Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Olgu Sunumu 5 Kasım 2013 Uzm. Dr. Evrim Çeliker Yapıcı

2 Dr. Evrim Çeliker Yapıcı
YENİDOĞAN OLGU SUNUMU Dr. Evrim Çeliker Yapıcı

3 33 yaşında G2P2Y2 olan 39 gebelik haftasındaki hasta dış merkezden Anti hıv(+) bulunması nedeniyle gönderilmiş. Herhangi bir semptom/bulgu yok; taramada tespit edilmiş. Hastanemizde bakılan HIV RNA PCR (+) Viral yük 1043 kopya/ml

4 Ne yapalım? Anneden bebeğe geçiş riski nedir? Tedavi başlayalım mı? Doğum nasıl olmalı? Anne sütü verilebilir mi? Bebeğe tanı nasıl konulacak? Bebeğe tedavi verilecek mi? Bebeğin izlemi nasıl yapılacak?

5 Anneden bebeğe geçiş riski nedir?

6 HIV/AIDS Birleşmiş Milletler programına göre yılının sonunda yaklaşık HIV/AIDS ile yaşayan 34 milyon kişi bulunmaktadır. Yıllık yeni HIV enfeksiyon vaka oranı 1990’ların sonunda > 3 milyon ve 2011 yılında 2.5 milyon bulunmuştur. Vakaların yaklaşık % 12’si ( ) 15 yaşından küçüktür.

7 ANNEDEN-BEBEĞE GEÇİŞ Antenatal Peripartum Emzirme dönemi
En riskli dönem peripartum dönem

8 Riski arttıran durumlar:
Erken membran ruptürü Maternal yüksek viral yük Maternal düşük CD4 sayısı

9 HAART (Highly active antiretroviral treatment) olmadan vertikal geçiş riski Avrupa’da % 20-40, Amerika’da % ve Afrika’da % 25-35 HAART ile Amerika’da bildirilen % 1-5 Anne sütü ile geçiş % 5-20 ( viral yüke bağlı)

10 1990-2000 yıllarında yapılan prospektif bir çalışmada 1542 HIV-enfekte anne taranmış:
HAART almayan 396 hastada % 20 Zidovudine alan 710 hastada % 10 İkili tedavi alan 186 hastada % 4 3’lü HAART alan hastalarda % 1

11 Viral yük < 400 kopya/ml ise % 1
Virak yük > kopya/ml ise % 23

12 Anneye tedavi başlanmalı mı?

13 HAART ne zaman başlanmalı?
Hamilelik sırasında tanı konduğu anda başlanmalı İlk trimester?? Tedavi ile tam viral baskılanma haftada gerçekleşir. 28 GH’dan sonra başlandığında viral yük yeterince baskılanmayabilir.

14 Viral yükün değerlendirilmesi
HIV RNA PCR: Tanı-tedavi başlandığında 1 ay sonra Tam viral baskılanma başlanan kadar aylık( Genellikle hafta) 3 ayda bir 34-36 GH arası değerlendirme 38 GH’da viral kopya > 1000 kopya /ml ise C/S

15 2 nükleozid/nükleotid reverse transkriptaz inhibitörü ( NRTıs/NtRTı) +
Proteaz inhibitörü(PI), nonnükleozid reverse transkriptaz inhibitörü (NNRTI) ya da integraz inhibitör ilaç sınıfı

16 Önerilen tedavi : Zidovudine+ Lamuvidine + Lopinavir/Ritonavir ya da Atazanavir/Ritonavir

17 Doğum şekli nasıl olmalı?
DVY? C/S?

18 Doğum şekli 1999’da yapılan 2 çalışmaya göre:
Membran ruptürü olmadan ya da doğum eylemi başlamadan C/S ile doğum vertikal geçişi azaltıyor. 1999 ACOG rehberi: 38 GH elektif C/s 2000 ve 2010 ACOG rehberi: Plasma viral yük> kopya/ml ise C/S + Doğumdan 3 saat öncesinde başlanan zidovudine profilaksisi

19 İntrapartum profilaksi:
HIV RNA > 400 kopya /ml ise Doğumdan 3 saat önce başlanan Zidovudine Profilaksisi 2 mg/kg yükleme 1 mg/kg/st idame ( Göbek kordonu kesilene kadar)

20 Bebeğe profilaksi verelim mi?

21 Tüm HIV-enfekte anneden doğan yenidoğan bebeklere:
6 hafta Zidovudine profilaksisi Anne antenatal tedavi almamışsa 6 hafta Zidovudine + 3 doz Nevirapine

22 tablo

23 ANNEDEN-BEBEĞE GEÇİŞİ AZALTMAK İÇİN :
Tüm hamilelerde HIV taraması prenatal tarama programının rutin panelinde bulunmalıdır. Tanı konduğu anda tedavi başlanmalıdır. Doğum C/S ile gerçekleşmelidir. Intrapartum profilaksi ve yenidoğana profilaksi verilmelidir. Anne sütü verilmemelidir.

24 Yenidoğan bebeğe tanı nasıl konulur?

25 Yenidoğanlarda HIV tanısı koymak, transplasental gecen antikorlar nedeniyle zor olabilir.
Maternal HIV antikorları aylarca devam edebilir.

26 Ortalama maternal antikor kaybolma süresi 10.3 ay
HIV enfekte anneden doğan 271 bebekte yapılan bir çalışmada 234 enfekte olmayan bebek 1 yıl izlenmiş. Ortalama maternal antikor kaybolma süresi ay 1 hastada 18 aydan sonra kaybolmuş. Patterns of anti-HIV IgG3, IgA and p24 Ag in perinatally HIV-1 infected infants. Asian Pac J Allergy Immunology 2002; 20:99

27 HIV enfekte anneden doğan bebeklerde ilk test:
HIV DNA ya da RNA PCR İlk 2 hafta en duyarlı dönem İlk günlerde bakılan negatif sonuç daha sonra doğrulama gerektirir.

28 HIV DNA PCR TESTİ: Antiretroviral tedavi alan hastalarda bile, enfekte ise pozitif bulunmalıdır.
Anneden bebeğe geçişlerin 2/3 ‘ü perinatal dönemde gerçekleşir ve DNA PCR testi çok yakında kazanılan enfeksiyonu tespit etmez

29 HIV-1 DNA PCR Duyarlılık: Doğumda % 55 2-4 hafta > % 90 3-6 ay % 100 Özgünlük: Doğumda % 99.8 1-3-6 ay % 100

30 HIV RNA PCR: Daha çok tedaviye yanıtı gözlemek amaçlı standard viral yükleme testi
Neonatal HIV enfeksiyonu tanısı koymak için duyarlılığının ve özgünlüğünün HIV DNA PCR kadar iyi olduğunu söyleyen çalışmalar var; ancak bu çalışmalar HAART alan hastalarda yapılmamış.

31 Maternal HIV durumu bilinmiyorsa:
Serolojik test annede ya da bebekte yapılmalıdır; sonuç annenin HIV durumunu tespit eder. 2006 CDC tüm hamile kadınlarda HIV testini önerir ve annelerden yazılı onay gerekmez.

32 HIV enfekte anneden doğan bebeklerde
Test: HIV DNA PCR Eğer anne uygun HAART alıyorsa ve bebek düşük riskte ise test 14-21 gün 1-2 ay 4-6 aylarda yapılmalıdır ve herhangi birinde pozitif bir sonuç doğrulanmalıdır.

33 Tedavi almayan ya da hamilelikte tanı alan annelerden doğan bebekte test
Doğumdan sonra 14-21 gün 1-2 ay 4-6 ayda yapılmalıdır. İlk 3 günde (+) sonuç: in utero geçiş > 3 gün (+) sonuç: peripartum geçiş

34 2010 Enfeksiyon AAP Komitesi
Bebeğe HIV (-) kabul edebilmek diyebilmek için 2 negatif test: 1) 2 hafta ve sonrası 2) 4 hafta ve sonrası Kesin HIV(-): 1 ve 2’ye ek olarak 4 ay ve sonrasında bakılan negatif sonuç

35 HIV PCR (+) olan bebeklere 4-6 haftalar arası Trimethoprim-sulfametaksazol profilaksisi başlanmalı ve 1 yaşına kadar devam edilmelidir.

36 Özet Tüm hamilelere HIV taraması yapılmalı
HIV(+) olan hamilelere tedavi başlanmalı Doğumdan 3 saat önce başlanan Zidovudine profilaksisi Yenidoğana 6 hafta Zidovudine profilaksisi Anne sütü verilmemelidir. Standart tanı : HIV DNA/RNA PCR Doğumdan sonra, 2-4 hafta, 8 hafta, 4 -6 ay

37 Biz hastamızda: Intrapartum profilaksi önerdik. C/S ile doğum (hasta mükerrer C/S) Bebeğe Zidovudine+ Nevirapin başladık. Anne sütü yerine mama başladık. HIV RNA PCR gönderdik ve HIV DNA PCR için kan ayırdık. 2. hafta HIV RNA PCR için kontrole çağırdık.


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları