Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE BDEM 105 – Bilgisayar Uygulamaları I Bilgisayar Donanımı 2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE BDEM 105 – Bilgisayar Uygulamaları I Bilgisayar Donanımı 2"— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE BDEM 105 – Bilgisayar Uygulamaları I Bilgisayar Donanımı 2
2011/2012 FALL Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı BDEM 105 – Bilgisayar Uygulamaları I ÜNİTE 2 Bilgisayar Donanımı

2 İşlenecek Konular 2 1.1 Giriş Birimleri 1.2 Sistem Birimleri
ÜNİTE 2 İşlenecek Konular 1 BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1 Giriş Birimleri 1.2 Sistem Birimleri 1.3 Depolama Birimleri 1.4 Çıkış Birimleri 1.5 İletişim Birimleri 1.6 Diğer Çevre Birimleri 2

3 ÜNİTE 2 1. Bilgisayar Donanımı Bir bilgisayarın, işlev ve fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan her türlü elektronik ve elektromanyetik parçaların bütünüdür. Donanımlar; Giriş Birimleri Sistem Birimleri Depolama Birimleri Çıkış Birimleri İletişim Birimleri Diğer Çevre Birimleri olmak üzere 6 ana grup altında sınıflandırılabilir. 3

4 1. Bilgisayar Donanımı KLAVYE FARE TARAYICI JOYSTICK 2 ÜNİTE
1.1 (VERİ) GİRİŞ BİRİMLERİ Bir bilgisayara veri ve talimatların girilmesinde kullanılan girdi donanımıdır. KLAVYE FARE MİKROFON TARAYICI JOYSTICK 4

5 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.1 (VERİ) GİRİŞ BİRİMLERİ - KLAVYE
Klavye, en sık kullanılan giriş birimidir. Klavyede rakamlar, harfler ve kullanımı kolaylaştırıcı özel görevli tuşlar vardır. F ve Q olmak üzere iki tür klavye kullanılmaktadır. F-klavyeler, harflerin Türkçedeki kullanım sıklığına göre, Q-klavyeler ise, harflerin İngilizcedeki kullanım sıklığına göre dizayn edilmiştir. Klavyenin bağlantı yeri ve kablosu aracılığı ile klavyeden vurulan tuşların bilgisi İşlemciye ulaşır ve işlemci de bunu ana bellek aracılığıyla uygulamaya koyar. Ancak günümüzde kablosuz klavyeler de geliştirilmiştir. Klavyeler üzerinde beş tuş grubu bulunur. Bunlar; Fonksiyon tuşları, Daktilo Tuşları, Numerik Tuşlar, Yön Tuşları ve Özel Görevli Tuşlar 5

6 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.1 (VERİ) GİRİŞ BİRİMLERİ - KLAVYE
Fonksiyon Tuşları: Bu tuşlar her programlama dilinde ve işletim sisteminde farklı görevler almıştır. F1’den F12’ye kadar olan tuşlardır. Daktilo Tuşları: Bu bölümde A ile Z arası harfler ile 0 ile 9 arası rakamlar ve !, ^, “, ;, :, ?, * gibi işaret tuşları bulunur. Nümerik Tuşlar: Bu kısımda 0 ile 9 arası rakamlar ile bazı özel fonksiyonlar bulunur. Rakamlar “NUM LOCK” tuşu basılı ve ışık yanık ise çalışır. Bu tuş kapatılıp ışık söndüğünde bu tuşlara ait diğer fonksiyonlar çalışmaya başlar. 6

7 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.1 (VERİ) GİRİŞ BİRİMLERİ - KLAVYE
Yön Tuşları: Daktilo tuşları ile nümerik tuşların arasında ve klavyenin alt kısmında yer alırlar. İmleci sağa, sola, yukarı ve aşağıya hareket ettirmekte kullanılırlar. Özel Görevli Tuşlar: Bunlar klavyenin değişik kısımlarında yer alırlar. İmlecin bulunduğu yerden sola doğru tek tek silen Backspace, imlecin bulunduğu yerden sağa doğru tek tek silen Delete, harflerin büyük ya da küçük yazılmasını sağlayan Caps Lock, yazı yazarken kelimelerin arasında boşluk bırakmaya yarayan Space Bar gibi tuşlardır. Bunların dışında imlecin ekrandaki hareketliliğini sağlayan Home, End, Page Up, Page Down tuşları ile Ctrl, Alt, AltGr, Tab ve Enter gibi tuşlar da bulunmaktadır. 7

8 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.1 (VERİ) GİRİŞ BİRİMLERİ - KLAVYE
KLAVYE KISAYOLLARI ESC => Yapılan işlemi iptal etmekte kullanıyoruz. Tab => Sekme işleminde kullanıyoruz.. (Özellikle Word’de çok kullanışlıdır.) Caps Lock => Küçük harfi büyüğe, büyüğü küçüğe çevirmede kullanıyoruz. Shift => Tuşların üzerinde bulunan 2.karakterleri (!,‘,^,+,%,&,/,(,),=,*,_,;,:>) gibi karakterleri göstermekte kullanıyoruz. Ctrl => Klavye kısayol tuşlarını kullanmakta işimize yarıyor. Ctrl+A => Tümünü seç Ctrl+X => Kes Ctrl+C => Kopyala Ctrl+V => Yapıştır 8

9 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.1 (VERİ) GİRİŞ BİRİMLERİ - KLAVYE
Ctrl+Esc => Başlat menüsünün açılması Alt => Klavyedeki diğer tuşlarla kullanıldığında işe yarar. Alt+F4 => Aktif olan pencereyi kapatır. Alt+Tab => Pencereler arası dolaşım Alt+Space => Simge Menüsü açar. Alt+Esc => Bir sonraki uygulamaya geçiş Enter => Yapılan işlemi onaylamakta kullanıyoruz. Alt Gr => Tuşların üzerinde bulunan 3.karakterleri göstermekte kullanıyoruz. ({,[,],},\) bu işlemleri ancak Alt Gr tuşunu kullanarak ulaşılabilir. Back Space=> Sola doğru silme işleminde kullanıyoruz. Delete => Seçilen nesneyi silme işleminde ayrıca (sağa) doğru silme işleminde kullanıyoruz. PrintScreen=> Ekranın resmini çekme işleminde kullanıyoruz. 9

10 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.1 (VERİ) GİRİŞ BİRİMLERİ - KLAVYE
Insert => Üzerine yaz yada araya ekleme işleminde kullanıyoruz. Home => Başlangıç kısmına götürür. End => Son kısma götürür. ScroollLock => Kaydırma çubuklarının görevini klavyeden yapılmasını sağlar. Numlock => Sağ bölmede bulunan rakamları kullanabilmesi sağlar. Space (Ara tuşu)=> Boşluk vermekte kullanıyoruz. PageUp => Önceki sayfaya gitmekte PageDown => Sonraki sayfaya gitmekte kullanılır. F1 => Yardım F2 => Yeniden adlandırmanın klavye kısa yolu F3 => Klavyenizle uyumlu ise Ara İşlemine ulaşmanızı sağlar. Yardım menü tuşu => Mouse’nin sağ tuşun yaptığı görevi yerine getirir. 10

11 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.1 (VERİ) GİRİŞ BİRİMLERİ - FARE
Fare, ekranda çeşitli noktaları çeşitli biçimlerde uyararak bilgisayara bilgi ya da tercihlerin iletilmesini sağlayan bir girdi donanımıdır. Fare; ekrandaki imleci hareket ettirerek programların yönetilmesini (komut girişini) sağlamak, Menü komutlarını veya araç çubuklarındaki düğmeleri tıklayıp etkin duruma getirmek, fare işaretçisini yada imleci istenilen konuma taşımak, bir seçimi belirlemek ve taşımak, Grafiksel çizimler gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Fare zemin üzerinde hareket ettirildikçe, fare işaretçisi de ekranda hareket eder. Fare üzerinde 2 adet tus ve 1 adet tekerlek bulunmaktadır. Sol tus ekrandaki simgeleri seçmek için Sağ tus ise seçili simgeye ait diğer özellikleri görüntülemek için kullanılır. Tekerlek ise sayfaları asağı ve yukarı hareket ettirmek amacı ile kullanılır. 11

12 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.1 (VERİ) GİRİŞ BİRİMLERİ - FARE
Farenin çevre birimi olarak kullanılmasıyla işaretleme, tıklama ve sürükleme yapılarak işlemler yaptırılır. İmleç: Farenin ekran üzerinde nerede olduğunu gösterir. Tıklama: Farenin sol tuşuna bir kez basılmasıdır. Eğer bir simge üzerine farenin sol tusu ile 1 kez basılırsa o simge seçilmis olur Çift Tıklama: Farenin sol tuşuna kısa aralıklarla iki kez tıklanmasıdır. Bir simgeye yüklenen işlevinin yerine getirilmesini sağlar. (Açma/çalıştırma) Sürükleme: Farenin sol tuşunu basılı tutarak imlecin yerinin değiştirilmesidir. 12

13 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.1 (VERİ) GİRİŞ BİRİMLERİ - FARE
Yol Faresi: En yaygın kullanılan fare türüdür. Masanın üzerinde kullanıcı tarafından hareket ettirilerek yapılması istenenler bilgisayara iletilir. Farenin hareket ettirilmesi sırasında, masaya temas eden top döner. Topun dönmesi mekanik olarak, bu dönmeyi algılayan silindirler aracılığıyla bilgisayara aktarılır. İz Topu: Yaygın olarak dizüstü bilgisayarlarla kullanılmaktadır. Yol faresi ile aynı prensipte çalışır. Tek farkı, farenin topunun bir yuva içinde bilgisayara monte edilmiş olmasıdır. 13

14 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.1 (VERİ) GİRİŞ BİRİMLERİ - FARE
Optik Fare: Bu farelerde mekanik unsurlar yoktur. Özel fare altlığı üzerinde hareket ettirilir ve farenin hareketi özel altlık yardımıyla optik olarak algılanıp bilgisayara aktarılır. Mouse pad gibi özel yüzeyler gereksinimi yoktur. Hareketli parça içermediği için aşınma olmaz ve arıza ihtimali azdır. Mouse’un içerisine pislik girmesi ihtimali yoktur. Artırılmış takip çözünürlüğü (görüntüleme ve işleme) ile daha hassas cevap verir. 14

15 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.1 (VERİ) GİRİŞ BİRİMLERİ - MİKROFON
Bilgisayarların ses kartlarına bağlanabilen bir girdi aygıtıdır. Mikrofonda üretilen ses sinyali, ses kartı vasıtasıyla dijital olarak bilgisayara gönderilir. Bilgisayarda bulunan bir yazılımla bu ses dinlenebilir ve kaydedilebilir. 15

16 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE
1.1 (VERİ) GİRİŞ BİRİMLERİ - TARAYICILAR Bu girdi aygıtları, bir resim, çizim, slayt yada dökümanı resim formatında okuyup bilgisayara aktarırlar. Bir tür fotokopi makinesi gibidir. Ancak çekilen kopya kağıt yerine bilgisayarın diskine yazılır. Genellikle bu ürünlerle beraber kullanımı sağlayacak uygulama yazılımları da verilir. Genellikle Paralel port veya USB portlarına takılırlar. 16

17 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE
1.1 (VERİ) GİRİŞ BİRİMLERİ – JOYSTICK (Oyun Çubukları) Oyunlarda kullanılmak üzere tasarlanmış girdi aygıtlarıdır. Uçak levyesi gibi veya direksiyon gibi şekilleri olabilir. Levyeye veya direksiyona verilen hareket bilgisayara iletilir ve Yönetilen öğenin bu yönde hareket etmesi sağlanır. Simülasyon oyunlarında ateş etme ve benzeri işlev için oyun çubuklarında tuşlar yer alır. 17

18 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.2 SİSTEM BİRİMLERİ – ANAKART
Bilgisayara takılan bütün donanımlar arasındaki bağlantıyı sağlayan en temel donanımdır. Ana kart olmadan bilgisayarın çalışması imkansızdır. Bilgisayarda yer alması istenen bütün donanımlar bu karta ya doğrudan , yada kablolar ve konnektörler vasıtasıyla bağlanırlar. Ekran kartı, Ram, ses kartı, tv kartı doğrudan ana karta takılırken, hard disk, CD-ROM, disket sürücü vb donanımlar kablolar vasıtasıyla ana karta bağlanırlar. Onboard ana kartlarda ses kartı, Ethernet kart, ekran kartı vb donanımlar ana kart üzerinde devreler halinde yer almaktadır. 18

19 1. Bilgisayar Donanımı Veri Yolu:
ÜNİTE 2 1. Bilgisayar Donanımı 1.2 SİSTEM BİRİMLERİ VERİ YOLU İşlemci, ana bellek ve çevre birimleri arasında sürekli bir veri transferi vardır. Söz konusu transferler, veri yolu adı verilen bağlantılar aracılığı ile sağlanır. Veri yollarının genişliği ve veri transfer hızı, bilgisayarın hızını etkileyen önemli faktörlerdir. Veri Yolu: İşlemci, ana bellek ve çevre birimleri arasında karşılıklı olarak verinin taşındığı yoldur. 19

20 1. Bilgisayar Donanımı ADRES YOLU
ÜNİTE 2 1. Bilgisayar Donanımı 1.2 SİSTEM BİRİMLERİ ADRES YOLU Bilgisayarlarda, komutlar işlemciyi bellek hücrelerinin adreslerine yönlendirir. Dolayısı ile sadece hücrelerdeki verilerin değil, hücre adreslerinin de taşınması gerekir. Bu işlem de adres yolu adı verilen bağlantılar aracılığıyla gerçekleştirilir. 20

21 1. Bilgisayar Donanımı DENETİM YOLU
ÜNİTE 2 1. Bilgisayar Donanımı 1.2 SİSTEM BİRİMLERİ DENETİM YOLU Bilgisayar bileşenlerinin birbiriyle eşgüdümlü çalışabilmesi önemlidir. Eğer bileşenlerden biri üzerine düşen işi diğerleri daha hazır değilken bitirip izleyen adıma geçmeye kalkarsa, bilgisayarın hatasız çalışması mümkün olmaz. Bilgisayar bileşenlerinin eşgüdümü sağlamak için gereken bilgiler de denetim yolu adı verilen bağlantılar aracılığıyla sağlanır. 21

22 ÜNİTE 2 1. Bilgisayar Donanımı 1.2 SİSTEM BİRİMLERİ BİLGİSAYARIN GÜÇ BİRİMİ (POWER SUPPLY) Bir Power Supply (güç birimi) birimi bilgisayara elektriğin girmesini sağlar. AC akımı çevirerek 3.3 ya da 5 voltluk doğru akım (DC) elde eder. 22

23 Girilen veriler üzerinde işlem yapan bilgisayar birimidir.
ÜNİTE 2 1. Bilgisayar Donanımı 1.2 (BİLGİ) İŞLEM BİRİMLERİ – İŞLEMCİ (CPU) İşlemci, bir bilgisayarın en temel bileşenidir. Bilgisayarın beyni olarak nitelendirilebilir. Bilgisayarda gerçekleştirilen her işlem işlemci ile gerçekleştirilir. Bilgisayar donanımının Yönetim ve kontrolü burada yapılır. Anakart ve işlemci birbirine uyumlu olmalıdır. Her anakart belirili bir işlemci serisini destekler. İşlemci Nedir? Girilen veriler üzerinde işlem yapan bilgisayar birimidir. 23

24 1. Bilgisayar Donanımı İki bölümden oluşur; 2 ÜNİTE
1.2 (BİLGİ) İŞLEM BİRİMLERİ – İŞLEMCİ (CPU) İki bölümden oluşur; Aritmetik ve Mantık Birimi (Arithmetic & Logic Unit -ALU) : Dört işlem, verilerin karşılaştırılması, karşılaştırmanın sonucuna göre yeni işlemlerin seçilmesi ve kararların verilmesi bu birimin görevidir. Kontrol Ünitesi ( Control Unit -CU) : Işlem akışını düzenler, komutları yorumlar ve bu komutların yerine getirilmesini sağlar. 24

25 1. Bilgisayar Donanımı Hertz; 2 ÜNİTE 1.2 (BİLGİ) İŞLEM BİRİMLERİ –
saniye başına düşen devir sayısını ifade eder. 1 Hertz saniyede bir devir veya 1 MHz saniye başına bir milyon (1,000,000/s) devir şeklinde tanımlanır. 1 Hz, saniyede bir darbe anlamına gelir. 1 kilohertz (KHz) saniyede bin devir, 1 megahertz (MHz) saniyede bir milyon devir, 1 gigahertz (GHz) saniyede bir milyar devir demektir. Bilgisayar parçaları arasındaki veri akımı ile RAM ve CPU (işlemci) gibi parçaların hızları MHz (106 Hz) veya GHz (109 Hz) olarak ifade edilir. 25

26 Rassal Erişimli Bellek (RAM) Salt Okunur Bellek (ROM)
ÜNİTE 2 1. Bilgisayar Donanımı 1.3 (BİLGİ) DEPOLAMA BİRİMLERİ - ANA BELLEK Ana Bellek, bilgisayarın herhangi bir anda işlemek durumunda olduğu bilgilerin saklandığı bellektir. Ana Bellek Rassal Erişimli Bellek (RAM) Salt Okunur Bellek (ROM) RAM, ana belleğin kullanıcılara ayrılan kısmıdır. Kullanıcılar, işlemci aracılığı ile RAM’ın istediği adresine erişebilir, adresteki veriyi okuyabilir ve değiştirebilir. ROM, ana belleğin bilgisayar tarafından kullanılan kısmıdır ve bilgisayarın işleyişinin temel kurallarının kaydedildiği bellektir. ROM’daki veriler işlemci tarafından okunabilir ancak değiştirilemez. 26

27 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE
1.3 (BİLGİ) DEPOLAMA BİRİMLERİ - ANA BELLEK RAM (Random Access Memory/Rassal Erişimli) Bellek: Bu bellekte yer alan bilgiler değiştirilebilir, silinebilir veya ekleme yapılabilir. Bilgiler bu bellekte, bilgisayar açık kaldığı sürece saklanırlar.Bu nedenle RAM bellekte yapılacak çalışmalar, eğer daha sonra kullanılacaksa, mutlaka disk ya da disketlerde saklanmalıdır Yeni açılmış bir bilgisayarın RAM’ında ne bir komut, ne de bir veri bulunur. İçerisinde bulunan bilgiler kayıt edilmediklerinde, herhangi bir güç kaybı/elektrik kesintisi durumunda silinirler. 27

28 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE
1.3 (BİLGİ) DEPOLAMA BİRİMLERİ - ANA BELLEK ROM (Read Only Memory/Salt Okunur) Bellek: Bu bellek, bilgisayar üreticisi firma tarafından ve üretim esnasında programlanır ve takılır. Üretici firma bu belleğin içerisine hazır bazı bilgiler yerleştirmiştir. Bu bilgiler bilgisayar açıldığında kendiliğinden okunur ve işleme sokulur. ROM bellek elektrik kesintilerinden etkilenmez, içindeki bilgiler kaybolmaz ve değiştirilmez. RAM belleğe göre daha düşük kapasiteye sahiptirler ve bu kapasiteleri de değiştirilemez. Sadece okunabilme özelliğine sahip bulunan bu belleğin büyüklüğünün bizim için önemi yoktur. Anakart üzerindeki BIOS (Basic Input Output System) dediğimiz temel sistem programları genellikle ROM’larda yer alır. 28

29 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE
1.3 (BİLGİ) DEPOLAMA BİRİMLERİ - YARDIMCI BELLEK BİRİMLERİ İşlemci, ana bellek ve giriş-çıkış birimleri bir araya getirip eşgüdüm içinde çalıştırıldığında, bir bilgisayardan beklenen her şey gerçekleştirilebilir. Ancak, bütün bunların yanında daha sonra ulaşmak üzere programların, verilerin ve sonuçların saklanabileceği, bilgisayar tarafından okunup değerlendirilebileceği ortamlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ortamlara yardımcı bellek birimleri denilmektedir. Bunlardan başlıcaları, sabit diskler, disketler, CD’ler ve DVD’lerdir. Bunların yanında büyük miktarlı verileri yedeklemek amacıyla kullanılan teyp ya da kartuşlar da bulunmaktadır. 29

30 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE
1.3 (BİLGİ) DEPOLAMA BİRİMLERİ - SABİT DİSKLER Her kişisel bilgisayarın bir sabit diski vardır. Kısaca disk olarak da adlandırılan sabit disk, tıpkı ana bellek gibi, kulanıcının herhangi bir biçimde ulaşamayacağı bir ortamdır. Doğrudan işlemci ve ana bellek ile bağlantılıdır. Çok sayıda manyetik plaktan meydana gelir. Kullanıcıların yararlandığı programlar bu disklerde saklanır. Diskin hızı, diskteki belli bir adrese erişim anlamına gelir. 30

31 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE
1.3 (BİLGİ) DEPOLAMA BİRİMLERİ - DİSKETLER Disketler Kişisel bilgisayarın yardımcı belleklerinden biridir. Disketler, tek bir manyetik plaktan meydana gelir. Bilgisayarın disket sürücüsüne takılarak kullanılırlar. Yardımcı bellek birimleri içinde hasara en açık olanı disketlerdir. Erişim hızları ve kapasiteleri diğer ortamlara göre çok düşüktür. Ancak, bütün bunlara rağmen küçük miktarlı verilerin başka bilgisayarlara taşınmasında disketler çok işlevseldir. 31

32 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.3 (BİLGİ) DEPOLAMA BİRİMLERİ – CD’ler
CD, Compact Disc teriminin kısaltılmasıdır. CD’ler, disketlere göre çok daha hızlı, çok daha güvenli ve çok daha yüksek kapasitelidir. Bilgisayar tarafından CD’deki verilerin okunması için fiziksel bir temas gerçekleşmez. Veriler, lazer ışınları tarafından okunur. CD’ler başlangıçta, sadece okunabilen yani içeriği kullanıcı tarafından değiştirilemeyen bellekler olarak geliştirilmiştir. Ancak günümüzde hem okunup hem de yazılabilen ve gerektiğinde içeriği değiştirilebilen CD’ler de geliştirilmiştir. 32

33 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE
1.3 (BİLGİ) DEPOLAMA BİRİMLERİ – DVD’ler İngilizce Digital Video Disc kelimelerinin baş harfleri ile adlandırılın DVD’ler, görünüş olarak CD’leri andırmaktadır. Ancak DVD’ler CD’lerin yirmi katı kadar veri depolama özelliğine sahiptir. Bu nedenle, günümüzde DVD’ler genellikle sinema filmlerinin sayısal ortamda saklanması amacıyla kullanılmaktadır. 33

34 ÜNİTE 2 1. Bilgisayar Donanımı 1.3 (BİLGİ) DEPOLAMA BİRİMLERİ – CD/DVD Yazıcılar Kalıcı depolama aygıtlarından biri de CD/DVD yazıcılardır. Bu aygıtlar lazer ışınları vasıtasıyla, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW gibi optik disklere yakma suretiyle verileri yazarlar. CD-R ve CD-RW disklerin depolama kapasiteleri 720 Mb civarındadır. DVD-R ve DVD-RW’ların kapasitesi ise 2 Gb civarındadır. 34

35 1. Bilgisayar Donanımı Taşınabilen disk olarak da isimlendirilir.
ÜNİTE 2 1. Bilgisayar Donanımı 1.3 (BİLGİ) DEPOLAMA BİRİMLERİ – FLASH BELLEKLER Taşınabilen disk olarak da isimlendirilir. Bazı verilerin bir bilgisayardan diğerine aktarılması (Ağ bağlantısı olmayan ortamlarda) için kullanılan bir depolama aygıtıdır. Genellikle USB porttan bilgisayara bağlanırlar. Farklı depolama kapasitesine sahip modelleri vardır. (128 Mb, 256 Mb, 512 Mb, 1Gb, 2Gb, 4Gb, 8Gb). 35

36 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE
1.3 (BİLGİ) DEPOLAMA BİRİMLERİ – HARİCİ DİSKLER Verilerin yedeklenmesi ve istenilen bilgisayarlara istendiği zaman aktarılması için kullanılan donanımlardır. Sabit disklerin kullanıldığı bu ürünler USB port ile bilgisayarlara bağlanırlar. Bu aygıt Windows XP bir bilgisayara bağlandığında otomatik olarak algılanır ve kullanılabilir. Bu disk bilgisayara yeni bir sabit disk takılmış gibi görünür. Sabit diskteki bilgiler, harici diske kopyalanabilir. Harici diskteki bilgiler de, sabit diske kopyalanarak kullanılabilir. Bu disklerin hızları yeterli düzeyde olup, kapasiteleri içindeki sabit diske bağlıdır. (20Gb, 40Gb, 80Gb,120Gb, 160Gb, 200Gb) 36

37 1. Bilgisayar Donanımı EKRAN YAZICI 2 ÜNİTE
1.4 (BİLGİ) ÇIKIŞ BİRİMLERİ EKRAN YAZICI HOPARLÖR PROJEKTÖR 37

38 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.4 (BİLGİ) ÇIKIŞ BİRİMLERİ - EKRAN
İlk bilgisayarlarda ekran denen bir birim yoktu. Ekran yerine bilgisayarlar direk olarak yazıcılara bağlanmıştı. Bu nedenle kullanıcılar bilgisayarda oluşturdukları her belgeyi anında yazıcıdan alıyorlar, daha sonra kullanmak üzere onları saklayamıyorlardı. 1980’li yıllarla birlikte ekranlar yaygınlaştı. Böylece, kullanıcılar oluşturdukları belgeleri saklama ve onları tekrar kullanma kolaylığına kavuştular. Ayrıca, sürekli çıktı almaktan dolayı ortaya çıkan kağıt israfı da önlenmiş oldu. 38

39 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.4 (BİLGİ) ÇIKIŞ BİRİMLERİ - EKRAN
Günümüzde ekranlar, tıpkı sayfa yazıcılarda olduğu gibi, son derece küçük noktalardan oluşur. Ekrandaki görüntüyü meydana getiren bu küçük noktalara piksel adı verilmektedir. Ekrandaki piksel sayısına Çözünürlük/Çözünürlük Hassasiyeti (Resolation) denir. Piksel sayısı arttıkça görüntü kalitesi de yükselir. Günümüzün bilgisayarlarında bir ekranın düşeyde 768, yatayda 1,024 dilime ayrılmış olması olağandır. Böylece bir ekran, demek ki, (768x1,024=) 786,432 pikselden meydana gelmektedir ve ekranın çözünürlüğü 768x1,024’tür. 39

40 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.4 (BİLGİ) ÇIKIŞ BİRİMLERİ - EKRAN
Ekranların çok sayıda pikselden meydana gelmesi ve piksellerin çok farklı renkler alabilmesi yüzünden, ekranları doğrudan işlemci aracılığı ile kontrol etmek sakıncalı olmaktadır. Bu işi, kişisel bilgisayarlardan ekran kartı adı verilen özel donanım birimleri üstlenmektedir. Ekran Kartı bilgisayardaki sayısal verileri bizim anlayacağımız analog forma dönüştüren, sayısal verileri işleyerek şekiller, yazılar, semboller vb. görüntülerin monitöre aktarılmasını sağlayan karttır. Dolayısıyla ekranların performansı sadece ekranın değil, aynı zamanda ekran kartının kapasitesine de bağlıdır. Ekran kartları, bilgisayarın ana kartı üzerine yerleştirilir ve buradaki veri yolları ile işlemci ile bağlantı kurulur. 40

41 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.4 (BİLGİ) ÇIKIŞ BİRİMLERİ - YAZICI
Yazıcı, bilgisayarın temel çıkış birimlerinden biridir. Satır yazıcılar, nokta vuruşlu yazıcılar ve sayfa yazıcılar gibi çeşitleri vardır. Yazıcılar bilgisayara kablo aracılığı ile bağlanır. Yazıcıların kişisel bilgisayarların genellikle paralel bağlantı noktalarından bağlanır. Yazıcının kablo ve bağlantı yeri aracılığı ile işlemci yazılması istenen bilgileri yazıcıya gönderir ve bilgiler kağıt üzerine basılmış olarak kullanıcıya iletilir. 41

42 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.4 (BİLGİ) ÇIKIŞ BİRİMLERİ - YAZICI
Nokta Vuruşlu Yazıcılar: Bu tür yazıcılar, bir sütün halinde dizilmiş iğnelerin mürekkepli şeride vurması yardımıyla, kağıt üzerinde noktalar oluşturulur. Nokta Vuruşlu Yazıcılar tarafından üretilen belgelere büyüteçle bakacak olursanız, her harfin noktalardan oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz. Her harf farklı nokta kombinasyonlarından oluşur. Nokta vuruşlu yazıcılar son derece yavaş olmalarına karşın ucuz olmaları sebebiyle özellikle devlet dairelerinde yaygın şekilde kullanılırlar. 42

43 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.4 (BİLGİ) ÇIKIŞ BİRİMLERİ - YAZICI
Satır Yazıcılar: Satır yazıcılar, bir satırı dizer ve bir kerede basarlar. Çok hızlı çıktı üretebilmelerine ve dakikada on binlerce satır basabilmelerine karşılık yeterinde esnek değildir. Sadece kendi karakter setlerinde var olan karakterleri basabilir ve satır aralarına herhangi bir işaret koymazlar. Örneğin kesintisiz grafikler çizemezler, bu nedenle kişisel bilgisayarlar için uygun değildirler. 43

44 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.4 (BİLGİ) ÇIKIŞ BİRİMLERİ - YAZICI
Sayfa Yazıcılar: Kullanıcıların istediği her özelliği yazma yeteneğine sahiptir. Sayfa yazıcılar, lazer, termal ya da mürekkep püskürtmeli olmak üzere farklı teknolojiler kullanabilirler. Kişisel bilgisayarlar için en uygun yazıcı tipi sayfa yazıcılardır. Bir sayfa yazıcının performansı, dpi (İngilizce dot per inch terimini meydana getiren kelimelerin ilk harfinden) olarak ölçülür. 1,200 dpi’li bir yazıcı, bir inç (2.54 cm) uzunluğunda bir çizgiyi 1,200 noktadan oluşturur. 44

45 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.4 (BİLGİ) ÇIKIŞ BİRİMLERİ
HOPARLÖRLER: Hoparlörler, bilgisayarda üretilen ses sinyallerini, ses kartı’ndan alarak duyulmasını sağlarlar. Ses Kartı, bilgisayarımızdan ses çıkmasını sağlayan donanım birimidir. Hoparlörlerin çok çeşitli tipleri vardır. Günümüzde basit iki hoparlörden oluşan ürünler olduğu gibi, 1 merkez + 2 uydu, 1+4, 1+8 şeklinde gelişmiş türleri de vardır. PROJEKTÖRLER: Monitörünüzdeki görüntüyü düz bir zemine yansıtmayı sağlayan bir aygıttır. Böylece daha fazla insanın bu görüntüyü görmesi sağlanır. Genellikle sunum yapmak için kullanılır. 45

46 ÜNİTE 2 1. Bilgisayar Donanımı 1.5 İLETİŞİM BİRİMLERİ - MODEMLER: Modemler telefon hatlarını kullanarak bilgisayarlar arasında veri transferi sağlayan cihazlardır. Bir kişisel bilgisayar telefon hattına bağlanarak, bütün iletişim dünyasına bağlanmış olur. 46

47 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.5 İLETİŞİM BİRİMLERİ – AĞ KARTLARI
Bilgisayarımızın mevcut bilgisayar ağına bağlanmasını sağlar. Eğer mevcut bilgisayar ağına internet paylasımı verilmis ise internete girmemize olanak tanır. Birden fazla bilgisayar arasında dosya paylasımı, yazıcı paylasımı, internet paylaşımı yapılmak isteniyorsa bilgisayarlar arasında uygun kablolar dösenerek bilgisayar ağı olusturulabilir. Günümüzde kablosuz (wireless) olarakta bir ağa (networke) Ör: internet, bağlanmak mümkündür. 47

48 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.6 DİĞER ÇEVRE BİRİMLERİ
Sayısal Kameralar: Çekilen fotoğrafların ve hareketli görüntülerin sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılmasında sayısal kameralar kullanılır. Televizyon Kartı: Hareketli görüntünün bir kaynağı da televizyon yayınlarıdır. Bilgisayara takılacak bir televizyon kartı yardımıyla, televizyon yayınları da sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılabilmekte ve aynen bir televizyon alıcısı gibi kullanılabilmektedir. 48

49 1. Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE 1.6 DİĞER ÇEVRE BİRİMLERİ - BLUETOOTH
Bluetooth kablo bağlantısını ortadan kaldıran kısa mesafe Radyo Frekansı (RF) teknolojisinin adıdır. Bluetooth bilgisayar, çevre birimleri ve diğer cihazların birbirleri ile kablo bağlantısı olmadan, görüş doğrultusu dışında bile olsalar haberleşmelerine olanak sağlar. Bluetooth standardı 10 metre uzaklığa kadar ses ve veri haberleşmesinin sağlanmasını öngermektir. Ancak bu uzaklık 100 metreye de çıkabilmektedir. 49

50 Teşekkürler ! Sorularınız Lütfen..? Bilgisayar Donanımı 2 ÜNİTE SONU
Bilgisayar Donanımı Sorularınız Lütfen..? ÜNİTE SONU 2 Teşekkürler !


"ÜNİTE BDEM 105 – Bilgisayar Uygulamaları I Bilgisayar Donanımı 2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları