Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REJYONEL ANESTEZİDE KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REJYONEL ANESTEZİDE KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 REJYONEL ANESTEZİDE KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
Prof. Dr. Ercan KURT GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2 Rejyonel anestezide kullanılan görüntüleme yöntemlerini
X-ray Mobil Anjiografi Ultrasonografi (US) Renkli Doppler ultrasonografi Bilgisayarlı tomografi (BT) Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) Percutaneous electrode guidance (PEG)

3

4 1976 – 80 Rejyonel anestezi 12 kat artmış 8150 Anestezist
Major complications of regional anesthesia in France Auroy Y 2002: 97(5) 1976 – 80 Rejyonel anestezi 12 kat artmış Anestezist 487 Anestezist 10 Ay süre ile prospektif Rejyonel anestezi uygulaması

5 ÜST EKSTREMİTE BLOKLARINDA KOMPLİKASYONLAR

6 ALT EKSTREMİTE BLOKLARINDA KOMPLİKASYONLAR

7 SANTRAL BLOKLARDA KOMPLİKASYONLAR

8 X-RAY Avantaj Dezavantaj Kemik doku ile ilişki
Dağılım alanı incelenebilir Maliyet düşük Kolay bulunabilir Radyopak kullanımı ile LA dağılımı incelenebilir Dezavantaj Real time değildir Sinirlerle iğne ilişkisi anlaşılamaz Sonuç hemen alınamaz zaman alıcıdır Az bilgi verir

9 Mobil Anjiografi Avantaj Dezavantaj Real time Kemiklerle iğne ilişkisi
LA dağılımı hemen izlenir Sonuç hemen alınır Yeterli bilgi verir Dezavantaj Maliyet Cihazın büyük ve hareket kabiliyetinin düşük oluşu Tecrübeli kullanıcı gereksinimi Radyasyon alımı Yumuşak doku, parankim ve sinir dokusu ayırt edilemez

10 PERİFERİK SİNİR BLOKLARINDA TEMEL HEDEF
Uygun periferik sinire ya da gangliyona uygun dozdaki lokal anesteziği vermektir

11 PERİFERİK SİNİR BLOKLARINDA KOMPLİKASYONLAR
PARESTEZİ İNTRANÖRAL ENJEKSİYON İNTRAVASKÜLER ENJEKSİYON

12 ULTRASONOGRAFİ Avantaj Dezavantaj Düşük maliyet
Cihazın taşınabirlirliği Uygulama kolaylığı İncelemenin hiçbir riskinin olmayışı İntraoperatif Biopsi alınması Dezavantaj Uygulayıcı kişinin bilgi ve becerisine bağlı olması

13 ULTRASONOGRAFİDE TEMEL İKİ TANI YÖNTEMİ KULLANILMAKTA
Real–time görüntüleme Doppler ultrasonografi Sürekli dalga Doppler Dubleks Doppler Renkli Doppler

14 Taşınabilir ultrasonografi cihazı

15 No paraesthesiae no anaesthesia Moore
No paraesthesiae no dysaesthesiae No paraesthesiae no dysaesthesia but often failed anaesthesia ? Gentili and Warginier

16

17 ULTRASONOGRAFİ 1978 La Grange Supraklavikular 1981 Abramowitz Aksiller
1988 Vaghandia İnterkostal 1989 Tang Aksiller 1990 Kestembaum Aksiller 1994 Kapral Supraklavikular 1995 Güzeldemir Aksiller kateter

18

19 Brakiyal pleksusun blokajından önce subklavyen ven ve arteri US ile
1978’ de La GRANGE Brakiyal pleksusun blokajından önce subklavyen ven ve arteri US ile 61 olgu Supraklaviküler blok Başarı %98 Komplikasyon yok

20 ULTRASOUND-GUİDED İNFRACLAVİCULAR BRACHİAL PLEXUS BLOCK
Yüksek başarı oranı 57 olguda % 95 Hızlı başlangıç zamanı Kolayca kateter yerleştirme olanağı Komplikasyon oranı düşük Parestezi aramama Hasta konforu çok iyi Real time infraklavikular anatomiyi tanıma Ootaki C Reg Anest and Pain 2000:25(6)

21 60 olguda 20 ml %0.5 bupivakain %95 başarı 13±6 dk
ULTRASOUND GUİDANCE REDUCES THE AMOUNT OF LOCALANESTHETİCFOR 3 – İN 1 BLOCKS MARHOFER P 60 olguda 20 ml %0.5 bupivakain %95 başarı 13±6 dk

22 ULTRASOUND-GUİDED REJYONEL BLOK

23 ULTRASOUND-GUİDED REJYONEL BLOK

24 OBES OLGULARDA US’ NİN İKİ ÖNEMLİ DEZAVANTAJI
Transduser ile doku penetrasyonu düşüktür Subkutan yağ dokusunun kalın olması nedeniyle fazla yansıma gözlenir

25 ULTRASOUND-GUİDED REJYONEL BLOK
Regional anesthesia and pain medicine 2001:26; 64-67

26 İğne ile ligamentum flavum mesafesi
Ultrasound imaging facilitates localization of the epidural space during combined spinal and epidural anesthesia 40 olguda Yatağında İğne ile ligamentum flavum mesafesi Ligamentum flavum ve duranın görünürlüğü

27 Renkli Doppler ultrasonografi
Damarları farklı renklerde çok iyi ayrıştırır Damardaki kan akımı ölçülebilir

28 Renkli Doppler ultrasonografi
Damarları farklı renklerde çok iyi ayrıştırır Damardaki kan akımı ölçülebilir

29

30 ULTRASONOGRAFİ 5 gönüllü Rootlar, trunklar ve kordlar
Supraskapular ve infraklavikular anatomi Nöral foramina ve epidural aralık bulunamamış Pleksusu en iyi görüntüleme yöntemi MRG

31 ULTRASONOGRAFİ US kullanımında en önemli sorun ya da sınırlayıcı faktör maliyet ve eğitici sorunu

32 Bilgisayarlı tomografi (BT)
X ışınları kullanılır X-ray de yoğunluk farkı 20 iken, BT’ de 2000’e kadar çıkmakta

33 Bilgisayarlı tomografi
Avantaj Çok üstün görüntüleme yöntemi BT anjiografi Radyoterapi planlaması Akciğer parankimi SSS Kemik yapılar Gaz ve kemik yapılar ayırt edilebilir Dezavantaj Radyasyon riski Hareket kabiliyeti düşük

34 İğne yerleşimi güvenli
Ultrasound guidance for the psoas compartment block: an imaging study Kirchmair L Anesth Analg (3): Kadavra üzerinde Tomografi İğne yerleşimi güvenli

35 MR GÖRÜNTÜLEME İyonizan radyasyon yerine radyofrekansları kullanılan bir görüntüleme yöntemidir

36 MR GÖRÜNTÜLEME Yumuşak doku kontrastı en yüksek görüntüleme tekniğidir
Kontrast rezolüsyonu ve sensitivitesi en yüksek görüntüleme tekniği

37 MR GÖRÜNTÜLEME Yöntemde iyonizan radyasyonun kullanılmayışı, diğer görüntüleme tekniklerine göre büyük bir üstünlük sağlamaktadır Kullanılan magnetik alanın ve radyofrekansların bugüne kadar zararlı biyolojik etkileri saptanmamıştır

38 İNTRAOPERTİF MRG

39 MR GÖRÜNTÜLEME Avantaj Dezavantaj Radyasyon kullanılmaması
Her yaş için güvenli Yüksek sensitivite Yumuşak doku kontrastı çok iyi Dezavantaj Hareketle artefakt olması Maliyet Kemik yapılar iyi görülmemekte Dar kapalı sistem Vucüdunda ferromagnetik metal taşıyan hastalara uygulanması mümkün değil

40

41 Gönüllülerde Pnömotoraks riski İğnenin giriş açısı 45 derece sefale
An evalation of the supraclavicular plump-bob technique for brachial plexus block by magnetic resonance imaging Klaastad Q Anesth Analg (3): 862-7 Gönüllülerde Pnömotoraks riski İğnenin giriş açısı 45 derece sefale

42 MR GÖRÜNTÜLEME

43 Obeslerde trokanter majör ?
New landmarks for the anterior approach to the sciatic nerve block: İmaging and clinical study Obeslerde trokanter majör ? Femoral arterin 2,5 cm mediali İnguinal ligamentin 2,5 cm altı Elstraete AC, Poey C, Lebrun T. Anesth.Analg. 2002;

44 Anesth Analg 2002; 94:1321-4

45 İntertendinöz yaklaşım Klasik yaklaşım
A COMPARİSON OF İNTERDENDİNOUS AND CLASSİCAL APPROACHES TO POPLİTEAL NERVE BLOCK USİNG MAGNETİC RESONANCE İMAGİNG SİMULATİON İntertendinöz yaklaşım Klasik yaklaşım 10 gönüllü İğne-popliteal sinir İğne-popliteal arter ve ven Ciltle- popliteal sinir Femurla popliteal sinir Biceps femoris adalesinden geçme olasılığı

46 MRI – GUİDED ÇÖLİYAK PLEKSUS BLOĞU
14 Çöliyak blok 8 Başarılı 5 Kısmi başarı 1 başarısız

47

48 PERCUTANEOUS ELECTRODE GUİDANCE
7 olguda 5 üst ekstremite İnterskalen blok Ulnar sinir bloğu Median ve aksiller sinir bloğu 2 alt ekstremite Femoral blok Femoral + peroneal blok

49 PERCUTANEOUS ELECTRODE GUİDANCE

50 REJYONEL ANESTEZİDE Komplikasyonları azaltmak Parestezi aramamak
Hasta konforunu artırmak İğnenin real time anatomik konumunu değerlendirmek İlaç dozunu azaltmak için Görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç vardır

51 REJYONEL ANESTEZİDE Özellikle periferik sinir blokları için taşınabilir ultrasonografi özellikle tercih edilmeli anestezi pratiğine katılması için çaba sarf edilmelidir

52 TAŞINABİLİR ULTRASONOGRAFİ CİHAZI

53 TAŞINABİLİR ULTRASONOGRAFİ CİHAZI

54 Alon P Winnie For ultrasound – guided local anaesthesia will become true ’’Sooner or later someone will make a sufficiently close examination of anatomy involved, so that exact techniques will be developed’’ Eninde sonunda birisi ilgili anatominin yeteri kadar yakından muayenesini yapacak ve böylece doğru teknikler geliştirilecektir


"REJYONEL ANESTEZİDE KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları