Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nedir? Thomas Kuhn Paradigmayı Etkileyen Etmenler Yeni Paradigma Nedir? PARADİGMA 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nedir? Thomas Kuhn Paradigmayı Etkileyen Etmenler Yeni Paradigma Nedir? PARADİGMA 1."— Sunum transkripti:

1 Nedir? Thomas Kuhn Paradigmayı Etkileyen Etmenler Yeni Paradigma Nedir? PARADİGMA 1

2 BİLGİNİN DOĞASI İNSANA BAKIŞ TOPLUMSAL YAPI TEKNOLOJİ DÜNYADA VE BİZDE NELER DEĞİŞTİ? 2

3 3 TOPLUMUN YAPISI Yeni paradigmalar hangi temeller üzerine yapılanmaktadır? Günümüzde küresel yönelimler ile ulusal talepleri dengelemek, Evrensellik kadar yerelliği de düşünmek ve bağdaştırmak Kültürler arası yaklaşımlar ile kültüre özgü modelleri bir arada değerlendirmek, Eğitimde de paradoksal bakış açısını gündemde tutmak, Eğitimde giderek doğrusal olmama, yordanamazlık, pozitif belirsizlik ve kaosa yatırım gerekli hale gelmektedir. Alternatifli düşünme biçimleri, Disiplinler arası etkileşim ve geçişler giderek önem kazanmaktadır. Sürekli eğitim, yaşam boyu öğrenme, Eşitlikçilik, etkililik, verimlilik, Paydaşların katılımı, işbirliği, sorumluluğu paylaşma, Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kanıta dayalı hizmet, eğitimde yeni paradigmaların temellerini oluşturan kavram ve nitelikler olarak göz önünde tutulmalıdır.

4 BİLGİNİN DOĞASI 4

5 PozitivizmPozitivizm sonrası Gerçeklik nesneldir.Gerçeklik özneldir. Gelecek kestirilebilir.Gelecek kestirilemez. Bilgi keşfedilir.Bilgi yapılandırılır. Bilimsel süreç evrimseldir.Bilimsel süreç devrimseldir. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü5

6 PozitivizmPozitivizm sonrası Bilgi kesindir ve tek doğrulu bir anlayış egemendir. Bilimsel doğrular ve yargılar mutlak değildir. Bilgi, içinde üretildiği tarihsel ve sosyal süreçten bağımsızdır. Bilgi, içinde üretildiği tarihsel ve sosyal süreçlerin izlerini taşır. BİLGİNİN DOĞASI Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü6

7 PozitivizmPozitivizm sonrası Bilgilenme, formal bilginin öğrenciye aktarılmasıyla gerçekleşir Bilgilenme, öğrenci ve formal bilim dallarının etkileşimiyle gerçekleşir BİLGİNİN DOĞASI Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü7

8 PozitivizmPozitivizm sonrası Eğitimin amacı bilgilenmek- tir. Eğitimin amacı kişiye, kendi bilgisini oluşturmasına rehberlik etmektir. Bilgi, gelecekte kullanılmak için edinilir. Bilgi, yeni bilgi üretmek için edinilir. Eğitim, ansiklopedik bilgi kazandırmak için verilir. Eğitim, konuları derinliğine kavrayış kazandırmak için verilir. BİLGİNİN DOĞASI 8

9 TOPLUMUN YAPISI 9

10 Toplumsal Evreler İtici Güç Temel Fonksiyon Tarım Toplumu AraziEmek Sanayi Toplumu Makineİşgücü Bilgi Toplumu BilgiBeyin gücü TOPLUMUN YAPISI 10

11 BİLGİ TOPLUMU 11 Bilgi toplumu, sanayi toplumunun uzantısı olarak ortaya çıkmıştır.

12 BİLGİ TOPLUMU 12 Bilgi toplumu; yeni temel teknolojilerin gelişimiyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı bir toplumdur.

13 BİLGİ TOPLUMU 13 Bilgi toplumundaki gelişmeler ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda yeni bir yaşam biçimi getirmektedir.

14 BİLGİ TOPLUMU 14 Eğitimin sürekliliği ön plana çıkmıştır.

15 BİLGİ TOPLUMU 15 Hayatımıza iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler girmiştir.

16 BİLGİ TOPLUMU 16 Bilgi toplumunda maddi malların üretimi yerine bilginin üretimi ön plana çıkmaktadır. Sermaye birikimi yerine bilgi üretimi ve bilgi birikimi önem kazanmaktadır.

17 BİLGİ TOPLUMU 17 Meta ekonomisinin yerini, bilgiyi üretme ve kullanmada paylaşıma dayanan sinerjik ekonomi almaktadır.

18 BİLGİ TOPLUMU 18 Bilgi toplumu aynı zamanda bir ağ toplumudur. Sanal ilişkilerin yaygınlaştığı bir toplumdur.

19 BİLGİ TOPLUMU 19 Facebook, Twitter, Myspace, Formspring, Bloglar, gibi sosyal paylaşım siteleri gençlerin vazgeçilmezleri arasına girdi.

20 20 TOPLUMUN YAPISI

21 21 TOPLUMUN YAPISI Demografik Dönüşümler Toplumumuzda doğurganlık oranı giderek azalmaktadır, Ölüm hızı ve oranı azalmakta, ortalama yaşam süresi artmaktadır, Genç nüfus oranı azalmakta buna karşın yaşlı nüfus oranı artmakta ve Türkiye genç bir ülke olma özelliğini giderek kaybetmektedir. Aile yapısı ve fonksiyonları da 21 nci yüzyılda değişime uğramaktadır; Evlenme yaşı kadın ve erkeklerde yükselmekte, Evlilik oranı düşmekte, boşanma oranları giderek artmaktadır. Çocuk sahibi olma oranı giderek azalmakta, Çekirdek aile parçalanmakta, Ailenin işlevlerinin birçoğu başka kurumlara kaymaktadır.

22 22 TOPLUMUN YAPISI Dünyada İşgücü Alanında Değişimler 21 nci yüzyılda küresel ekonomi meslek alanlarını etkilemekte, Bazı iş meslek alanları yok olurken, yeni iş ve meslek alanları doğmaktadır. İş ve mesleklerin uluslararası standartları oluşmakta, Tüketim ekonomisi hızla yükselmekte, buna karşın yeryüzü kaynakları tükenmektedir. Teknolojik gelişmeler iş alanlarında radikal değişimler yaratmakta, işsizlik oranı artmakta, nitelikli işsizler oluşmaktadır. Ülkemizde, her üç işsizden biri üniversite mezunudur. İşçilerin ülkeler arası serbest dolaşımı artmaktadır. Toplumdaki değişimler doğal olarak eğitim sisteminde de değişimlere yol açmaktadır; Okula başlama yaşı düşmekte, okul öncesi okullaşma oranı artmaktadır. Çocuk ve gençlerin eğitime devam etme oranı ve süresi artmaktadır. Eğitim özelleştirilmekte, eğitim kurumları arasında rekabet ortaya çıkmaktadır. Avrupa Birliğine açılma sürecinde akreditasyon çalışmaları zorunlu hale gelmektedir. Eğitimde nicelik yerine nitelik sorunu önem kazanmaktadır

23 23 TOPLUMUN YAPISI TEKNOLOJİNİN İNSANI

24 Teknolojik Değişimler  Digital Devrim 24

25 Teknolojik Değişimler 25

26 26 DönemiKaza SayısıYaralı SayısıÖlü Sayısı 2008898 451145 1632 948 2007749 434149 8143 462 2006664 539135 7543 365 2005570 025123 9773 195 2004494 819109 8893 081 2003422 27295 6072 811 2002407 10394 2252 900 2001409 40794 4972 954 2000466 385115 8773 941 1999438 338109 8994 596 1998440 149114 5524 935 1997387 533106 2465 125 1996344 643104 5995 428 TOPLUMUN YAPISI TRAFİK KAZALARI

27 Dönemi İntihar Eden Erkekler İntihar Eden Kadınlar Aralık 200914560 Kasım 200916145 Ekim 200917973 Eylül 200913965 Ağustos 200918384 Temmuz 200919587 Haziran 200919470 Mayıs 200921073 Nisan 200918268 Mart 200917159 Şubat 200918248 Ocak 200917055 TOPLAM 2.111787 27 TOPLUMUN YAPISI İNTİHARLAR

28 TOPLUMUN YAPISI DÜNBUGÜN Yalnızca elit ve zeki çocuklar yüksek düzeyde akademik başarı sağlayabilirler. Bütün öğrenciler başarılı olabilirler. Toplumun temel değerleri verimlilik ve standartlaşmadır. Toplumun temel değerleri kalite, tercihler ve bireyselleşmedir. 28

29 TOPLUMUN YAPISI NÜFUS TEHDİT Mİ YOKSA Türkiye 2025 yılına kadar sürecek bir nüfus evresinde nüfus artış hızı beklenenin çok üzerinde yavaşlıyor. 29

30 TOPLUMUN YAPISI NÜFUS – YAŞ GRUPLARI 30

31 TOPLUMUN YAPISI NÜFUS – EVLİLİK ÇAĞI 31 YAŞ GRUBU ERKEKKADINFARK 0-43.172.0923.005.631166.461 5-93.148.2102.982.908165.302 10-143.369.9953.198.746171.249 15-193.219.2213.058.086161.135 20-243.200.9593.066.828134.131 TOPLAM16.110.47715.312.199798.278

32 TOPLUMUN YAPISI NÜFUS – ARTIŞ HIZI 32 YILLAR DOĞUM HIZI (% o ) ÖLÜM ORANI (% o ) 19703.52.7 20032.10.7 2025’DE NÜFUS ARTIŞ HIZI % o 0.81

33 TOPLUMUN YAPISI NÜFUS - 3-22 YAŞ GRUBUNUN PAYI 33 YILLARPAY 200040.8 200527.7 201038.5

34 TOPLUMUN YAPISI NÜFUS – TÜRKİYE / AB 34 YILLARTÜRKİYEAB 201073 milyon456 milyon 205098 milyon399 milyon Türkiye 50 yıl boyunca AB’nin işgücü ihtiyacını karşılayabilir.

35 TOPLUMUN YAPISI NÜFUS – KIRSAL / KENTSEL 35

36 TOPLUMUN YAPISI Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi (Yıl) 36 DönemiErkekKadın 200971.576.1 200871.475.8 200769.374.2 200669.174.0 200568.973.8 200468.873.6 200368.673.4 200268.473.2 200168.273.0 200068.172.8 199967.171.8 199866.771.3 199766.370.9

37 DEĞİŞİM VE EĞİTİM çünkü  Bilginin doğası değişti  İnsana bakış değişti  Teknoloji değişti  Toplum yapımız değişti  Veli profili değişti  Öğrenci profili değişti  İnsanların öncelikleri değişti  Yönetim anlayışları değişti  Eğitimin kimyası değişti  Okulun işlevi değişti  Okuldaki ilişkiler değişti 37

38 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Veli İstekleri Değişti Sosyalleşme Yaşam becerileri Zihinsel beceriler Kişilik eğitimi Değerler eğitimi Vatandaşlık Mesleğe hazırlık Bilgi Etkili paydaş olma talebi “Eti de benim, kemiğim de benim” 38

39 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı Kuşak Sınıflaması Emekliler (1925 öncesi doğanlar) Kurucu kuşak (1926 – 1945 arasında doğanlar) Bebek patlaması (1946 – 1964 arasında doğanlar) X Kuşağı (1965 – 1981 arasında doğanlar) Y Kuşağı (1982 – 1994/2000 arasında doğanlar) Z / Milenyum Kuşağı (1995/2001 ve sonrasında doğanlar) 39

40 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli yöneticiler ve öğretmenler, 2069 yılında emekli olacak kişilerin eğitiminden resmen sorumlu olan kişilerdir. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü40

41 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı 1993-2004 yılları arasında doğan internet çocuklarıdır. Milenyum kuşağı kırılmalar içinde çok küçük bir ara kuşak sayılabilir. 1990'ların ortalarında ortaya çıkan internet'in bu kuşak için bir kilometre taşı olduğu düşünülmektedir. Anne ve babaları olan X'lerle, teknoloji kullanımı açısından önemli farklılıklar göstermektedirler. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü41

42 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı Teknoloji dostu TV’den sonra Internet’i ve 3G’yi tanıyıp benimsemiş Her yerde teknoloji. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü42

43 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı Ekran bağımlısı Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü43

44 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı Yüzyüze sosyalliği pek sevmeyen Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü44

45 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı Zor beğenen Özgürlüğüne düşkün Sadakatsiz ve tatminsiz Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü45

46 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı Her şeyin hızlı bir şekilde tüketen Küresel dünya vatandaşları Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü46

47 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı Atıştıran Maymun iştahlı Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü47

48 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı Aynı anda birden fazla faaliyette bulunan Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü48

49 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı Mahremiyet duygusunu yok/yok denecek kadar az Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü49

50 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı Bir topluluktan diğerine flaş geçişler halinde yaşıyorlar. Kendilerini iyi ifade eden ve tercihlerini açıkça ortaya koyan Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü50

51 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı 2068 Yılında Emekli Olacak Kişilerin Çözüm Bulmaları Gereken Sorunlar: Küresel ısınma, Çevre Sorunları, Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü51

52 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı 2068 Yılında Emekli Olacak Kişilerin Çözüm Bulmaları Gereken Sorunlar: Kıtlık, Yoksulluk, Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü52

53 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı 2068 Yılında Emekli Olacak Kişilerin Çözüm Bulmaları Gereken Sorunlar: Enerji Kaynakları, Sağlık Sorunları, Teknolojinin Getirdiği Sorunlar Psikolojik Sorunlar (Stres, Kişilik Bozukluğu, vb.) Toplumsal Sorunlar (Yalnızlık, Bencillik, Sabırsızlık, vb.) Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü53

54 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Öğrenci Profili Değişti Kuşaklar arası farklılaşma video video Kentlilik kültürü Popüler kültürden etkilenmişlik Bilgi yönünden donanımlı Özenilme beklentisi Haklarının farkında oluş video video Özgürlüğüne düşkünlük Sosyal kontrole karşı direnç Yönetici-öğretmen otoritesine karşı direnç Pragmatik Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü54

55 Fabrikaları model alan 20. Yüzyıl okullarının temel işlevleri Anne babaları fabrikalarda çalışmaya giden çocuklara güvenli bir ortam sağlamak, çocukları orada güvenli bir ortamda alıkoymak, Gelecekte fabrikalarda çalışacak olan işgücünü yetiştirmek, Toplumsal bütünleşmeyi sağlamak Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü55 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Okulun İşlevi Değişti

56 21. Yüzyıl okullarının (Geleceğin Okulu/Yeni Okul İmajı) temel işlevleri Sosyalleştirme, kültürlendirme merkezi Çoğulcu ve katılımcı karar süreci Birlikteliğe dayalı öğrenme Velilerle işbirliği Özne ve paydaş öğrenci Esnek, yaratıcı, karmaşık ve zorlayıcı (meydan okuyucu) Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü56 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Okulun İşlevi Değişti

57 21. Yüzyıl okullarının (Geleceğin Okulu/Yeni Okul İmajı) temel işlevleri İşbirliği – takım halinde çalışabilme becerisi Eleştirel düşünme – karmaşık problemlerle uğraşabilme Sözlü iletişim – sunum yapabilme Yazılı iletişim – yazma becerisi Teknoloji – teknolojiyi kullanabilme Yerel, ulusal ve küresel sorunlarla uğraşma Bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapabilme Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü57 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Okulun İşlevi Değişti

58 DEĞİŞİM VE EĞİTİM 21. Yüzyıl Becerileri Küresel sınıflar, Küreselleşme Disiplinlerarası ve Bütünleştirilmiş Teknolojiler ve Multimedya İnsan merkezli Proje temelli ve araştırmalarla yönlendirilen Sosyal değişim ve uyum sağlama Yaşam boyu öğrenme Gerçek dünya ile ilişkili Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü58

59 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Okuryazarlık Türleri Güzel sanatlar ve yaratıcılık Ekolojik okuryazarlık Siber okuryazarlık Fiziksel fitness ve sağlık okuryazarlığı Küreselleşme ve çok kültürlülük okuryazarlığı Sosyal / Duygusal okuryazarlık Medya okuryazarlığı Finansal okuryazarlık Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü59

60 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Yönetimin Şekli Değişti Liderlik anlayışına dayalı yönetim Minimum hiyerarşi, maksimum paydaşlık Liderlik, pozisyona değil, yapılması gereken işte başarılı olmaya bağlıdır. Yönetimde aşırı kontrolün yerini yetki ve sorumlulukların paylaşılması almıştır. Yönetici mevzuatın uygulayıcısı değil, işlerin kolaylaştırıcısı Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü60

61 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Öğretmenin Rolü Değişti Bilgi dağıtıcısı olmaktan çıkıp öğrenme orkestrasının şefi Öğretimin düzenleyicisi ve kolaylaştırıcısı Müfredatı yerine getirmekle sorumlu memur değil, sınıfının lideri Takımın sadece lideri değil aynı zamanda bir üyesi Çözümün sahibi değil, çözümün ortağı Öğrencinin ihtiyaçlarına ve durumsallığa bağlı konum alıcı Öğrencilerin ham bilgiyi bilgiye, bilgiyi de bilgeliğe dönüştürmelerine yardım eden kişi Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü61

62 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Öğretmenin Rolü Değişti Öğrencilerin ilgilerini canlı tutmalı, Öğrencilere gerçek dünyadaki yaşama hazırlanabilmeleri için neleri nasıl öğrenmeleri gerektiği konusunda yardımcı olmalı, Yaşam boyu öğrenme için gereken merak duygusunu sürekli canlı tutabilmeli, Daha iyi nasıl öğreneceklerse o şekilde öğrenmelerine yardımcı olmalı, Öğrenme yöntemleri konusunda esnek olmalı, Öğrenmeye okul dışında da devam etmeleri için, öğrencilerde öğrenme heyecanı yaratabilmelidir Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü62

63 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Öğretmenin Vizyonu Öğretmen; bilgi üreten, üretilen bilgiyi teknolojiye dönüştürebilen, gelişmiş teknolojilerden yararlanarak toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin üretiminde ve dağıtımında aktif rol alabilen, işbirliği ve takım çalışması yapabilen, inisiyatif alabilen, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip, düşünen, araştırmacı, esnek, yaratıcı, problem çözebilen kişiler yetiştirmelidir. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü63

64 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Eğitimin Kimyası Değişti Ansiklopedik bilgi verme yerine uzmanlığa dönük öğretim Sonuç odaklılık yerine süreç temelli öğretim Tekil öğrenme çabası yerine birlikteliğe dayalı öğretim Didaktik yöntemler yerine, etkinlik tabanlı uygulamalar Disiplinlerarası, Bütünleştirilmiş öğretim programları Öğrencilerin gerçek dünyada karşı karşıya oldukları problemlerin çözümünü hedefleyen proje temelli öğretim programları Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü64

65 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Öğrenmede Yeni Yaklaşım ve Modeller (?) Eğitimde proaktif yaklaşım, Hümanistik, bütüncül, bilişsel yaklaşımlar, Probleme dayalı öğrenme, Yapılandırmacılık, Çoklu zeka kuramı, Beş akıl dediğimiz Gardner’dan farklı bir zekaya bakış yaklaşımı, Duygusal zeka kuramı, Beyin temelli öğrenme, Post modern yaklaşımlar, Öğrenen okul modeli, e-okul modeli, self-servis eğitim hizmetleri, Geçiş ve kriz modelleri gibi eğitimde yeni model ve yaklaşımlar dikkatimizi çekmektedir. 65

66 Eğitim Bireyin doğuştan getirdiği gizilgüçleri keşfetmesi, ortaya koyması ve geliştirmesi sürecidir. Bireyin doğuştan getirdiği gizilgüçleri keşfetmesi, ortaya koyması ve geliştirmesi sürecidir. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü66

67 EĞİTİMİN AMACI Bireyin kendini gerçekleştirmesidir Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü67

68 68 İhtiyaçlarımızın farkında mıyız? Statü, Saygınlık, Tanınma Gruba Ait Olma, Sevme-Sevilme Güvenlikte Olma Fizyolojik Bedensel İhtiyaçlar Kendini Gerçekleştirme Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi

69 Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü69 META YETERLİKLER Öğrenmeyi Öğrenme Yaşam Yönetimi Sosyal (iletişim) Yeterlikleri

70 Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü70 Yeni yüzyıl; Yeni yüzyıl; yaratıcılığımızı, pratiğimizi, mantığımızı, sağduyulu düşüncemizi ve bireylerde olumlu fark yaratma yeterliğimizi test edecektir.

71 EĞİTİMDEN BEKLENTİLER Eğitimde beklenti, değişimlere duyarlı, bireyin gereksinimlerini karşılayabilecek esnek yaklaşımların benimsenmesidir. Sürekli değişen çevrede sürekli değişmekte olan bireye odaklanma Bireyin sürekli keşfetmesini cesaretlendirmek Problem çözme ve eleştirel düşünceyi öğretmek Bireylerde girişimci, yenilikçi ve yaratıcı olma özelliklerini desteklemesi Değişime uyum sağlayabilen esnek bireyi yetiştirmek hedeftir. Bilgiyi kullanmada fark yaratabilme becerisi önemlidir. Beynin sağ yarı küresi 20 yüzyıl boyunca ihmal edilmiştir. Hâlbuki insan beyni iki yarı küreden oluşur. Bireylerin “aktarılabilir beceriler” ya da “meta yeterlilikler”kazanması eğitimde hedeflenmektedir. 71

72 72 Hisseden Beyin E Q Düşünen Beyin I Q Sağ Sol -Müzik -Hayal Gücü -Algısal -Sezgisel -Ritim -Spontan -Duygusal -Sentez -Yaratıcı -Artistik Bilgi İşleyen Sözel Sayısal Mantıksal Konuşma Yazma Listeleme Rasyonel Analiz Ardışıklık Mantıksal Bilgiyi İşleme BEYİN, İKİ YARI KÜREDEN OLUŞUR Beynin sol yarı küresi kadar sağ yarı küresini işlevsel kılma

73 DEĞİŞİMLERİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ Dünle beraber gitti cancağazım, Ne kadar söz varsa düne ait, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. MEVLANA Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü73

74 74

75 Teknolojik ve Toplumsal Değişimlerin Eğitime Etkisi Değişim rüzgarları esmeye başladığında aptallar duvar örer, akıllılar yel değirmeni yapar. (Çin Atasözü) Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü75

76 Teknolojik ve Toplumsal Değişimlerin Eğitime Etkisi Amazonlarda bir kelebeğin kanat çırpması sonucu oluşan rüzgâr, Avrupa’da fırtınalara sebep olur. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü76

77 Eğer okullar ve öğretmenler yeni paradigmalara kendilerini uyduramazlar, Eğitim araçlarını yenilemezlerse, Süreçlerini kontrol edemezlerse, bu araçlara, süreçlere ve becerilere sahip Alternatif Örgütler ortaya çıkacaktır. 77


"Nedir? Thomas Kuhn Paradigmayı Etkileyen Etmenler Yeni Paradigma Nedir? PARADİGMA 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları