Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Dr. Turan SET

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Dr. Turan SET"— Sunum transkripti:

1 BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Dr. Turan SET E-mail : turanset@yahoo.com

2 EKG Okuma Beceri Kursu 2/73 AMAÇ Birinci basamakta EKG değerlendirmede gerekli olan temel becerileri kazanmak.

3 EKG Okuma Beceri Kursu 3/73 Öğrenim hedefleri Normal EKG’yi tanıyabilmek Birinci basamakta en sık görülen EKG tanılarını ayırt edebilmek Kalbin elektrik iletisi hakkında temel bilgi sahibi olmak EKG değerlendirmede sistematik bir yaklaşım kazanmak

4 EKG Okuma Beceri Kursu 4/73 Ne Zaman EKG Çekeriz? Göğüs ağrısı (%57.1) Bayılma - çarpıntı (%30.2) Nefes darlığı (%4.7) Hipertansiyon (%3.0) Diğer (%5.0)

5 EKG Okuma Beceri Kursu 5/73 EKG’de Neler Buluruz? Normal sinüs ritmi 22 Atriyal fibrilasyon10 Non-spesific ST ve/ veya T dalga değişiklikleri10 Aritmiler8,16 Miyokard iskemisi düşündüren ST / T değşiklikleri7 MI (eski)6 Ventriküler prematüre atımlar5 Kalpte Büyüme5 Erken repolarizasyon5 Sağ dal bloğu (inkomplet)3 %

6 EKG Okuma Beceri Kursu 6/73 EKG’de Neler Buluruz? Sol dal bloğu (inkomplet)3 Birinci derece AV blok2 Sol ön dalcık bloğu2 MI (yeni ve yakın)2 Atrial flutter1 Sağ dal bloğu (komplet)1 Sol dal bloğu (komplet)1 Uzamış QT0,7 Akut perikardit düşündüren ST / T değişiklikleri0,5 Pacemaker ritmi0,5 %

7 EKG Okuma Beceri Kursu 7/73 Kalbin uyarı iletimi X X

8 EKG Okuma Beceri Kursu 8/73 Dalgaların adlandırılması

9 EKG Okuma Beceri Kursu 9/73 Derivasyonlar

10 EKG Okuma Beceri Kursu 10/73 Derivasyonlar

11 EKG Okuma Beceri Kursu 11/73 Göğüs derivasyonları Ekstremite derivasyonları 0°0° -30° -150° +60° +90° +120°

12 EKG Okuma Beceri Kursu 12/73 EKG’de dalgalar nasıl oluşur?

13 EKG Okuma Beceri Kursu 13/73 D I

14 EKG Okuma Beceri Kursu 14/73

15 EKG Okuma Beceri Kursu 15/73

16 EKG Okuma Beceri Kursu 16/73

17 EKG Okuma Beceri Kursu 17/73

18 EKG Okuma Beceri Kursu 18/73

19 EKG Okuma Beceri Kursu 19/73 V1

20 EKG Okuma Beceri Kursu 20/73 V6

21 EKG Okuma Beceri Kursu 21/73 V2

22 EKG Okuma Beceri Kursu 22/73 V3

23 EKG Okuma Beceri Kursu 23/73 V4

24 EKG Okuma Beceri Kursu 24/73 V5

25 EKG Okuma Beceri Kursu 25/73 V6

26 EKG Okuma Beceri Kursu 26/73 EKG’yi nasıl değerlendirelim? Ölçümler Ritim analizi İletim analizi Dalgaların şekli EKG yorumu Önceki EKG ile karşılaştırma

27 EKG Okuma Beceri Kursu 27/73 Ölçümler Kalibrasyon

28 EKG Okuma Beceri Kursu 28/73 Normal EKG Kalp hızı 60 – 100 / dakika PR: 0.12 - 0.20 sn QRS: 0.06 - 0.12 sn QT < 0.42 sn Ritim : NSR Vertikal plan QRS aksı (+90°) – (-30°) İleti : SA – AV – IV

29 EKG Okuma Beceri Kursu 29/73 Normal aks DII > DI ve DIII DI DII DIII

30 EKG Okuma Beceri Kursu 30/73 Sol aks deviasyonu DI > DII > DIII

31 EKG Okuma Beceri Kursu 31/73 Sağ aks deviasyonu DIII > DII > DI

32 EKG Okuma Beceri Kursu 32/73 P-R aralığını ölçelim 0.28 sn

33 EKG Okuma Beceri Kursu 33/73 QRS aralığını ölçelim 0.08 sn

34 EKG Okuma Beceri Kursu 34/73 Kalp hızını hesaplayalım 90/dk

35 35/73 EKG Okuma Beceri Kursu

36 36/73 Normal sinüs ritmi

37 EKG Okuma Beceri Kursu 37/73 Normal EKG

38 EKG Okuma Beceri Kursu 38/73 Atrial fibrilasyon

39 EKG Okuma Beceri Kursu 39/73 Atrial fibrilasyon, iskemi

40 EKG Okuma Beceri Kursu 40/73 Ventriküler taşikardi Supraventriküler ritimler QRS normal Ventriküler ritimler QRS geniş

41 EKG Okuma Beceri Kursu 41/73 Geçici VT

42 EKG Okuma Beceri Kursu 42/73 SVT, İskemi

43 EKG Okuma Beceri Kursu 43/73 Ventriküler fibrilasyon

44 EKG Okuma Beceri Kursu 44/73 Sol dal bloğu QRS geniş, V5 ve V6’da M paterni

45 EKG Okuma Beceri Kursu 45/73 X V6 V1

46 EKG Okuma Beceri Kursu 46/73 X V1 WilliaM MarroW V1-V2 V5-V6 V1-V2 V5-V6

47 EKG Okuma Beceri Kursu 47/73 Sağ dal bloğu QRS geniş, V1’de rSR’ WilliaM MarroW

48 EKG Okuma Beceri Kursu 48/73 1. Derece AV blok PR > 0.20 sn. Bütün P uyarıları ventriküllere geçer.

49 EKG Okuma Beceri Kursu 49/73 II. Derece AV Blok (Wenckebach) 1)PR aralığı giderek uzar, QRS kaybı olur

50 EKG Okuma Beceri Kursu 50/73 II. Derece AV blok (Mobitz II) PR aralığı sabit, uyarı ventriküllere normal iletilmektedir Fakat zaman zaman bir uyarı ventriküllere geçemez

51 EKG Okuma Beceri Kursu 51/73 Tam A-V blok

52 EKG Okuma Beceri Kursu 52/73 Tam A-V Blok

53 1. Derece AV Blok EKG Okuma Beceri Kursu 53/73

54 EKG Okuma Beceri Kursu 54/73 Sol ventrikül hipertrofisi S-V2 + R-V6 >35mm

55 EKG Okuma Beceri Kursu 55/73 Atrial fibrilasyon, LVH

56 Atrial flatter EKG Okuma Beceri Kursu 56/73

57 57/73 EKG Okuma Beceri Kursu

58 58/73 MI Q dalgası: Normalde V5, V6’da septal Genişliği 0,04 sn Derinliği 2 mm

59 EKG Okuma Beceri Kursu 59/73 İnferior MI

60 EKG Okuma Beceri Kursu 60/73 İnferolateral MI

61 EKG Okuma Beceri Kursu 61/73 Anterior MI

62 EKG Okuma Beceri Kursu 62/73 Akut anteroseptal MI

63 EKG Okuma Beceri Kursu 63/73 İskemi, SVT

64 EKG Okuma Beceri Kursu 64/73 İnferolateral iskemi

65 EKG Okuma Beceri Kursu 65/73 Akut inferior MI

66 EKG Okuma Beceri Kursu 66/73 ÖZET

67 EKG Okuma Beceri Kursu 67/73 1. Akut Q-dalgalı MI da hangi EKG bulgusu önce oluşur? A.Q dalgası B.Hiperakut T dalgası C.T dalga inversiyonu D.ST segment elevasyonu

68 EKG Okuma Beceri Kursu 68/73 2. Normal septal Q dalgası ile patolojik Q dalgasını ayırmada hangisi yardımcı olabilir? A.Genişlik B.Yükseklik C.Genişlik ve yükseklik D.QRS genişliği

69 EKG Okuma Beceri Kursu 69/73 3. EKG ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A.Ekstremite derivasyonları kalbi horizontal planda görür B.PR mesafesi normalde 0.12 - 0.20 sn’dir ve Tam A-V blokta giderek uzar C.Birinci derece A-V blokta, P dalgasına zaman zaman QRS cevabı oluşmaz D.Ventriküler ritimlerde QRS kompleksi genişlemiştir.

70 EKG Okuma Beceri Kursu 70/73 Sol Ventrikül Hipertrofisi

71 EKG Okuma Beceri Kursu 71/73 Oturmuş anteroseptal MI

72 EKG Okuma Beceri Kursu 72/73 6. Hangisi ST segment depresyonuna yol açar? A. İskemi B. Hiperventilasyon C. Ventriküler Hipertrofi D. Hipokalemi E. Hepsi

73 EKG Okuma Beceri Kursu 73/73 İnferolateral iskemi

74 EKG Okuma Beceri Kursu 74/73 P-R aralığını ölçelim 0.28 sn


"BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Dr. Turan SET" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları