Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Paradigmayı Etkileyen Etmenler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Paradigmayı Etkileyen Etmenler"— Sunum transkripti:

1 Paradigmayı Etkileyen Etmenler
Nedir? Thomas Kuhn Paradigmayı Etkileyen Etmenler Yeni Paradigma Nedir? 1

2 DÜNYADA VE BİZDE NELER DEĞİŞTİ?
BİLGİNİN DOĞASI İNSANA BAKIŞ TOPLUMSAL YAPI TEKNOLOJİ

3 TOPLUMUN YAPISI Yeni paradigmalar hangi temeller üzerine yapılanmaktadır?
Günümüzde küresel yönelimler ile ulusal talepleri dengelemek, Evrensellik kadar yerelliği de düşünmek ve bağdaştırmak Kültürler arası yaklaşımlar ile kültüre özgü modelleri bir arada değerlendirmek, Eğitimde de paradoksal bakış açısını gündemde tutmak, Eğitimde giderek doğrusal olmama, yordanamazlık, pozitif belirsizlik ve kaosa yatırım gerekli hale gelmektedir. Alternatifli düşünme biçimleri , Disiplinler arası etkileşim ve geçişler giderek önem kazanmaktadır. Sürekli eğitim, yaşam boyu öğrenme, Eşitlikçilik, etkililik, verimlilik, Paydaşların katılımı, işbirliği, sorumluluğu paylaşma, Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kanıta dayalı hizmet, eğitimde yeni paradigmaların temellerini oluşturan kavram ve nitelikler olarak göz önünde tutulmalıdır. 3

4 BİLGİNİN DOĞASI

5 Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü
BİLGİNİN DOĞASI Pozitivizm Pozitivizm sonrası Gerçeklik nesneldir. Gerçeklik özneldir. Gelecek kestirilebilir. Gelecek kestirilemez. Bilgi keşfedilir. Bilgi yapılandırılır. Bilimsel süreç evrimseldir. Bilimsel süreç devrimseldir. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

6 Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü
BİLGİNİN DOĞASI Pozitivizm Pozitivizm sonrası Bilgi kesindir ve tek doğrulu bir anlayış egemendir. Bilimsel doğrular ve yargılar mutlak değildir. Bilgi, içinde üretildiği tarihsel ve sosyal süreçten bağımsızdır. Bilgi, içinde üretildiği tarihsel ve sosyal süreçlerin izlerini taşır. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

7 Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü
BİLGİNİN DOĞASI Pozitivizm Pozitivizm sonrası Bilgilenme, formal bilginin öğrenciye aktarılmasıyla gerçekleşir Bilgilenme, öğrenci ve formal bilim dallarının etkileşimiyle gerçekleşir Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

8 BİLGİNİN DOĞASI Pozitivizm Pozitivizm sonrası
Eğitimin amacı bilgilenmek- tir. Eğitimin amacı kişiye, kendi bilgisini oluşturmasına rehberlik etmektir. Bilgi, gelecekte kullanılmak için edinilir. Bilgi, yeni bilgi üretmek için edinilir. Eğitim, ansiklopedik bilgi kazandırmak için verilir. Eğitim, konuları derinliğine kavrayış kazandırmak için verilir.

9 TOPLUMUN YAPISI

10 TOPLUMUN YAPISI Toplumsal Evreler İtici Güç Temel Fonksiyon
Tarım Toplumu Arazi Emek Sanayi Toplumu Makine İşgücü Bilgi Toplumu Bilgi Beyin gücü

11 BİLGİ TOPLUMU Bilgi toplumu, sanayi toplumunun uzantısı olarak ortaya çıkmıştır.

12 BİLGİ TOPLUMU Bilgi toplumu; yeni temel teknolojilerin gelişimiyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı bir toplumdur.

13 BİLGİ TOPLUMU Bilgi toplumundaki gelişmeler ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda yeni bir yaşam biçimi getirmektedir.

14 BİLGİ TOPLUMU Eğitimin sürekliliği ön plana çıkmıştır.

15 BİLGİ TOPLUMU Hayatımıza iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler girmiştir.

16 BİLGİ TOPLUMU Bilgi toplumunda maddi malların üretimi yerine bilginin üretimi ön plana çıkmaktadır. Sermaye birikimi yerine bilgi üretimi ve bilgi birikimi önem kazanmaktadır.

17 BİLGİ TOPLUMU Meta ekonomisinin yerini, bilgiyi üretme ve kullanmada paylaşıma dayanan sinerjik ekonomi almaktadır.

18 BİLGİ TOPLUMU Bilgi toplumu aynı zamanda bir ağ toplumudur.
Sanal ilişkilerin yaygınlaştığı bir toplumdur.

19 BİLGİ TOPLUMU Facebook, Twitter, Myspace, Formspring, Bloglar, gibi sosyal paylaşım siteleri gençlerin vazgeçilmezleri arasına girdi.

20 TOPLUMUN YAPISI

21 TOPLUMUN YAPISI Demografik Dönüşümler
Toplumumuzda doğurganlık oranı giderek azalmaktadır, Ölüm hızı ve oranı azalmakta, ortalama yaşam süresi artmaktadır, Genç nüfus oranı azalmakta buna karşın yaşlı nüfus oranı artmakta ve Türkiye genç bir ülke olma özelliğini giderek kaybetmektedir. Aile yapısı ve fonksiyonları da 21 nci yüzyılda değişime uğramaktadır; Evlenme yaşı kadın ve erkeklerde yükselmekte, Evlilik oranı düşmekte, boşanma oranları giderek artmaktadır. Çocuk sahibi olma oranı giderek azalmakta, Çekirdek aile parçalanmakta, Ailenin işlevlerinin birçoğu başka kurumlara kaymaktadır. 21

22 TOPLUMUN YAPISI Dünyada İşgücü Alanında Değişimler
21 nci yüzyılda küresel ekonomi meslek alanlarını etkilemekte, Bazı iş meslek alanları yok olurken, yeni iş ve meslek alanları doğmaktadır. İş ve mesleklerin uluslararası standartları oluşmakta, Tüketim ekonomisi hızla yükselmekte, buna karşın yeryüzü kaynakları tükenmektedir. Teknolojik gelişmeler iş alanlarında radikal değişimler yaratmakta, işsizlik oranı artmakta, nitelikli işsizler oluşmaktadır. Ülkemizde, her üç işsizden biri üniversite mezunudur. İşçilerin ülkeler arası serbest dolaşımı artmaktadır. Toplumdaki değişimler doğal olarak eğitim sisteminde de değişimlere yol açmaktadır; Okula başlama yaşı düşmekte, okul öncesi okullaşma oranı artmaktadır. Çocuk ve gençlerin eğitime devam etme oranı ve süresi artmaktadır. Eğitim özelleştirilmekte, eğitim kurumları arasında rekabet ortaya çıkmaktadır. Avrupa Birliğine açılma sürecinde akreditasyon çalışmaları zorunlu hale gelmektedir. Eğitimde nicelik yerine nitelik sorunu önem kazanmaktadır 22

23 TOPLUMUN YAPISI TEKNOLOJİNİN İNSANI

24 Teknolojik Değişimler
Digital Devrim

25 Teknolojik Değişimler
25

26 TOPLUMUN YAPISI TRAFİK KAZALARI
Dönemi Kaza Sayısı Yaralı Sayısı Ölü Sayısı 2008 2 948 2007 3 462 2006 3 365 2005 3 195 2004 3 081 2003 95 607 2 811 2002 94 225 2 900 2001 94 497 2 954 2000 3 941 1999 4 596 1998 4 935 1997 5 125 1996 5 428

27 TOPLUMUN YAPISI İNTİHARLAR
Dönemi İntihar Eden Erkekler İntihar Eden Kadınlar Aralık 2009 145 60 Kasım 2009 161 45 Ekim 2009 179 73 Eylül 2009 139 65 Ağustos 2009 183 84 Temmuz 2009 195 87 Haziran 2009 194 70 Mayıs 2009 210 Nisan 2009 182 68 Mart 2009 171 59 Şubat 2009 48 Ocak 2009 170 55 TOPLAM 2.111 787

28 TOPLUMUN YAPISI DÜN BUGÜN
Yalnızca elit ve zeki çocuklar yüksek düzeyde akademik başarı sağlayabilirler. Bütün öğrenciler başarılı olabilirler. Toplumun temel değerleri verimlilik ve standartlaşmadır. Toplumun temel değerleri kalite, tercihler ve bireyselleşmedir.

29 TOPLUMUN YAPISI NÜFUS TEHDİT Mİ YOKSA
Türkiye 2025 yılına kadar sürecek bir nüfus evresinde nüfus artış hızı beklenenin çok üzerinde yavaşlıyor.

30 TOPLUMUN YAPISI NÜFUS – YAŞ GRUPLARI

31 TOPLUMUN YAPISI NÜFUS – EVLİLİK ÇAĞI
YAŞ GRUBU ERKEK KADIN FARK 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 TOPLAM

32 TOPLUMUN YAPISI NÜFUS – ARTIŞ HIZI
YILLAR DOĞUM HIZI (%o) ÖLÜM ORANI (%o) 1970 3.5 2.7 2003 2.1 0.7 2025’DE NÜFUS ARTIŞ HIZI %o 0.81

33 TOPLUMUN YAPISI NÜFUS - 3-22 YAŞ GRUBUNUN PAYI
YILLAR PAY 2000 40.8 2005 27.7 2010 38.5

34 TOPLUMUN YAPISI NÜFUS – TÜRKİYE / AB
YILLAR TÜRKİYE AB 2010 73 milyon 456 milyon 2050 98 milyon 399 milyon Türkiye 50 yıl boyunca AB’nin işgücü ihtiyacını karşılayabilir.

35 TOPLUMUN YAPISI NÜFUS – KIRSAL / KENTSEL

36 TOPLUMUN YAPISI Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi (Yıl)
Dönemi Erkek Kadın 2009 71.5 76.1 2008 71.4 75.8 2007 69.3 74.2 2006 69.1 74.0 2005 68.9 73.8 2004 68.8 73.6 2003 68.6 73.4 2002 68.4 73.2 2001 68.2 73.0 2000 68.1 72.8 1999 67.1 71.8 1998 66.7 71.3 1997 66.3 70.9

37 DEĞİŞİM VE EĞİTİM çünkü
Bilginin doğası değişti İnsana bakış değişti Teknoloji değişti Toplum yapımız değişti Veli profili değişti Öğrenci profili değişti İnsanların öncelikleri değişti Yönetim anlayışları değişti Eğitimin kimyası değişti Okulun işlevi değişti Okuldaki ilişkiler değişti

38 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Veli İstekleri Değişti
Sosyalleşme Yaşam becerileri Zihinsel beceriler Kişilik eğitimi Değerler eğitimi Vatandaşlık Mesleğe hazırlık Bilgi Etkili paydaş olma talebi “Eti de benim, kemiğim de benim”

39 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
Kuşak Sınıflaması Emekliler (1925 öncesi doğanlar) Kurucu kuşak (1926 – 1945 arasında doğanlar) Bebek patlaması (1946 – 1964 arasında doğanlar) X Kuşağı (1965 – 1981 arasında doğanlar) Y Kuşağı (1982 – 1994/2000 arasında doğanlar) Z / Milenyum Kuşağı (1995/2001 ve sonrasında doğanlar)

40 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli yöneticiler ve öğretmenler, 2069 yılında emekli olacak kişilerin eğitiminden resmen sorumlu olan kişilerdir. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

41 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
yılları arasında doğan internet çocuklarıdır. Milenyum kuşağı kırılmalar içinde çok küçük bir ara kuşak sayılabilir. 1990'ların ortalarında ortaya çıkan internet'in bu kuşak için bir kilometre taşı olduğu düşünülmektedir. Anne ve babaları olan X'lerle, teknoloji kullanımı açısından önemli farklılıklar göstermektedirler. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

42 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
Teknoloji dostu TV’den sonra Internet’i ve 3G’yi tanıyıp benimsemiş Her yerde teknoloji. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

43 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
Ekran bağımlısı Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

44 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
Yüzyüze sosyalliği pek sevmeyen Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

45 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
Zor beğenen Özgürlüğüne düşkün Sadakatsiz ve tatminsiz Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

46 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
Her şeyin hızlı bir şekilde tüketen Küresel dünya vatandaşları Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

47 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
Atıştıran Maymun iştahlı Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

48 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
Aynı anda birden fazla faaliyette bulunan Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

49 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
Mahremiyet duygusunu yok/yok denecek kadar az Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

50 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
Bir topluluktan diğerine flaş geçişler halinde yaşıyorlar. Kendilerini iyi ifade eden ve tercihlerini açıkça ortaya koyan Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

51 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
2068 Yılında Emekli Olacak Kişilerin Çözüm Bulmaları Gereken Sorunlar: Küresel ısınma, Çevre Sorunları, Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

52 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
2068 Yılında Emekli Olacak Kişilerin Çözüm Bulmaları Gereken Sorunlar: Kıtlık, Yoksulluk, Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

53 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Milenyum Kuşağı
2068 Yılında Emekli Olacak Kişilerin Çözüm Bulmaları Gereken Sorunlar: Enerji Kaynakları, Sağlık Sorunları, Teknolojinin Getirdiği Sorunlar Psikolojik Sorunlar (Stres, Kişilik Bozukluğu, vb.) Toplumsal Sorunlar (Yalnızlık, Bencillik, Sabırsızlık, vb.) Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

54 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Öğrenci Profili Değişti
Kuşaklar arası farklılaşma video Kentlilik kültürü Popüler kültürden etkilenmişlik Bilgi yönünden donanımlı Özenilme beklentisi Haklarının farkında oluş video Özgürlüğüne düşkünlük Sosyal kontrole karşı direnç Yönetici-öğretmen otoritesine karşı direnç Pragmatik Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

55 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Okulun İşlevi Değişti
Fabrikaları model alan 20. Yüzyıl okullarının temel işlevleri Anne babaları fabrikalarda çalışmaya giden çocuklara güvenli bir ortam sağlamak, çocukları orada güvenli bir ortamda alıkoymak, Gelecekte fabrikalarda çalışacak olan işgücünü yetiştirmek, Toplumsal bütünleşmeyi sağlamak Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

56 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Okulun İşlevi Değişti
21. Yüzyıl okullarının (Geleceğin Okulu/Yeni Okul İmajı) temel işlevleri Sosyalleştirme, kültürlendirme merkezi Çoğulcu ve katılımcı karar süreci Birlikteliğe dayalı öğrenme Velilerle işbirliği Özne ve paydaş öğrenci Esnek, yaratıcı, karmaşık ve zorlayıcı (meydan okuyucu) Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

57 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Okulun İşlevi Değişti
21. Yüzyıl okullarının (Geleceğin Okulu/Yeni Okul İmajı) temel işlevleri İşbirliği – takım halinde çalışabilme becerisi Eleştirel düşünme – karmaşık problemlerle uğraşabilme Sözlü iletişim – sunum yapabilme Yazılı iletişim – yazma becerisi Teknoloji – teknolojiyi kullanabilme Yerel, ulusal ve küresel sorunlarla uğraşma Bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapabilme Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

58 DEĞİŞİM VE EĞİTİM 21. Yüzyıl Becerileri
Küresel sınıflar, Küreselleşme Disiplinlerarası ve Bütünleştirilmiş Teknolojiler ve Multimedya İnsan merkezli Proje temelli ve araştırmalarla yönlendirilen Sosyal değişim ve uyum sağlama Yaşam boyu öğrenme Gerçek dünya ile ilişkili Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü Muhsin KAYMAK

59 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Okuryazarlık Türleri
Güzel sanatlar ve yaratıcılık Ekolojik okuryazarlık Siber okuryazarlık Fiziksel fitness ve sağlık okuryazarlığı Küreselleşme ve çok kültürlülük okuryazarlığı Sosyal / Duygusal okuryazarlık Medya okuryazarlığı Finansal okuryazarlık Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü Muhsin KAYMAK

60 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Yönetimin Şekli Değişti
Liderlik anlayışına dayalı yönetim Minimum hiyerarşi, maksimum paydaşlık Liderlik, pozisyona değil, yapılması gereken işte başarılı olmaya bağlıdır. Yönetimde aşırı kontrolün yerini yetki ve sorumlulukların paylaşılması almıştır. Yönetici mevzuatın uygulayıcısı değil, işlerin kolaylaştırıcısı Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü Muhsin KAYMAK

61 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Öğretmenin Rolü Değişti
Bilgi dağıtıcısı olmaktan çıkıp öğrenme orkestrasının şefi Öğretimin düzenleyicisi ve kolaylaştırıcısı Müfredatı yerine getirmekle sorumlu memur değil, sınıfının lideri Takımın sadece lideri değil aynı zamanda bir üyesi Çözümün sahibi değil, çözümün ortağı Öğrencinin ihtiyaçlarına ve durumsallığa bağlı konum alıcı Öğrencilerin ham bilgiyi bilgiye, bilgiyi de bilgeliğe dönüştürmelerine yardım eden kişi Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

62 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Öğretmenin Rolü Değişti
Öğrencilerin ilgilerini canlı tutmalı, Öğrencilere gerçek dünyadaki yaşama hazırlanabilmeleri için neleri nasıl öğrenmeleri gerektiği konusunda yardımcı olmalı, Yaşam boyu öğrenme için gereken merak duygusunu sürekli canlı tutabilmeli, Daha iyi nasıl öğreneceklerse o şekilde öğrenmelerine yardımcı olmalı, Öğrenme yöntemleri konusunda esnek olmalı, Öğrenmeye okul dışında da devam etmeleri için, öğrencilerde öğrenme heyecanı yaratabilmelidir Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

63 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Öğretmenin Vizyonu
bilgi üreten, üretilen bilgiyi teknolojiye dönüştürebilen, gelişmiş teknolojilerden yararlanarak toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin üretiminde ve dağıtımında aktif rol alabilen, işbirliği ve takım çalışması yapabilen, inisiyatif alabilen, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip, düşünen, araştırmacı, esnek, yaratıcı, problem çözebilen kişiler yetiştirmelidir. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

64 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Eğitimin Kimyası Değişti
Ansiklopedik bilgi verme yerine uzmanlığa dönük öğretim Sonuç odaklılık yerine süreç temelli öğretim Tekil öğrenme çabası yerine birlikteliğe dayalı öğretim Didaktik yöntemler yerine, etkinlik tabanlı uygulamalar Disiplinlerarası, Bütünleştirilmiş öğretim programları Öğrencilerin gerçek dünyada karşı karşıya oldukları problemlerin çözümünü hedefleyen proje temelli öğretim programları Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

65 DEĞİŞİM VE EĞİTİM Öğrenmede Yeni Yaklaşım ve Modeller (?)
Eğitimde proaktif yaklaşım, Hümanistik, bütüncül, bilişsel yaklaşımlar, Probleme dayalı öğrenme, Yapılandırmacılık, Çoklu zeka kuramı, Beş akıl dediğimiz Gardner’dan farklı bir zekaya bakış yaklaşımı, Duygusal zeka kuramı, Beyin temelli öğrenme, Post modern yaklaşımlar, Öğrenen okul modeli, e-okul modeli, self-servis eğitim hizmetleri, Geçiş ve kriz modelleri gibi eğitimde yeni model ve yaklaşımlar dikkatimizi çekmektedir. 65

66 Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü
Eğitim Bireyin doğuştan getirdiği gizilgüçleri keşfetmesi, ortaya koyması ve geliştirmesi sürecidir. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü 66 Muhsin KAYMAK 66

67 Bireyin kendini gerçekleştirmesidir
EĞİTİMİN AMACI Bireyin kendini gerçekleştirmesidir Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü 67 Muhsin KAYMAK 67

68 İhtiyaçlarımızın farkında mıyız?
Statü, Saygınlık, Tanınma Gruba Ait Olma, Sevme-Sevilme Güvenlikte Olma Fizyolojik Bedensel İhtiyaçlar Kendini Gerçekleştirme Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi 68 Muhsin KAYMAK 68

69 Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü
Öğrenmeyi Öğrenme Yaşam Yönetimi Sosyal (iletişim) Yeterlikleri META YETERLİKLER Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü 69 Muhsin KAYMAK 69

70 Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü
Yeni yüzyıl; yaratıcılığımızı, pratiğimizi, mantığımızı, sağduyulu düşüncemizi ve bireylerde olumlu fark yaratma yeterliğimizi test edecektir. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü 70 Muhsin KAYMAK 70

71 EĞİTİMDEN BEKLENTİLER
Eğitimde beklenti, değişimlere duyarlı, bireyin gereksinimlerini karşılayabilecek esnek yaklaşımların benimsenmesidir. Sürekli değişen çevrede sürekli değişmekte olan bireye odaklanma Bireyin sürekli keşfetmesini cesaretlendirmek Problem çözme ve eleştirel düşünceyi öğretmek Bireylerde girişimci, yenilikçi ve yaratıcı olma özelliklerini desteklemesi Değişime uyum sağlayabilen esnek bireyi yetiştirmek hedeftir. Bilgiyi kullanmada fark yaratabilme becerisi önemlidir. Beynin sağ yarı küresi 20 yüzyıl boyunca ihmal edilmiştir. Hâlbuki insan beyni iki yarı küreden oluşur. Bireylerin “aktarılabilir beceriler” ya da “meta yeterlilikler”kazanması eğitimde hedeflenmektedir. 71

72 Beynin sol yarı küresi kadar sağ yarı küresini işlevsel kılma
BEYİN, İKİ YARI KÜREDEN OLUŞUR Düşünen Beyin I Q Hisseden Beyin E Q Sözel Sayısal Mantıksal Konuşma Yazma Listeleme Rasyonel Analiz Ardışıklık Bilgiyi İşleme Müzik Hayal Gücü Algısal Sezgisel Ritim Spontan Duygusal Sentez Yaratıcı Artistik Bilgi İşleyen Sol Sağ 72

73 DEĞİŞİMLERİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ
Dünle beraber gitti cancağazım, Ne kadar söz varsa düne ait, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. MEVLANA Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

74 74

75 Teknolojik ve Toplumsal Değişimlerin Eğitime Etkisi
Değişim rüzgarları esmeye başladığında aptallar duvar örer, akıllılar yel değirmeni yapar. (Çin Atasözü) Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

76 Teknolojik ve Toplumsal Değişimlerin Eğitime Etkisi
Amazonlarda bir kelebeğin kanat çırpması sonucu oluşan rüzgâr, Avrupa’da fırtınalara sebep olur. Mehmet ZORLU|Fatih AL. Müdürü

77 Eğitim araçlarını yenilemezlerse, Süreçlerini kontrol edemezlerse,
Eğer okullar ve öğretmenler yeni paradigmalara kendilerini uyduramazlar, Eğitim araçlarını yenilemezlerse, Süreçlerini kontrol edemezlerse, bu araçlara, süreçlere ve becerilere sahip Alternatif Örgütler ortaya çıkacaktır. 77 Muhsin KAYMAK 77


"Paradigmayı Etkileyen Etmenler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları