Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VİZYONUMUZ Bizde öğrenebiliriz, Bizde yarışabiliriz, Bizde başarabiliriz, Diyenlerin buluştuğu Çevrenin en mükemmel okulu olmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VİZYONUMUZ Bizde öğrenebiliriz, Bizde yarışabiliriz, Bizde başarabiliriz, Diyenlerin buluştuğu Çevrenin en mükemmel okulu olmak."— Sunum transkripti:

1

2 VİZYONUMUZ Bizde öğrenebiliriz, Bizde yarışabiliriz, Bizde başarabiliriz, Diyenlerin buluştuğu Çevrenin en mükemmel okulu olmak.

3 MİSYONUMUZ Eğitim-öğretim İmkanından uzak ve yoksun kalmış öğrencilerimizi Sıcak bir yuvada, Anne baba şefkati taşıyan idealist öğretmenlerimizce Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak geleceğe adapte etmeye çalışan bir sistem kurup çalışmaktır.

4 İLKELERİMİZ Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermeyiz. Öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliğimizdir Öğrencilerimiz bütün çalışmalarımıza ve amaçlarımıza temel oluşturur Topluma ve doğaya karşı saygılıyız İnsan ilişkilerimizde sevgi,saygı ve hoşgörüye önem veririz Öğrencilerimize birey olarak sevgi duyar,onları koruyup gözetiriz

5 STRATEJİMİZ VE AMAÇLARIMIZ

6 1. S T R A T E J İ M İ Z İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Kurumumuzun Dolayısıyla Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesi Açısından Birinci Önceliğimizdir

7 Amaç Kurum personeline TKY felsefesini tanıtma ve benimsetebilme Okul toplumuna TKY ’nin eğitime sağlayacağı katkıları anlatabilme Bir eğitim kurumu olarak okulun ilke, vizyon ve misyonunun netleştirebilme Eğitim ve insan kaynakları alanında ortaya çıkan yeni yaklaşımların kurum personeline tanıtabilme

8 Bu Amaç İçin Yapılacaklar Anlamalıyız ki her alanda olduğu gibi eğitim alanında da ortaya çıkan yeni yaklaşımların araştırılıp kuruma uygulanması eğitim kalitesini yükseltecektir.Bu anlamda ‘TKY FELSEFESİNİN ‘ kurumumuzda benimsenip uygulanması kurumdaki tüm süreçleri dolayısıyla kurum kalitesini yükseltecektir. Bu anlamda TKY çalışmaları titizlikle sürdürülecektir Kurum kültürü oluşturmak adına okulumuzda çalışan tüm personel arasındaki sevgi,saygı ve hoşgörü ortamının geliştirilmesi için çalışmalar sabırla sürdürülecektir. Çağdaş eğitim- öğretim yöntem,teknik ve stratejilerinin araştırılıp kurumumuzda uygulanması eğitim kalitesini dolayısıyla kaliteli insan sayısını artıracaktır. Bu amaçla bu yöntem ve tekniklerin kurumumuzda uygulanması vazgeçilmez hedeflerimizden olacaktır. Öğrenmede işbirliği esas alınacaktır. Öğrenci başarısının her öğrenci için nasıl artırılacağı belirlenecek ve okul toplumunun tamamında öğrenmeye yardım sağlanacaktır. Okul çapında plânlanan ve yürütülecek olan çalışmalar daima öğrenci başarısının artırılmasına yönelik olacaktır ve bütün öğrencilerinin başarılarının nasıl artırılacağı dikkate alınacaktır. Öğrenmenin en iyi yolunun uygulamadan geçtiğini kabul edip, okulun bütün imkânları uygulama yapmaları için öğretmen ve öğrencilerin kullanımına açık tutulacaktır.

9 2. S T R A T E J İ M İ Z Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulaması Okulumuzun Çağdaş Eğitimi Yakalamak İçin Birinci Önceliğidir…

10 Amaç Öğrenci merkezli eğitimi okulumuzda etkin olarak uygulayabilme Öğrenci merkezli eğitim yoluyla topluma, Toplumun beklentileri doğrultusunda kaliteli çıktılar sunabilme

11 Bu Amaç İçin Yapılacaklar Öğrenci merkezli eğitimin gerekliliği ve önemi konusunda okul personeli ve öğrenci velileri çeşitli seminer ve toplantılarla anlatılacak. Yeni eğitim öğretim yöntem-teknik ve stratejileri araştırılıp okul personeli konuyla ilgili bilgilendirilecek. Öğrencilerin bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmaya ve geliştirmeye yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek, 8.Sınıf öğrencilerine ortaöğretim kurumlarının tanıtımıyla ilgili görsel araç destekli bilgilendirme çalışması yapılacak. Okul kütüphanesini sürekli açık tutmak ve zenginleştirmek için çalışmak, Okul öğrenci kurulu öğrenci temsilcilerini seçme Öğrencilerin göz taraması Öğrenci başarısızlık nedenleri anketlerinin uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi Öğrencilerin verimli ders çalışması hususunda bilgilendirme Şiir okuma yarışması Sınıflar arası münazaralar düzenleme Sınıflar arası bilgi kültür yarışması düzenleme Laboratuarı geliştirme ve kullanma çabaları Öğretmenlerin dersleri araç-gereç,laboratuar ve öğrenci merkezli işleme çalışmaları

12 3. S T RA T E J İ M İ Z “Okulumuzda ‘ KURUM KÜLTÜRÜ’ nün oluşturulması ve okul-çevre ilişkilerinin geliştirilmesi için kurum İçi ve kurum dışı tüm imkanlar seferber edilecektir”

13 Amaç Okulumuzda “Kurum Kültürü” oluşturmak için tüm personeli ve okul çevresini bilinçlendirebilme, Kurumumuzda ‘BEN’ yerine ‘BİZ’, ‘BİREYSEL’ çalışma yerine ‘TAKIM’ çalışması ruhunu geliştirebilme, Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle okul – veli iletişimini artırmak, Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek, Ekip ruhu ve takım çalışmasına alıştırmak, Akşemseddin İlköğretim Okulu’nun tanıtımına katkıda bulunmak, olumlu ve güçlü bir imaj oluşturmak. Okulun amaçlarının velilere tanıtılmasını sağlamak,

14 Bu Amaç İçin Yapılacaklar Okulumuzda ‘BEN’ yerine ‘BİZ’ duygusunun geliştirilebilmesi için çeşitli çalışmalar yapılacak. Okulumuzda doğum,ölüm,hastalık, düğün v.b. durumlarda tüm personelin birlikte hareket etmeleri sağlanacak. Okul içi sosyal kültürel faaliyetler düzenlenecek.(Sınıflar arası bilgi yarışmaları,okul duvar gazetesinin ve sanat köşesinin her ay güncellenmesi, ilçe çapında düzenlenen sportif faaliyetler v.b.) Etkili ve amacına uygun “Eğitsel Kol” çalışması yapılacak, Öğretmenlerimizin sadece sınıflarının değil;tüm okulun öğretmeni olduklarını vurgulamak, İlkbaharda Koyunbaba Türbesi Park Alanında “Okul Pikniği” düzenlemek, Öğrencilerin sosyal faaliyetlerde bulunabilmeleri için okulun hafta sonlarında da açık olmasını sağlamak, Sene başı veli toplantısı yapılarak ‘Okul Aile Birliği’nin oluşturulup işler hale getirilmesi sağlanacak.

15 Öğrenci başarısında velilerimizin rollerinin netleştirilmesiyle ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Okulu geliştirme,güzelleştirme ve teknolojik açıdan donanımlı hale getirme anlamında okul ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların giderilmesi için resmi ve resmi olmayan kişi ve kuruluşlarla irtibata geçilip, bu ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalar başlatılacak. Velilerimize okul - veli işbirliğinin önemiyle ilgili açıklamalarda bulunulacak. Okulumuzda spor yapılacak alanların bakım ve onarımı yapılacak. Özellikle Futbol, Voleybol, Masa Tenisi alanlarında okulumuza birincilikler kazandıracak çalışmalar içerisinde olunacak. Sınıflar arası turnuvalar düzenlenecek bu turnuvalara öğrenci velilerimiz davet edilecek. İlkbaharda Koyunbaba Türbesi Park Alanında “Okul Pikniği” düzenlemek, Öğrencilerin sosyal faaliyetlerde bulunabilmeleri için okulun hafta sonlarında da açık olmasını sağlamak, Sene başı veli toplantısı yapılarak ‘Okul Aile Birliği’nin oluşturulup işler hale getirilmesi sağlanacak

16 Okulumuzdaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye,giyim ve gıda gibi yardımların yapılmasında tüm okul personeli ve öğrenci velileri harekete geçirilecek. Okulumuza ait bir web sitesi oluşturulacak ve sürekli güncelleme yapılacak. Yöremize ait halk oyunlarını ve diğer kültürel değerleri kavratmak, Eğer bir hedefiniz varsa hayatta iki şey olur: Ya kazanırsınız ya da öğrenirsiniz. Eğer sizin bir hedefiniz yoksa; ne kazanırsınız ne de öğrenirsiniz.

17 Değerli eğitim çalışanları, yarın neler olacağını bugün siz belirleyeceksiniz. Unutmayın; yarınınız bugündür. Yarın bugün ektiklerinizi biçeceksiniz. Öyleyse bırakalım ne biçeceğimiz düşünmeyi, sadece ekmeyi düşünelim.

18 Dün rüyâ, yarın hayâldir. Rüyayı mutlu hayâli ümitli yapan bugündür. Öyleyse bugüne iyi bakalım. Harekete geçelim… Hemen şimdi…

19 Her araç gibi bir plân da sadece kullanılırsa değerlidir. Eylemle hayata geçirmediğiniz sürece en iyi plânlar bile gündüz düşleri olarak kalır. Okulumuzun stratejik plânı canlıdır ve sizlerden elde edilen veriler ve değişen ihtiyaçlar dikkate alınarak sürekli olarak yenilenecektir. Dünyadaki ve toplumdaki değişim ve gelişim sona ermeyeceğine göre okulumuzun stratejik plânı da sadece yukarda sıraladığımız çalışmaların hayata geçirilmesiyle sonuçlanmayacak ve bunun bittiği yerde bir yenisi başlayacaktır.Okulumuzda sürekli her şeyin en iyisi hatta iyinin de iyisi aranacaktır.

20 O halde, sonuç olarak söylenecek tek söz bu dokümanın hiç bir zaman en son şeklini almayacağıdır. Samimiyetle yapılan işler mutlaka güzel meyvelerle sonuçlanırlar ki samimiyet tüm insanlığı aydınlatır… Yarınlarımızı dilediğimiz gibi oluşturmak için beraberce, çalışmak ve birbirimizin samimiyetine inanmak dileğiyle...

21 Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Ortaokulu Okul Gelişimi Yönetim Ekibi OGYE

22 Çalışma Takvimi OKUL GELİŞİM SÜRECİ BASAMAKLARIBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE 1. BASAMAK Okul Gelişimi Yönetim Ekibi’nin Kuruluşu 01 Mart 201231 Mart 20124 Hafta 2. BASAMAK Okul Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi ve Stratejik Planlama 01 Nisan 201214 Nisan 20122 Hafta 3. BASAMAK Özdeğerlendirme 16 Nisan 201204 Mayıs 20123 Hafta 4. BASAMAK Önceliklerin Belirlenmesi ve Çalışma Gruplarının Kurulması 07 Mayıs 201218 Mayıs 20122 Hafta 5. BASAMAK Çalışma Planlarının Hazırlanması 21 Mayıs 201201 Haziran 20122 Hafta 6. BASAMAK Yıllık Okul Gelişim Planı’nın Hazırlanması 04 Haziran 201229 Haziran 20123 Hafta 7. Basamak Yıllık Okul Gelişim Planı’nın Uygulanması EylülAralık 18 Hafta 8. BASAMAK Biçimlendirici Değerlendirme Ocak 2 Hafta 9. BASAMAK Düzeltilmiş Okul Gelişim Planının Uygulanması II. Dönemin Başı II. Dönemin Sonu Yaklaşık 21 Hafta 10. BASAMAK Son Değerlendirme ve Rapor Yazımı HaziranTemmuz3 Hafta

23 Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi Y.B.O Okul Gelişimi Yönetim Ekibi M. Haluk KARAKAŞOkul Müdürü Muharrem YILDIZMüdür Başyardımcısı M.Ali YAZICIRehber Öğretmeni Serap TÜRKOĞLUİngilizce Öğretmeni Mehmet GÖKEL Sos. Bil. Öğretmeni Veli SARIDestek Personeli Merve ÇELİK Öğrenci Temsilcisi Gülseren GÜDEROkul Aile Bir.Temsilcisi Yaşar TEZERMuhtar Keramettin YILMAZVeli Ali UYSALVeli

24 PROBLEMİN TESPİTİ Nisan 2012 de uyguladığımız öğrenci memnuniyeti anketi sonucunda ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanlarımızı gelişim hedeflerimiz içine koyduk.

25 PROBLEM: Sınıflar ve koridorun boya ve badanası perişan durumdadır. Sınıflarımızın daha modern hale getirilmesi kaçınılmaz olmuştur (panolar,askılık, kalaorifer borularının kapatılması,öğrenci kişisel dolabı,levhaların yenilenmesi, kapının düzenlenmesi,tv ve dvd alınması, tül perde,kitaplık dolabı,elektrik tasisatı ve lambaları gibi),.

26 Problem çözme ekibi oluşturuldu 08/02/2012 Tarihinde gönüllülük ilkesine göre kuruldu.

27 Problem Çözme Ekibi M.Haluk Karakaş Okul Müdürü Uğur Uluçay Müdür Yardımcısı M.Ali Yazıcı Rehber öğretmeni Mehmet Gökel Fen Bil. Öğretmeni Ali UYSAL Matematik Öğretmeni Merve ÇELİK Öğrenci Temsilcisi Keramettin Yılmaz Hizmetli

28 ÇALIŞMA PLANI Problem Çözme Ekibi olarak kendine bir isim belirlemek Vizyon belirlemek Sınıfların incelenmesi Sınıflarda yapılacak işlerin tesbit edilmesi Yetersiz yönlere yönelik çözüm önerilerinin tespit edilmesi Çözüm önerilerine göre bir strateji belirleme Belirlenen stratejiye göre problemi çözerek sonuca gitme

29 Problem çözme ekibi yaptığı toplantıda kendine ÇÖZÜM ismini verdi.

30 “ÇÖZÜM” Vizyonunu Belirledi Vizyonumuz; Okul binasını, pansiyonu,yemekhaneyi,kantini ve sınıfları düzenli,güzel yeterli hale getirmek

31 “ÇÖZÜM” Uygulayacağı Metodu Belirledi Metodumuz, Sebep-Sonuç Diyagramı ile problemin analizini yapmak

32 Sebep - Sonuç Diyagramı PANSİYON-SINIF- YEMEKHANE DUVAR VE TABANININ KÖTÜ DURUMU ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN BU ÇİRKİN ORTAMDAN ETKİLŞENMESİ BİNALARIN BAKIMSIZLIĞI BAZI BÖLMELERİN ETKİLİ KULLANILMAMASI Bazı Sınıflar Ve Bölümlerin Yetersizliği Pansiyon-yemekhane kantin-sınıf Duvarların çok yıprammış olması Kullanım Alanlarının Yetersizliği İyi Organize Olamama PANSİYON- YEMEKHANE-KANTİN VE SINIFLARIN BAKIMSIZLIĞI

33 Okul ve Bahçe Durumunun İncelenmesi Okul binası iki ayrı bloktan oluşmaktadır. Merdivenlere ayakkabılık yaptırılmalıdır. Pansiyon ve yemekhane kapıları yenilenmelidir. Merdivenler halı ile kaplanmalıdır. Duvarların daha temiz olması ve sıvanın korunması için 1.5 metre yükseklikte kalebodur yaptırılması gerekmektedir Her iki binada koridorlar bakım ve onarım istemektedir. Elektrik tesisatı elden geçirilmesi gerekmektedir. Sınıf kapıları onarımdan geçirilmelidir. Öğrencilere kişisel eşyalarını ve fazla kitaplarını koymak için dolap yaptırılmalıdır. Sınıflara projeksiyon,internet alınmalıdır. Sınıf levhalarının yenilenmesi gerekmektedir. Atatürk Köşesinin yenilenmesi gerekmektedir. Osmancık Belediyesi ile işbirliği yapılarak park ve bahçe yeniden düzenlenmelidir.

34 Çözüm Öneriler Her iki binaya Atatürk Köşresi yaptırılması. Duvarlara 1.5 metre yüksekliğinde kalebodur yaptırılması. Yemekhane ve pansiyon kapılarının yenilenmesi. Pansiyon odalarının ve büroların lam inat parke yaptırılması. Kapıların onarılması ve boyanması Elektrik tesisatının değiştirilmesi. Ayakkabılık yaptırılması Öğrenci kişisel dolaplarının yaptırılması Pano,askılık ve levhaların değiştirilmesi. Sınıflara projeksiyon,internet alaınması

35 “ÇÖZÜM” Stratejik Planını Belirledi Bu tamiratları yapabilmek için malzeme temin etmeye çaba gösterme. Yardım alınabilecek ilgili makamları ziyaret etme. Kalebodur ve maliyetinin tespitini yapmak. Yaptırılacak mobilyaların maliyet hesabını yapmak. Elektrik malzemesi ve maliyet hesabının yapmak. Uygulamaların başlaması ve takibin yapılması Biçimlendirici değerlendirmenin yapılması Biçimlendirici değerlendirmeye göre uygulamaların devam ettirilip tamamlandırılması Son değerlendirmenin yapılıp raporun yazılması

36 UYGULAMA Sınıfların onarımı park ve bahçe düzenlenmesinin yapılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Osmancık Belediyesine yapılan malzeme yardımı müracaatı uygun görülmüştür.

37 Kalebodur ustası bulunmuş maliyeti 1.200 TL Plastik doğrama 2.500 TL Atatürk Köşesi 1.500 TL Mobilya maliyeti 9.500 TL Elektrik maliyeti 300 TL Diğer 500 TL

38 Atatürk köşeleri yeniden düzenlenmiştir

39 Koridorları ve yemekhane duvarlarını 1.5 metre yüksekliğinde kalebodur yaptırımıştır.

40 Sınıflara projeksiyon alınmış koblosuz internet alınmıştır.

41 Öğrenci ayakkabılıkları yaptırılmıştır.

42 Pansiyon ve yemekhane kapıları yenilenmiştir.

43 Kapılar tamir ettirilip,boyatıldı

44 Biçimlendirici değerlendirme sonucunda birtakım işler yaz tatili dönemine kalmıştır.

45 YAZ TATİLİNE KALAN İŞLER Pansiyon ve büroların lam inat parke yaptırılması Yeni bir okul tabelası yaptırılmalıdır.


"VİZYONUMUZ Bizde öğrenebiliriz, Bizde yarışabiliriz, Bizde başarabiliriz, Diyenlerin buluştuğu Çevrenin en mükemmel okulu olmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları