Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU HİZMET ENVANTERİ SEMİNERİ 18 MART 2011 AMASYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU HİZMET ENVANTERİ SEMİNERİ 18 MART 2011 AMASYA."— Sunum transkripti:

1 KAMU HİZMET ENVANTERİ SEMİNERİ 18 MART 2011 AMASYA

2 KURUM KODLARI STANDART DOSYA HİZMET ENVANTERİ HİZMET STANDARTLARI

3 KURUM KODLARI Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) oluşturulmuştur. resmi yazışmalarda kullanılacak haberleşme kodlarının oluşturulması, teşkilat yapısında oluşacak değişikliklere göre gerekli güncellemelerin yapılması ve bunların Başbakanlığa bildirilmesi istenmiş, bu kodların birleştirilmesi sonucunda 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurum ve kuruluşlardan, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerinin

4 KURUM KODLARI 10 Şubat 2011 tarihli 2011/1 sayılı GENELGE ile 13/8/1991 tarihli ve 1991/17 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Kamu Kurum–Kuruluşları Kod Sistemi: Kurum– Kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyonun temini, Devlet teşkilatı veritabanının oluşturulması amacıyla geliştirilmiştir.

5 KURUM KODLARI Kamu Kurum–Kuruluşları Kod Sistemi:KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HHA-Kurum ve KuruluşlarA YasamaB YürütmeC Yargı D Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

6 KURUM KODLARI BB: Nümerik2 karakter Kurum Kodları listesinde yer alan kurum kodudur. Formatın A bölümü M (Mahalli İdareler) ve D (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları) BB il trafik kodudur. KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

7 KURUM KODLARI KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH C: Nümerik 1 karakterKurum ve Kuruluşlar 0 Merkez1 Bağlı Kuruluş2 İlgili Kuruluş3 Yurtdışı Teşkilatı4 Taşra Teşkilatı5 Sorumlu Kuruluş6 Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşla r

8 KURUM KODLARI DDD: Alfenümerik 3 karakter * Bakanlıkların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında birimlerin, * Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda kurumun,* Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda kuruluşun, * Mahalli idarelerde il özel idaresi, belediye, köy veya birliğin adının kısaltmasıdır. KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

9 KURUM KODLARI KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH E: Nümerik 1 karakterKurum ve Kuruluşlar 0 Merkez1 Bağlı Kuruluş2 İlgili Kuruluş3 Yurtdışı Teşkilatı4 Taşra Teşkilatı5 Bağlı Ortaklık, Bağlı Kuruluş, Bağımlı Kuruluş 6 9 Format dışı kod (Çok sayıdaki aile hekimliği, okullar, vb. için format yetersiz kalmışsa)

10 KURUM KODLARI KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HHFF: Alfenümerik 2 karakter″E″= 0 ise, alt Birim Kodu,″E″= 1 ise, bölge kodu ve numarası,″E″= 2 ise, işletme /müessese kodu,″E″= 3 ise, ülke kodu,″E″= 4 ise, il kodu,″E″= 5 ise, bağlı ortaklık, bağlı kuruluş kodu,″E″= 9 ise, yukarıdaki kodlar kapsamında tanımlanamayan birim kodu.

11 KURUM KODLARI KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG. HH GG: Nümerik 2 karakter″E″= 0 ise, ikinci alt birim kodu,″E″= 1 ise, bölgenin alt birim kodu,″E″= 2 ise, işletme/müessese’nin alt birim kodu,″E″= 3 ise, “ülke”nin şehir kodu, ″E″= 4 ise, 01-39 aralığı il müdürlüğü şubeleri, 40-99 aralığı ilçelerin il içi alfabetik sıra kodu, ″E″= 5 ise, bağlı ortaklık, bağlı kuruluşun alt birim kodu.

12 KURUM KODLARI KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH HH: Nümerik 2 karakter ″ E″= 0 ise, üçüncü alt birim kodu, ″ E″= 1 ise, bölgenin ikinci alt birim kodu, ″ E″= 2 ise, işletme/müessese’nin ikinci alt birim kodu,″E″= 3 ise, temsilciliğin alt birimi ″E″= 4 ise, “GG” de 01-39 arası kod varsa bir alt şubeyi, 40-99 arası kod varsa ilçe müdürlükleri kodu.

13 KURUM KODLARI KURUM KODUKURUM ADI A 01 0 000 0 00 00 00 TBMM BAŞKANLIĞI B 01 0 000 0 00 00 00 CUMHURBAŞKANLIĞI B 02 0 000 0 00 00 00 BAŞBAKANLIK B 08 0 000 0 00 00 00MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI C 01 0 000 0 00 00 00ANAYASA MAHKEMESİ D 01 0 000 0 00 00 00KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI E 01 0 000 0 00 00 00ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYEDEKİ BÜRO VE TEMSİLCİLİKLERİ M 01 0 000 0 00 00 00MAHALLİ İDARELER

14 KURUM KODLARI KOD NUMARASI A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH.- B.08.4.MEM.0.63.00.00.- B.YÜRÜTME 08.MEB 4.TAŞRA MEM 0.TAŞRA MERKEZ İL KODU İLÇEDE:39- 64 ARASI İLÇE KODU İLDE:1-39 ARASI BİRİM KODU İLÇEDE:BİR İM KODU İLDE:ALT BİRİM KODU

15 KURUM KODLARI B.02.0.ETÖ.0.10.00.00 ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B.08.0.SGB.0.00.00.00 STRATEJ İ GEL İ ŞT İ RME BAŞKANLI Ğ I B.08.0.000.0.00.00.00 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI KURUM KODU ÖRNEKLERİ

16 KURUM KODLARI B.08.4.MEM.0.05.40.01 BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme) B.08.4.MEM.0.05.40.00 GÖYNÜCEK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( Özel Kalem) B.08.4.MEM.0.05.01.00 AMASYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme) B.08.4.MEM.0.05.00.00 AMASYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Özel Kalem) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI

17 TEŞEKKÜR EDERİZ


"KAMU HİZMET ENVANTERİ SEMİNERİ 18 MART 2011 AMASYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları