Bazı durağan çıktılar Kısa etiketler (tags) Bunun için php ini dosyasındaki short_open_tag = Off değerini on yapıp, sunucunuzu yeniden başlatmanız gerekiyor.">

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

WEB PROGRAMLAMA PHP Temelleri Dr. Erman Yükseltürk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "WEB PROGRAMLAMA PHP Temelleri Dr. Erman Yükseltürk."— Sunum transkripti:

1 WEB PROGRAMLAMA PHP Temelleri Dr. Erman Yükseltürk

2 Hatırlayalım PHP nedir, nasıl çalışır? Bilgisayarınızda php kurulumu nasıl yapılır? Web Editor (Dreamweaver CS5) ayarları. Örnek uygulamalar. 2

3 3 PHP kodlarını web sayfalarınıza gömmek Welcome Bazı durağan çıktılar Kısa etiketler (tags) Bunun için php ini dosyasındaki short_open_tag = Off değerini on yapıp, sunucunuzu yeniden başlatmanız gerekiyor.

4 4 Komut Yapıları Echo ve print kullanmadan da ekrana metin yazdırabiliriz. 2 echo PHP denemeleri" ;?> 3 php echo PHP denemeleri" ;?> 4 php print PHP denemeleri" ;?> 5 print PHP denemeleri" ;?>

5 5 Komut Yapıları Bugünün tarihi Yorum Değişkene değer atama Bu değişkeni kullanma

6 6 Komut Yapıları Yorum Bir satırdan fazla yorum olduğunda

7 7 Web Tarayısına Çıktı Göndermek Aynı ifadenin bir başka biçimi Aynı ifadenin bir başka biçimi Değişken’in değerini metin içinde yazdırma

8 8 Web Tarayısına Çıktı Göndermek echo print ve echo aynı amaçla kullanılıyorlar fakat echo gerçekte birden fazla string’i yan yana yazdırmak için kullanılıyor. Bu içeriği print komutu ile yazmayı deneyelim.

9 9 Web Tarayısına Çıktı Göndermek Printf komutunu da kullanabiliriz. sprintf sprintf bir değişkene değer atıyor.

10 10 Web Tarayıcısına Çıktı Göndermek %b integer ve binary numara olarak yazılır, %c integer ve karşılığı ASCII değeri yazılır, %d integer ve decimal numara olarak yazılır, %f noktalı sayılar ve noktalı sayı olarak yazılır, %o integer ve karşılığı oktal sayı olarak yazılır, %s string ve karşılığı string olarak yazılır, “string“ %u integer ve işaretsiz decimal sayı olarak yazılır, %x integer ve küçük harflerle hexadecimal sayı, %X integer ve büyük harflerle hexadecimal sayı.

11 11 Scalar (sayıl) Veri tipleri 1/2 Boolean $deger= false;//$deger değeri yanlış $deger= 1; //$deger değeri doğru. $deger= -1; //$deger değeri doğru. $deger= 5; //$deger değeri doğru. $deger= 0; //$deger değeri yanlış. Integer (tam sayılar) 10 tabanlı (decimal) 8 tabanlı (octal) 16 tabanlı (hexadecimal)

12 12 Scalar (sayıl) Veri tipleri 1/2 Gerçek sayılar (real numbers) Noktadan sonra kısımları olan sayılardır. 4,5678 8,7e4 1,23E+11 String(metin) $color = "maroon"; $karakter = $color[2]; // karakter’e r değerini atar Dizinin 2. karakteri metnin 3’uncu karakteri oluyor.

13 13 Birleşik Veritipleri (Compound Datatypes) Diziler $sehir[0] = “Adana"; $sehir[1] = “Adıyaman"; $sehir[2] = “Afyon"; … $sehir[80] = “Düzce"; $sehir[Adana] = “1254325"; $sehir[Adıyaman] = “56437"; $sehir[Afyon] = “189008"; Nesneler (Objects) Tam olarak tanımlanmalıdırlar. Class Uygulama{ private $_power; function setPower($status){ $_power= $status * $status; echo $_power; } } … $blender = new Uygulama; $blender->setPower(4); Diziler ileriki konularda !!! Objects ileriki konularda !!!

14 14 Verileri dönüştürmek 1/3 Operatör Dönüşüm (array) Dizi (bool) or (boolean) Boolean (int) or (integer) Tam Sayı (int64) 64-bit Tam sayı (PHP 6’da var) (object) Nesne (string) Metin (real) or (double) or (float) Ondalıklı Sayı $puan = (double) 13; // $puan = 13.0 $puan = (int) “13,8”; // $puan = 13.0 $cumle = (int) "Bu bir cümle"; print $cumle; //0 döndürür $puan = 1114; $puanTahtasi = (array) $puan; echo $puanTahtasi[0]; // 1114 değerini döndürür

15 15 Verileri dönüştürmek 2/3 Herhangi bir veri Object’e dönüştürebilir. $model = "Toyota"; $obj = (object) $model; //Object değerini ekrana yazdırmak için ->scalar kullanılır print $obj->scalar; // "Toyota" değerini döndürür Değişkenlerin tipi farklı olduğunda en muhtemel işlem uygulanır. $total = 5; // integer $count = "15"; // string $total += $count; // $total = 20 (an integer) $total = "45 ateş makinesi"; $yeniGelen = 10; $total = $yeniGelen + $total; // $total = 55 echo $total;

16 16 Verileri dönüştürmek 3/3 Muhtemel dönüştürme Boolean yapılarında da uygulanır $total = "1.0"; // string if ($total) echo "Pozitif bölgedeyiz!"; $val1 = "1.2e3"; // 1.200 $val2 = 2; echo $val1 * $val2; // 2400 değerini döndürür gettype(değişken) $val1 = "1.2e3"; // 1,200 $val2 = gettype($val1); echo $val2; // string değerini döndürür. Settype(değişken, dönüştürülecek değişken türü) $val1 = "1.2e3"; // 1,200 $val2 = settype($val1, "integer"); echo $val2; // 1 değerini döndürür.

17 17 Belirteç (identifier) Fonksiyonları is_array(), is_bool(), is_float(), is_integer(), is_null(), is_numeric(), is_object(), is_resource(), is_scalar(), and is_string().is_resource $deger = 43; printf("Değisken \$deger bir dizimidir?: %d", is_array($deger)); printf(" Değisken \$deger bir tam sayimidir?: %d",is_integer($deger)); printf(" Değisken \$deger bir numeric sayimidir?: %d ", is_numeric($deger)); \$deger ???

18 18 Belirteç (identifier) Fonksiyonları Belirteçler (identifier) Bir veya daha çok karakterden oluşabilir ve harf veya alt çizgi ile başlar, Harfler, rakamlar, altçizgi karakterleri ve 127-255’e ASCII karakterleri kullanılabilir, Büyük küçük harfe duyarlıdır, İstenilen uzunlukta olabilir, PHP komutlarından herhangi biri belirteç olarak tanımlanamaz.

19 19 Değişkenler (Variables) Değişken farklı zamanlarda farklı değerler alabilen simgelerdir. Değişkenler $ işareti ile başlar ve belirteçlerle aynı isimlendirme kurallarına uyarlar. $color $isletim_sistemi $ModelName

20 20 Değişkenler (Variables) Değer atama $color=“red”; $numara=12; $toplam=12 + "15" //$toplam =27 olur Referans Atama $deger1="Merhaba"; $deger2=& $deger1; //$deger1 ve $deger2 nin değeri Merhaba oldu $deger2="Bay bay"; //$deger1 ve $deger2 nin değeri Bay bay oldu

21 21 Değişken Kapsamları 1/4 Yerel Değişkenler Herhangi bir fonksiyonda tanımlanan değişkenlerdir. Bu fonksiyonun dışındaki değer atamalar tamamen farklı bir değişkenmiş gibi işlem görür. Fonksiyonu çıktığınız anda değişkeniniz ve atadığınız değeriniz sıfırlanır. $x = 4; function assignx () { $x = 0; printf("\$x fonksiyonun içinde değeri %d ", $x); } assignx(); printf("\$x fonksiyonun dışında değeri %d ", $x);

22 22 Değişken Kapsamları 2/4 Fonksiyon parametreleri Diğer programlarda da olduğu gibi parametre kabul eden fonksiyonlar fonksiyon başlığında bunları açıklamalıdırlar. Fonksiyon parametreleri fonksiyon isminden sonra parantez içinde gösterilirler. // girilen değerin 10 katını geri döndürür function x10 ($deger) { $deger = $deger * 10; return $deger; } $islem= x10(25); print $islem;

23 23 Değişken Kapsamları 3/4 Evrensel (global) Değişkenler Evrensel değişkenler programın herhangi bir yerinden ulaşılabilirler. Bir global değişken değiştirilecek fonksiyonda açıkça belirtilmelidir. Bunun için değişkenin önüne GLOBAL yazmak yeterlidir. Global değişkenler kullanmak, öngörülmeyen problemlere yol açabilir, bu yüzden dikkatli olmak gerekir $bir_degisken = 15; function addit() { GLOBAL $bir_degisken; $bir_degisken++; echo "bir degisken = $bir_degisken"; } addit(); /*sonuç olarak 16 üretir. GLOBAL yazılmasaydı 1 üretirdi*/

24 24 Değişken Kapsamları 4/4 Sabit (static) Değişkenler Sabit bir değişken fonksiyon kapatılsa bile değerini kaybetmez, fonksiyon tekrar çağrıldığında değerini korur. Bunun için değişkenin önüne STATIC yazmak yeterlidir. function iz_sur() { STATIC $sayi = 0; $sayi++; echo $sayi; echo " "; } iz_sur(); STATIC kelimesini kaldırsaydık ne olurdu?


"WEB PROGRAMLAMA PHP Temelleri Dr. Erman Yükseltürk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları