Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan

2 MİSYONUMUZ Üniversite ve tıp fakültesi misyonu doğrultusunda, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, tıbbi biyoloji, genetik ve moleküler biyoloji bilgilerine ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü eğitim vermek, evrensel nitelikte bilim ve teknoloji üretebilen bilim insanları yetiştirmek, klinik tanı ve tedaviye destek vermek için tıbbi biyoloji alanında nitelikli sağlık hizmeti vermek, araştırmalarla evrensel bilime katkıda bulunmaktır.

3 TEMEL DEĞERLERİMİZ Evrensellik İnsan ve hasta haklarına saygılı olma Tutarlılık Açıklık Bilimsellik Eşitlikçilik Ayrımcılığa duyarlılık Çevreye duyarlılık Adalet Katılımcılık Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik İnsancıllık Yenilikçilik Toplumculuk Emeğe saygı Değişime açıklık Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin aşağıda belirtilen değerleri, Anabilim Dalı olarak benimsediğimiz değerlerdir:

4 TEMEL DEĞERLERİMİZ Dürüstlük Akademik özgürlük İdealist olmak Etik değerlere bağlılık İşbirliğine açık olmak Çalışkanlık Anabilim dalımızın benimsediği diğer değerlerdir. Ayrıca;

5 PAYDAŞLAR Lisans ve lisansüstü öğrencileri Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Eğitim Komisyonu Tıp fakültesi anabilim dalları Kocaeli Üniversitesi BAB, TÜBİTAK, DPT Fakülteler, yüksekokullar, araştırma merkezleri ve araştırma birimleri Diğer üniversite ve araştırma kurumları Hastalar ve hasta yakınları Bilimsel dernekler Sağlık Bakanlığı ve diğer ilişkili bakanlıklar

6 GZFT (SWOT) ANALİZİ Güçlü yönler Bölgenin ekonomik merkezine yerleşmiş bir fakültede olmak, Biyolojik kaynaklara erişim kolaylığı, Çevre kirliliği ve sanayi ortamı koşullarının oluşturduğu sorunlara yakın olmak, Yeniliklere açık olmak, Tam gün çalışan akademik personel, İstanbul’a yakın olmak

7 GZFT (SWOT) ANALİZİ Zayıf yönler Yetersiz laboratuvar altyapısı Teknisyen ve yardımcı personelin olmayışı Fiziki alan sıkıntısı Sürekli gelişen ve yenilenen teknolojiyi yakalamadaki güçlükler Akademik kadro sıkıntısı

8 GZFT (SWOT) ANALİZİ Fırsatlar Moleküler Biyoloji ve Genetik gelişmelerin klinik uygulamalarda yer bulması ve deneysel çalışmalara artan ilgi Yeni eğitim binası yapılması Endüstri kuruluşlarınca verilecek desteklerde artış Avrupa Birliği çerçeve programları Erasmus ve Sokrates programları İyi yetişmiş genç mezunların bizi tercih etmesi Yurtdışından lisansüstü programlara talepler

9 GZFT (SWOT) ANALİZİ Tehditler Temel bilimlere ve temel bilim eğitimine gereken değerin verilmemesi Özelliği olan tanısal tetkikler merkezi olma fırsatının kaçırılması Araştırma altyapısı yetersizliğinin araştırmaların önünde engel oluşturması Ülke genelinde ayrıcalıklı ve önemi özümsenmiş bir temel bilim politikasının bulunmaması nedeniyle, mezuniyet sonrası programlar için kısıtlı sayı ve nitelikte öğrenci başvurusu

10 GZFT (SWOT) ANALİZİ Tehditler Yüksek maliyet nedeniyle teknolojik alt yapının yeterince hızlı yenilenememesi ve gelişmelerin zor izlenebilmesi Lisansüstü tezlere ilişkin projelerin destek miktarının yetersizliği Araştırma projelerinin desteklenememesi Öğrenci sayısının artması

11 VİZYONUMUZ Sürekli güncellenen ve gelişen evrensel bilim kavramını dinamik programlarına ekleyerek eğitim veren ve güncel bilgi ve teknolojiyi araştırma ve hizmet üretimine yansıtan bir birim olmaktır.

12 STRATEJİK AMAÇLAR 1. Lisans eğitimini sürekli güncelleyerek seviyesini yüksek tutmaya gayret etmek, 2. Uluslararası standartlarda lisansüstü eğitim vermek, 3. Araştırma niteliğini ve niceliğini yükseltecek altyapı güçlendirmesini sağlamak, 4. Bölgenin genetik epidemiyolojisinin belirlenmesine katkıda bulunmak, 5. Tanı hizmetlerinde nitelikli ve çeşitliği olan yapılanmayı sağlamak, 6. Tanı laboratuvarlarının fiziki alanını genişletmek ve destek personel istihdamı sağlamak,

13 Stratejik amaç 1. Lisans eğitimini sürekli güncelleyerek seviyesini yüksek tutmaya gayret etmek Hedefler: Yurtiçi ve dışındaki benzer eğitim programları incelenerek lisans eğitimi programının güncelleştirecek değişiklikleri yapmak, Çağdaş tıp eğitimi prensiplerini benimseyen ve uygulayan bir eğitim için anabilim dalı olarak ideal katkıyı sunmak, Tıbbi Biyoloji ve Genetik eğitimini, tıp fakültesinin dönem I üstündeki dönemlerine yaymak,

14 Stratejik amaç 1. Lisans eğitimini sürekli güncelleyerek seviyesini yüksek tutmaya gayret etmek Performans kriterleri Anabilim dalı içi ve Eğitim Komisyonu ile yıllık eğitim toplantıları Güncelleştirilen ders programları Diğer anabilim dalları ile eğitim toplantıları

15 Stratejik amaç 2. Uluslararası standartlarda lisansüstü eğitim vermek Hedefler: Yüksek lisans ve doktor öğrencileri için teorik ve pratik bilgileri aktarabilecek güncelliği korunan eğitim programları düzenlemek, Üniversitemiz ve kurum dışı mali kaynaklardan yararlanarak lisans üstü tez çalışmalarını en üst kaliteye ulaştırmak, Nitelikli lisansüstü öğrenci başvuru sayısını arttırmak,

16 Stratejik amaç 2. Uluslararası standartlarda lisansüstü eğitim vermek Performans kriterleri Anabilim dalı içi ve enstitü ile yıllık eğitim toplantıları İçeriği güncelleştirilen ders programları Tez çalışmaları için, kurum içi/dışı kaynaklardan desteklenen proje sayısı ve destek miktarı Tezlerden çıkan yüksek etkili yayın sayısı/tez sayısı

17 Stratejik amaç 3. Araştırma niteliğini ve niceliğini yükseltecek altyapı güçlendirmesini sağlamak Hedefler: Anabilim Dalımız araştırma laboratuvarlarının fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesi Araştırma laboratuvarlarındaki mevcut ekipmanın teknolojik yeniliklere uygun yapılanmasını desteklemek ve güncellemek, Erasmus ve Sokrates benzeri programlara katılımı sağlamak ve lisansüstü araştırmalar için burs olanakları sağlamak, Genç öğretim üyesi kadrosunu genişletmek, Kurum içi/dışı multidisipliner araştırmaları teşvik etmek ve bu yolla teknolojik yetkinliği yükseltmek,

18 Stratejik amaç 3. Araştırma niteliğini ve niceliğini yükseltecek altyapı güçlendirmesini sağlamak Performans kriterleri Fiziksel alan genişlemesi Yeni sağlanan donanım miktarı Teknolojisi güncellenen aygıt ve cihaz sayısı Öğretim üyesi sayısı Alınan proje sayısı Planlanan multidisipliner proje sayısı Araştırmaya yönelik ulusal/uluslararası yayın sayısı Atıf sayısı Araştırmaya yönelik ulusal/uluslar arası bildiri sayısı

19 Stratejik amaç 4. Bölgenin genetik epidemiyolojisinin belirlenmesine katkıda bulunmak Hedefler: Özgün konular için laboratuvarlar oluşturulması için gerekli fiziki alanlar araç-gereç ve araştırıcı sağlamak, Anabilim Dalında genetik epidemiyolojiye yönelik çalışmalar için laboratuvarların altyapısını güçlendirilmesi Araştırma laboratuvarlarındaki mevcut ekipmanı güncellemek, Kurum içi/dışı multidisipliner araştırmaları teşvik etmek ve bu yolla genetik epidemiyolojiye yönelik çalışmaları artırmak,

20 Stratejik amaç 4. Bölgenin genetik epidemiyolojisinin belirlenmesine katkıda bulunmak Performans kriterleri Özgün konular için sağlanan fiziksel alan Yeni sağlanan ve teknolojisi güncellenen donanım miktarı Genetik epidemiyolojiye yönelik alınan proje sayısı Genetik epidemiyolojiye yönelik ulusal/uluslararası yayın sayısı Genetik epidemiyolojiye yönelik ulusal/uluslararası bildiri sayısı

21 Stratejik amaç 5. Tanı hizmetlerinde nitelikli ve çeşitliği olan yapılanmayı sağlamak Hedefler: Kurum içi/dışı birimlerin gereksinim duyduğu tanı amaçlı laboratuvar analizlerinde hizmet üretmeye devam etmek, Klinik bilimlerden talep edilecek tanı ve araştırmaya yönelik yeni analizlerin çalışılmasını sağlamak, Anabilim dalı olarak yaptığımız bütün tetkiklerde en üst kaliteyi sağlamak,

22 Stratejik amaç 5. Tanı hizmetlerinde nitelikli ve çeşitliği olan yapılanmayı sağlamak Performans kriterleri Hizmet amaçlı üretilen testlerin sayısı Her testin yıllık sayısı Klinik dallardan gelen isteklere dayalı başlatılan yeni test sayısı

23 Stratejik amaç 6. Tanı laboratuvarlarının fiziki alanını genişletmek ve destek personel istihdamı sağlamak Hedefler: Anabilim Dalımız tanı laboratuvarlarının fiziki altyapısının güçlendirilmesi, Tanı laboratuvarlarındaki mevcut ekipmanın teknolojik yeniliklere uygun olarak yapılanmasını desteklemek ve güncellemek, Tanı amaçlı çalışan laboratuvarlarda destek personel istihdamı sağlamak,

24 Stratejik amaç 6. Tanı laboratuvarlarının fiziki alanını genişletmek ve destek personel istihdamı sağlamak Performans kriterleri Tanı laboratuvarı amaçlı fiziksel alan genişlemesi Yeni sağlanan donanım miktarı Teknolojisi güncellenen aygıt ve cihaz sayısı İstihdam edilen teknisyen ve sekreter sayısı

25 ALTYAPI VE ETKİNLİKLER 1-Personel A- Akademik personel Profesör3 Yardımcı Doçent1 Araştırma Görevlisi5 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü kadrosunda) Doktora3 Yüksek Lisans2 B- İdari ve teknik personel Biyolog- Teknik personel- Sekreter-

26 ALTYAPI VE ETKİNLİKLER 2- Fiziksel altyapı A- Dershane ve eğitim laboratuvarları Tıp Fakültesi Dönem I dersliği85 saat/25 hafta Tıp Fakültesi öğrenci laboratuvarları16 saat/4 hafta B- Anabilim dalı laboratuvarları Moleküler Genetik Araştırma ve Tanı Laboratuvarı Sitogenetik Laboratuvarı Hücre Kültürü Laboratuvarı

27 ALTYAPI VE ETKİNLİKLER 3- Eğitim etkinlikleri A- Mezuniyet öncesi eğitim Tıbbi Biyoloji Genetik dersi (teorik)85 saat Tıbbi Biyoloji Genetik dersi (uygulama)16 saat Toplam eğitim yükü 101 saat/25 hafta/3 öğretim üyesi *Ayrıca Toplumsal Duyarlılık Projesi

28 ALTYAPI VE ETKİNLİKLER B- Mezuniyet sonrası eğitim a- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Programı Tezler Tamamlanan:3 Devam eden:2 b- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Doktora Programı Tezler Tamamlanan:3 Devam eden:1 L isansüstü zorunlu ders yükü: 54 saat/hafta/3 öğr. üyesi

29 ALTYAPI VE ETKİNLİKLER 4- Araştırma etkinlikleri A- Kongrelerde sunulan bildiri ve posterler Ulusal Uluslararası 2007:-2007:8 2006:12006:7 2005:-2005:1 2004:12004:5 2003:52003:5

30 ALTYAPI VE ETKİNLİKLER B- Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler SCI ve SCI expUlusal 2007:3 1 2006:4 1 2005:6 1 2004:7 - 2003:3 -

31 ALTYAPI VE ETKİNLİKLER Yapılabilen tanı testleri: Analiz, >50 hücreDNA, izolasyon, doku Analiz, 20 hücrePCR, multiplex Analiz, kırık sendromlarPoliakrilamid jel elektroforezi Analiz, marker kromozom (>100)Restriksiyon enzim kesimi (1 enzim) Kromozom bantlama, GTGRestriksiyon enzim kesimi (2 enzim) Periferik kan kültürüRestriksiyon enzim kesimi (3 enzim) Agaroz jel elektroforezRFLP Analiz, PCR (2 primer)Saflaştırma, PCR Analiz, PCR (4 primer)SSCP analizi, 2 primer DNA, izolasyon, amniyon sıvısıSSCP analizi, 4 primer DNA, izolasyon, CVSSSCP analizi, 8 primer DNA, izolasyon, kan

32 ALTYAPI VE ETKİNLİKLER Gerçekleştirilen tanı amaçlı testler: 2006 yılı: 650 test 2007 yılı: 1486


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları