Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

22 – 24 Aralık 2010 Antalya Aile Hekimli ğ i De ğ erlendirme Toplantısı 1 AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞMA GRUBU SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "22 – 24 Aralık 2010 Antalya Aile Hekimli ğ i De ğ erlendirme Toplantısı 1 AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞMA GRUBU SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ."— Sunum transkripti:

1 22 – 24 Aralık 2010 Antalya Aile Hekimli ğ i De ğ erlendirme Toplantısı 1 AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞMA GRUBU SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2 2 1. İş yükü analizi çalışması ivedi olarak yapılmalıdır. 2. Sözleşme süresi 1 yıl olarak kalmalıdır. Böylece, Herhangi bir nedenle sözleşmesi iptal edilecek aile hekimleri damga vergisini 2 yıl peşin ödememiş olacaklardır, İhtar puanları bir yıl için 50 puana denk gelmemiş olacaktır. 3. Aile hekimi kendi isteği dışında haftalık 40 saat üzerinde çalışmaya zorlanmamalıdır.

3 3 4. Mevzuata uygun olmayan sağlık müdürlüğü uygulamaları halinde itiraz yolları belirlenmelidir. Müdürlükler arasındaki farklı anlayış ve uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır. (Aile hekimlerine hala acil nöbeti tutturulan iller bulunmaktadır. Okul aşılarının aile hekimlerine yaptırılması önlenmelidir.) Yerinde otopsi ve hastanede otopsi tanımları netleştirilmeli ve kim tarafından yapılacağı açıkça belirlenmelidir.

4 4 Aile hekiminden yapması beklenen görevler değerlendirilirken karşılaşabilecekleri hukuki mesuliyet ve sorunlarda dikkate alınmalıdır. Aile hekimine sürekli yeni görevler yüklenmemelidir. Çok sayıdaki görevler nedeniyle asıl görevlerdeki kalite düşecektir. Daha önce uygulamaya geçmiş illerde yaşanan ve düzeltilen sorunlar hala yeni uygulamaya geçmiş illerde devam etmektedir.

5 5 5. Bölge şartları ve nüfuslar dikkate alınarak aile hekimleri ve sağlık müdürlüğü görüşerek gezici sağlık hizmeti planlaması yapılmalıdır. Haftada bir, iki haftada bir, üç haftada bir, ayda bir gezici hizmet verilecek yerler olmalıdır. Gidilen yerlerdeki hizmetin kaç saat olacağı yerleşim biriminin özelliğine göre belirlenmelidir. 6. Özel ebe, hemşire ve sağlık memurları ile aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamanın önü açılmalıdır. Yeni personel alımlarında bu dikkate alınmalıdır.

6 6 7. Tek aile hekiminin çalıştığı aile sağlığı merkezlerinde asgari şartlar gereği yapılacak harcama ile birden fazla aile hekiminin çalıştığı merkezlerdeki harcamaların aynı olması bir problem olarak durmaktadır. Yine tek aile hekimi çalışan aile sağlığı merkezlerinde aile hekimi yıllık izne ayrıldığında her zaman maaşından kesinti yapılacak olması da mağduriyete neden olmaktadır.

7 7 8. Aile sağlığı merkezlerinin A B C D gruplandırmasının her bir kriter için puanlama yapılarak sağlanması ve cari gider ödemesinin buna göre yapılması daha uygun olacaktır. Köylerde ve gelişmişliği düşük yerlerdeki gruplandırma kriterleri farklı olmalıdır.

8 8 9. Performans düşüklüğüne ihtar puanı verilmemelidir. Zaten cezası maaş kesintisi olarak verilmektedir. 10. Performans kesintisinde bulunan başarı oranları düşürülmelidir. % 95 e kadar olan başarı oranlarından kesinti yapılmamalıdır. 11. Performans kesintileri, itirazlar sonuçlandırıldıktan sonra, takip eden ilk ayda yapılmalıdır. Böylece gereksiz kesintiler yapılmamış olacak ve maaş ödemelerinde gecikmeler olmayacaktır.

9 9 12. Gebelerin ultrasonografik takibi mutlak suretle ilgili uzman hekimlerce yapılmalıdır. Aile hekimini yapması halinde ciddi hukuki mağduriyetler yaşanabilecektir. 13. Gebelerin aile hekimlerine müracaatını teşvik edecek bir yaptırım uygulanmalıdır. (Kurumlar arası iletişim sağlanmalıdır. Nüfus müdürlüklerinde aile hekimi kaşesi olmadan nüfus cüzdanı verilmemelidir gibi.)

10 10 14. Hastaların yılda belirli sayıda aile hekimine başvurması için gerekli yükümlülükler verilmelidir. 15. Gebelerin hastanelerden bilgileri alınarak aile hekimleri tespit edildikten sonra sağlık müdürlüğü tarafından ilgili aile hekimlerine bildirilmelidir. Bununla ilgili yönetmeliğin 24. maddesi uygulanmadığı halde aile hekimlerinden performans kesintisi yapılmaktadır.

11 11 17. Sağlık raporları bir sorun olarak durmaktadır. Değişik yerlerden, farklı taleplerle raporlar istenmektedir. Raporları bütün yönleriyle ele alan bir çalışma ilgili kurumlarla birlikte yapılmalıdır. 18. Cezaevleri dışındaki çocuk ıslahevleri, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları da maaş hesabındaki risk grubu katsayılarına eklenmelidir.

12 12 19. Yerleştirme işlemlerinde askerlik ve doğum izni dönüşlerinde öncelik tanınması adalet duygularını zedelemektedir. Bu kaldırılmalı yada görevine dönünceye kadar bu pozisyon görevlendirme ile çalıştırılmalıdır. 20. Daha önceki yönetmelik doğrultusunda muayene odası için 8 metrekare olarak onay olan aile sağlığı merkezlerinde 10 metrekare kriteri zorlanmamalıdır. 21. Jenaratör bir sorun olarak durmaktadır.

13 13 22. Eczanelerde kullanılan provizyon sisteminin ilaç takibi ve kontrolü açısından aile hekimlerine de açılması yararlı olacaktır. 23. Performans kesintileri ve ihtar puanlarına itiraz komisyonlarında aile hekimi derneklerinden bir temsilci bulundurulmalıdır.

14 TEŞEKKÜRLER. 14


"22 – 24 Aralık 2010 Antalya Aile Hekimli ğ i De ğ erlendirme Toplantısı 1 AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞMA GRUBU SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları