA İ L  Canan TA Ş DEM İ R  Servet KARTAL  Muhlis." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları