Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konjestif Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan ilaçlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konjestif Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan ilaçlar"— Sunum transkripti:

1 Konjestif Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan ilaçlar
Konjestif kalp yetmezliği çeşitli faktörlere bağlı olarak kalbin dokuların gereksinimi olan miktardaki kani pompalayamaması sonucu gelişiri

2 Kalp Glikozidleri Kalbin kasılma gücünü artıran ilaçlara kalp glikozidleri deniri bitkisel kaynaklı ilaçlardıri En önemlileri “Digitoksin, Digoksin”dir Ayrıca “Uvabain” de bitkisel kökenli glikozid etkili ilaçtıri

3 Digitalis lanata ve digitalis purpurea bitkileri

4 Kalp glikozidlerinin etkileri
Kalpte sinus düğümünü deprese eder ve konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kalbin atış hızını azaltır Ventriküllerin kasılma gücünü artırır Kalp yetmezliği olan hastalarda dokusu buyumuş olan kalbi küçültür Kalbin kasılma gücünü artırarak kalp debisini normal düzeye getirir

5 Bobrek kan akimini artirarak diuretik (idrar sokturucu) etki gosterir ve konjestif kalp yetmezliiinde oluşan odemi cozer Damar düz kaslarını kasarak kan basıncını yükseltir (özellikle intravenöz verildiklerinde)

6 dijitalizasyon dozu Kalp glikozidleri
Oral yoldan kucuk dozlar ieklinde verilirse tedavi edici kontsantrasyona uzun surede ulaiiliri Tedavinin bailangic aiamasinda yukleme dozunda verilir buna dijitalizasyon dozu deniri

7 Dijitalizasyon dozuyla etkin plazma konsantrasyonuna ulaşılıri
Etkin düzeye ulaşıldıktan sonra günlük küçük dozlarla ulaşılan düzey sürdürülüri Sürdürülen doza da idame doz deniri Dijitalizasyon, hızlı dijitalizasyon ve yavaş dijitalizasyon şeklinde hastanın durumuna göre ayarlanıri

8 Digoksin Dijitalis lanata bitkisinin yapraklarından elde ediliri
Tablet ve ampul olarak hazırlanmış farmasötik şekilleri vardır Digoksin vucutta pek metabolize edilmez ve deiiimeden bobrekler araciliiiyla atiliri Karaciğer bozukluğu olan hastalarda tercih edilir

9 Digoksin Digoksin intravenöz (ĠV) verilecekse yavaş verilmeli ve hasta moniterize edilmelidir Bobrek yetmezliii olan hastalarda digoksin toksitesi geliiebilir Etki suresi iV verildiiinde dkida bailar Oral yolla verildiiinde 30 i 120 dkida bailar ve etkisi gunlerce devam eder

10 Digitoksin Yapı olarak digoksine benzer
Oral ve intravenöz yoldan kullanılır karaciğerde metabolize olur Böbrek bozukluğu olan hastalarda digitoksin tercih edilir

11 Uvabain Çabuk etkilidir ve etkisi çabuk geçer
Acil durumlarda intravenöz yolla verilir Acil dijitalizasyonda kullanılır ve idame doz diğer glikozidlerle yapılır

12 Kontrendikasyonları Kardiyotonik glikozidlerden herhangi birini almakta olan hastalara intravenöz yolla Kalsiyum, Baryum, Efedrin ve Adrenalin verilmez çünkü ventriküler fibrilasyona yol açar

13 Kalp glikozidlerinin toksik etkileri
Kalp glikozidlerinin tedavi edici ve toksik dozları arasındaki güvenlik aralığı azdır Minimal etkin dozun beş, on katı öldürücü doz olabilir Vücutta birikme eğilimi gösterir Tedavi sırasında da toksik etkileri ortaya çıkabilir

14 Dijital zehirlenme belirtileri
Baş ağrısı, yorgunluk, ağrı Ġştahsızlık, bulantı, kusma Psikolojik belirtiler, deliryum (çılgınlık hâli) Bradikardi, atrioventriküler blok, aritmi, atrial taGikardi, ventriküler taGikardi Gorme bozukluklari (nesnelerin etrafinda sari, yeiil hareler gorme),

15 Dijital zehirlenmesinde tedavi
Tedavi sürecinde, nabız sayısı yetişkinlerde dakikada 60’ın altına, çocuklarda dakikada 90’nın altına düşerse mutlaka hekime haber veriliri Kullanılan dijital ilaç hemen kesilir Hasta diüretik ilaç alıyorsa kesilir

16 Dijital zehirlenmesinde tedavi
Hastanın kan potasyum düzeyi düşükse (hipokalemi) oral ya da ĠV yolla potasyum verilir Potasyum intravenöz yavaG infüzyonla veriliri Atrioventriküler blok varsa, potasyum düzeyi yüksekse potasyum verilmez Hipokalemiyle birlikte hipomagnezemi de varsa magnezyum verilebilir

17 Dijital zehirlenmesinde tedavi
Hastada aritmiyi gidermek için hekim önerisine göre antiaritmik ilaçlar verilebilir Bradikardi ve atrioventriküler blok varsa Atropin verilebilir

18 ARiTMi TEDAViSiNDE KULLANILAN iLACLAR
Kalp atımları belirli bir ritim içindedi rKalp atım ritminin bozulmasına aritmi, aritmi tedavisinde kullanilan ilaclara da antiaritmik ilaclar denir

19 Taiiaritmilerin Tedavisinde Kullanilan ilaclar
Taşiaritmi kalp atım sayısının dakikada 100’ün üzerinde olmasıdır

20 Kinidin Bitkisel kökenli olup
kınakına bitkisinin kabuklarından elde edilir

21 Kinidinin etkileri Kalbin atiş hızını direkt etkisiyle azaltarak otomasiteyi deprese eder Kalbin kasılma gücünü azaltır impuls iletim hızını azaltır Damar duz kaslarini gevşetir Alfa reseptör bloke edici etkisi zayıftır

22 Kinidinin veriliş yolları
Kinidin oral yolla iyi emilir Damar yoluyla glukoz çözeltisi icinde seyreltilip yavaş verilir Bu esnada hastanın EKG’si izlenmelidir Kalp glikozidleriyle kullanıldığında dijital zehirlenmesine yol açabilir bu nedenle birlikte verilmez

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52


"Konjestif Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan ilaçlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları