Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
HZ MUHAMMED’İN PEYGAMBER OLARAK GÖREVLENDİRİLİŞİ

3 Zaman: 1400 yıl öncesi bir an.
Yer: Çöllerle kaplı bölgedeki dağlardan birisinde bulunan küçük bir mağara. Mekke'nin kuzeydoğusunda, Kâbe'ye yaklaşık 5 km. uzaklıkta bulunan Nur dağındaki Hira mağarası

4 KUZEY HİRA DOĞU KABE

5 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
HİRA NUR DAĞI 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ

6 HİRA MAĞARASI

7 HİRA MAĞARASI

8

9 Kişi: Mağaranın alacakaranlığında derin düşüncelere dalmış bir münzevî. Her şey son derece sıradan; ne zamanıyla, ne mekânıyla ve ne de mensubuyla dikkat çeken özel bir durum söz konusu değil.

10 O, özellikle son birkaç yıldır alışkanlık edindiği üzere, yine aynı mağaraya gelmiş ve bir süreliğine inzivaya çekilmiş idi.

11 İki kişinin ancak sığabileceği küçük mağaradan; bazen gökyüzünü,

12 Bazen evreni,

13 Bazen yıldızları,

14 Bazen Güneşi

15 Bazen Ayı düşünüyor

16 Bazen yeryüzünü,

17 Bazen; toplumlarını, hemşehrilerini, insanları, kendisini düşünüyor.

18 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
Hâlinden, zihnini istila eden düşüncelerden kurtulup, her gün sayısı biraz daha artan sorularına cevaplar arayarak kendisini son derece rahatsız eden mevcut durumundan bir çıkış yoluna ulaşmaya çalıştığı açıkça belli oluyor. Ama nafile; ne zihninde fırtınalar estiren düşüncelerden kurtulabiliyor, ne de düşüncelerini her gün biraz daha derinleştirip karmaşıklaştıran sorularına cevaplar bulabiliyor.

19 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
Son birkaç yıldır, içine düştüğü düşünce labirentinden bir çıkış noktası bulamamanın neden olduğu çaresizlikle, kendisini bu mağaranın küçük boşluğuna mahkum etmekten başka yapabildiği bir şey yok.

20 mağaraya bu gelişi öncekilerden çok farklı bir şekilde
Fakat O, o anda bilmiyordu ama, mağaraya bu gelişi öncekilerden çok farklı bir şekilde sonuçlanacaktı; hiç ummadığı, beklemediği ve düşünmediği bir olay gerçekleşecekti. O, sadece içindeki fırtınadan sıyrılmaya çalışırken, birazdan daha önce hiçbir şekilde zihninden geçirmediği, düşüncesinde yer almayan bir durumla karşılaşacaktı. Sadece kendisini ilgilendiriyor görünen bir olay yaşayacak; ancak bu olay, sonucu itibarıyla, tüm insanlığı ilgilendirecekti. Çünkü, söz konusu olay, insanlığın kaderini etkileyen önemli bir süreci başlatacaktı. O ise, gerçekleşecek olayı takiben, tüm gelişmelerin faili ve öncelikli muhatabı olacaktı.

21 Kırk yaşındaydı. Zihinsel ve bedensel olgunluğunun zirvesindeydi.
Fakat, mağaraya bu son gelişine kadarki kırk yıllık hayatında önemli birisi değildi; ismi tarihe geçecek birisi hiç değildi. Ülkeler fetheden bir komutan, Düşünceye yeni ufuklar açan bir filozof, Orijinal icatların sahibi bir mucit, Maddenin sırlarını çözen bir bilim adamı... değildi. Üstelik bunlardan birisi olmayı ne arzulamış ve ne de düşünmüştü.

22 Eğer şehrin dışındaki o mağarada gerçekleşecek olayın başlatacağı
Dolayısıyla, Eğer şehrin dışındaki o mağarada gerçekleşecek olayın başlatacağı yirmi yılı aşkın süreyi yaşamayacak olsaydı, zamanındaki hemşehrilerinin dışında hiç kimse tarafından bilinmeyen birisi olarak kalacaktı. İnsanlık tarihinin, ismi bilinmeyen sayısız fertlerinden birisi olarak yaşayacak ve bir-iki nesil sonra yeryüzünde hiç bileni ve hatırlayanı olmayan bir kişi olarak ölüp gidecekti. Belki de birkaç kuşak sonrası torunları bile ismini hatırlamayacaktı. Arkasında ne bir isim, ne bir ün ve ne de bir eser bırakacaktı. Ancak mağaradaki olayı takiben O, insanlığın en önemli şahsiyeti olacaktı.

23 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
İnsanlığın veya toplumunun tarihinde ismi anılacak kadar önemli birisi değildi; ama sıradan birisi de değildi. Çevresindeki insanlara göre bazı farklı özelliklere sahipti. Eğer önemli bir farklılık sayılırsa; Öksüzdü, Yetimdi, Tüccardı;

24 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
Fakat daha da önemlisi; Hakka-hukuka önem veren birisiydi, Yalandan nefret ederdi, Mal düşkünü değildi, Yardımseverdi... Mağarada yaşadığı olaya kadar O'nu çevresindeki insanlardan ayıran en önemli özelliği, sahip olduğu bu bazı bireysel özellikleri ve ahlâkî erdemleriydi.

25 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
Arkadaşları ve hemşehrileri O'nu bu bazı bireysel özellikleri ve ahlâkî erdemleriyle biliyor ve tanıyorlardı. Özellikle de ahlâkî erdemleri nedeniyle tanınıyordu. O'nun ahlâkî erdemleri ise, erdem denen şeylerden oldukça uzak bir toplumda, herkesten farklı bir hayat tarzı edinmesine yol açmıştı. Erdemleriyle yalnız olduğu gibi, yaşantısıyla da yalnız olmayı tercih etmiş; son birkaç yıldır toplumundan büyük oranda uzaklaşmıştı.

26 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
Yalnızlığı sever hâle gelişi, sıklıkla inzivaya çekilmeyi hayatının özelliklerinden birisi hâline getirmişti.

27 Özellikle son birkaç yıldır, bir süreliğine toplumundan uzaklaşıp, yaşadığı şehrin yakınındaki dağda bulunan bir küçük mağarada inzivaya çekilmeyi alışkanlık edinmişti. İnzivayı bir kaçış olarak görüyordu.

28 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Çünkü, kişiliğinin bir parçası olan ahlâkî erdemlerine karşılık, her türlü kötülüğün, ahlâksızlığın olabildiğince yaygın olduğu bir toplumun ferdiydi. Daha da önemlisi, sadece toplumu değil, yaşadığı dünyanın durumu da kötüydü. Kötülükler, ahlâksızlıklar, zulümler, sömürüler, haksızlıklar, zorbalıklar... akla gelebilecek her türlü olumsuz durumlar ve özellikler insanlığın ayrılmaz parçası olmuştu.

29 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Dünyanın içinde debelendiği bütün bu kötülükleri, yanlışlıkları aklı kabul etmemiş, yüreği kaldırmamıştı. Dünyanın kapıldığı akıntıya kapılmamış; kötülükler içinde boğulan dünyanın bir parçası olmamıştı. Kötülüklerin ve ahlâksızlıkların ele geçirdiği dünyanın dışına kaçmış, bir münzevî olarak hayatını sürdürmeyi tercih etmişti.

30 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Elbette ki insanlığın sorunlarına duyarlı her insan gibi, O da bir çözüm aramaktaydı; kötülüklerin ve ahlâksızlıkların olmadığı bir dünyanın özlemini taşıyordu, insanlığın gidişatının yanlışlığı karşısında, bir kurtuluş yolu arıyordu. Fakat bulamamıştı ve bulamıyordu. .

31 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Devamlı düşünmeyi, insanlardan uzak durmayı, dedikodulardan kaçınmayı ve nefis murakabesi yapmayı alışkanlık haline getirmişti

32 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Sahîh-i Buhâri’de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'in Hirâ mağarasında ibadet ettiği anlatılmıştır. "Bu ibadet neydi ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem bunu nasıl yapıyordu?" sorusuna aynı hadisin şerhinde şöyle cevap verilmektedir:

33 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi "Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'in ibadet tarzı nasıldı ve ne ibadeti yapıyordu diye sorulduğunda, cevap olarak: 'düşünme, tefekkür ve ibret almadır' denildi."

34 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Bu ibâdet, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'in dedesi Hz. ibrahim'in (as) peygamber olmadan önce yaptığı ibadetin tâ kendisi idi.

35 İbrahim, yıldızları gördügünde, ilâhî tecellinin bir görüntüsü olduğu için onları ilah zannetme yanılgısına düştü.

36 Ay çıkınca daha da tereddüt etmişti.

37 Güneşin çıkmasıyla şaşkınlığı daha da artmıştı.

38 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Hepsi batıp da gözden kaybolunca elinde olmadan: "Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim, ben müşriklerden değilim." (En'am, 6/79) diye haykırmıştı

39 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Batılı bir tarihçi, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'in bu ibadet halini şöyle anlatmıştır: "Evinde, seferde ve her yerde Muhammed sallallahu aleyhi vesellem'in kafasında binlerce soru dolaşıyordu:

40 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Varlığı, Hayatı, Varlığın amacını, Varoluşu ve Ölümü, Evreni, İnsanı, Toplumu... anlamaya çalışıyor ama anlayamıyordu; anladığını zannettiği şeylerin doğruluğundan da emin olamıyordu.

41 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Yani, onun ibadeti; Düşünmek, İbret Almak şeklinde idi.

42 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Uykudayken gördüğü rüyalar gün ışığı kadar parlak ve aydınlık oluyor, rüyada gördükleri daha sonra aynen gerçekleşiyordu. Bu durum devam ederken, inzivâ hayatını daha çok sevmeye ve ramazan ayını mağarada geçirmeye başladı

43 Yiyeceği tükenince evine gelip yenisini aldıktan sonra tekrar Hira'ya dönüyordu.

44 İnziva süresi sona erince, Mekke'ye inerek Kâbe'yi tavaf ettikten sonra evine gitmeyi alışkanlık hâline getirmişti

45 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Peygamberlikten birkaç yıl önce bazı hadiseler meydana geldi. Peygamberlik gelmeden iki yıl kadar önce, Şamlı Yahudi âlimlerinden İbn Heyyiban, Şam'dan Medine'ye gelip yerleşti ve çok geçmeden de Medine'de ölüm döşeğine düştü.

46 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Öleceğini anlayınca, Medineli Yahudilere: "Ey Yahudi cemaatı! Yemesi, içmesi bol bir yerden, beni bu yoksulluk ve açlık yurduna getiren şeyin ne olduğunu sanırsınız?" dedi.

47 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Yahudiler "Sen, daha iyi bilirsin!" dediler. İbn Heyyiban: "Ben, bu memlekete, ancak, gelme zamanı çok yaklaşmış bulunan ve buraya hicret edecek olan O Peygamberi gözlemek üzere gelmişimdir!

48 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Onun, yakında peygamber olarak gönderilmesini ve benim de ona tâbi olmamı umduğum kendisinin gelme zamanı çok yakındır. Ey Yahudi cemaatı! Ona tâbi olmakta hiç kimse sizi geçmesin!

49 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Çünkü, o, kendisine karşı koyanların kanlarını dökmek, çocuklarını, kadınlarını esir etmek selahiyetiyle gönderilecektir. Siz, bu hususta ondan korunamazsınız!" dedi ve sonra, öldü.

50 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Peygamberimiz Muhammed (a.s.), kırk yaşına gelmeden önce, otuzsekiz yaşında iken, ışık, nur görür, sesler işitir, endişelenir dururdu. Vahyin gelmesine yakın bir dönemde, Muhammed (a.s.), evinden çıkar, Mekke evlerinden uzaklaşır, vadilerin kuytu köşelerine doğru dalar giderken;

51 HİÇBİR AĞAÇ

52 HİÇBİR AĞAÇ

53 VEYA TAŞA

54 Rastlamazdı ki, "Esselâmü aleyke yâ Rasûlallah!=Selam olsun sana, ey Allah'ın Resûlü!" diyerek kendisini selamlamamış olsun!

55 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Peygamberimiz (a.s.); hemen etrafına, sağına soluna, arkasına dönüp bakınır, fakat ağaç ve taştan başka bir şey görmezdi.

56 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Kur'an-ı Kerim'de peygamberliğin (bi'set) nasıl başladığı konusunda ayrıntılı bilgi mevcut değildir. Hadislerde ve tarih kitaplarında, vahyin doğru rüyalarla (er-ru'yâ es-sâdıka) başladığı bildirilmektedir.

57 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Peygamberliğin ilk müjdeleri kabul edilen ve altı ay süren bu rüyaları gördüğü süre zarfında Hz. Muhammed (s.a.s.), biraz önce söylediğimiz gibi yalnız kalmayı tercih ediyor ve Hira'da tefekküre dalıyordu

58 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi O sene yine aynı mağaraya gelmiş ve birkaç günlüğüne inzivaya çekilmişti, insanlarla ilgili, her şeye hakim olmuş kötülük ve yanlışlıkları fark eden, ancak doğrunun ne olduğunu bilememenin sıkıntısını yaşayan bir kişi neler düşünürse, O da, o mağaranın sessizliğinde, yalnız başına benzer düşüncelere dalmıştı.

59 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Tüm insanlığın kaderini etkileyecek olayı işte böylesi bir anda yaşadı. Mağaraya bu son kapanışında, derin düşüncelerin ve cevapsız soruların girdabında zihnini toplamaya çalışırken, aniden karşısında daha önce hiç görmediği bir varlık belirdi. Cebrail’di bu.

60 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi O sırada kırk yaşındaydı. 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde sabaha karşıydı. Vahiy meleği Cebrail kendisine; “Oku” emrini verdi.

61 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ

62 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi O zamana kadar hiç karşılaşmadığı ve görmediği meleğin heybetli görünüşü ve hitâbı karşısında heyecanlanan ve korkuya kapılan Hz. Muhammed (s.a.s.), şaşkınlık ve endişe içerisinde “Ben okuma bilmem” “Benim okumam mümkün değil” cevabını verdi.

63 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Onu dayanamayacağı ölçüde sıkıp sonra bırakan Cebrâil “Oku” emrini tekrarladı.

64 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ

65 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi “Ben okuma bilmem” “Benim okumam mümkün değil” cevabını verdi.

66 “Oku” 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Cebrail üçüncü defa aynı şekilde davrandı ve; “Oku” emrini tekrarladı. cevabı aldıktan ve onu tahammülü çok zor bir şekilde sıkıp bıraktıktan sonra Alak Sûresi’nin ilk beş ayetini okudu. Hz. Muhammed (s.a.s.) de tekrarladı

67 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ

68 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Yine aynı cevabı verdi. “Ben okuma bilmem” “Benim okumam mümkün değil”

69 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Cebrail, onu tahammülü çok zor bir şekilde sıkıp bıraktıktan sonra Alak Sûresi’nin ilk beş ayetini okudu. Hz. Muhammed (s.a.s.) de tekrarladı.

70 اقْرَأْ “Oku”

71 بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ
Yaratan Rabbin adına

72 خَلَقَ اْلإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ O insanı bir "alak(a)"dan yarattı

73 اقْرَأْ Oku!

74 وَرَبُّكَ اْلأَكْرَمُ Rabbin sonsuz kerem sahibidir

75 الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ O Rab ki kalemle yazmayı öğretti

76 عَلَّمَ اْلإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
İnsana bilmediğini de öğretti” (Alak 1-5)

77 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Ortada Okunacak bir şey olmadığı halde, Cebrail Niye “Oku” diyordu. Neyi “Oku” diyordu.

78 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Kendisinden istenen 'ıkra'nın ve bu konuda ısrar edilmesinin sebebini anlamak için, Muhammed'in o ana kadar ki tüm hayatı boyunca mensubu olduğu ve son iki yıldır güçlü şekilde kendisini açığa vuran bir özelliğini dikkate almak gerekmektedir.

79 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Muhammed ilk vahyi aldığı zaman, yıllardır 'arayan' ama aradığını bulamamış birisiydi. İlahî bir sevk ile yıllardır sormuş, sorgulamış, ama bütün çaba ve gayretlerine rağmen tatmin olacağı cevaplara ulaşamamıştı. O, Hıra mağarasında ilk vahyi aldığı zaman bilmiyordu ama, sadece kendisinin aradıkları değil, tüm insanlığın aradığı şeyler kendisine vahiyle bildirilecekti.

80 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi İnsanî çaba ve gayretle elde edilemeyecek bilgiler kendisine takdim edilecekti. Bu aşamada, ilk vahye muhatap olduğu zaman, aradıkları konusunda hiçbir şekilde mesafe kaydedemediğini, insanlara okuyacağı, bildireceği bir şeyleri olmadığını, bizzat kendisine hissettirmek ve hatırlatmak gerekiyordu.

81 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Bir diğer ifadeyle, ilâhî bilginin Muhammed'in şahsında beşerî bir temelinin bulunmadığını açıkça göstermek gerekiyordu. Muhammed, en ufak şüphesi olmadan bilmeliydi ki, kendi çabalarıyla ulaştığı ve bulduğu, insanlara okuyacağı herhangi bir şeyi yoktu

82 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Yıllardır gerçekleşen arama ve düşünmelerine rağmen ilan etmeyi gerektirecek herhangi bir doğruya sahip değildi. İşte bunu bizzat kendisine ikna olacağı şekilde kabul ettirmek, olur ki ileri de 'acaba' diye başlayan bir kuşkuya kapılmamasını temin etmek gerekiyordu.

83 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Bu nedenle, sahip olduğu ve insanlara okuyacağı / bildireceği şeyler varsa onları söylemesi ısrarla ve hatta fiziksel bir şiddet aracılığıyla istendi. Elbette ki cevabı 'yok' idi. Ama buna rağmen yine de ısrarla soruldu.

84 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Böylelikle 'Sana vahyolunanları sen çabalarınla elde etmedin. Sen sadece seçildin' mesajı verilmiş oldu. Bu mesajın arkasından da, O yine farkında değildi ama, 'okuma bilmeyen' birisi olarak girdiği mağaradan 'okuma bilen' birisi olarak çıktı.

85 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi O ummadığı, beklemediği bir zamanda, Allah tarafından bütün insanlara hitap eden bir davanın rehberi olarak tayin edildi ve Kureyş kabilesinden Abdullah'ın oğlu, Abdülmuttalib'in torunu ve iffetiyle tanınmış Hatice'nin kocası Muhammed olarak girdiği mağaradan; Allah'ın, o zamanın ve sonraki zamanların bütün insanları için seçip gönderdiği önder bir şahsiyet olarak çıktı.

86 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Artık O, Allah'ın insanlar arasındaki elçisiydi, yani Rasulullah idi. Bunu sağlayan ise kendisine vahyolunan ayetlerdi. İlk vahiy öncesinde altı ay süreyle devam eden garipliklere gelince; vahyin birden değil de, böylesi garip bir süreci takiben başlamasının bir maksadı vardı. Bu maksadı bilmek ise hiç zor değildir.

87 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Bazı garipliklerin Muhammed'e yaşatılması, tamamıyla insanla, insan oluşun gerektirdiği özelliklerle ilgilidir. Çünkü, risâlet görevinin temelini oluşturan vahiy hadisesi beşerî yapının özelliklerinin dışında bir durumdur, ilâhî bilginin insanlar arasından seçilmiş bir şahsa intikali olan ve bir boyutuyla ilâhî diğer boyutuyla beşerî nitelikteki bu bilgi intikali için bir ön hazırlığa gerek vardır.

88 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Zira daha önce hiç bilmediği bir durumla karşılaşması insan için dayanılmaz zorluklara neden olur. Madem ki vahiy hadisesi bir boyutuyla beşerîydi, o halde bu olayın muhatabı olan insanın öncelikle psikolojik olarak vahiy hadisesine hazırlanması, bu yönüyle güçlendirilmesi gerekmekteydi.

89 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi İşte bu nedenle Muhammed, özellikle risâlet öncesi hayatının son aylarında yavaş yavaş vahiy olayına hazırlandı. İlahî nitelikli bir olayı kolaylıkla kabul edecek olgunluğa eriştirildi. Bütün bunlar ise yukarıda açıkladığımız ve o şartlar içerisinde Muhammed'e garip, şaşırtıcı gelen olay ve durumlarla sağlandı.

90 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Rasulullah, ilk vahyi alışını takiben, büyük bir korkuyla evine koştu. Peygamberliğini başlatan ilk vahyi almıştı, ama hâlâ gerçekleşenlerin asıl mahiyetinden habersizdi; gerçekleşmesinden korktuğu şeyin başına geldiğine inanıyordu; kâhin olduğunu düşünüyordu.

91 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Mağarada yaşadığı olayı veya önceki garip durumları peygamber oluşunun işaretleri ve delilleri olarak değerlendirmiyordu. Zira peygamberliğin ne olduğunu bilmiyordu. Kendisi o sıralar 'Kitap nedir, iman nedir bilmeyen (Şura 42:52) birisiydi.

92 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi Dolayısıyla kendisine Kitab verileceğini, peygamber olarak seçileceğini hiçbir şekilde ummuyor ve düşünmüyordu. (Kasas 28:86) Hatta, ilk vahiy gelmeden önceki olaylar sırasında durumunu anlamak için görüşüne müracaat ettiği Varaka'nın sözlerine rağmen, peygamber olduğunu küçük bir ihtimal olarak dahi düşünmemişti.

93 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
3.1. Hz Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi O zaman, buradaki okumayı nasıl anlayabiliriz; Parçaları bir araya getir. Kâinatı yaratan Allah adına oku şeklinde anlayabiliriz. Yani varlığı Allah merkezli bir okumaya tabi tut. …..


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları