Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme. 2 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Takdim Planı 1. Öğrenme nedir ? 2. Öğrenme seviyeleri 3. Örgütsel Öğrenme Çeşitleri Kavram ve tanımlar Bireysel, takım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme. 2 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Takdim Planı 1. Öğrenme nedir ? 2. Öğrenme seviyeleri 3. Örgütsel Öğrenme Çeşitleri Kavram ve tanımlar Bireysel, takım."— Sunum transkripti:

1 Öğrenme

2 2 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Takdim Planı 1. Öğrenme nedir ? 2. Öğrenme seviyeleri 3. Örgütsel Öğrenme Çeşitleri Kavram ve tanımlar Bireysel, takım halinde, örgütsel Tek döngülü, çift döngülü, ikincil 4. Sonuç

3 3 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Öğrenme Kavramı (1) Bilgi dünyasının küreselleşmesi Bilginin dinamik yapısı Bireylerin ve örgütlerin sürekli değişme ihtiyacı Bilgiye ulaşmanın en basit ve kesin yolu ÖĞRENME

4 4 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Öğrenme Kavramı (2) Yaşamımızı sürdürebilmek için gereksinim duyduğumuz bilgi, beceri, tutum ve davranışlarımızın çoğu öğrenerek elde edilir Öğrenme tüm canlı varlıkların sahip olduğu ve onları diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biridir Her canlı doğumundan itibaren, yaşamak için çevresine uyum sağlamak ve bu uyumu gerçekleştirebilmek için de sürekli olarak öğrenmek zorundadır

5 5 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Öğrenmenin Tanımı (1) Zihinsel bir süreçtir… Öğrenme, arzulanan sonuçlara erişebilmek amacıyla davranış ve eylemlerin değiştirilmesine giden yeni bilgi ve sezgisel kavrayış kazanma sürecidir (Marquardt, 1996) Senge’ye (1996) göre ise öğrenmenin temelinde bir zihniyet değişikliği yatmaktadır. Senge öğrenmeyi, günlük anlamında kullanılan bilgi edinmeden ayırmakta ve onu insanın şimdiye kadar yapamadığı bir şeyi yapmaya muktedir hale getiren davranış ve düşünce değişiklikleri bütünü olarak görmektedir

6 6 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Öğrenmenin Tanımı (2) Düşüncenin harekete dönüşmesidir… Braham’a (1998: 14) göre, nasıl ki veri ile bilgi aynı şey değilse, öğrenme de bilgi edinme ile aynı değildir. Öğrenme ancak davranışlar değiştiğinde ya da yeni bilgi davranışa dönüştüğünde gerçekleşebilir (Argyris ve Schön, 1978). Tecrübelerin dönüştürülerek bilginin yaratıldığı bir süreç (Kolb, 1981) Aynı uyarıcıların ve farklı cevapların birleşimidir (Weick, 1991). Uyarı değişmediği halde, performansta bir değişim söz konusuysa, öğrenme gerçekleşmiş olmaktadır.

7 7 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Öğrenme Seviyeleri Bireysel Öğrenme Takım Halinde Öğrenme Örgütsel Öğrenme ÖĞRENME

8 8 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Bireysel Öğrenme Bireyler örgütsel öğrenmede sınır ajanları olarak görev yaparlar (Argyris ve Schön, 1978) Gruplar ve örgütler bireylerden oluştuğuna göre, örgütsel öğrenmenin gerçekleşmesi için bireysel öğrenme şarttır (Marquardt, 1996) Örgütler sadece öğrenen bireyler aracılığıyla öğrenir; bireysel öğrenme örgütsel öğrenmeyi garanti etmez; ancak, bireysel öğrenme olmadan da örgütsel öğrenme gerçekleşemez (Argyris ve Schön, 1978; Fiol ve Lyles, 1985; Senge, 1996)

9 9 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Bireysel Öğrenme Modelleri (1) Deneysel Öğrenme Döngüsü (Redding ve Catalanello, 1994) Hareket Yansıtma ve Ayarlama Planlama

10 10 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Bireysel Öğrenme Modelleri (2) Kolb’un Deneysel Öğrenme Döngüsü (Dixon, 1994) Somut Tecrübe Yansıtıcı Araştırma Aktif Tecrübe Soyut Kavramsallaştırma

11 11 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Bireysel Öğrenme (2) Bireylerin öğrenmesi, özellikle içinde bulundukları ortama bağlıdır Öğrenme, gerçekte bireylerin beyinlerinde gerçekleşse de, öğrenilenler büyük ölçüde diğer örgüt üyelerinin bildiklerine veya örgüt çevresinde bulunan mevcut bilgiye dayalı olacaktır (Simon, 1991) Dolayısıyla örgütsel öğrenmenin önemli bir parçasını, “içsel öğrenme” olarak nitelendirilebilecek, bilginin örgüt içinde bir birey veya gruptan diğerlerine aktarılması oluşturmaktadır

12 12 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Takım Halinde Öğrenme Ortak bir amaç için birlikte çalışan, çeşitli değer, görüş ve duyguları paylaşan topluluk, bir grubu veya takımı meydana getirir Takımların en önemli özelliği yarattıkları sinerji ile ortaya çıkan dinamizm ve yaratıcılıktır Örgütler daha karmaşık problemlerle yüzleştikçe, takım halinde öğrenme konusundaki yeteneklerini geliştirme ihtiyacını daha fazla hissetmektedirler

13 13 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Kazanımları Birleştir ve Paylaş Takım Halinde Öğrenme Modeli Takım Halinde Öğrenme Modeli (Watkins ve Marsick, 1993) Sürekli Öğrenme İmkanları Yarat Araştırmayı Destekle Çalışanları Güçlendir Kalite ile İşin Kalitesini Uyumlandır Öğrenme İçin Yer ve Zaman Yarat Bireyler Takımlar Örgüt

14 14 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Örgütsel Öğrenme Günümüzün hızla değişen ve gelişen iş ve yönetim dünyasında, örgüt için düşünen bir kişinin olması yeterli değildir. Bir kişinin tepeden her şeyi düşünmesi ve diğerlerinin de onu izlemesi düşüncesi, artık önem ve değerini yitirmektedir Öğrenme bireyin sorumluluğu olduğu kadar grup/takım ve örgütlerin de sorumluluğudur Gelecekte en hızlı öğrenen örgütler, üstünlüğü ellerinde tutacak ve “dinozor” örgütleri yarış dışına iteceklerdir (Marquardt, 1996)

15 15 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Örgütsel Öğrenmenin Tanımı Hataların belirlenip ortaya çıkarılması süreci (Argyris ve Schön, 1978) Örgütün sürekliliğini, gelişimini ve büyümesini sağlamak için bilgi, yetenek, değer ve davranış şekillerinin elde edilmesi ve uygulanması (Guns ve Anundsen, 1998) Örgütün deney, gözlem ve analizler sonucunda edindiği tecrübelerden bir bakış açısı ve anlayış elde etme kabiliyeti ve hataları ile başarılarını değerlendirme istekliliği (McGill, Slocum ve Lei, 1992) Bireylerin sürekli olarak çevrelerini algıladıkları ve birbirlerinin öğrenme deneyimlerini paylaştıkları bir çeşit kolektif farkındalık süreci (Steward, 2001)

16 16 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Örgütsel Öğrenmenin Tanımı (2) Bireysel ve Örgütsel Öğrenme Arasındaki Köprü (Probst ve Büchel, 1997) Bireysel Öğrenmenin Unsurları  Kişisel Deneyimler  Zihinsel Çerçeve Değişimi  Deneme-Yanılma Sonucu Oluşan Davranış Değişiklikleri  Bireysel Düşünce ve Fikirler Örgütsel Öğrenmenin Unsurları  Toplu Deneyimler  Bilgi ve Değer Temelleri  Norm Koruyucu Talimatlar  Norm ve Değerlerin Kollektif Olarak Yeniden Ele Alınması ve Geliştirilmesi KÖPRÜ  İletişim  Şeffaflık  Entegrasyon

17 17 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Örgütsel Öğrenme Modelleri (1) Örgütsel Öğrenme Döngüsü (Dixon, 1994) Üretme Birleştirme Yapma Yorumlama

18 18 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Örgütsel Öğrenme Modelleri (2) Stratejik Öğrenme Döngüsü (Redding ve Catalanello, 1994) İrticalen Uygulama Derin Yansıtma Sürekli Planlama

19 19 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Örgütsel Öğrenme Nasıl Gerçekleşir ? Bireyler aracılığıyla… Sadece örgüt içindeki bireyler öğrenir (Belasco, 1998) Örgütler bireyler aracılığıyla öğrenir (Argyris ve Schön, 1978; Hegberg, 1981; Mumford, 1994; Senge, 1996)) Bireyler birer sınır ajanıdır (Argyris ve Schön, 1978) Örgüt bir canlı organizmadır… Örgütler birer “süperinsan”dır (Czarniawska-Joerges, 1994) Örgütler birer “kolektif öğrenici”dir (Cook ve Yanow, 1993) Örgütlerin bireylerden bağımsız belleği ve kültürü vardır (Huber, 1991) Örgütler birer “yaşayan organizma”dır (Örtenblad, 2005)

20 20 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Örgütsel Öğrenme Çeşitleri Araştırmacı1 nci Tip Öğrenme2 nci Tip Öğrenme3 ncü Tip Öğrenme Argyris ve Schön (1978) Tek döngülüÇift döngülüİkincil Duncan ve Weiss (1979) Adaptasyon-- Probst ve Büchel (1997) Uyumlandırıcı Yeniden yapılandırıcı Süreç Senge (1990) Uyumlandırıcı-Yaratıcı Garrat (1990) Operasyonel öğrenme döngüsü Politika öğrenme döngüsü Entegre edilmiş öğrenme döngüsü Hedberg (1981) UyumlandırmaDönüşümcüDeğişimci Fiol ve Lyles (1985) Düşük seviyeYüksek seviye- Bateson (1981) Tip I öğrenme-İkincil öğrenme Örgütsel Öğrenme Düzeyleri (Probst ve Büchel, 1997)

21 21 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Tek Döngülü Öğrenme Gerçekleştirilen eyleme ilişkin teori hakkındaki fikirlerin aynı kaldığı öğrenme şeklidir. Düşünme, sorgulamaya teşvik etmez. Örgüt içerisindeki uyumsuzlukların ve yanlışlıkların mevcut politika ve değerlerde değişiklik yapmadan bulunması ve düzeltilmesidir (Argyris, 1999) Eylemler Norm Dışındakiler ve Hatalar Uyumsuzluk Uyum

22 22 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Çift Döngülü Öğrenme Örgütün değerlerini ve politikalarını incelemek ve sorgulamak suretiyle hataların düzeltilmesidir (Argyris, 1999) Çift döngülü öğrenme mevcut süreçleri izlemekle kalmaz, örgüt kültürünün, politikalarının, amaçlarının, stratejilerinin ve yapısının düzeltilmesini de içerir (Dodgson, 1991) Eylemler Norm Dışındakiler ve Hatalar Uyumsuzluk Uyum Uygulamayı Yönlendiren Kural ve Değerler

23 23 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 İkincil Öğrenme (Öğrenmeyi Öğrenme) Öğrenmeyi öğrenmenin temeli, örgütün öğrenme yeteneğini geliştirmektir (Argyris, 1999) Bir örgüt, ikincil öğrenme yaptığı zaman üyeleri, örgütsel öğrenmenin veya öğrenme başarısızlığının önceki örnekleri üzerinde düşünür ve onları sorgular. Öğrenmeyi neyin kolaylaştırdığını veya engellediğini keşfederler, yeni öğrenme stratejileri kurarlar, bu stratejileri üretirler, ürettiklerini değerlendirir ve genelleştirirler (Argyris ve Schön, 1978) Eylemler Norm Dışındakiler ve Hatalar Uyumsuzluk Uyum Uygulamayı Yönlendiren Kural ve Değerler ÇEVRE

24 24 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Örgütsel Öğrenme Önündeki Engeller  Pozisyonum neyse ben oyum  Düşmanı dışarıda arama  Sorumluluk üstlenme endişesi  Olaylara takılıp kalma alışkanlığı  Haşlanmış kurbağa meselesi  Deneyimlerden öğrenme hayali  Yönetici takımı miti (Senge, 1996)

25 25 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Sonuç Örgütsel Öğrenme Öğrenen Örgüt


"Öğrenme. 2 / 25 Harun ŞEŞEN 2006 Takdim Planı 1. Öğrenme nedir ? 2. Öğrenme seviyeleri 3. Örgütsel Öğrenme Çeşitleri Kavram ve tanımlar Bireysel, takım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları