Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Davranış BUS-275 Yard. Doç. Erlan Bakiev

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Davranış BUS-275 Yard. Doç. Erlan Bakiev"— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Davranış BUS-275 Yard. Doç. Erlan Bakiev

2 Bölüm1 Örgütsel Davranış’a Giriş
Stephen P. Robbins ve Timothy A. Judge çeviri Bölüm1 Örgütsel Davranış’a Giriş

3 Bu Kısmı Okuduktan Sonra, Şunları Yapabiliyor Olacaksınız:
Örgütsel Davranış (ÖD) tanımı Sistematik Çalışmanın ÖD’ye kattığı derğerin alnatımı ÖD katkıda bulunan genel davranış disiplinleri belirlemek. Bazı mutlaklara ÖD’ye nasıl uygulandığını göstermek Yöneticilerin ÖD uygulrken karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları belirlemek. ÖD’de üç seviyeli analizi belirlemek.

4 Örgütsel Davranış Alanı
ÖD kişilerin, grupların ve yapıların kurumlara olan etkisini inceleyen bilim dalıdır. Asıl amacı ise bu bilgiyi kurumsal etkililiğini geliştirmektir. Organizational behavior looks at how individuals, groups and structure can influence the behavior within an organization. This study is done so that we can use the knowledge to improve organizational outcomes and thereby its effectiveness.

5 Örgütsel Davranış Alanı
1980 lilere kadar yönetim bilimi ve yöneticiler daha çok çevresel sorunlara odaklanıyordu (teknik beceri, muhasebe, finans gibi). Daha sonra araştırmacılar ve yöneticiler insan davranışını anlama yöneticilerin ve kurumun etkililiğinde çok büyük rolü olduğunu anladular

6 ÖD’nin Odak Noktaları İş Görev Devamsızlık İşten ayrılma Verimlilik
İnsan performance Yönetim Some key areas we will look at in this course are aspects of jobs and work and how they impact organizational effectiveness. We will also look at work aspects such as absenteeism, employee turnover and productivity to see how various theories or practices influence these behaviors. In addition, we will look at the intersection of human performance and management and how various practices can improve performance.

7 Sistematik İncelemeyi Sezgisel Tamamlama
Sezgi: senin içinden gelen bir his ile davranışı anlatma Sistematik inceleme davranışın daha kesin tahmin edilmesidir Bir davranışın rastsal olmadığını farzediyor Temel tutarlılıklar davranışıın altını çiziyor Bunlar kişisel farklılıkları yansıtan belirleyicilerdir Often our intuition leads us in the decision making process. Our intuition relies on gut feelings, individual observation and commonsense. Although our intuition is extremely useful in the decision making process it does not give us the complete picture. By engaging in a systematic study of behavior we can enhance our effectiveness. It is not an either or relationship, rather intuition and systematic study can work effectively together to predict behavior.

8 Systematic Study İlişkileri inceliyor
Sebep sonuç ilişkisini bağdaştırmaya çalışıyor Sonuçları bilimsel delillere dayandırmaktadır: Kontröllü koşullar altında toplanmış veriler. Makul ve titiz bir şekilde ölçülmüş ve yorumlanmış veriler When we talk about engaging in a systematic study we are talking about looking at relationships. By doing so we can better determine cause and effect and then by applying scientific evidence to our conclusions we are better able to predict behavior.

9 Kanıta Dayalı Yönetim Sistematik incelemeyi tamamlar
Kararları en iyi mevcut bilimsl delillere dayar Yöneticilerin fikir ve düşüncelerinde daha bilimsel olmalarına iter Evidence-based management (EBM) complements systematic study by applying scientific evidence to managerial decisions.

10 ÖD’ye Katkıda Bulunan Disiplinler
Psikoloji (insan hayvan dav. değişikler) Sosyal Psikoloji (Sosyoloji ve psikoloji arasında) Sosyoloji (İnsan ve çevresi arasındaki ilişki) Antropoloji (toplulukları inceleyen bilim dalı) Mikro: Kişi Makro: Gruplar & Kurumlar Organizational Behavior (OB) is interdisciplinary in nature as it is an applied behavioral science. The theory in OB relies on contributions from multiple behavioral disciplines. These disciplines include Psychology, Social Psychology, Sociology and Anthropology.

11 ÖD’de Bazı Mutlaklar Durumsallık Değişken (Z)
Bağımsız Değişken (X) Bağımlı Değişken (Y) Amerkan Kültüründe Patron “başparmakyukarı” İltifat olarak anlaşılır Iranian veya Avustralya Kültürlerinde Hakaret olarak anlaşılır Basit ve kesin genelleme yapmak imkansızdır İnsan kompleks ve farklı (çeşitli) varlıklardır ÖD kavramlar durumsal koşulları yansıtmalıdır: durumsallık değişkenler There are few absolutes in organizational behavior. When making decisions you must always take into account situational factors that can change the relationship between two variables. For example, as seen in this chart one message from a boss in an American culture can mean a completely different thing in an another culture. It is always important to take context into account.

12 ÖD için Engeller ve Fırsatlar
Ekonomik Baskıya Yanıt Verme Küreselleşmeye Yanıt Verme İşyeri Çeşitliliği Yönetme Müşteri Hizmetini Geliştirme İnsan yeteneklerini Geliştirme Yenilikçiliği ve Değişimi Teşfik etme “Geçicilik” ile Baş Etme Ağ Organizasyonlarda Çalışma İşçilere İş-Yaşam Çatışmalarında Yardımcı olma Etik Davranışları Geliştirme In the workplace today there are many challenges and opportunities in the area of Organizational Behavior. Understanding OB has never been more important for managers as organizations are changing at a much more rapid pace than historically seen.

13 Ekonomik Baskıya Yanıt Verme
Zor ekonomik durumlarda etkili yöneticilik (yönetim) özellikle önem taşır. İşçiler yöneticilerinden kriz ortamın belirsizliklerinden bir güvence sağlamasını isterler During economic difficulties the need for effective managers is heightened. Anyone can manage during good times, it is much tougher to manager through economic struggles. Often when there are economic pressures managers are forced to make decisions based on resource constraints. These situations may include laying off employees, motivating employees when there are limited resources and encouraging employees when they are stressed about their futures.

14 Küreselleşmeye Yanıt Verme
Yurt dışı görevlendirmelerin artışı İşgücünde farklı ihtiyaç ve ilham kaynakları vardır Farklı kültürlerden insanlarla çalışma Yerli motivasyon teknikleri ve yönetim tarzı çalışmayabilir İşlerin daha ucuz işgücü sahip ülkelere kayışı Organizations now exist in an environment with no national borders. As a result the manager’s job has changed. They need to have a broader perspective when making decisions. As foreign assignments increase you will need to be able to manage a workforce that is different than what you may be used to and may bring different needs, aspirations and attitudes to the workplace. You will also have individuals coming to work in your own country that come from different cultures, and you will need to find ways to accommodate their needs and help them assimilate to your workplace culture. You may also need to do the difficult task of moving jobs outside of your country to a country with lower labor costs. This is a difficult process logistically but also emotionally for the workers who will be losing their jobs.

15 İşyeri Çeşitliliği Yönetme
Kurumlar cins, yaş, uyruk, etnik köken gibi kişilik demogarfik açısından daha heterojen bir hale geliyorlar As the borders are disappearing we are seeing more and more heterogeneity in the workplace. Managers today need to embrace diversity and find ways to manage it effectively. The changing demographics have shifted management philosophy in a way that recognizes and utilizes differences to create productivity, profitability and welcoming cultures.

16 Çeşitlilik Uygulamaları
İşgücü çeşitliliği: farkli şahısların (cins, uyruk, görüş) bir yerde çalışmasını kabul etmedir. Yöneticiler burda herkese eşit davranma analyışından kayarak artık bu çeşitliliği nasıl koruyarak kuruma fayda getirebilirim düşüncesini korumalı Managers must recognize differences and find ways to utilize those differences to improve organizational performance.

17 Müşteri Hizmetini Geliştirme
Gelişmiş ülkelerde insanların çoğunluğu hizmet sektöründe çalışmaktadırlar ve dolayısıyla müşterileri memnun etmeyi bilmelidirler Kişilerin yetenekleri bugünün kurumların başarısında çok önemlidir. Most workers in developed nations will work in service-oriented jobs. It is critical to organizational success that workers improve their customer service and people skills.

18 Yenilikçiliği ve Değişimi Teşfik etme
Esneklik Kalite Geliştirme Rekabetçi Kalmak Organizations must be innovative and able to change in order to succeed in the marketplace today. This includes a commitment to flexibility and quality improvement in order to stay competitive.

19 Geçicilik İşin nevi gittikçe değişiyor
Hedefte kalabilmek için işçilerin yetenekleri yenilenmesi şart Çalışanlar değişim ile baş edebilmeli Çalışanlar esneklik, Employees need to be able to cope with flexibility, anilik ve belirsizliklerle baş edebilmeliler In a constantly changing environment workers have to be able to handle change, keep their skills updated and be able to be flexible.

20 Ağ Organizasyonlarda Çalışma
Yöneticiler bugunku online çevreye yetenek ve iletişim stili olarak uyum sağlamalı As technology continues to become an integral part of organizational effectiveness workers will find that their communication styles and needs will change as well. Managers must stay on top of what is needed to motivate workers in this environment.

21 İşçilere İş-Yaşam Çatışmalarında Yardımcı olma
İş ve iş-dışı faaliyetler arası sınır çizgizi artık çok bulanıktır Bunun sonucu da kurumlarda çok çatışma yaşanmaktadır Work and life away from work continue to become intertwined as with the rise of technological communication we are available 24/7. Managers must face the reality that people bring their life at home with them to the office, and they must find ways to help workers deal with the conflict that arises.

22 Etik Davranuşı Geliştirme
İşyerinde herzaman etik ikilem ve seçimlerle karşı karşıyayız Rüşvet alan yöneticinin gerekçesi “herkes yapıyor” Yöneticiler herkese eşit davranmalı ve etik ortam hazırlamalı

23 Pozitif (Olumlu) Düşünme
İşyerinde olumlu çalışma ortamı oluşturmak bir rekabetçi avantajdır Positive Örgütsel Bilimi (Pozitif ÖD): Bu bilim dalı kurumların nasıl insan etkinliğini oluşturulması, canlılık ve geri toparlamayı geliştirme ve potansiyelleri keşfetmeyi inceler Çalışanların zayır yanları degil güçlü yanlarına odaklanır By creating a positive work environment many of the job factors listed earlier can improve (such as absenteeism and turnover). Positive Organizational Scholarship examines how organizations can focus on employee strengths to unlock potential.

24 ÖD Analizinde Üç Seviye
Kurumsal Seviye Bölüm Gurup Seviye Bölüm Bireysel Seviye In Organizational Behavior (OB) we utilize the representation of the world as broken down into three levels. The first level of analysis we will look at is the Individual level. At this level we look at individuals’ behavior. Next, recognizing that individuals make up groups, we analyze how group behavior occurs. Finally, organizations are made up of groups of individuals, so we analyze the organization at a systems level. Bölüm 2 - 7 Kitap Planı

25 Yöneticilere Uygulama
ÖD şunlarla yardımcı olur: İnsanların yeteneklerini geliştirmede fikir İşgücü çeşitliliğni önemseme Güçlendirme ve olumlu iş ortamı oluşturma İşyerinde değişimle baş etme “Geçicilik” çevresinyle baş etme Etik olarak sağlam çalışma ortamı oluştırma The OB Model is critical to your understanding of how organizations behave. In the remainder of this book we will be utilizing that model to look at behavior on an individual, group and organizational level.

26 Unutmayın… ÖD’nin asıl amacı kurumlarda insan davranışın anlamak ve tahmin edebilmek Temel tutarlılıklar davranışların temelini oluşturur Bugun, ÖD kavramını alnlama eskisinden çok daha önemlidir. Hem yönetici ve hem de çalışan geçicilikle baş etmeyi öğrenmeli Keep in mind that the goal of OB is to understand and then to predict behavior so that we can improve organizational effectiveness. This assumes there is consistency in behavior and that we can systematically study it to develop patterns that will increase the accuracy of our predictions. It is more important now, then ever before, to learn OB concepts because we are in a rapidly changing environment.

27 Özet ÖD tanımı ÖDnin sistematik incelemesine önem verme
ÖD’a katkıda bulunana ana bilim dalları ÖD’de uygulanan bazı mutlakların gösterilmesi Yöneticilerin ÖD kavramlarını uygularken ortaya çıkan ana engel ve fırsatlerın tanımlanması ÖD’ın üç seviyeli analizini gösterilmesi


"Örgütsel Davranış BUS-275 Yard. Doç. Erlan Bakiev" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları