Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ TANITIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ TANITIMI"— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ TANITIMI
Kariyer gelişiminin kilit noktası ilköğretimin sonu, 8. sınıftır. Çocuklar zorunlu ilköğretimi bitirdikten sonra kariyer gelişimlerine seçimleri doğrultusunda devam ederler. Maalesef ki bu seçimlerde ailelerde etkin rol oynar.

2 8 YIL SONRASINDAKİ ALTERNATİFLER
Klasik Liseler Meslek Liseleri Polis Koleji Askeri Liseler Çıraklık Eğitimi Meslek Edindirme ve Halk Eğitim Merkezleri Açık Öğretim Lisesi

3 1. KLASİK LİSELER Genel Liseler Anadolu Liseleri Fen Liseleri
Anadolu Öğretmen Liseleri Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sosyal Bilimler Liseleri Spor Liseleri Anadolu İmam Hatip Liseleri

4 Genel Liseler Türk Millî Eğitiminin amaçları doğrultusunda, öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültür veren ve yüksek öğretime öğrenci hazırlayan öğretim kurumlarıdır. Genel Liselerde seçtiğiniz alan doğrultusunda (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Yabancı Dil) istediğiniz mesleğe yönelebilirsiniz.

5 SAYISAL Tıp Eczacılık Mühendislik Diş Hekimliği Sayısal bölümle ilgili öğretmenlikler…
SÖZEL Arkeoloji Sanat Tarihi Kütüphanecilik Sözel bölümle ilgili öğretmenlikler.. EŞİT AĞIRLIK Hukuk Psikoloji Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Siyasal Bilgiler vb… YABANCI DİL Mütercim Tercümanlık Turizm Ve Otelcilik Bu Bölümle ilgili öğretmenlikler…

6 Anadolu Liseleri Anadolu liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır. Anadolu liselerinin sınıf mevcudu 30 kişidir. 990 tane Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Anadolu Liselerinde seçtiğiniz alan doğrultusunda (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Yabancı Dil) istediğiniz mesleğe yönelebilirsiniz.

7 Fen Liseleri Fen liseleri; eğitim-öğretim süresi hazırlık + 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler. Bu okullara her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez 98 tane Fen Lisesi bulunmaktadır.

8 FEN LİSESİNDEN MEZUN ÖĞRENCİLERİN GİDEBİLECEĞİ MESLEKLER
Tıp Eczacılık Diş Hekimliği Mühendislik Matematik Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Tüm Sayısal Puanla Öğrenci alan bölümler Ve bazı ortak bölümler…………

9 Anadolu Öğretmen Liseleri
Amacı: Özellikle öğretmen yetiştiren yükseköğretim programları olmak üzere yükseköğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, Öğrencilerine; öğretmenlik mesleğini sevdirmek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tutum ve davranışları kazandırmak, ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, Eğitim süresi 4 yıldır. Sınıf mevcudu 30 kişidir. 217 tane Anadolu Öğretmen Lisesi bulunmaktadır.

10 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİNDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN GİDEBİLECEĞİ MESLEKLER
Tüm öğretmenlikler ( öğretmenlik mesleğini seçtiği taktirde ek puan almaktadır.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hariç) Seçtiği alana göre ( Say-Ea- Söz-Dil ) tüm meslekler( istisnalar hariç ) Örneğin: Tıp, Eczacılık, Hukuk, Psikoloji, Siyasal Bilimler, Kamu Yönetimi, İktisat vb…….

11 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Anadolu güzel sanatlar liseleri, ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Okulların resim ve müzik alanlarının her birine bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 24’ü geçemez. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir tane Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi bulunmaktadır.

12 Sosyal Bilimler Liseleri
Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez. Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. 16 tane Sosyal Bilimler Lisesi bulunmaktadır.

13 Spor Liseleri Spor liseleri ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Bu okullar, öncelikle beden eğitimi ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı doksan altıyı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise yirmi dördü geçemez. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. 22 tane Spor Lisesi bulunmaktadır.

14 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
Bu okulların amacı; İmamlık, hatiplik ve Kur’an Kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesi için yabancı dil bilen din görevlilerin yetiştirilmesini sağlamak ve yüksek öğretime öğrenci hazırlamaktır. Bu okullarda öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda pansiyonlar da bulunmaktadır. Toplam 727 tane Anadolu İmam Hatip Lisesi bulunmaktadır.

15 2. MESLEK LİSELERİ Anadolu Teknik Liseleri
Anadolu Endüstri Meslek Liseleri Anadolu Meslek Liseleri Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Liseleri Tapu ve Kadastro Anadolu Meslek Liseleri Meteoroloji Anadolu Meslek Liseleri Çok programlı Liseler Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Anadolu İletişim Meslek Liseleri Sağlık Meslek Liseleri

16 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
Bu okulların amacı; İmamlık, hatiplik ve Kur’an Kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesi için yabancı dil bilen din görevlilerin yetiştirilmesini sağlamak ve yüksek öğretime öğrenci hazırlamaktır. Bu okullarda öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda pansiyonlar da bulunmaktadır. Toplam 727 tane Anadolu İmam Hatip Lisesi bulunmaktadır. 16

17 Anadolu Meslek liseleri ile Meslek liseleri arasındaki fark yabancı dil ders saatlerinden kaynaklanmaktadır. Her ikisinin de eğitim süresi 4 yıldır. Ancak Anadolu Meslek Liseleri’nde yabancı dil ders saati daha fazladır. Anadolu Meslek liselerinde birinci amaç; yükseköğrenime öğrenci yetiştirmekken Meslek liselerinde birinci amaç bireyi bir meslek sahibi yapmaktır.

18 Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Endüstri Meslek Liseleri arasındaki fark ise bu liselerde uygulanan programlardan kaynaklanmaktadır. Bu liselerin her biri farklı genel müdürlüklere bağlıdır. Her genel müdürlük ise açacağı okulların alt alanlarını kendisi belirlemektedir.

19 ANADOLU TEKNİK LİSELERİ
Genel kültür derslerinin yanında mesleki ve teknik dersler verilir. Fen bilimleri alanında lise seviyesindeki akademik dersler verilir. Bazı derslerin eğitimi yabancı dilde yapılır. Öğrenim süresi 4 yıl olup Ortaöğretime Öğrenci Yerleştirme Puanı (OYP) ile öğrenci almaktadır. Tercih yapılırken seçilen meslek alanı iyi düşünülerek karar verilmelidir. Tercih edilen okulların yatılı olma haline, kız-erkek öğrenci alınma durumuna ve mezunlarına tanınan haklara dikkat ediniz.

20 ANADOLU ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
Endüstri meslek lisesi öğrencileri; 11 ve 12’inci sınıflarda (öncelikle son sınıf öğrencileri olmak üzere) genel bilgi ve teknik teorik dersleri haftanın iki gününde okulda, uygulamalı meslek derslerini ise haftanın üç gününde alanları ile ilgili işletmelerin makine, araç-gereç ve mesleğinde uzmanlaşmış personel imkânlarından yararlanarak iş yerlerinde yapmaktadır. Öğrenim süresi 4 yıl olup Ortaöğretime Öğrenci Yerleştirme Puanı (OYP) ile öğrenci almaktadır.

21 Anadolu Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Liselerinde uygulanan alt programlar
Bilgisayar bölümü Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) bölümü Boya- Apre bölümü Döküm bölümü Elektrik bölümü Elektronik bölümü Endüstriyel Elektronik bölümü Endüstriyel Mekanik bölümü Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümü

22 Gazetecilik bölümü Gemi Elektroniği ve Haberleşme bölümü Gemi İnşa Bölümü Gemi Makinaları bölümü Güverte bölümü Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi bölümü İnşaat (Üst Yapı) bölümü İplik bölümü Kimya bölümü

23 Konfeksiyon bölümü Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi bölümü Kuyumculuk bölümü Makine bölümü Mikroteknik bölümü Motor bölümü Otomatik Kumanda bölümü Örgü teknolojisi bölümü Plastik Sanatlar bölümü Plastik Teknolojisi

24 Radyo Televizyon bölümü
Tekstil bölümü Tekstil boya-baskı-desen bölümü Telekomünikasyon bölümü Tıp Elektroniği bölümü Uçak Bakım Teknisyenliği ve Elektroniği bölümü Uçak Bakım Teknisyenliği (Gövde-Motor) bölümü Yapı Ressamlığı bölümü

25 ANADOLU MESLEK LİSELERİ
Genel Kültür derslerinin yanında mesleki ve teknik dersler verilir. Fen bilimleri alanında lise seviyesindeki akademik dersler verilir. Bazı derslerin eğitimi yabancı dilde yapılır. Öğrenim süresi toplam 4 yıldır. Tercih yapılırken seçilen meslek alanı iyi düşünülerek karar verilmelidir. Tercih edilen okulların yatılı olma haline, kız-erkek öğrenci alınma durumuna ve mezunlarına tanınan haklara dikkat ediniz.

26 Anadolu Meslek Liselerinde uygulanan alt programlar
Grafik ve Fotoğraf Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Çocuk gelişimi ve eğitimi El sanatları teknolojisi Giysi üretim teknolojisi Yiyecek İçecek Hizmetleri Gıda Teknolojisi Kuaförlük Güzellik Uzmanlığı

27 TARIM ANADOLU MESLEK VE TARIM MESLEK LİSELERİ
ilköğretim okulu üzerine dört yıl öğretim süreli okullardır. Okuldan mezun öğrenciler, alanlarıyla ilgili özel tarımsal işletme ve kuruluşlarında çalışabilmekte, mesleklerini serbestçe yapabilme imkanlarına sahip olmaktadırlar. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyuldukça sınavla işe girmektedirler.

28 Bu okullarda; Veteriner Sağlık, Makine (Tarım Makineleri), Tarım Teknolojisi, Laborant, Genel Ziraat alanlarında yatılı ve gündüzlü eğitim-öğretim yapılmaktadır.

29 TAPU VE KADASTRO ANADOLU MESLEK LİSELERİ
Bu okulun amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen, ara kademede meslekî ve teknik eleman yetiştirmektir. Öğretim Süresi dört yıldır.

30 METEOROLOJİ ANADOLU MESLEK LİSELERİ
Bu okulun amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, alanlarında mesleki formasyon kazandırarak hem yüksek öğretime hem mesleğe hazırlayan, aynı zamanda Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapacak yabancı dil (İngilizce) bilen nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaktır. Bu okulların eğitim süresi 4 yıl olup sınavla öğrenci alınmaktadır. 

31 ÇOK PROGRAMLI LİSE Ayrı ortaöğretim kurumlarının açılması ekonomik olmayan küçük yerleşim birimlerinde genel lise, imam hatip lisesi ile mesleki ve teknik orta öğretim programlarının aynı yönetim altında uygulandığı okullardır. Bu okullarda, bağımsız olarak eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında uygulanan programlar aynen uygulanmakta ve öğrencilere bitirdikleri programa ait diploma (lise, meslek lisesi, imam hatip lisesi gibi) düzenlenmektedir.

32 Ortaöğretim seviyesinde asgari kültür kazandırılması ve çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmesi suretiyle öğrencileri iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı mesleki ve teknik okullardır. Bu okulların eğitim süresi 4 yıl olup sınavsız öğrenci alınmaktadır.

33 ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ
Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve Ulaştırma Alanlarında kamu ve özel sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek nitelikli insan gücünün yetiştirildiği ilköğretim üzerine dört yıl eğitim-öğretim veren okullardır.

34 TİCARET MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN ALAN VE DAL PROGRAMLARI
MUHASEBE VE FİNANSMAN Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlığı Dış Ticaret Ofis Elemanlığı Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanlığı PAZARLAMA VE PERAKENDE Satış Elemanlığı Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu

35 BİLİŞİM TEKNOLOJıLERı Ağ İşletmenliği Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı Bilgisayar Teknik Servis BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLıK Yönetici Sekreterliği Ticaret Sekreterliği Hukuk Sekreterliği Tıp Sekreterliği ULAŞTIRMA HİZMETLERİ Lojistik

36 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Büro Makineleri Teknik Servisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Görüntü ve Ses Sistemleri Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar. Ticaret Meslek liselerinde de aynı programlar bulunmaktadır.

37 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün; Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır.

38 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN ALAN VE DAL PROGRAMLARI
YıYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Mutfak Servis Bar Pastacılık Host/Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ Ön Büro Kat Hizmetleri Rezervasyon Operasyon

39 EĞLENCE HİZMETLERİ Animatörlük Çocuk Animatörlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ Gıda Kontrol Süt ışleme Sebze ve Meyve ışleme Hububat ışleme Zeytin ışleme Çay Üretimi ve ışleme

40 GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ Saç Bakımı Güzellik Hizmetleri Vücut Bakımı ve Masaj HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ Yaşlı Bakımı Hasta Bakımı Engelli Bakımı DENİZCİLİK Yat Kaptanlığı Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar.

41 ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ
İletişim Sektörünün ihtiyaç duyduğu; Gazetecilik, Radyo Televizyon, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, Matbaa, Grafik ve Fotoğraf alanlarında istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli ara insan gücünü yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır.

42 ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN ALAN VE DAL PROGRAMLARI
GAZETECİLİK Yazılı Basın Muhabirliği TV Muhabirliği Foto Muhabirliği Sayfa Sekreterliği RADYO TELEVİZYON Kameramanlık Teknik Yapım-Yayın Grafik-Animasyon Radyo-Televizyon Programcılığı

43 HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ Halkla ılişkiler Müşteri Temsilciliği Kamuoyu Araştırmacılığı Fuar Organizasyonu Özel Organizasyonlar GRAFİK VE FOTOĞRAF Fotoğraf Çekim Fotoğraf Baskı Grafik

44 MATBAA Baskı Öncesi Flesko Baskı Ofset Baskı Tifdruk Baskı Serigrafi ve Tampon Baskı Baskı Sonrası Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar.

45 SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Amacı Sağlık meslek liseleri öğrencileri; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda sağlık mesleğine yardımcı eleman olarak yetiştirmeyi amaçlar. Gündüzlü olan bu okullarda yabancı dil olarak İngilizce eğitimi verilir. Sağlık meslek liselerinde genel kültür dersleri, temel bilim dersleri ve bölümlerle ilgili özel meslek dersler okutulur

46 Sağlık Meslek Liselerinde uygulanan alt alanlar
Radyoloji teknisyenliği Hemşirelik Sağlık memurluğu Ebelik Tıbbi sekreterlik Acil tıp teknisyenliği Laboratuar teknisyenliği Diş protez teknisyenliği Çevre sağlığı teknisyenliği Ortopedi teknisyenliği Anestezi teknisyenliği

47 MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA TANINAN HAKLAR
Anadolu teknik lisesi, teknik lise, Anadolu meslek lisesi ve meslek liselerinden mezun olanlar TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. Çok programlı liselerin de meslek eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar bu haktan yararlanabilirler. Anadolu teknik lisesi ve anadolu meslek lisesi mezunları yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi almış olmanın avantajlarına sahip olurlar.

48 LYS’ ye girip 4 yıllık faküllteleri kazanabilirler
LYS’ ye girip 4 yıllık faküllteleri kazanabilirler. Alanlarıyla ilgili 4 yıllık fakülteleri tercih yaptıkları takdirde 0.06 katsayısı ile çarpılacak olan ek puana tabidirler. Alacakları maximum puan 30’dur. YGS’i kazandıkları takdirde önlisans ve açıköğretim programlarına yerleştirilebilirler. Yükseköğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.

49 Anadolu teknik lisesi ve teknik lise mezunlarına, 4702 sayılı kanuna göre, doğrudan İŞYERİ AÇMA BELGESİ verilir. Anadolu meslek lisesi ve meslek lisesi mezunları,, işyeri açabilmek için şart olan "USTALIK" belgesine, ustalık sınavına girerek ulaşabilirler Mesleki ve teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler okul ve işyerlerinde iş eğitimi almış olmaları sebebiyle mesleğe yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istemeleri halinde yeni mesleğe çok kısa zamanda intibak edebilirler. Eğitimleri süresince iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi işyerlerini kurup çalıştırabilirler.

50 3. POLİS KOLEJİ Polis Koleji; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerin Fen Bilimleri, alanı müfredatına uygun olarak eğitim ve öğretim yapan, Emniyet Teşkilatına üst amir Yetiştiren Polis Akademisine veya Teşkilatın ihtiyaç duyacağı branşlarda fakültelere kaynak sağlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan parasız, yatılı ve resmi üniformalı bir okuldur. Polis Koleji eğitim süresi 4 yıldır. Anadolu lisesi statüsünde ve fen alanında eğitim yapmaktadır.

51 4. ASKERİ LİSELER  Askeri liseler yabancı dil ağırlıklı matematik/fen programı uygulayan lise dengi okullardır. Temel amacı harp okulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi, fakülte ve yüksek okullar gibi diğer üst eğitim kurumlarındaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek, zihinsel ve fiziksel yetenekleri gelişmiş, Atatürkçü düşünce sistemine  bağlı, vatan ve millet sevgisi aşılanmış, vazife  ve sorumluluk duygusu, disiplin anlayışı gelişmiş askeri öğrenciler yetiştirmektir. Askeri liselerde öğrencilere belirli seviyede temel askerlik eğitimi de verilmektedir. Eğitim süresi 5 yıldır.

52 5. ÇIRAKLIK EĞİTİMİ Zorunlu temel eğitimini tamamladıktan sonra, gerçek iş ortamında fiilen çalışmak suretiyle meslek öğrenmek isteyen 15 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili işgücü haline getirmek, çıraklık eğitiminin temel amacıdır.

53 Çıraklık eğitiminde lise düzeyinde eğitim verilmektedir.
Eğitim süresi dört yıldır. Meslek liselerindeki programlar uygulanır. Çıraklık eğitimini tamamlayanlar bu eğitimi tamamladıklarını gösteren bir belge alırlar. Diplomayı ancak açıköğretim liselerini bitirdikleri takdirde alabilirler.

54 6. MESLEK EDİNDİRME VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ
Halk Eğitim Merkezlerinde her yaş ve eğitim düzeyindeki vatandaşlarımıza; onların ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda mesleki ve sosyal-kültürel nitelikli kurslar düzenlenmektedir. Kişileri bir meslek dalında beceri sahibi yapmanın yanı sıra, onların örgün eğitim yoluyla edinemedikleri eğitimlerini tamamlamak ve bir üst sınavlara hazırlamak amacına yönelik faaliyetlere de ağırlık verilmektedir.

55 7. AÇIKÖĞRETİM LİSESİ Açıköğretim Lisesi de 1992 yılında kurulduğunda yürürlükte olan ders geçme ve kredi sistemine tabi olmuş ve eğitim-öğretimini bu sisteme göre başlatmıştır. Bu sistemde sınıf değil ders geçme esası vardır. Dolayısıyla öğrenci her dönemde belirlenen dersleri vererek yine mezuniyet için belirlenen krediyi tamamladığı takdirde mezun olabilir. Her yıl iki dönemden (yarıyıl) oluşur. Dönem sonunda seçilen derslerden merkezi sistemle yapılan sınavlara giren öğrenci sınavlarda başarılı olursa o derse ait krediyi almış olur. Ders geçme ve kredi sisteminde dersler birbirinden bağımsız olup I. Dönemde başaramadığı bir dersi II. dönemde ki dersle aynı anda alabilir.

56 Genelde eğitim çalışan insanlara verildiği için eğitimler akşam 17:00 ile 24:00 saatleri arası ve hafta sonları sürdürülmektedir. Mesleki Açıköğretim Lisesi ve mesleki Teknik Açıköğretim okulunda; Meslek Liselerindeki programlar uygulanır. Burdan mezun olan öğrenciler Meslek Lisesinden mezun olan bir öğrenciyle aynı diplomayı alır ve sınavlarda da (YGS ve LYS’de)aynı haklara sahiptirler.

57 ANKARA KAZAN Mustafa Hakan Güvençer Anadolu Lisesi 120 396,315 451,781 Gülnaz-İbrahim Güngör Tara Kız Teknik ve Meslek Lisesi 30 312,313 439,803 Kazan Efes Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 326,110 377,022 Kazan Ticaret Meslek Lisesi 60 307,218 369,751 301,178 359,910 Kazan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 48 387,397 410,838 394,104 418,815 Kazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi 335,505 451,717

58 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…


"ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ TANITIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları