Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Oyun Nedir? Oyun; geniş anlamda çocuğun kişiliğini bütünü ile etkileyen bir faaliyettir. Oyun, çocuğa hiç kimsenin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Oyun Nedir? Oyun; geniş anlamda çocuğun kişiliğini bütünü ile etkileyen bir faaliyettir. Oyun, çocuğa hiç kimsenin."— Sunum transkripti:

1

2

3 Oyun Nedir? Oyun; geniş anlamda çocuğun kişiliğini bütünü ile etkileyen bir faaliyettir. Oyun, çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, kendi deneyimleriyle öğrenmesi yoludur. Oyun, çocuğun eğlenmesinde ve eğitiminde olduğu kadar onun gelişmesinde de önemli rol oynar.

4 Oyunların Özellikleri
Kurallar, Hedef ve Amaçlar, Zorluklar / Yarış / Meydan Okuma / Karşıtlık, Etkileşim Sunum veya hikâyedir.

5 Kurallar Kurallar oyunların sınırlarını çizerler ve hedefe ulaşmak için çeşitli yollar sunarlar. Bir oyunun herhangi bir kuralı yoksa o bir oyun değil serbest bir eğlencedir. Oyunu herhangi bir eğlenceden ayıran en önemli özellik kuralının olmasıdır. Kurallar oyun ortamını düzenleyip, oyunun yapısal öğelerini bir araya getirirler. Böylece oyun biçim ve anlam kazanır.

6 Hedef ve Amaçlar Bir oyunda erişilmek istenen hedefe ulaşmanın kullanıcıyı motive etmede rolü büyüktür. Amacı olmayan bir oyun, oyuncuyu motive edemez, oyuncuda oyunu devam ettirme isteği ya da oyunu yeniden oynama isteği uyandıramaz. Oyunda hedef ve amaç, oyuncunun gönüllü olarak oyunu oynamasını, zaman ve emek harcamasını sağlarken oyuncuda görev duygusunu da geliştirir.

7 Zorluklar / Yarış / Meydan Okuma / Karşıtlık
Bunlar oyunda çözülmeye çalışılan problemin parçalarıdır. Kullanıcı oyun içerisinde gerçek tehlikeler ile karşı karşıya kalmadan, gerçek yaşamdaki gibi korku ve heyecan duyabilir. Motive eder ve o oyunu sürdürmesini ve tamamlamasını sağlar.

8 Prensky (2001) etkileşimi 2 açıdan ele alır:
Oyuncuların ya da bilgisayarın etkileşimidir ki, buna dönüt denilebilir. Oyuncuların oyunu oynarken birbirleri ile oluşturdukları sosyal ortam.

9 Sunum veya Hikâye Oyunları, milyonlarca insan için çekici yapan 12 karakteristik özellik vardır; Oyunlar, eğlence formatındadırlar. Bize eğlence ve zevk verirler. Oyunlar, oyun formatındadırlar. Bize heyecan ve tutku verirler. Oyunların kuralları vardır ve bu bize oyunların yapısını verir.

10 Oyunların amaçları vardır ve bu bizi motive eder.
Oyunlar etkileşimlidir, bir şeyler yapmayı gerektirir. Oyunlar uyarlanabilir. Bu akıcılığı sağlar. Oyunların dönütleri vardır ve bu bizim öğrenmemizi sağlar. Oyunların kazanma durumu vardır ve bu bizim egomuzu tatmin eder.

11 Oyunlar mücadele, yarış, meydan okuma ve karşıtlık içerir
Oyunlar mücadele, yarış, meydan okuma ve karşıtlık içerir. Bu bize heyecan sağlar. Oyunlarda problem çözme vardır ve bu bizim yaratıcılığımızı arttırır. Oyunlarda etkileşim vardır. Bu bizim sosyal olmamızı sağlar. Oyunların sunumları ve hikâyeleri vardır. Bu bize duygu verir.

12 Eğitsel Oyun Nedir? Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir öğretim tekniğidir. Bireysel yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; takip oyunlarında, yarışma hırsı kazandırarak, kuralları uymayı, sevinci ve üzüntüyü paylaşmayı öğreten, oynarken eğitmeyi amaçlayan bir araçtır. Eğitsel oyunlarla derste konular, ilgi çekici duruma getirilebilir, en pasif öğrencilerin bile bu etkinliklere katılmaları sağlanabilir.

13 Eğitsel oyun programları, öğretim sürecinde etkilice kullanılan öğretim materyali olup, simülasyon programları ile çok benzerlik gösterirler. Simülasyon ve eğitsel oyun programlarının ortak hedefi, bir öğretim çevresi ve ortamı yaratarak öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olmak ya da yetenekleri geliştirmektir. Eğitsel oyunların simülasyonlardan farkı istenildiği zaman dönüt alınabilmesidir.Oyunlarda dönüt alınmaya bilir.

14 Eğitsel Oyunların Temel Hedefleri
Eğitsel oyunlar dersinin amacı; öğrencilerin, çocuğun psikomotor, zihinsel, duyuşsal, psiko-sosyal gelişimi açısından oyunun öneminin farkına varmalarını sağlamak, eğitsel amaca yönelik oyun seçme becerisi kazandırmaktır. Bu amaçla eğitimin bir aracı olan oyun, bireylere gruplayabilme, analiz yapabilme, hipotezler oluşturabilme, senteze varabilme, problem çözebilme gibi zihinsel becerilerin kazandırılması için son derece uygun bir ortam hazırlar.

15 Neden Eğitsel Oyunlar? Uygun tasarlanmış bilgisayar oyunlarının kullanıldığı öğrenme ortamlarında öğrenciler sadece dinleyerek ve okuyarak öğrenmenin ötesine geçerler; öğrenciler öğrenme sırasında aktiftir ve görerek ve yaparak öğrenirler. Öğrenme, içsel bir süreçtir. Öğretmenler, öğretme ile ilgili olarak yaklaşımlarını bilginin direk aktarılmasından, fikirlerin ve konuların eleştirel analizine ve yapılandırılmasına doğru değiştirmeye başlamıştır. Öğrencinin özellikleri dikkate alınarak tasarlanmış bir ortamda hem öğrencilerin öğrenmesi kolaylaşmakta hem de hatırlama düzeyleri yükselmektedir. Bu amaçla öğretmenler oyun tabanlı öğrenmeyi tercih etmektedirler.

16 Oyun İle Eğitsel Oyunun Farkı
Oyunlar öğrencilerin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştiren, yaşantılarını zevkli hale getiren, sanatsal ve estetik niteliklerini ve becerilerini geliştiren etkinliklerdir. Eğitsel oyunlar, öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini ve daha rahat bir ortamda tekrar etmelerini sağlayan etkinliklerdir. Eğitsel oyun yazılımları ise öğrencilerin oyun oynama heves ve isteklerinden yararlanarak ders konularını oynayarak öğrenmelerini ya da problem çözme becerilerini oynayarak geliştirmelerini sağlayan yazılımlardır.

17 Bilgisayarda Oyun Oynamanın Eğitime Katkıları Nelerdir?
Bilgisayarlar, günümüz dünyasının en gelişmiş araçlarındandır ve hayatımızın her alanında etkileri görülmektedir. Eğitsel bilgisayar oyunları öğrenciye hoşça vakit geçirten, ama gerçekleşen etkinlik içerisinde bilgiler de öğreten veya önceki bilgileri pekiştiren bir özelliktedir. . Eğitsel bilgisayar oyunları ders müfredatında yer alan hedeflere ulaşmak amacı ile işe koşulabilir.

18 Eğitsel Oyunları Hazırlarken Nelere Dikkat Etmeliyiz, Eğitime Yönelik Olması İçin Neler Yapmalıyız?
Eğlenerek Öğrenme Problem Çözme Kritik Düşünme Kavram Öğretimi Strateji Geliştirme Olgunlaşma Hedefe yönelik olma

19 Dikkat dağıtmama Bireysel ve grup çalışmalarına uygunluk Tasarım olarak yeterlilik İçeriğe uygunluk Öğrenci seviyesine uygun kullanım Alıştırmaların özellikleri Güncellenme özelliği

20 Eğitsel Oyunlarda Kazanılan Temel Beceriler
Eleştirel düşünme becerisi İletişim becerisi Araştırma becerisi Problem çözme becerisi Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi Girişimcilik becerisi

21 Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi
Sınıflandırma becerisi Planlama becerisi Kendini kontrol etme Çabuk karar verme Uyarlama becerisi Risk alma becerisi

22 Hakkını koruma becerisi
Görev paylaşımı yapma Özeleştiri yapma İlişkilendirme becerisi Çok yönlü düşünme

23 Oyunların Seçimi Ve Öğretmenin Rolü:
Öğretmen, sınıf içinde eğitsel oyunlardan başarılı bir şekilde yararlanabilmek için dikkatli ve titiz bir hazırlık yapmalıdır. Öğretmenin diğer önemli bir rolü, oyunu sürekli kontrol etmesi ve ilgi göstermesidir. En önemli noktalardan birisi de oyun oynanırken, zayıf öğrenciler hata yaptığı zaman üzerinde durulmaması ve herkesin etkin olarak oyuna katılımının sağlanmasıdır. Öğretmen motive edici, rehber, hedeflenen tüm içeriğin öğrenciye uygun olarak sunulmasını sağlar ve özetleyicidir.

24 Eğitsel Oyunlarda Bilgisayarın Rolü
Psikolojik ölçme araçlarının bilgisayarda tutulması, böylece öğrenciye istenilen zamanda aracın bilgisayar yoluyla uygulanması. Ölçme aracı ile ilgili öğrenci puanının bilgisayar tarafından hesaplanması Öğrenci puanına ait profilin bilgisayar yoluyla çıkarılması Öğrenci kişisel dosyalarının bilgisayarda tutulması şeklinde sıralanabilir.

25 Eğitsel Oyunlarda Öğrencinin Rolü
Öğrencilerin bilgileri yapılandırmaları ve yeni bilgiler üretmeleri. Öğrenci, öğrenme amaçları ile yöntemlerini belirleme ve uygulama çalışmalarına katılır, etkinliklerde sorumluluk üstlenir. Öğrenciler; sorunları çözer, edindiği bilgileri arkadaşlarıyla paylaşır ve bu yöntemle sürekli yeni bilgiler edinir. Öğrenciler; bağımsız olarak öğrenir, bireysel tercihlerini, ilgilerini ve zihin becerilerini öğrenme sürecinde kullanır, öğrenmeyi öğrenir.

26 Oyunların Yaratılmasında Ve Kullanılmasında Oluşabilecek Sorunlar
Gerçekten eğlendirici olan oyunları yaratma güçlüğü Eğitim hedefleri ve oyun özellikleri arasında tutarsızlık Oyundan öğrenmenin etkililiği Oyunların içsel veya dışsal güdüleyici özelliğinin farkına varılması Eğitimcilerin oyunlar hakkındaki olumsuz görüşlerinin giderilmesi Oluşan tüm sorunların çözülmesi

27 Temelde ikiye ayrılır:
Gerçek hayat benzeşim oyunları. - Günlük hayattan roller ve senaryolar içerir. Akademik oyunlar. - Öğrencinin motivasyonunu daha az dikkat çekici başlıklarla bütünleştirmeye çalışan ve çoklu öğretim ortamı sağlayan yazılımlardır.

28 Akademik Eğitsel Oyun Örnekleri
Macera Ve Rol Oynama Oyunları Pano Oyunları Strateji Oyunları Mantık Oyunları ve Bulmacalar Kelime Oyunları Ticaret Oyunları

29 Eğitsel Oyunların Güçlü yanları
Üst düzeyde kullanıcı katılımını gerektirir. Öğrenilecek konuya duyulan ilgiyi artırır. Öğrenmeleri gerekenleri daha kısa sürede kazanabilmektedirler. Oyun aracılığıyla kazandıkları bilgi ve becerilerin kalıcı olmaktadır.

30 Okul öncesi çocukların el-göz koordinasyonlarını geliştirme ve zihinsel beceri kazanmalarında yararlı sonuçlar vermektedir. Öğrencilerin olgu ve olayları algılama, kritik durumlara ilişkin karar alma, etkinlikte bulunma ve devinsel (hareket-psikomotor) becerilerini geliştirir. Çocukların birbiri ile iletişim kurmalarını ve teknoloji kültürü kazanmalarını sağlamaktadır.

31 Oyun kuralları ile gerçek yaşam kurallarının karıştırılması.
Eğitsel Oyunların Zayıf yanları Bazı öğretmenler; öğrencilerin oyunlardaki kazanma isteklerinin öğrenme etkinliğinden uzaklaştırdığına inanmaktadır. Oyun kuralları ile gerçek yaşam kurallarının karıştırılması. Yetersiz öğrenme: Öğrenciler eğitsel oyun yazılımlarının eğitsel değerlerinden çok heyecan verici ve harekete geçirici özelliklerine odaklanmaktadır.

32 TEŞEKKÜRLER Hazırlayanlar Soner DEMİRBİLEK Nuray KALÇIK Eda SAKA
Seda KAVAZ Şafak KARAGÖZ Şahin TAVŞAN Güven ŞAHİN Çağrı TOKTAMIŞLI Adem ERTAŞ


"Oyun Nedir? Oyun; geniş anlamda çocuğun kişiliğini bütünü ile etkileyen bir faaliyettir. Oyun, çocuğa hiç kimsenin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları