Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Sosyal devletin  özgürlüğünden,  Bu ülkenin  zenginliğinden her vatandaşımız  hak ettiği payı  alacak.  İşçisinden öğrencisine,  emeklisinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Sosyal devletin  özgürlüğünden,  Bu ülkenin  zenginliğinden her vatandaşımız  hak ettiği payı  alacak.  İşçisinden öğrencisine,  emeklisinden."— Sunum transkripti:

1

2

3

4  Sosyal devletin  özgürlüğünden,  Bu ülkenin  zenginliğinden her vatandaşımız  hak ettiği payı  alacak.  İşçisinden öğrencisine,  emeklisinden çiftçisine kadar,  bu topraklar üzerinde yaşayan  her vatandaşımızın sorunlarını  çok iyi biliyoruz.  Sosyal devlet  anlayışımızla ve bu sorunların  üstesinden gelecek projelerimizle  iktidara hazırız.

5 11  Aile Sigortası  getirilerek sosyal  devlet güçlendirilecek,  yoksulluk tarihe  gömülecek.  SÖZ VERİYORUZ.

6  Aile Sigortası ile tüm yurttaşlarımızın kimseye  muhtaç olmadan bağımsız, özgür ve eşit  bireyler olarak  yaşamasını sağlayacak,  bütün toplum için adalet getireceğiz.  “Yardım yapılan  muhtaç vatandaş” yerine “hak sahibi vatandaş”  anlayışına  ve  uygulamasına geçeceğiz.  Tüm vatandaşlarımız doğumdan ölüme kadar  Sosyal Devlet güvencesi altında olacak.  Aile Sigortası ile çocuklarımız, kadınlarımız,  yaşlılarımız, engellilerimiz korunacak ve güçlenecek; hiçbir çocuğumuz yatağa  aç girmeyecek.

7 22  Hak ve özgürlükleri  güvence altına alan  ve genişleten yeni  bir Anayasa;  şeffaf,  katılımcı ve uzlaşmacı  bir süreçle hayata  geçirilecek.  SÖZ VERİYORUZ.

8  Askeri bir darbe sonucu hazırlanmış olan 1982 Anayasası artık Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamaktan  çok uzaktır.  1982 Anayasası’nın hak ve özgürlükleri içine soktuğu elbise Türkiye’ye dar gelmektedir.  AKP’nin öncülüğünü yaptığı anayasal değişikliklerle bu durum daha  da kötüleşmiştir.  AKP, 12 Eylül Anayasası’nın ruhuna sahip çıkmakta ve bu anayasanın  olanaklarından faydalanarak toplumu baskı altında tutmaktadır.  Artık toplumu AKP gibi baskıcı hükümetlere karşı koruyacak, özgürlükleri temel alacak ve kuvvetler ayrılığını tesis edecek  yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır.  Yeni Anayasa seçim barajları tarafından sakatlanmayan, tam demokratik ve şeffaf bir süreçle hazırlanmalıdır.  Yeni Anayasa’nın toplumun tüm kesimlerini içeren, toplumsal mutabakata dayanan ve katılımcı bir süreçte hazırlanması esastır. Yeni Anayasa hukuk devletini, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını, temel hak ve özgürlükleri ve sosyal devleti güvence altına alan bir “toplumsal sözleşme” olacaktır. Yeni Anayasa, Herkesin Anayasa’sı olacaktır.

9 33  Zorunlu askerlik  6 aya indirilecek,  üniversite öğrencileri  askerliklerini yaz  tatilinde yapabilecek,  askeri harcamalar  azaltılacak.  SÖZ VERİYORUZ.

10  CHP iktidarında askerlik süresi ilk aşamada 15 aydan 9 aya indirilecek, gerekli hazırlıkları takiben 6 aya çekilecektir. Üniversite öğrencileri askerlik hizmetlerini yaz tatillerinde ikişer veya üçer aylık dönemlere bölerek yapabileceklerdir.  Bu adımlarla TSK’nın barış kadrosu yüzde 25-30 arasında azaltılacaktır.  TSK daha profesyonel ve çevik bir yapıya kavuşturulacaktır. Bu  önlemlerin yanı sıra, tüm askeri teçhizat alımları gözden geçirilecek, askeri harcamalar zorunlu olanlarla sınırlandırılacaktır.  Bu tasarruf tedbirleri ile kazanılan kaynaklar sosyal politikalara ve eğitime kaydırılacaktır.  Silahlı kuvvetler üzerinde demokratik kontrolü kurmanın çok önemli bir parçası da hiçbir karar alanının sivil yönetimin iradesinin dışında kalmamasıdır.  Ordunun ne büyüklükte olması gerektiği, zorunlu askerliğin hangi şartlarda yapılacağı, askeri harcamaların büyüklüğü gibi konular siviller tarafından karara bağlanmalıdır.  CHP iktidarında Türkiye daha sivil, daha barışçı, daha umut dolu olacaktır.

11 44  Özel yaşamın gizliliği  sağlanacak, telefon  dinleyenlerden,  korku imparatorluğu  yaratanlardan hesap  sorulacak.  SÖZ VERİYORUZ.

12  Türkiye gittikçe bir korku imparatorluğuna dönüşmektedir. Hiçbir muhalif şahsiyet telefonda rahatça konuşamamaktadır.  Muhaliflerin telefon konuşmaları birçok yoldan dinlenip hükümet yanlısı kuruluşlara servis edilmektedir.  Devlet içinde yuvalanan çeteler kendilerini hukukun üstünde görmekte ve iktidarlarını devam ettirebilmek için muhalefete karşı her türlü ahlak ve hukuk dışı yola başvurmaktadırlar.  Hükümet bu uygulamalara karşı en ufak bir adım dahi atmamakta, hatta bu uygulamalardan çıkar sağlamaya çalışmaktadır. CHP iktidarında halkı korku içinde bırakan bu çetelerden hesap sorulacaktır.  Artık vatandaşlarımız telefonda konuşurken, aile hayatlarını yaşarken korku içine olmayacaklardır.  Her vatandaşın mahremine saygı gösterilecektir.

13 55  Medya üzerindeki  baskılar engellenecek,  medyanın özgür ve  bağımsız olması  sağlanacak.  SÖZ VERİYORUZ.

14  AKP yönetimi altında Türkiye’de basın özgürlüğü her geçen gün geri gitmektedir.  Muhalif gazeteciler susturulmaktadır.  Susmayı reddeden gazeteciler düzmece yargılamalarla hapse atılmaktadır. Polis ve hükümet yanlısı yargı organları özgür gazetecilerin kalemini kırmaktadır. Bağımsız kalmaya çalışan medya organları dayanaksız vergi cezaları ile susturulmaktadır.  Hükümet yanlısı medya her türlü devlet olanakları ile desteklenip tek sesli bir Türkiye yaratılmaya çalışılmaktadır.  CHP  bu gidişe “dur” diyecektir. Özgür ve araştırmacı  basın, demokrasinin sağlıklı işleyişi için olmazsa olmazdır.  CHP iktidarında siyasi görüşü ne olursa olsun tüm gazeteciler özgür olacaktır.  Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basın özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılacaktır. Güçlü, bağımsız, çoğulcu, ilkeli, demokratik bir medya hedefimizdir.

15 66  Temsilde adalet  ilkesini yok eden  %10 seçim barajı  kaldırılacak.  SÖZ VERİYORUZ..

16  12 Eylül rejiminin  bir başka mirası olan  yüzde 10 seçim barajı Türkiye’de çoğulcu demokrasinin önündeki en önemli engellerden biridir.  Seçim barajı yüzünden toplumun içindeki farklılıklar  mecliste yansımalarını bulmamaktadır.  Toplumun birçok kesimi asıl istedikleri şahıslar tarafından temsil edilmedikleri için mecliste toplumsal uzlaşma sağlanamamaktadır...  Bunun sonucunda toplumsal gerginlikler artmaktadır.  Hükümet partisi bu hakkaniyetsiz kuraldan beslenmekte ve bu nedenle de kaldırılmasına karşı çıkmaktadır.  CHP içinse demokrasi, sadece iktidara gelmek için bir araç değil; bir amaç, bir idealdir.  CHP toplumun tüm renklerinin mecliste seslerini duyurabilmelerini istemektedir. Bu nedenle CHP iktidarında yüzde 10’luk seçim barajı kaldırılacaktır.

17 77  Faili meçhul cinayetler  aydınlatılacak, devletin  içindeki çeteler ortaya  çıkarılacak.  SÖZ VERİYORUZ.

18  Türkiye, demokratik bir başlangıç yapabilmek için geçmişindeki karanlık sayfalarla yüzleşmek zorundadır.  Ülkemizin geçmişinde birçok aydınımız, birçok vatandaşımız faili meçhul  cinayetlere kurban gitmiştir.  Bu cinayetlerin üzerine kararlılıkla gidilmelidir. Faili meçhul cinayetleri çözeceğini vaat eden AKP bu konuda atılan adımların önünü kesmiştir.  CHP’nin faili meçhullerin araştırılması için verdiği tüm önergeler AKP oyları ile  reddedilmiştir  İnsan hakları derneklerinin  rakamlarına göre sadece AKP iktidarı sırasında  116 yeni faili meçhul cinayet işlenmiştir. CHP iktidarında tüm bu karanlık olayların  aydınlatılması için geniş yetkilerle donatılmış,  uluslararası standartlara uygun bir Hakikat Komisyonu kurulacaktır. Bu komisyonda faili meçhullerin ailelerinin de temsili sağlanacaktır.  CHP, AKP gibi timsah gözyaşları dökmeyecek  Türkiye’yi gerçekten aydınlığa çıkarmak için çalışacaktır.

19 88  Emeklilere milli  gelir artışından pay  verilecek, emeklerinin  karşılığını almaları  sağlanacak.  SÖZ VERİYORUZ.

20  Emeklilerimiz gençliğinde çalışan, üreten,  alın teri döken, bu ülkeye vergi veren,  emekliliği için prim veren ve bunun karşılığını emekli olduğunda layıkıyla  alması gereken vatandaşlarımızdır.  Emeklilerimizi düşürüldükleri ikinci sınıf  vatandaş konumundan kurtarmak en  önemli önceliklerimizdendir.  CHP iktidarında emeklilerimize, onurlarını koruyup insanca  yaşayacakları düzeyde bir gelir sağlanacaktır.  Çalışmakta olan emeklilerimizin maaşlarından  kesilen  Sosyal Güvenlik Destek Primi kademeli olarak kaldırılacaktır.

21 99  Emeklilerin beklediği  intibak yasası  çıkarılacak emekliler  arasındaki eşitsizlik  giderilecek.  SÖZ VERİYORUZ.

22  CHP iktidarında  İntibak Yasa Tasarısı  kanunlaştırılarak SSK,  Emekli Sandığı ve  Bağ-Kur emeklileri arasındaki maaş farklılıkları ortadan kaldırılacaktır.  Çok prim ödeyenin az,  az prim ödeyenin çok emekli  aylığı aldığı mevcut sistem yeniden düzenlenerek emekliler eşit hale getirilecek, emeklilerimizin maaşları arasındaki uçurum ortadan kaldırılacaktır.  Bütün emeklilerimizin maaşlarını yoksulluk sınırının üzerine çıkarmak en önemli hedeflerimizdendir.

23  10  Tarım ve çiftçi  desteklenecek, mazotta  ÖTV kaldırılacak, mazot  fiyatı yarıya indirilecek.  SÖZ VERİYORUZ.

24  CHP, tarım piyasalarında çiftçinin ürününün  hak ettiği bedeli almasını sağlayacaktır.  Çiftçinin ürün ve prim bedelleri ekim öncesi  açıklanacak, ödemeler zamanında yapılacaktır.  Aracının çiftçiyi soymasına son verilecek, faiz ve tefeci çiftçinin korkulu rüyası olmaktan çıkarılacaktır.  Tarımsal üretimde kullanılan  tohum, gübre, mazot, tarım ilacı, elektrik gibi  girdilerin yüksek maliyetleri aşağı çekilecektir.  Diğer girdilerdeki vergi yükü hafifletilip çiftçimiz  rahatlatılacaktır. İnsafsızca vergilendiren bu düzen değiştirilecek, çiftçimiz güçlü bir şekilde desteklenecektir.

25  11  Kamuda taşeron işçilik  tamamen kaldırılacak,  taşeron işçiler ILO  normlarına göre kadrolu çalıştırılacak.  SÖZ VERİYORUZ.

26  CHP, halkın ihtiyaçlarına cevap veren kaliteli  kamu hizmetlerinin tam zamanlı, iş güvenceli,  kadrolu işçi ve memurlar tarafından görülmesi  ilkesini benimsemektedir.  CHP iktidarında  başta sağlık hizmetlerinde olmak üzere yerel yönetimlerde, KİT’lerde ve tüm kamu işlerindeki taşeron işçiliğine son verilecektir. Tüm bu çalışanların sendikalaşmasının önü açılacaktır.

27  12  Kamuda 4/B ve 4/C  uygulamalarına  son verilecek,  emek sömürüsü  engellenecek.  SÖZ VERİYORUZ.

28  CHP, kamuda sözleşmeli çalışmanın yarattığı  güvencesizliğe ve aynı işi yapanların 4/B,  4/C gibi değişik statülerde çalıştırılmasından  doğan haksızlığa son verecektir. Kamu  personel sisteminin  içine düşürüldüğü  hukuk dışı dağınıklık giderilecektir.  Kamuda hizmet azlığı varken, kamu personeline ihtiyaç fazlası uydurmacası ile güvencesiz istihdam koşullarını dayatan zihniyet asla kabul edilmeyecektir..

29  13  İşsizlik Sigortası  Fonu amacına uygun  olarak kullanılacak,  işsiz kalanların hayat  standardı korunacak.  SÖZ VERİYORUZ.

30  CHP iktidarında İşsizlik Sigortası Fonu’nun  hükümet tarafından amaç dışı faaliyetlerde  kullanılması engellenecektir. İşçilerimizden  yapılan kesintiler, hükümetin seçim  yatırımlarına harcanmayacaktır. İşsizlik Fonu’nun şeffaf  ve etkin denetimi sağlanacaktır.  İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma  koşulları kolaylaştırılacaktır.  İşsizlik ödeneği, kişinin asgari geçim standardı (aile, çocuk, barınma, ulaşım ve beslenme gibi) gözetilerek belirlenecektir.

31  14  GAP Projesi bir an önce  tamamlanacak, GAP’a  ayrılmış kaynaklar  amaçları dışında  kullanılmayacak.  SÖZ VERİYORUZ.

32  Güneydoğu Anadolu Projesi tüm boyutları ile  dengeli bir şekilde ve hızla tamamlanacaktır.  CHP iktidarında, GAP’a ayrılmış kaynakların  amaçları dışında kullanılması önlenecektir.  Sulamaya yönelik yatırımlar hızla  bitirilecek, kısa sürede 1,5 milyon hektar toprak suya kavuşturulacaktır.  GAP’ın öncelikli ve  sürdürülebilir sektörleri olan organik tarım,  tekstil, konfeksiyon, uygulamalı teknoloji,  yenilenebilir enerji ve turizmin gelişmesi  desteklenecektir.

33  15  Doğu ve Güneydoğu’da  öncelikli yatırımlara  sıfır faizli ve uzun  vadeli krediler  verilecek, bölgenin  kalkınması sağlanacak. SÖZ VERİYORUZ.

34  CHP iktidarında  Doğu ve Güneydoğu  Anadolu’da sektör temelinde, yeni, somut  ve  etkin bir yatırım teşviki uygulamasına  geçilecektir.  Bölgede sürdürülebilir yatırım  alanlarına sıfır faizli ve uzun vadeli kredi  verilecektir. Yeni tesis ve fabrikaların  kurulmasını sağlamak amacıyla yerli ve  yabancı yatırımcılara, doğrudan yatırım  yapmaları koşuluyla  güçlü teşvik sağlanacaktır.

35  16  Doğu ve Güneydoğu’da  işsizlik ve aş sorunu  doğrudan yapılacak  devlet yatırımları ile  çözümlenecek.  SÖZ VERİYORUZ.

36  CHP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin  refah düzeyinin ülke ortalamasını yakalaması  için devlet öncülüğünde yeterli kaynağın bu  bölgelere aktarımını sağlayacaktır.  Bölgenin  büyüme hızı Türkiye ortalamasının yüzde 2  üzerine çıkarılacaktır. Başlatacağımız yatırım  seferberliği ile 2023 yılına kadar bölgede kişi  başına gelir Türkiye ortalamasının yüzde 75’ine  ulaştırılacaktır.  Bu hedefe ulaşmak için  2012-2023 döneminde bölgeye toplam  116,1 milyar Amerikan doları kamu yatırımı yapılacaktır. 2023’e kadar  1 milyon 900 bin  kişiye yeni iş olanağı yaratılacak,  bölgede  işsizlik oranı yüzde 15’ten yüzde 6,1’e  indirilecektir.

37  17  Güneydoğu’daki mayınlı araziler mayınlardan  arındırılacak, topraksız  köylülere verilecek.  SÖZ VERİYORUZ.

38  CHP iktidarında sınır bölgelerindeki mayınlar  hızla temizlenecek, bu alanlar topraksız  veya az topraklı köylülere tahsis edilecektir.  Bu topraklarda ihracat  odaklı organik tarım  projeleri geliştirilecektir.  veya az topraklı köylülere tahsis edilecektir.  Bu topraklarda  ihracat odaklı  organik tarım  projeleri  geliştirilecektir.

39  18  Harçlar kaldırılacak,  eğitimde fırsat eşitliği  sağlanacak.  SÖZ VERİYORUZ.

40  CHP, sosyal demokrat bir parti olarak, parasız  ve kaliteli eğitimin her vatandaşın hakkı olduğunu savunmaktadır.  Hiçbir vatandaş  maddi olanakları yeterli olmadığı için eğitim hakkından mahrum kalmamalıdır.  Üniversite harç miktarları birçok öğrencimizin hayatını  fazlasıyla zorlaştıracak düzeydedir.  CHP  iktidarında üniversite harçları en kısa sürede  kaldırılacaktır. Bu şekilde her genç için fırsat eşitliği sağlanacaktır.

41  19  Üniversite öğrencilerinin yurt  sorunu en geç 2 yıl içinde tümüyle çözülecek, öğrencilerin  barınma sorunu ortadan kaldırılacak.  SÖZ VERİYORUZ.

42  Ülkemizdeki yurt olanakları üniversite öğrencilerinin sayısı ile karşılaştırıldığında, öğrencilerin barınma olanakları açısından hala çok geride olduğumuz anlaşılmaktadır. Birçok yeni üniversite yeterli altyapı ve yurt konusunda hiçbir planlama olmadan açılmıştır. Benzer şekilde mevcut üniversitelerin de öğrenci kontenjanları zorlama yöntemlerle artırılmış ama yurt konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.  Ülkemizde özel yurtların sayısı ve kapasitesi devlet yurtlarının önüne geçmiştir. Hükümet tarafından bu gizli özelleştirme desteklenmektedir. Bu şekilde öğrenciler, yurtları işleten baskıcı karanlık odakların kucağına itilmektedir.  CHP iktidarında bu sürece son verilecektir. CHP, iki senelik bir seferberlikle tüm üniversite öğrencilerine sağlıklı, güvenli, kütüphane ve internet altyapısına sahip yurt olanakları sağlayacaktır.

43  20  YÖK kaldırılacak,  üniversiteler  bağımsızlığa  kavuşturulacak. SÖZ VERİYORUZ.

44  YÖK, 12 Eylül rejiminin en önemli simgelerinden  biridir. YÖK, üniversitelerin özerkliklerini  ellerinden almak, öğretim elemanlarını  emir-komuta zinciri içine sokmak, öğrencileri de  her daim denetim altında tutabilmek amacıyla  kurulmuştur. AKP’nin YÖK politikası bu partinin  zihniyeti hakkında çok açık fikir vermektedir.  Senelerce YÖK’ün uygulamalarından şikâyet  edenler, iktidara gelince YÖK’ü kaldırmamışlar,  tersine ele geçirip baskıcı politikalara devam etmişlerdir. Şu anda ülkemizin üniversiteleri  hükümetin ve hükümetin emir kulu olan YÖK üyelerinin cenderesi altındadır.  CHP,  üniversiteler üzerinden YÖK baskısını kaldıracak, 12 Eylül rejiminin bu uygulamasına  son verecektir.

45  21  Üniversiteler  bilimsel, yönetsel  ve mali özerkliğe  kavuşturularak  özgürleştirilecek. SÖZ VERİYORUZ.

46  Üniversiteleri özgür olmayan bir ülkede ifade özgürlüğü hayat bulamaz, demokrasi  yerleşemez.  Üniversitelerin özgürlüklerin kalesi haline gelebilmesi için tek başına YÖK’ün kaldırılması yeterli olmayacaktır.  Kurulacak yeni düzende üniversitelerin özerkliği  anayasal güvence altında olmalıdır.  Bu şekilde,  üniversiteler gelecekte karşılaşabilecekleri  siyasi baskılara karşı koruma altına alınmalıdır.  Ancak bu yapıldığında, üniversiteler ifade özgürlüğünün ve demokrasinin yuvası haline gelecek; bilimsel araştırma, bilgi ve eğitimde  akademik rekabetin önü açılacaktır.

47  22  Üniversite yönetimlerinde gençlere söz hakkı verilecek, karar sürecine katılmaları sağlanacak.  SÖZ VERİYORUZ.

48  CHP kamu yönetiminin her aşamasında katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi  savunmaktadır.  Katılımcı demokrasinin en önemli uygulama alanlarından biri de üniversitelerdir.  Mevcut düzende üniversite  öğrencilerinin üniversite yönetimlerine katılımı çok sınırlıdır.  CHP  iktidarında öğrenciler, üniversitelerin tüm karar alma birimlerinde  oy hakkı ile temsil edileceklerdir.  Çünkü CHP,  gençleri sadece geleceğin mirasçıları olarak  değil,  bugünün de ortakları  olarak görmektedir.

49  23  Kadın ve gençlerimizin  siyasette temsili  artırılacak, ülke  yönetiminde söz hakkı sahibi olmaları  sağlanacak.  SÖZ VERİYORUZ.

50 CHP iktidarında,  kadın ve gençlerimizin  siyasette doğrudan  ve  daha aktif olarak yer alabilmelerinin önündeki engeller kaldırılacak;  siyasette temsilleri artırılacaktır.  CHP, kadınları  ve gençleri siyasete katılmaya, aday olmaya  özendirecektir.  Bu amaçla kota uygulaması  yasalaştırılacak, pozitif ayrımcılık başta olmak  üzere gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

51  24  Seçim yasaları  değiştirilecek,  milletvekillerini  liderlerin değil  halkın seçebilmesi  sağlanacak.  SÖZ VERİYORUZ.

52  Mevcut seçim sisteminde vatandaşlar kendi vekillerini özgürce seçememektedirler. Vatandaşların, içinden vekillerini seçecekleri  listeler tamamen parti liderleri tarafından belirlenmektedir. Özgürlükçü, katılımcı ve  çoğulcu demokrasi için halkın seçimlerde daha  etkin söz sahibi olması gerekmektedir.  Bunun için CHP, siyasi partilerin seçimlerde seçilecek milletvekili sayısının iki katı aday göstermelerini ve bunlar arasından kimlerin partiyi temsil edeceğinin halkın tercihi ile belirlenmesi  gerektiğini savunmaktadır. Bu şekilde halk sesini daha etkin duyuracak ve meclis liderlerin değil, milletin gerçek vekillerinden oluşacaktır.

53  25  Siyasi Partiler Yasası  demokratikleştirilecek,  lider sultasına son  verilecek.  SÖZ VERİYORUZ.

54  Mevcut Siyasi Partiler Kanunu 12 Eylül rejimi sırasında kabul edilmiştir. Kanunun ruhu ve düzenlemeleri, kabul edildiği dönemin anlayışını yansıtmaktadır.  Kanun ile siyasi partilerin siyaset yapma alanı  anti-demokratik şekilde sınırlandırılmıştır. Birçok parti, Siyasi Partiler Kanunu’nun bu maddeleri yüzünden  anti-demokratik şekilde kapatılmıştır. Kanun lider sultasının gelişmesine de temel oluşturmaktadır.  Kanun ile siyasi partilerin  özgürlük alanları sınırlandırılmış ve partiler tek tipleştirilmiştir.  CHP iktidarında Siyasi Partiler Kanunu demokratikleştirilecektir. Siyasi partilerin kapatılması çok istisnai durumlarda ve son çare olarak mümkün olacaktır.  Parti içi demokrasi koruma altına alınacaktır.  Partilere geniş özgürlük alanları tanınacaktır.  Partiler, üyelerinin demokratik haklarına zarar vermedikleri sürece, iç işleyişlerine özgürce  karar verebileceklerdir.

55  26  Milletvekili  dokunulmazlıkları  kürsü dokunulmazlığı  ile sınırlandırılacak. SÖZ VERİYORUZ.

56  Milletvekili dokunulmazlığının erdemli ve temiz siyasetin önünde engel oluşturmasına  son verilecektir.  Milletvekili dokunulmazlığının sadece kürsü dokunulmazlığı ile  sınırlandırılması, diğer faaliyetler ve adi suçlara  karşı koruyucu işlevinin kaldırılması öncelikli hedefimiz olacaktır. Milletvekilleri bir yandan tüm görüşlerini en ufak bir baskı  altında olmadan dile getirmek konusunda tam özgür olacak, bir yandan da isimlerinin  üzerinde yolsuzluğun, hırsızlığın gölgesi dahi  olmayacaktır.

57  27  Milletvekillerinin ve seçimle gelen tüm yöneticilerin mal  bildirimleri internet ortamında kamuoyunun bilgisine sunulacak, “Siyasi Ahlak Yasası”  çıkarılarak yolsuzluklar  engellenecek.  SÖZ VERİYORUZ.

58  Milletvekillerinin, seçilmişlerin üzerinden yolsuzluğun ve kuşkulu akçeli işlerin gölgesini kaldırmanın en etkili yolu şeffaflıktır. Bu nedenle seçimle kamusal görevlere gelen tüm  şahısların mal bildirimlerini internet ortamında halkımıza yapmaları zorunlu hâle getirilecektir.  Temiz siyasetin sağlanması için şeffaflık da tek başına yeterli olmayacaktır.  Bu nedenle CHP iktidarında milletvekillerinin kamu kesimi  ile hiçbir şekilde çıkar ilişkisine girmesine izin verilmeyecektir. Milletvekillerinin tüm iş ilişkilerini beyan etmeleri zorunlu kılınacaktır.  Başbakan ve bakanların kontrolleri altındaki varlıkların portföy yönetiminin, görevleri süresince kayyuma devredilmesi zorunlu hâle getirilecektir. Milletvekillerinin, Bakanlar Kurulu üyelerinin ve tüm kamu görevlilerinin kabul edebilecekleri hediyelere tüm Batı ülkelerinde olduğu gibi ciddi sınırlamalar getirilecektir.  Tüm bu amaçlarla Siyasi Etik Yasası çıkarılacak ve TBMM altında bir Etik Kurulu kurulacaktır.  CHP siyasetin üzerinden Ali Diboların, kamu kaynaklarını “dişleyenlerin”, kapalı kapılar ardında dağıtılan ihalelerin gölgesini kaldıracaktır.  Siyaset artık temiz olacaktır.

59  28  Siyasetin finansmanı  şeffaf hâle getirilecek,  siyasetçiden rant  sağlama peşinde  koşanlar engellenecek.  SÖZ VERİYORUZ.

60  Ülkemizde siyasetin finansmanı çok önemli  bir sorundur.  Siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması ve kurallara bağlanması gerekmektedir.  Ancak bu şekilde siyaset ile  ticaret arasında kuşkulu ilişkiler oluşması  engellenebilir.  Ancak bu şekilde yolsuzluklara  bulaşıp zenginleşen partilerin yaratacağı haksız rekabetin önüne geçilebilir.  Bu nedenle,  siyasi partiler ve seçimlerde aday olanların seçim harcamaları şeffaf olmalı ve belirli üst sınırların ötesine geçmemelidir.  Aynı şekilde, siyasi partiler ve adaylara yapılan bağışlar da şeffaf olmalı ve belli bir miktarın üstüne çıkamamalıdır.  CHP, siyasette başarının paraya değil, kadroya ve fikirlere dayalı olması gerektiğine inanmaktadır.

61  29  Parlamentoda,  başkanlığını ana  muhalefetin yapacağı  Kesin Hesap Komisyonu  kurulacak, muhalefetin  iktidardan hesap  sorması sağlanacak. SÖZ VERİYORUZ.

62  Demokrasilerde hükümetler hesap verebilir olmalıdır.  Hükümetlerin asıl hesap vereceği yer meclistir.  Mevcut hükümet, meclisi bir noter dairesine döndürmeye çalışmaktadır.  Muhalefetin söz hakkını ve denetleme yetkisini sınırlamak için uğraşmaktadır.  CHP  iktidarında meclisin denetleme yetkisine tam saygı gösterilecektir.  CHP hükümeti hesap  verebilir olacaktır. Bu amaçla TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu kurulacak ve başkanlığı ana muhalefet partisine verilecektir.  Bu komisyon, hükümetin bütçe kaynaklarını, öngörüldüğü gibi harcayıp harcamadığını denetleyecektir.  CHP’nin hesabını veremeyeceği 5 kuruşu dahi  yoktur ve olmayacaktır.

63  30  Kamu İhale Yasası  AB standartlarına  göre yeniden  düzenlenecek, ihaleler  şeffaflaştırılacak.  SÖZ VERİYORUZ.

64  AKP iktidarı,  kamu ihalelerini şeffaflıktan ve denetimden kaçırarak bir rant dağıtma  aracı haline getirmiştir.  Kamu ihaleleri yandaş kuruluşlara dağıtılmakta ve AKP’yi desteklemeyen iş insanları bertaraf edilmektedirler.  AKP’nin iktidara geldiği  2002 yılından bu yana Kamu İhale Yasası 20 kez doğrudan 43 kez de dolaylı olarak  değiştirilmiştir.  Tüm bu değişikliklerin amacı  şeffaflığı daha da azaltmak, kayırmacılığı daha da artırmaktır.  Heba edilen, yandaşların  cebine aktarılan vatandaşlarımızın, halkımızın  parasıdır.  CHP halkın parasının, halkın  alın terinin yandaşlara dağıtılmasına “dur”  diyecektir.  CHP iktidarında Kamu İhale Yasası AB standartlarına getirilecek, şeffaflık ve  denetim sağlanacaktır.

65  31  DGM’lerin yerine  getirilen özel  yetkili mahkemeler  kaldırılacak, yargıda  birlik sağlanacak.  SÖZ VERİYORUZ.

66 DGM’lerin yerine kurulan özel yetkili mahkemeler yargının birliği ve doğal hakim  ilkelerini ihlal etmektedir.  Bu mahkemelerin uygulamaları göstermektedir ki DGM’ler isim  değiştirerek varlıklarını sürdürmektedirler.  Özel yetkili mahkemeler hükümetin toplum  üzerinde sürdürdüğü baskıcı politikaların asli  uygulayıcıları haline gelmişlerdir.  Terörle veya organize suçlarla mücadele gibi kisveler altında özel yetkili mahkemeler Türkiye’deki hak ve özgürlükleri hiçe saymaktadırlar. Özgürlükleri  koruması gereken mahkemeler özgürlükleri  yok eder hâle gelmişlerdir. Bu duruma “dur” denecektir. CHP iktidarında insan hakları  tam koruma altına alınacak, insan hakları ihlallerinin merkezi haline gelen özel yetkili mahkemeler kaldırılacaktır.

67  32  Askeri Yüksek İdare  Mahkemesi kaldırılarak  yargı sivilleştirilecek. SÖZ VERİYORUZ.

68  CHP,  silahlı kuvvetlerin tam anlamıyla  sivillerin yönetim ve denetiminde olmaları  gerektiğine inanmaktadır.  CHP  aynı zamanda  yargının birliği ilkesini savunmaktadır.  Mesleği,  görevi, makamı ne olursa olsun tüm.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları aynı  yargısal kurallara tabi olmalıdırlar.  Yargının kararları üzerinde en ufak bir şüphe dahi oluşmamalıdır.  Bu nedenle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılacaktır.  Askeri Yüksek İdare  Mahkemesi’nin görev alanına giren konular artık Danıştay tarafından karara bağlanacaktır

69  33  Türk Dil Kurumu ve  Türk Tarih Kurumu,  Atatürk’ün vasiyetine  uygun olarak eski  konumuna getirilecek,  milli değerlerimize  sahip çıkılacak. SÖZ VERİYORUZ.

70  12 Eylül rejiminin en kabul edilemez uygulamalarından biri de Atatürk’ün vasiyetini çiğneyerek Türk Dil Kurumu’nun ve Türk Tarih  Kurumu’nun mevcudiyetlerine son vermesidir.  Bu kurumlar yerine aynı isimler altında kurulan 12 Eylül kurumları, muhafazakâr bir ideolojiye hizmet etme amacı taşımaktadırlar.  12 Eylül rejiminin bu uygulaması, darbe yönetimi tarafından Atatürkçülüğün nasıl içinin boşaltıldığının çok açık bir örneğidir.  Görünürde Atatürk’e sahip çıkanlar, Atatürk’ü kendi baskıcı ideolojilerini saklamak için kullanmışlardır. CHP bu hak gaspına son verecektir. Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumu bilimsel özerkliği olan kurumlar olarak yeniden kurulacak ve Atatürk’ün vasiyeti yerine getirilecektir. Bu kurumlar köhne bir ideolojinin bayraktarlığını yapar konumdan çıkarılıp her kesimden, her görüşten bilim insanlarımızın katılımlarına açılacaklardır.

71  34  Üreticinin baş tacı  olduğu bir ekonomik  düzen kurulacak,  istihdam artırılacak. SÖZ VERİYORUZ.

72  CHP iktidarı ile daha fazla üreten, refahı halkına yayan, daha güçlü bir Türkiye kurulacaktır.  CHP iktidarında ülkemizin uluslararası rekabet gücünü hızla aşındıran, ithalata ve dış borçlara  bağımlılık yaratan, istihdam  yaratmayan mevcut büyüme stratejisi terk edilecek.  Dışa açık ama yıkıcı dış dalgalanmalara karşı dayanıklı, işgücünü seferber eden, üretimi ve yurtiçi tasarruf düzeyini artıran yeni bir büyüme  stratejisine geçilecektir.

73  35  Ekonomi sıcak paraya  değil; çalışana, üretene,  alın terine teslim  edilecek.  SÖZ VERİYORUZ.

74  Türkiye küresel krize sıcak para çıkışı ile girmiş ve 2009’un ilk yarısında büyük daralma ve işsizlik yaşayan ekonomi, krizden geçici çıkışı da sıcak para dönüşü ile yaşamıştır.  Türk lirasının aşırı değerlenmesinin, ithalatın patlamasının, ihracatın gerilemesinin, cari açığın rekor düzeylere ulaşmasının, özel sektörün aşırı dış borçlanmasının, yüksek işsizliğin ve ekonominin yeniden küçülme trendine girmesinin sebebi sıcak para odaklı ekonomi politikalarıdır.  CHP iktidarında günü kurtarmak adına ekonomimizin kırılganlaştırılması ve halkın yoksullaştırılmasına izin verilmeyecektir.  Aşırı sermaye girişinin ve sıcak para ekonomisinin yarattığı istikrarsızlık ve rekabet gücü kayıpları önlenecek,  maliye ve para politikaları bu yönde daha etkin bir şekilde kullanılacaktır.  CHP iktidarında ekonomimizin temel dayanağı üretim olacak, çalışan ve üreten kesim  alın terinin karşılığını  alacaktır.

75  36  Bilim ve teknolojiye  dayalı, yüksek katma  değerli bir ekonomik  kalkınma hedeflenecek.  SÖZ VERİYORUZ.

76  AKP yönetimi rekabet gücümüzün temeline  ucuz emek sömürüsünü  ve  çevre talanını koymuş,  Türkiye ekonomisini Çinleştirmiştir.  Bu nedenle ülkemizde iş kanunları uygulanmamakta, sıklıkla iş kazaları  yaşanmakta  ve işçiler ölümle yüz yüze bırakılmaktadır.  CHP’nin amacı, “ne pahasına  olursa olsun kalkınma” değil, sürdürülebilir kalkınmadır. CHP’nin amacı, Türk ekonomisinin rekabetçiliğini ucuz işgücü olmaktan çıkarıp ülkemizi artı değeri yüksek ürünler üreten bir ekonomi haline getirmektir.  CHP, AKP’nin Çinleştirdiği Türk ekonomisini eğitim, istihdam politikaları ve “inovasyon” stratejileri ile Avrupalılaştıracaktır.

77  37  Yenilenebilir enerji  kaynaklarına öncelik  verilecek, Türkiye  enerjide dışa bağımlı  bir ülke konumundan  çıkarılacak.  SÖZ VERİYORUZ.

78  Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin  en üst düzeyde kullanılabilmesi için kamu  yatırımları ve teşvikleri artırılacaktır.  Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi, yüksek düzeyde çevre dostu teknolojiler kullanımı ve enerji verimliliği artırılarak, dışa bağımlılık azaltılacaktır.  Enerji kaynakları ve ithalat  yapılan ülkeler eşitlendirilecektir.  Enerjinin  yeterli, kesintisiz, kaliteli, güvenilir, temiz,  zamanında ve ödenebilir olarak temin edilmesi yoluyla arz güvenliğimiz sağlanacaktır.  Türkiye’nin bölgesinde  kritik bir enerji geçiş  ve  terminal ülkesi olması için gerekli altyapı  ve  sanayi tesisi yatırımları gerçekleştirilecektir.

79  38  Çevre talanına “dur”  denecek, ormanlık  alanlar korunacak.  SÖZ VERİYORUZ.

80  Çevre Hakkı evrensel  bir insan hakkıdır.  Temiz hava,  temiz su  ve  yeşil çevre gibi öğelerden  oluşan Çevre Hakkı’nın sağlanması temel  önceliklerimizden biri olacaktır. CHP her insanın  doğal ve sağlıklı yaşama  hakkını savunur.  Çevrenin korunması ticari kaygılara kurban  edilemez.  CHP “ne olursa olsun kalkınma”  değil, doğayla barışık sürdürülebilir kalkınma  anlayışını savunur.  Çevrenin korunması yalnızca bugünün vatandaşlarının hakkı değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara da bir  borcumuzdur.

81  39  Rant yasaları  değil, kent yasaları  çıkarılacak, şehirler  modernleştirilecek.  SÖZ VERİYORUZ.

82  Kentlerimizin yaşanılabilir hâle getirilmesi  ancak yaşam alanlarının niteliklerinin  artırılmasıyla mümkündür.  Bu çerçevede,  kentsel altyapı geliştirilecek, nitelikli konut  üretimine önem verilecek,  çevre duyarlılığı  güçlendirilecek  ve ortak yaşam alanları artırılacaktır.  Kentlilerin sağlıklı, dayanıklı,  altyapı ihtiyacı karşılanmış mekânlarda barınmaları temin edilecektir.  Yurttaşlarımızın su, elektrik, kanalizasyon, çöp toplama, doğalgaz hizmetlerinden eksiksiz yararlanan alanlarda yaşamaları sağlanacaktır.  Kimse kentsel haklarından yoksun bırakılmayacak ve  çağdaş konut (barınma) hakkı sağlanacaktır.

83  40  2/B arazilerinin  mülkiyet sorunu  çözülecek, kullandıkları  araziler orman  köylüsüne bedelsiz  verilecek.  SÖZ VERİYORUZ.

84  Uzun yıllardır kentsel yerleşim alanına dönüşmüş  veya  turizm amaçlı kullanıma  açılmış olan 2/B alanlarıyla ilgili mülkiyet sorunları hızla çözülecektir.  Sağlanacak  kaynak, yeni orman alanlarının yaratılmasında kullanılacaktır.  Orman köylümüzün,  yaşadığı yerde işi, aşı  ve  huzuru olacaktır.  Sosyoekonomik tedbirler alınarak,  ormandan  usulsüz faydalanmanın  ve  her türlü işgalin  önüne geçilecektir.

85  41  Türkiye 2023 yılında  bölgesinde lider,  dünyada oyun kurucu  konuma taşınacak.  SÖZ VERİYORUZ.

86  Türkiye dünya çapında potansiyeli olan bir ülkedir. AKP bu potansiyele maceraperest ve iç politikada oy toplamaya yönelik çıkışlarla zarar  vermektedir. Yıllardır “Türkiye hem Batılı hem de Doğuludur” diyenler Türkiye’yi Batı’dan gittikçe  uzaklaştırmaktadır.  CHP’nin dış politikası maceraperest değil, gerçekçi; iç politikaya yönelik ve hamasi değil, ülkemizin uluslararası  çıkarlarını ön plana alır nitelikte olacaktır.  CHP, AKP gibi “medeniyetçi” değil, evrenselci olacak, dış politikanın odağına insanı koyacaktır.  CHP bölgemizdeki ülkelere “ağabeylik” taslayacağım diye onları yabancılaştırmayacak, hepsine “eşitler” olarak yaklaşıp kalıcı ilişkiler kuracaktır.  CHP her türlü oryantalizmle mücadele edecektir. CHP, AKP’nin çıkmaz sokağa soktuğu Türkiye - AB ilişkilerini, Avrupalı sosyal demokrat ortakları ile tekrar ayağa kaldıracaktır. CHP, güçlü ve sosyal Avrupa’nın inşası sürecini hızlandıracaktır. Türkiye 2023 yılında hem bölgesine hem dünyaya, hem Doğu’ya hem Batı’ya barış, refah ve huzur  yayan bir ülke haline gelecektir.

87 Sunuma Hazırlayan: Cemil Can


" Sosyal devletin  özgürlüğünden,  Bu ülkenin  zenginliğinden her vatandaşımız  hak ettiği payı  alacak.  İşçisinden öğrencisine,  emeklisinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları