Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK TARIMINDA DESTEKLEMELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK TARIMINDA DESTEKLEMELER"— Sunum transkripti:

1 TÜRK TARIMINDA DESTEKLEMELER
Prof.Dr.Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

2 2000 Sonrası Destekleme Politikaları
Amaç devletin piyasaya müdahalesini, kamu finansman yükünü ve gelir eşitsizliğini azaltmak Girdi, kredi ve fiyat destekleri kaldırıldı Destekler içerisinde DGD ağırlıklı 2000 öncesi desteklerin yükünü tüketici öderken sonrasında vergi mükellefleri ödemiştir.

3 2000 Sonrası Destekleme Politikaları
2007 de girdi ve kredi desteği tekrar uygulamada Prim desteği ağırlıklı şekilde devam ediyor Hayvancılığa verilen destekler artmış 2009 yılında DGD’ne son verilmiştir Alan bazlı destekler devam etmekte

4 Türkiye’de Tarım Sektörü
GSMH’ya katkı 2000 Yılında %12.6 2010 Yılında %9.5 İhracat 2000 Yılında Milyar$ (%13.9) 2010 Yılında Milyar$ (4.47) İthalat 2000 Yılında Milyar $ (%7.63) 2010 Yılında Milyar $ (%3.5) Gıda ürünleri. içecek dahil tarım ürünleri ihracatı 2000 Yılında Milyar $(%20.5) 2010 Yılında Milyar $ (%10.5) Gıda ürünleri. içecek dahil tarım ürünleri ithalatı 2000 Yılında Milyar $ (%9.7) 2010 Yılında Milyar $ (%5.3)

5 Türkiye’de Tarım Sektörü
İstihdam 2000 Yılında kişi (%36.0) 2010 Yılında kişi (%25.2) Kırsal Nüfus 2000 Yılında kişi (%41.2) 2010 Yılında kişi (%23.7)

6 Bu süreçte tarımın ekonomi içindeki yeri küçülmüş
Az da olsa tarım sektöründe büyüme var döneminde GSMH %50 büyüdü Aynı dönemde tarımsal GSMH %12.2 büyüdü Tarımdaki büyüme yıllık %1’in altında Aynı dönemde nüfus %11.4 arttı Tarımsal GSMH’daki artış nüfus artışı ile başa baş Genel ihracat %310 büyüdü Tarımsal ihracat %32 büyüdü, Gıda içecek dahil tarım ürünleri %107 artmıştır Tarım sektörü ekonomideki büyümeye ayak uyduramadı

7 Türkiye’de Tarım Alanları (1000Ha)
Yıl Toplam Alan Ekilen tarla alanı Nadas alanı Sebze bahçeleri alanı Meyve alanı 2000 26.379 18.206 4.825 793 2.553 2001 26.350 18.087 4.913 798 2.550 2002 26.579 18.123 5.040 831 2.584 2003 26.027 17.562 4.990 817 2.655 2004 26.593 18.109 4.956 805 2.721 2005 26.606 18.148 4.876 2.776 2006 25.876 17.559 4.690 776 2.848 2007 24.887 17.062 4.218 740 2.864 2008 24.505 16.581 4.259 760 2.903 2009 24.294 16.335 4.322 741 2.894 2010 24.435 16.459 4.249 729 2.998

8 Tarım Toprakları Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ile ilgili uygulamalar 2001 yılından Temmuz 2005’e kadar Yönetmelik kapsamında. Temmuz 2005’den sonra da 5403 sayılı Kanun kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülmekte Son 10 yıl içerisinde hektar tarım arazisi tarım dışına çıkarılmıştır.

9 Mera alanları 1991 tarım sayımında 12.377.600 Ha
döneminde Ha belirlenmiş Yaklaşık 4 Milyon hektar mera alanı kaybedilmiş Mera alanlarındaki kayıp yanında uygulanan politikalar hayvancılıkta daralmanın nedeni olmuştur. Desteklemenin büyük çoğunluğunu DGD’nin oluşturması ile hayvancılığın desteklerden aldığı pay sınırlı kalmıştır.

10 BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI ( 1000)
SIĞIR MANDA BÜYÜKBAŞ TOPLAM KOYUN KEÇİ KÜÇÜKBAŞ 2002 9.803 121 9.924 25.173 6.780 31.953 2003 9.788 113 9.901 25.431 6.771 32.203 2004 10.069 103 10.173 25.201 6.609 31.811 2005 10.526 104 10.631 25.304 6.517 31.821 2006 10.871 100 10.971 25.616 6.643 32.260 2007 11.036 84 11.121 25.475 6.286 31.761 2008 10.859 86 10.946 23.974 5.593 29.568 2009 10.723 87 10.811 21.749 5.128 26.877 % DEĞİŞİM 9.4 -28.0 8.9 -13.6 -24.4 -15.9 2000 yılında destekler içerisinde %1.1 lik payı olan hayvancılık destekleri artarak yaklaşık %20’ye ulaşmıştır.

11 Hayvancılık Yaklaşık 4 Milyon hektar mera alanı kaybedilmiş
Döneminde Hayvan sayısında %9.4 artış Küçükbaş hayvan sayısında %15.9 azalış Kesilen hayvan sayısında %5.7 azalış Sağılan hayvan sayısında %28.8 azalış Yaklaşık 4 Milyon hektar mera alanı kaybedilmiş 2000 yılında destekler içerisinde %1.1 lik payı olan hayvancılık destekleri artarak yaklaşık %20’ye ulaşmıştır.

12 Hem mera alanlarında hem de tarım alanlarındaki bu yok oluşun sonucunda döneminde tarımsal GSMH sadece %12.2 artmıştır. Aynı dönemde nüfus %11.4 artmıştır.

13 2002-2010 Yılları Tarıma Ayrılan Kaynaklar (milyon TL)
KONUSU 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tarımsal Destek Ödem. (TGHB) 1.868 2.804 3.084 3.681 4.789 5.628 5.826 4.938 5.605 Toplam Tarıma Verilen Destekler 2.772 3.519 3.623 4.173 5.488 6.517 7.180 6.767 8.429 GSMH İçindeki Yeri (%) 0.79 0.77 0.65 0.64 0.72 0.76 0.71 0.82 GSYH (Milyar TL) 350 454 559 648 758 843 950 946 1.028 Cari fiyatlarla destekler bu dönemde %200 artmıştır. Ancak sabit fiyatlarla destekler azalmıştır.

14 Tarımsal Destekleme Ödemeleri (1000 TL)
Cari fiyatlarla Sabit fiyatlarla 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Cari fiyatlarla destekler bu dönemde %142 artmıştır. Ancak sabit fiyatlarla destekler %54 azalmıştır. ’de Tarımsal desteklerin GSMH oranı %1’in üzerinde iken 2005’de %0.64’e kadar düşmüş ve ilk defa 2010 yılında %0.82 ‘ye çıkmıştır.

15 2000 yılında 2 Milyar TL nin üzerinde olan tarımsal destekler 2010 yılında sabit fiyatlarla 1 Milyar TL düzeyinde kalmıştır. 2006 Tarım Yasası’nda tarımsal destekler en az GSMH’nın %1

16 Seçilmiş Ürünlerde Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar (TL/KG)
Cari fiyatlar Sabit fiyatlar Ürünler 2005 2010 Artış (%) Buğday (durum) 0,36 0,54 50,0 0,38 4,2 Pirinç 0,74 1,17 58,1 0,81 9,9 Nohut 1,06 1,6 50,9 1,11 4,9 Kuru Fasulye 1,83 2,4 31,1 1,67 -8,9 Ş,Pancarı 0,1 0,12 20,0 0,10 0,08 -16,6 Yağlık Ayçiçeği 0,84 0,82 -2,4 0,57 -32,2 Sofralık Zeytin 2,47 3,05 23,0 2,12 -14,2 Yağlık Zeytin 2,04 2,09 1,45 -28,8 İnek Sütü 0,63 0,91 44,4 0,4 Koyun Eti 9,57 19 98,5 13,20 37,9 Sığır Eti 9,56 18,41 92,5 12,79 33,8 ÜFE 2003=100 2010=174,61

17

18 Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar
Cari Fiyatlarla çiftçi eline geçen fiyatlar artmış görünse de Fiyat. girdi ve kredi desteğinin kaldırılmasıyla tarım ürünlerinin fiyatları reel olarak düşmüştür.

19 Gübre Fiyatları TL/Ton
G.Cinsi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %21 AS 162 194.5 268 251 257 329 564 325 347 530 %26 CAN 176 230 274 294 298 350 510 436 439 544 %33 A.N 193 302 312 346 410 585.5 479 531 627 ÜRE 237 309 421 465 602 760 630 631 828 DAP 354 388 500 503 553 725 1672 689 919 1022 254 285 358 374 399 493 1110 520 617 715 Kaynak: Üretici. ithalatçı firma fiyatlarından derlenmiştir. Bayiye sevk fiyatları olup çiftçinin alış fiyatı %5-10 daha fazladır. 2011 yılı Ocak ayı ortalama fiyatlarıdır.

20 2002-2011 Döneminde Gübre ve Mazot Fiyatlarında Artış (%)
Gübre Cinsi Artış( %) %21 AS 227.2 %26 CAN 209.1 %33 A.N 224.8 ÜRE 249.4 DAP 188.7 181.5 Gübre fiyatlarında yaklaşık %200 artış döneminde mazot fiyatındaki artış %205 Cari fiyatlarla destekler ( ) %142 artmıştır.

21 Gübre Tüketimi ( BBM TON)
Yıllar Tüketim 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 döneminde gübre tüketimi %7 azalmış Burada tarım dışına çıkan araziler de etkili olmuştur

22 İÇ Ticaret Hadlerindeki gelişmeler ve uygulanan politikalarla 2000 yılından sonra yoksulluk kırsal alanda daha da derinleşmiştir.

23 İç Ticaret Hadleri ve Tarım
Yıllar ÜFE Genel ÜFE Tarım ÜFE Sanayi İç Ticaret Hadleri 2000 32.8 33.6 32.7 97.8 2001 53.1 47.7 54.5 111.1 2002 79.6 74.7 80.8 106.7 2003 100.0 2004 114.6 123.8 112.2 92.6 2005 121.3 125.9 120.1 96.3 2006 132.7 135.1 131.9 98.2 2007 141.0 145.4 139.8 97.0 2008 159.0 162.2 157.9 98.0 2009 160.9 166.1 159.5 96.9 2010 174.6 199.1 169.3 87.7 Şahinöz’ün yaptığı çalışmada ise 2000 yılında 95 olan İTH günümüzde 75 civarındadır.

24 Yoksulluk Oranları Kentte yoksulluk oranı 2002’de %22
Kentte yoksulluk oranı 2009’da %8.9 Kırsalda yoksulluk oranı 2002’de %34.5 Kırsalda yoksulluk oranı 2009’da %38.7 Yoksulluk oranındaki iyileşmenin kaynağı daha çok kentsel alanlardaki iyileşme Yoksulluk riski Hanehalkı büyüklüğü ile doğru eğitim düzeyi ile ters orantılı değişir Bu gerçekler kırsaldaki yoksulluğu daha da derinleştirmekte

25 SON ON YILDA Tarım alanları ve mera alanlarında kayıp
Bu dönemde çalışan yaklaşık 2 milyon kişi tarım sektöründen başka sektöre geçmiştir. Tarımsal GSMH %12.2 artarken, nüfus %11.4 artmıştır. Göreli üstünlüğümüzün olduğu baklagiller ve küçük baş hayvan yetiştiriciliğinde üstünlüğümüzü kaybettik. Desteklemeler içerisinde DGD ağırlıklı iken 2009’da kaldırıldı

26 SON ON YILDA “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli”, BK Kararı 2 Mart 2010 RG yayınlandı (2010 yılı için)16 üründe fark ödemesi yani prim desteği verilmesi öngörüldü Bu kararın her yıl yayınlanan destekleme primi kararnamelerinden farkı bulunmamaktadır Havza modeli ile ilk kez destekleme primi kapsamına alınan veya destekleme primi kapsamından çıkarılan bir ürün yoktur Özetle, adı değişse de tarım politikasının özünde bir değişiklik yapılmamıştır. 

27 Havza Modeli ile 1-Tarım havzalarını belirlemek 2- Sağlıklı tarım envanteri hazırlamak 3- Üretim planlamasına imkan sağlamak 4- Hangi ürünün nerede ne kadar üretilebileceğini belirlemek 5- Çiftçinin gelirini artırmak 6- Geleceğe ait talep projeksiyonları yapmak 7- Destekleri rasyonel, yönlendirici ve etkin bir şekilde kullanmak 8- Arz açığı olan ürünlerde üretim artışı sağlamak 9- Doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak 10- Havza bazlı planlama ve yönetimle ilgili sektör talebini karşılamak 11- Muhtelif senaryolara göre üretimi planlamak

28 Tarım Kanunu Tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plan ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasını teminen 5488 sayılı Tarım Kanunu tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tarım Kanunu ile, Her yıl destekleme programlarının esaslarını ve araçlarını tespit etmek, Bunların bütçe ödenek ihtiyaçlarını belirlemek ve İlgili kuruluşlara teklif etmek, Değişen ulusal ve uluslararası koşullara göre destekleme programlarında yapılacak düzenlemeleri belirlemek, Desteklerle ilgili gerekli mevzuat düzenlemelerini izlemek ve değerlendirmek gibi görevleri yerine getirmek amacıyla ilgili Bakanlık ve Müsteşarlıkların üst düzey temsilcilerinin üyesi olduğu Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu kurulmuştur.

29 Tarım Kanunu Tarım Kanunu ile, tarımsal destekleme araçları;
Doğrudan gelir desteği, Fark ödemesi, Telafi edici ödemeler, Hayvancılık destekleri, Tarım sigortası ödemeleri, Kırsal kalkınma destekleri, Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı destekleri ve Diğer tarımsal destekleme ödemeleri olarak sınıflandırılmıştır. Yukarıda sayılan araçlar temel olarak “Tarım Stratejisi Belgesi”nde yer alan araçlar ile uyumlu olup, Tarım Strateji Belgesinden farklı olarak her bir aracın tarımsal destekleme bütçesinden alacağı pay kanun metninde yer almamaktadır. Bununla birlikte Tarım Kanununda, bütçeden ayrılacak toplam kaynağın GSMH’nin %1’inden az olamayacağı hükme bağlanmaktadır.

30 Tarım Kanunu Doğrudan Gelir Desteği: Üreticilere üretim amacıyla işledikleri arazileri için doğrudan ödeme yapılmaktadır. Fark Ödemesi: Söz konusu destek öncelikle arz açığı ürünleri kapsamakta olup, üretim maliyetleri ile iç ve dış fiyatlar dikkate alınarak belirlenmektedir. Telafi Edici Ödemeler: Üreticilerin arz fazlası olan ürünlerin üretiminden vazgeçerek alternatif ürünlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla verilmektedir. Hayvancılık Destekleri: Hayvancılık sektöründe, ırk ıslahı, yem üretiminin arttırılması, verimliliğin arttırılması, işletmelerde hijyen şartlarının sağlanması, hayvan kimlik sisteminin teşviki gibi amaçlarla destekleme yapılmaktadır.

31 Tarım Kanunu Tarım Sigortası: Üreticilerin üretim materyallerini ve ürünlerini sigorta ettirmelerini teşvik etmek amacıyla sigorta primlerinin % 50’si hibe olarak devlet tarafından karşılanmaktadır. Kırsal Kalkınma Destekleri: Kırsal gelirlerin arttırılması ve çeşitlendirilmesi, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi amacıyla yürütülen yatırım projelerinin maliyetlerinin % 50’si hibe olarak devlet tarafından karşılanmaktadır. Diğer Destekleme Ödemeleri: ÇATAK, Ar-Ge desteği, organik tarım desteği, sertifikalı tohum kullanımı-üretimi desteği

32 2013 YILI DESTEKLERİ

33 Mazot, gübre ve toprak analizi desteği
Sıra No Ürün Grupları Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar) Gübre Destekleme Tutarı 1 Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları 2,9 4 2 Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları 4,3 5,5 3 Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları 7

34 Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği
Sıra No Desteğe Konu Ürünler Birim Destek (Krş/Kg) 1 Yağlık Ayçiçeği 24 2 Kütlü Pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 50 3 Soya Fasulyesi 4 Kanola 40 5 Dane Mısır 6 Aspir 45 7 Zeytinyağı   60 8 Buğday 9 Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 10 Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 11 Çay 12

35 Hayvancılık desteklemeleri
1 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 225 TL/baş 2 Etçi ırklar anaç sığır 350 TL/baş 3 Anaç manda 4 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soykütüğü ilave 60 TL/baş 1 Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı 75 TL/baş 2 Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave 35 TL/baş 3 Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave

36 Hayvancılık desteklemeleri
1  Manda, koyun-keçi sütü                                 0,2 TL/lt Tohum 30 TL/adet 2 1. sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer                                  20 TL/kg 1 Koyun-keçi                                 20 TL/baş  Tiftik                                   17 TL/baş Sıra No Gemi boyu (m) Bir metresi için ödenecek destek miktarı (TL) 1 10-20 10.000 2 21-30 15.000 3 31 ve üzeri 20.000 1 Alabalık 0,65 TL/kg 2 Çipura-levrek 0,85 TL/kg 3 Yeni türler 1 TL/kg 1  Arılı kovan 8 TL/adet 2  Bombus arısı 60 TL/koloni

37 Yem Bitkileri Ekilişi Destekleri
1 Yonca (sulu)    50 TL/dekar/yıl 2 Yonca (kuru) 30 TL/dekar/yıl 3 Korunga 40 TL/dekar/yıl 4 Tek yıllıklar        35 TL/dekar 5 Silajlık tek yıllıklar        50 TL/dekar 6 Silajlık mısır (sulu)                 75 TL/dekar 7 Silajlık mısır (kuru)      35 TL/dekar 8 Yapay çayır-mera     100 TL/dekar

38 Diğer Hayvancılık desteklemeleri
1 Hastalıktan ari işletme desteği 375 TL/baş 2 Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave) 50 TL/baş 1 Şap Aşısı   (Büyükbaş) 0,75 TL/baş 2 Şap Aşısı   (Küçükbaş) 0,50 TL/baş 3 Brucellosis (Büyükbaş) 1,50 TL/baş 4 Brucellosis (Küçükbaş)

39 Diğer Hayvancılık desteklemeleri
1 Büyükbaş Koruma                            470 TL/baş 2 Küçükbaş Koruma                             75 TL/baş 3 Arı Koruma 40 TL/kovan 4 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Anaç 35 TL/baş Yavru 50 TL/baş 5 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü 20 TL/baş 6 Halk Elinde Manda Islahı   650 TL/baş 7 Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği                            100 TL/baş Yerli besilik erkek sığır300 TL/baş İthal besilik erkek sığır100 TL/baş

40 Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
Yurt içi sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanımının ve yurt içi sertifikalı tohumluk üretimlerinin desteklenmesi Sıra No Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Birim Destek (TL/dekar) 1 Buğday 7,5 2 Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar 6 3 Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca 8 4 Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 10 5 Susam, Kanola, Aspir Patates 40 7 Soya 20 Korunga, Fiğ

41 Devam..   Sıra No Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği Standart (TL/dekar) Sertifikalı 9 Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 350 10 Yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 300 11 Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi 100 230 12 Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi 50 13 Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme - 250 14 Virüsten ari fidanlara ilave olarak 15 Sertifikalı çilek fidesi desteği

42 Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği
Devam..   Sıra No Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği    Birim Destek   (TL/kg) 16 Buğday 0,10 17 Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates 0,08 18 Çeltik 0,25 19 Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ 0,50 20 Soya 0,35 21 Kanola 1,20 22 Susam 0,60 23 Yonca 1,50 24 Yer Fıstığı 0,80

43 Çiftlik muhasebe veri ağı sistemi katılım desteği
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir illerinde, örnek olarak seçilen ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme sahiplerine, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde işletme başına 2013 yılında 375 TL katılım desteği ödemesi yapılır.

44 Organik tarım desteği Sıra No Desteklemeler Destek Miktarı 1
Organik Tarım (Meyve, sebze)                           50 TL/dekar 2 Organik Tarım (Tarla Bitkileri)                           10 TL/dekar 3 Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda)                            150 TL/baş 4 Organik Tarım (Buzağı)                              50 TL/baş 5 Organik Tarım (Anaç koyun, keçi)                              10 TL/baş 6 Organik Tarım (Arılı kovan)  5 TL/kovan 7 Organik Tarım (Alabalık)                             0,35 TL/kg 8 Organik Tarım (Çipura-levrek)                             0,45 TL/kg

45 İyi Tarım desteği Sıra No Desteklemeler Destek Miktarı 1
İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze)      25 TL/dekar 2 İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı) 100 TL/dekar

46 Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi
(1)Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dahil olup, kriterleri taşıyan her tarımsal işletme için destekleme ödemesi yapılır. (2) Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 TL ödenir.

47 Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği
Sıra No Desteklemeler    Destek Miktarı 1 Biyoteknik mücadele desteği       100  TL/dekar 2 Biyolojik mücadele desteği 330 TL/dekar Örtüaltı paket toplamı 430 TL/dekar 3 30 TL/dekar 4 Açık alanda paket toplamı 60 TL/dekar

48 Patates siğili hastalığı alternatif destekleme ödemesi
(1) Patates siğili görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya nadasa bırakılması durumunda, çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere dekar başına 110 TL destek verilir. (2) Destekleme ödemesi aynı parsele 3 yılda bir defa ödenir. 3 yılı kapsayacak ödeme 2013 yılında yapılır.

49 Araştırma-geliştirme projeleri desteği
Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma-geliştirme (ARGE) projelerine, cari yılları içinde destekleme ödemesi yapılır.

50 “Eğer petrolü kontrol ederseniz ülkeyi kontrol edersiniz, gıdayı kontrol ederseniz nüfusu kontrol edersiniz” Henry Kissenger (1970)


"TÜRK TARIMINDA DESTEKLEMELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları