Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME 19 Eylül 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME 19 Eylül 2014."— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME 19 Eylül 2014

2 2 ‘’2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’’ 31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Normal öğrenim süresini okuyan öğrenciler katkı payı yatırmayacaktır. Öğrenim ücreti ödeyecek öğrenci grupları ve 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibari ile normal öğrenim süresini aşan öğrenciler katkı payı tutarını, öğrenim ücreti ödeyecek öğrenci gurupları ise öğrenim ücretini ödedikten sonra kayıt sistemi açılacaktır. http://orgunkayit.anadolu.edu.trNormal öğrenim süresini aşan ve öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler ödemeleri gereken tutarı, T.C. kimlik numaralarını “http://orgunkayit.anadolu.edu.tr” adresinden girerek görebilecek ve ödemelerini bankaya yapabileceklerdir. Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı Ödemesi

3 09:00-23:00  2014-2015 Güz Döneminde öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini; 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında internet üzerinden üniversite içinden veya dışından 09:00-23:00 saatleri arasında ve kayıt yarıyılına göre ders seçimlerini tamamlamalıdırlar.  Ekle-sil haftası 22-26 Eylül 2014 olarak ilan edilmiştir. Kayıt yenileme tarihlerinde kaydını danışmanına onaylattıran öğrenci, yeniden bir değişiklik yapması gerektiğinde ekle-sil haftası içinde danışmanı ile birlikte işlem yapacak (kayıt onayı kaldırıldıktan sonra) ve tekrar kayıt onayı alacaktır. Öğrenci için yapılacak her türlü değişiklik danışman onayı ile olmak zorundadır.  Kayıt belgelerinin bir nüshası öğrencide, bir nüshası da danışmanında kalacak ve onaylanmış kayıt belgeleri danışman tarafından 29 Eylül 2014 Pazartesi günü öğrenci işleri birimine toplu halde teslim edilecektir.  Ekle sil haftasında dersler yürütülecek ve öğrencilerin devam durumları dikkate alınacaktır. KAYIT ONAYI 3

4  Öğrenciler Not Durum Belgesinde (Transkript) yer alan “Durum” bilgisini de dikkate alarak ders seçim işlemini yapmalıdır.  Kayıt yenileme haftası süresince tüm öğrenciler ders seçimi işlemlerini tamamlamalı ve ders seçimleri danışmanı tarafından onaylanmalıdır. BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLMADIĞINDAN ONAYLANMAMASI  ANCAK, DERS SEÇİMİ İLE ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMİ MEVCUT SİSTEMDE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLMADIĞINDAN, YÖNETMELİK VE UYGULAMA ESASLARIMIZA UYGUN OLMAYAN DERS SEÇİMLERİNİN DANIŞMAN TARAFINDAN ONAYLANMAMASI GEREKİR.  Ders seçimini danışmanına onaylattırmayan öğrencilerin kayıtları sistem tarafından pasif duruma alınacaktır.  (Kayıt yenilememe nedeni ile üniversiteden ilişik kesme yeni yönetmelik ile kalkmıştır). KAYIT ONAYI 4

5  Ders seçerken, seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir seçmeli ders alınıyor ise “yerine” işlemi mutlaka sistem üzerinden yapılmalıdır.  Zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki bir başka zorunlu ders alınmak isteniyorsa sistemde “yerine” işlemi yapılamayacağından, kayıt onayından hemen sonra öğrencinin bir dilekçe ile birlikte ilgili Dekanlığa başvurması gerekmektedir. (Eşdeğerliği kabul olan derslerin yerine işlemi ile yapılır.)  İlgili dönemden sonra “yerine” başvurularında YK kararı istenmektedir. YERİNE İŞLEMİ 5

6 6 HAZIRLIK  Yabancı dil hazırlık sınıfı, devlet burslusu, TCS/Türkiye Burslusu öğrencilerinin birimlerine kayıt onaylarını yaptırmaları gerekmektedir.  Hazırlık öğrencilerinin kayıt yenilemediği dönem hazırlık sınıfı öğrenim süresinden sayılır.  Hazırlıkta yüz yüze eğitim hakkı 2 yıl olmakla birlikte, iki öğretim yılı derslere devam eden ancak başarısız olan öğrenciler kendi imkanları ile dil becerilerini geliştirir ve dönem sonunda Yabancı Dil sınavına girebilirler.

7 7 ERASMUS/FARABİ  Herhangi bir ders seçimi yapılmadan akademik danışmanları tarafından kayıt onayı verilmesi gerekmektedir (Boş Kayıt Onayı).  Bu öğrencilerin kayıt onayından sonra “Cari Hizmet Maliyeti Öğrenci Katkı Payı Tutarı”nı yatırmaları gerekmektedir.

8  Sisteme giriş yaptıkları anda karşılarına birimlerin bir listesi gelecek ve bu listeden kayıt yenilemek istedikleri birimi tıklayarak ders seçimini yapabilecektir.  Bu sayfadan sonra yapılacak bütün işlemler anadal kaydı için yapılan işlemlerle aynıdır.  Çift Anadal veya Yandal Programında ders seçim işlemi için, öğrenciler o birimin ders seçim sayfasına girerek ders adının sağ tarafındaki Çift Anadal veya Yandal yazısının üzerine tıklayarak derslerini seçeceklerdir.  Öğrencinin intibakına göre anadal ve çift anadal programında eşdeğer olan derslerde, ilgili kayıt döneminde bu derslerin her iki programa sayılması için çift anadal butonu işaretlenmediği durumda, geriye dönük işlemlerin yapılmasına yönelik başvurular Rektörlük tarafından kesinlikle ret edilmektedir. 8 ÇİFT ANADAL veya YANDAL ÖĞRENCİLERİ

9  Anadal danışmanı tarafından onaylanan ve imzalanan ders seçim formu Çift Anadal veya Yandal için atanan danışmanına da İnternet üzerinden mutlaka onaylattırılacaktır.  Çift Anadal veya Yandal Programlarına kayıtlı olup, kendi anadalından 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrenciler, Çift Anadal veya Yandal Programına kayıtlı oldukları birimi seçerek kayıtlarını yaptırabilecek ve normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin o birime ait Cari Hizmet Maliyeti Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyeceklerdir. 9 ÇİFT ANADAL veya YANDAL ÖĞRENCİLERİ

10 Uygulama Esasları:  Bir dönemde en fazla bir 1 olmak üzere bir öğrenci lisans öğrenimi boyunca en çok 8 dersten çekilebilir.  Aynı zamanda İkinci Anadal eğitimi yapan öğrencilerin, çekildikleri ders her iki anadalda da sayılıyor ise, çekildikleri ders her iki transkriptte “ÇK” notu ile gösterilir. 22 Ekim 2014  Öğrenciler ekle-sil haftasından sonraki üç hafta içinde, danışmanın onayı ile dersten çekilebilir. Dersten çekilme için son tarih: 22 Ekim 2014  Zorunlu dersten çekilenler, çekildikleri dersleri; seçmeli derslerden çekilenler ise çekildikleri dersi veya başka bir seçimlik dersi almak zorundadır.  Dersten çekilen öğrencinin not bildirim belgesinde (transkript) o dersin karşısında “ÇK” notu kullanılacak ve genel not ortalamasına katılmayacaktır. 10 DERSTEN ÇEKİLME

11  Genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önce aldığı bir dersten çekilen öğrencinin, çekildiği dersten sorumlu tutulmaması, o dersten çekilmeden önceki dönemde almış olduğu başarı notunun not durum belgesinde geçerli olması ve notun genel not ortalamasına katılması için, öğrencinin dilekçe ile birimine başvurması gerekir. mezun durumundaki  Mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini tamamladıktan sonra, fazladan ders alan mezun durumundaki öğrenciler, daha önce çekilmiş oldukları ders sayısına bakılmaksızın bu derslerden ilgili dönemim sonuna kadar çekilebilirler. Bu dersler için SD notu kullanılır.  Erasmus ile yurt dışına giden öğrenciler bu maddenin kapsamı dışındadır.  Dikey geçiş yaparak Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, lisans öğrenimi boyunca en çok 4 dersten çekilebilir.  Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler, en çok 6 dersten çekilebilirler.  Kurumlararası yatay geçiş yaparak Üniversiteye kayıt olan öğrenciler, kayıt yaptıkları yarıyıl göz önünde bulundurularak 3 (VII. YY) - 7 (II. YY) dersten çekilebilir. 11 DERSTEN ÇEKİLME

12 16.01.2007 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla;  Normal öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin ise ikinci öğretim programlarından bir dönemde en fazla iki ders alabilmelerinin uygunluğuna karar verilmiştir.  Meslek Yüksek Okullarından ancak aynı kodlu derslerin alınmasına izin verilebilmektedir. ÖNEMLİ HUSUSLAR 12

13  Ders çakışmalarında öğrencilerin öncelikle alttan alması gereken dersleri seçmesi teşvik edilmelidir.  Ders kayıtları sırasında birbiriyle ilişkili ve birbirinin devamı niteliğindeki derslerin seçiminde önce alınması gereken dersten başarısız olan öğrenciye (FF/ YZ/ DZ notu almış olan öğrenciler) söz konusu dersin devamı niteliğindeki derslerin verilmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir. 13 ÖNEMLİ HUSUSLAR (Ders Çakışmaları ve Tekrar Dersleri)

14  Ortak kodlu dersler öğrenciye verilirken, her bölümün kendi ders programında görünen gruba öğrencinin kayıt olmasını sağlaması esastır (Bkz. Yönlendirme Tablosu).  Zorunlu haller ve özel durumlarda Dekanlık görüşü ile farklı gruptan ders aldırılabilir.  Aşağıdaki dersler Fakültemizde açılan YÖK seçmeli dersleri arasında olduğundan, lisans öğrenimi süresinde bunlardan en az birisinin seçmeli ders kapsamında öğrenci tarafından mutlaka alınması gerekmektedir. Dersin Kodu Dersin Adı BEÖ 155 Beden Eğitimi MÜZ 157 Türk Sanat Müziği SNT 155 Sanat Tarihi MÜZ 151 Müziğin Tarihçesi KÜL 199 Kültürel Etkinlikler ÖNEMLİ HUSUSLAR 14

15 15 2014–2015 Öğretim Yılı Güz Döneminde;  MAT 805 Calculus I dersi toplam 7 grup olarak;  Bilgisayar, Kimya, Endüstri, İnşaat, Elektrik- Elektronik ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümlerinde İngilizce olarak,  Çevre Mühendisliği Bölümünde ise Türkçe olarak açılmıştır.  MAT 806 Calculus II dersi daha önce bu dersten kalan öğrenciler için toplam iki grup olarak Bilgisayar Mühendisliği (İng) ve Çevre Mühendisliği (Tür) Bölümlerinde açılmıştır. CALCULUS DERSLERİ

16  2. sınıf ve üzerindeki öğrencilerin seçebileceği (0 + 2) 3 ECTS kredilik THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları dersi Bilgisayar Müh. Bölümünde tek grup, Çevre Müh. Bölümünde ise 2 grup olarak açılmıştır. Bu derse kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıt öncesinde dersin hocasıyla görüşmesi gerekmektedir. Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi  Ders kapsamında önerilen proje isimlerinin öğrencilere duyurulması, Dekanlığa iletilmesi ve Bölüm Başkanlıkları aracılığı ile ‘’Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi’’ne uygun olarak yapılması beklenmektedir.  Ayrıca, bölümde kayıt yapan tüm akademik danışmanlar Bölüm Başkanlığı tarafından bu dersler hakkında bilgilendirilmelidir. 16 ORTAK KODLU DERSLER (THU 203)

17 İŞL 321 Uygulamalı Girişimcilik  3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerin seçebileceği (3 + 1) 5 ECTS kredilik İŞL 321 Uygulamalı Girişimcilik dersi İİBF, İşletme Bölümü ile İşletme (İ.Ö.) bölümlerinde 4 grup olarak açılmıştır. Birim Dışı  Her bir grupta Fakültemiz öğrencileri için 10 kontenjan (Birim Dışı) ayrılmıştır.  80 saatlik bir sertifika programına sahip olan bu derse kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıt öncesinde dersin hocasıyla görüşmesi gerekmektedir. 17 ORTAK KODLU DERSLER (İŞL 321)

18 ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL FAALİYETLERE KATILIMININ SAĞLANMASINA YÖNELİK SENATO KARARI EKİ  KÜL 199 Kültürel Etkinlikler dersi (0+2 2 ECTS) YÖK seçmeli dersleri grubunda olup bu dersi seçen öğrencilerde ders çakışması aranmamaktadır. Öğrenciler yalnızca katıldıkları etkinliklerin sayısı ile orantılı olarak not alacaklardır.  Bu ders, 1. sınıf öğrencileri için YÖK seçmeli dersleri, üst sınıflar için seçmeli ders grubu içinde değerlendirilecektir.  Harflendirme, katılınan etkinlik sayısıyla orantılı olacak ve harf notu aşağıdaki çizelgeye göre belirlenecektir. Etkinlik sayısı Harf Not Etkinlik sayısı Harf Notu 14 AA 13 AB 12 BA 11 BB 10 BC 9 CB 8 CC 7 CD 6 DC 5 DD 4-0 FF 18 ORTAK KODLU DERSLER (KÜL 199)  Fakülte Seminer Salonunun girişine optik okuyucu takıldı.  Bölüm Başkanlıkları tarafından bu ders kapsamına dahil edilmesi istenen etkinliklerin en az 1 ay öncesinden Dekanlığa bildirilmesi gerekmektedir.  Halkla İlişkiler Birimi de bu etkinliklerin öğrencilere duyurulmasını sağlayacak.

19 CEFR  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 2014-2015 öğretim yılından itibaren açılacak olan Akademik İngilizce derslerinin ‘’Avrupa Ortak Dil Ölçütleri’’ne (CEFR) göre karşılıkları aşağıda belirtilen şekilde olup, bu dersten başarılı olan öğrencilerin Yabancı Dil Seviyeleri Not Bildirim Belgelerinde (Transkript) gösterilecektir. 19 ORTAK KODLU DERSLER (Akademik İngilizce) Dersin Kodu Dersin AdıSeviye (CEFR) İNG 225 Akademik İngilizce IA2 İNG 226 Akademik İngilizce IIA2+ İNG 325 Akademik İngilizce IIIB1 İNG 326 Akademik İngilizce IVB1+ İNG 425 Akademik İngilizce VB2 İNG 426 Akademik İngilizce VIB2+

20 20 MEZUNİYET KOŞULLARI  Bölümün yarıyıllar bazındaki Katalog dersleri;  Zorunlu (Z),  Mesleki Seçmeli (MS) ve  Seçmeli (S) ders statüsünde Üniversitemiz web sayfasında öğrencilere ilan edilmiştir. (A.Ü. web sayfasından Öğrenci İşleri/Üniversite Kataloğu/Mühendislik Fakültesi)  Bu bilgiler, Akademik Danışmanlar tarafından da biliniyor olmalıdır.  Bir öğrencinin mezuniyeti için;  Asgari toplam 240 ECTS ’lik ders alması,  Z, MS ve S derslerinde bölümün belirlediği asgari ders sayısı ve asgari ECTS kredisi koşullarını sağlaması gerekir.

21 Akademik Danışmanların Kayıtlar Sırasında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar  Son sınıf öğrencilerinin alması gereken derslerin tamamlanıp tamamlanmamış olduğunun kontrolünün  öğrenci,  akademik danışman ve  bölüm yönetimi tarafından zamanında yapılması çok önemlidir. Aksi söz konusu olduğunda öğrencinin mezuniyeti gecikebilmektedir. geriye dönükZamanında yapılmayan yerine işlemleri, daha sonraki dönemlerde öğrencinin not durum belgesinde (transkript) geriye dönük işlemlerin yapılmasını gerektirdiğinden, büyük sorunlara neden olabilmektedir. 21

22  Aşağıdaki gruplardan herhangi birine giren öğrencilerin ders kayıtları sırasında çok daha dikkatli olunması gerekmektedir:  Çift Anadal ve Yandal,  Erasmus,  Dikey Geçiş,  Kurumlararası ve Kurum İçi Yatay Geçiş  Mümkünse bu tür öğrencilerin kayıtlarının, ilgili yönetmeliğe hakim bir öğretim üyesi tarafından yapılmasının sağlanması önerilmektedir.  Mezun durumda olmayan öğrencilere bitirme projesi derslerinin verilmemesi.  Yeni açılan seçmeli dersler konusunda (örneğin Uygulamalı Girişimcilik, Disiplinlerarası Uygulamalar) öğrencilere bilgi verilmesi, yönlendirilmesi. Dikkat Edilecek Diğer Hususlar 22

23 Not Ortalamaları MADDE 19:  Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye, yazılı olarak akademik yetersizlik uyarısı yapılır.  Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.  Öğrencinin kayıt yenilediği ilk dönemde, açılması halinde yaz okuluyla birlikte, öncelikle FF, YZ ve DZ notu olan dersleri almak koşuluyla, CC’nin altında not aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek genel not ortalamasını en az 2.00’a yükseltmesi gerekir.  Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu olan öğrenci, bu dersi, dersin verildiği ilk dönemde tekrar almak zorundadır.  Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir. YÖNETMELİK 23

24 MADDE 6: Öğretim Süresi MADDE 6:  Lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre 4 yıllık lisans programları için 7 yıldır. 4 yıllık lisans programı için öğrenim süresi 4 yıldır. (Hazırlık sınıfı ve kayıt dondurduğu yıllar hariç)  2547 sayılı Kanunun 44. maddesi hükümlerine göre, öğrenimini normal veya azami süreler içerisinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam edebilirler.  Azami süresi dolan öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.  Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında geçirilen süreler hariç, kayıt yenilenmeyen dönemler program süresi ve azami öğrenim süresinden sayılır. YÖNETMELİK 24

25 Kredi ve Not Transferi MADDE 12:  Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarı notu en az CC ve YT olan dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunabilir.  Bu öğrenciler, hazırlık sınıfı dahil, Üniversiteye kesin kayıt yaptırılan ilk dönemin ilk haftası sonuna kadar, bir dilekçe ile birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili birime vermek zorundadır.  Kredi ve not transferi talepleri; ilgili birim yönetim kurulu tarafından incelenerek, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. YÖNETMELİK 25

26 Dikey Geçiş Öğrencileri  Yeni yönetmelik kapsamında Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanmayacaktır. İntibak yapılarak ders seçimi yapılacaktır.  İntibak programı ders transferi yaklaşımı esas alınarak hazırlanacaktır.  Öncelik alt sınıftaki derslere verilmekle beraber, danışman onayı ile öğrenciye üst sınıflardan da ders verilebilecektir.  Lisans programlarına dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrencilerin, ön lisans eğitimleri sırasında alıp başarmış oldukları eşdeğerliği kabul edilen derslere intibakı yapılarak lisans programından alması gereken kredi ve dersler belirlenir. harf notları (A.Ü.)  Öğrencilerin ön lisans programında almış olduğu derslere intibak aşamasında sadece harf notları (A.Ü.) verilir. Genel Not Ortalamasına katılır  Mezuniyet koşullarını sağlaması halinde ilgili harf notları Genel Not Ortalamasına katılır. Genel Not Ortalaması, önlisans programında almış olduğu dersler, lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır  Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlaması halinde Genel Not Ortalaması, önlisans programında almış olduğu dersler, lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.  Öğrencinin öğrenim süresi önlisans programına kayıt yaptırdığı tarih dikkate alınarak hesaplanır. Eşdeğer görülmeyen ilave dersler için geçecek süre, öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılır. YÖNETMELİK

27 İptal Edilen-Eklenen Maddeler MADDE 9: danışmanının onayını almak kaydıyla  Güz ve bahar yarıyıllarında bir öğrenci danışmanının onayını almak kaydıyla en çok 45, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 18 AKTS kredi değerlik derse kayıt yaptırabilir.  Ancak yaz okulu sonu itibariyle mezun olma durumundaki öğrenciler, 22,5 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.  Minimum 20 ECTS’lik ders alma koşulu kaldırılmıştır. YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

28 Görev DağılımıÇalışanlarDahili Tel: Genel Koordinasyon Gökben DEMİRCİ Hayri AKAN63266319 Erasmus/Farabi Programlarının Koordinasyonu Rana Akçadağ6320 Çevre MühendisliğiEmine BALKAN6321 İnşaat Mühendisliği Fahri GÖÇKON6321 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Güray NİŞANCIOĞLU6320 Kimya Mühendisliği Semih AYDOĞDU6324 Endüstri Mühendisliği Burcu SARI/Nurcan ÇELİK KOÇ6324 Bilgisayar Mühendisliği Hulusi ÇAKIR6321 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ruşen AKIN6324 ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

29 YENİ ÖRGÜN ÖĞRENCİ SİSTEMİ

30 SORUNSUZ BİR KAYIT HAFTASI GEÇİRMEMİZ DİLEĞİYLE.......


"MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME 19 Eylül 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları