Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME STİLLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME STİLLERİ."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME STİLLERİ

2 ÖĞRENME STİLİ NEDİR? Bireyin öğrenmeye yönelik eğilimlerini veya tercihlerini gösteren özelliklerdir. Öğrenme stilleri, her öğrencinin yeni bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken, hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır. osmanalbayrak.wordpress.com

3 Öğrenme stili, yaşamın her anında ve her boyutunda davranışları etkiler.
Öğrenme stili bireylerin tanınmasına, aralarındaki farklılıkların görülmesine, anlaşılmasına ve öğrenme ortamında yanıtlar alınmasına imkan verir. osmanalbayrak.wordpress.com

4 İyi veya kötü öğrenme stili yoktur.
Önemli olan her öğrenciye en uygun şekilde öğreneceği stille öğretmektir osmanalbayrak.wordpress.com

5 ÖĞRENME STİLLERİ 3 GRUBA AYRILIR
GÖRSEL İŞİTSEL KİNESTETİK / DOKUNSAL osmanalbayrak.wordpress.com

6 GÖRSELLER Tertipli ve düzenlidirler. Planlı ve programlıdırlar.
Liste yapmayı severler. Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar. osmanalbayrak.wordpress.com

7 İŞİTSELLER İşittiklerini hatırlarlar.
Yazmaktan çok konuşmayı severler. Gürültüden rahatsız olurlar. İsimleri hatırlarlar. Resimlerden ve resimli anlatımlardan hoşlanmazlar. osmanalbayrak.wordpress.com

8 KİNESTETİKLER/DOKUNSALLAR
Kinestetikler daha az tertipli, planlı ve programlıdır. Dokunsallar,öğrenmek için ellerini kullanırlar. Laboratuvarda başarılıdırlar. Konuşulanları ve görülenleri hatırlamakta zorlanırlar. Okumaktan hoşlanmazlar. Dans etmeyi, koşmayı, yüzmeyi severler. osmanalbayrak.wordpress.com

9 Birey kendi öğrenme stilini bildiğinde;
Öğrenme sürecinde, öğrenme stilini devreye sokabilir. Etkin bir sorun çözücü durumuna gelir. Benlik saygısını geliştirir. Kendine güveni artar. Okula karşı olumlu tutum sergiler. Etkili ve başarılı öğrenme gerçekleşir. osmanalbayrak.wordpress.com

10 KENDİ ÖĞRENME STİLİNİZİ ÖLÇÜN
osmanalbayrak.wordpress.com

11 _Görsel Öğrenme Stili Testi ______ Duyduğum yönergelere dikkat etmem
_______ Sözel tariferin tekrarlanmasını isterim _______ Sözcükleri hatasız yazarım _______ Konuşmacının ağzını izlerim _______ Şarkı sözlerini hatırlamada zorlanırım _______ Çok not tutarım _______ Başkalarının ne yaptığını gözlerim _______ Radyo ve televizyonu yüksek sesle dinlerim _______ Diagram ve grafikleri kolay algılarım _______ Telefonda konuşmayı sevmem _______ Biri bana ders verir gibi birşeyler anlatırsa başka dünyalara dalarım _______ Sözel yönergeleri kullanamam..haritaya gereksinim duyarım __________ TOPLAM osmanalbayrak.wordpress.com

12 İşitsel Öğrenme Stili Testi _______ Konuşmayı severim
_______ Dinlemeyi severim _______ Kendi kendime konuşurum _______ Yüksek sesle okurum _______ Okurken parmağımla takip ederim _______ Okurken kağıda çok yaklaşırım _______ Gözlerimi ellerime dayarım _______ Genellikle diagram ve grafiklerle aram iyi değildir _______ Yazılı karikatürleri tercih ederim _______ Görsel ve sözcük hatırlama hafızam iyi değildir _______ Kopyalanacak bir şey olmadan kolay çizemem _______ Haritalardan çok sözel tarişeri ve yönergeleri tercih ederim _______ Öğrenmek için jingle kullanırım _______ Sembol ve simgelerle aram iyi değildir _______ Sessizliğe dayanamam..ya ben ya da diğerlerinin konuşmasını isterim __________ TOPLAM osmanalbayrak.wordpress.com

13 Kinestetik Öğrenme Stili Testi
_______ Boş bir kağıda sütunlar çizmem istendiğinde kağıdı katlarım _______ Sandalyade otururken sallanırım _______ Bacağımı sallarım _______ Kalemimi elimde döndürürüm, masada tempo tutarım _______ Herşeye dokunmak isterim _______ Kapının üst çerçevesine asılarak odaya atlamak isterim _______ Bir şeye dokunmadan sadece görerek ve duyarak ona inanmam _______ Genellikle hiperaktif olduğum söylenir _______ Objeleri biriktirmeyi severim _______ Kürdanları, kibritleri küçük küçük parçalara kırarım _______ Aletleri açan boşaltır sonra yine bir araya getiririm _______ Genellikle çok banyo yapar ya da duş alırım _______ Genellikle ellerimi kullanarak ve hızlı konuşurum _______ Başkalarının sözünü keserim __________ TOPLAM osmanalbayrak.wordpress.com

14 Öğretmen, öğrencilerin öğrenme stillerine dayalı olarak öğretimi planlarken;
Öğrenciye kazandırılacak amaçlara göre öğrenme etkinlikleri düzenlemelidir. Her tür duyu organlarını harekete geçiren farklı araçlar kullanmalıdır. Öğrencilerin tercihlerine göre bireysel çalışmalar veya grup çalışmaları düzenlemelidir. Öğrencilerin nasıl güdülendiğini belirleyerek içsel ya da dışsal pekiştireç almasını sağlamalıdır. osmanalbayrak.wordpress.com

15 Öğrenme Stillerinin Sınıflandırılması
Dunn ve Dunn‘ın Öğrenme Stilleri Modeli Gregorc’un Öğrenme Stilleri Modeli Kolb’un Öğrenme Stilleri Modeli Grasha ve Riechman’ın Öğrenme Stilleri Modeli Reinert’in Öğrenme Stilleri Modeli Jung’un Öğrenme Stilleri Modeli Harvey Silver-J.Robert Hanson Öğrenme Stilleri Modeli Honey ve Mumford’un Öğrenme Stilleri Modeli osmanalbayrak.wordpress.com

16 Dunn ve Dunn’ın Öğrenme Stilleri Modeli
osmanalbayrak.wordpress.com

17 Dunn ve Dunn’ın öğrenme stili kuramı, doğrudan öğrenmeyi tanımlama yerine, bilgiyi yönlendirmede bireyin iç dinamiklerine ve yeteneğine etki eden dış faktörleri tanımlamayı yeğlemiştir osmanalbayrak.wordpress.com

18 Dunn ve Dunn’ın Öğrenme Stilleri Modeli
5 alandır ve her alanın alt basamağı vardır: Çevresel Faktörler Duygusal Faktörler Sosyolojik Faktörler Fizyolojik Faktörler Psikolojik Faktörler osmanalbayrak.wordpress.com

19 osmanalbayrak.wordpress.com

20 GREGORC’UN ÖĞRENME STİLİ (KAYNAŞTIRMA YETENEĞİ MODELİ )
osmanalbayrak.wordpress.com

21 GREGORC’UN ÖĞRENME STİLLERİ MODELİ
Kişiler algılama yeteneklerine göre Somut ve Soyut algılayanlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Algıladıkları verileri düzenleme yeteneklerine göre Ardışık ve Random (ardışık olmayan) olmak üzere ikiye ayırırlar. Somut Ardışık, Soyut Ardışık, Somut Random ( dağınık ), Soyut Random ( dağınık ) osmanalbayrak.wordpress.com

22 Somut Ardışık Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri:
osmanalbayrak.wordpress.com

23 Somut Ardışık Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri:
Yaparak yaşayarak öğrenmeyi severler, Bilgilerin kendilerine adım adım ve basitten karmaşığa doğru verilmesini isterler, Yaptıkları çalışmaların parçalarından çok bütünü önem taşır, Öğrenmek için çok çaba ve zaman harcarlar, İşlerini zamanında ve düzenli bitirmek isterler. Somut materyallere dokunmayı, onlarla ilgilenmeyi çok severler. osmanalbayrak.wordpress.com

24 Soyut Ardışık Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri:
Öncelikle öğrenecekleri konu ile ilgili olarak zihinlerinde boş bir harita veya resim olarak bir çerçeve yapı oluştururlar. Daha sonra konu hakkında kendilerine düzenli olarak verilen bilgilerden uygun olanları bir düzen içinde alırlar ve zihinlerinde oluşturdukları harita-resim çerçevesinin içine yerleştirerek konunun bütünü hakkında bir sonuca ulaşmaya çalışırlar. Bir şekil/sembol yüzlerce kelimeden değerlidir. osmanalbayrak.wordpress.com

25 Somut Random Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri:
osmanalbayrak.wordpress.com

26 Somut Random Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri
Bu bireylerin problem çözme konusunda üstün yetenekleri vardır. Araştırmacı bir kişilikleri vardır Problem çözerken bilgilerin sistematik bir düzen içinde verilmesine ihtiyaç duymazlar. Bağımsız olarak veya küçük gruplarla çalışmayı sevmektedirler. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bu bireyler yaparak yaşayarak öğrenme imkanı sağlayan öğretim yöntem-teknikleri (laboratuar yöntemi, gözlem gezisi tekniği vb) tercih etmektedirler. osmanalbayrak.wordpress.com

27 Soyut Random Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri:
Olayları ve kavramları düzensiz karışık bir şekilde algılarlar, onlar için öğrenilecek bilgilerde bir düzenin olmasına gerek yoktur. Duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etmekte başarılıdırlar. Kuralcılıktan hoşlanmadıkları için elde ettikleri verileri istedikleri gibi organize etmeyi tercih ederler. Kendilerini ifade edebilecekleri, diğer kişilerle fikir alışverişinde bulunabilecekleri imkanı sağlayan öğretim yöntem-teknikleri (tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği vb) tercih ederler osmanalbayrak.wordpress.com

28 KOLB’UN ÖĞRENME STİLLERİ MODELİ
osmanalbayrak.wordpress.com

29 Kolb’a göre bireyler kendi yaşantılarından, deneyimlerinden öğrenirler ve bu öğrenmenin sonuçları güvenli bir şekilde değerlendirilebilir. osmanalbayrak.wordpress.com

30 Kolb, yaşantısal öğrenmenin temelini oluştururken John Dewey, Gestalt psikolojisi, Kurt Lewin ve Jean Piaget’den etkilenmiştir. osmanalbayrak.wordpress.com

31 Lewin’in yaşantısal öğrenme modeline göre öğrenme, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi dört aşamada tasarlanan bir döngüdür. osmanalbayrak.wordpress.com

32 Kolb’e göre öğrenme sürecinin iki temel boyutu vardır.
Bunlardan birincisi; soyut kavramsallaştırmadan somut yaşantıya uzanır, ikincisi; aktif yaşantıdan yansıtıcı gözleme uzanır Kolb öğrenme sitili modelinde ; Somut yaşantı ve soyut kavramsallaştırma bireyin bilgiyi nasıl algıladığını, Yansıtıcı gözlem ve aktif yaşantı bireyin bilgiyi nasıl işlediğini açıklar. Yani; Kolb öğrenme sitili modeline göre bireyler bilgiyi hissederek veya düşünerek algılar, izleyerek veya yaparak işlerler. osmanalbayrak.wordpress.com

33 Kolb, yaşantısal öğrenme kuramını, somut yaşantı, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantı yeteneklerini içeren dört aşamalı bir döngü olarak tanımlamıştır osmanalbayrak.wordpress.com

34 Soyut Kavramsallaştırma (Düşünerek)
Somut Yaşantı (Hissederek) YERLEŞTİREN ÖZÜMSEYEN Yansıtıcı Gözlem (İzleyerek) Aktif Deneyimler (Yaparak) DEĞİŞTİREN AYRIŞTIRAN Soyut Kavramsallaştırma (Düşünerek) osmanalbayrak.wordpress.com

35 Somut yaşantı-aktif deneyimler Girişkendirler.
Yerleştiren Somut yaşantı-aktif deneyimler Girişkendirler. Grup çalışması ve tartışmalardan hoşlanırlar. Yeni fikirler üretebilirler. Sistemli değillerdir. Keşfederek öğrenmekten hoşlanırlar. Meraklıdırlar. Araştırmacıdırlar. Özümseyen Soyut Kavramsallaştırma – Yansıtıcı Gözlem İyi sentezleme yaparlar. Sunulan bilgi sıralı mantıklı ve ayrıntılı olmalıdır. Uzman görüşleri bu tür öğrenenler için önemlidir. Öğretmen bilgi kaynağıdır. Girişken değillerdir, tasarım yapmaktan hoşlanırlar. Kararsızdırlar. osmanalbayrak.wordpress.com

36 Soyut kavramsallaştırma- Somut yaşantı-yansıtıcı gözlem
Ayrıştıran Soyut kavramsallaştırma- Aktif deneyimler Planlıdırlar. Detaylara önem verirler. Pratikler. Deney yaparlar. Problem çözmekten hoşlanırlar. Yaratıcı değillerdir. Önsezileri kuvvetlidir. Tümevarımla sonuca ulaşırlar. İnsanlarla ilişki kurmak yerine materyallerle ilgilenmeyi tercih ederler. Bilgi kaynağı ile kaynakları önceden okumayı tercih ederler. Kararlıdırlar. Değiştiren Somut yaşantı-yansıtıcı gözlem Hisleri ile hareket ederler. Kararsızdırlar. Farklı bakış açılarından dinlediklerini bütünleştirirler. Hayal güçleri kuvvetlidir. Yaratıcıdırlar. Grup çalışmaları yaparlar. Girişkendirler Ders anlatma ve Uzman yorumlarını tercih ederler. Fikir üretirler. Sabırlı, nesnel ve dikkatlidirler. Mantıklı değillerdir. osmanalbayrak.wordpress.com

37 DÜŞÜNME BİÇİMLERİ osmanalbayrak.wordpress.com

38 DÜŞÜNME BİÇİMLERİ Eğitim süreci düşünen, yargılayan, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler yetiştirmeyi hedefemektedir. Öğretme-öğrenme sürecinde bireyler hem düşünme becerilerini geliştirir hem de yeni düşünme becerisi kazanırlar. osmanalbayrak.wordpress.com

39 1. Yaratıcı Düşünme Yaratıcı düşünme bireyin yeni, farklı, orijinal, özgün (sentez düzeyi), ayrıştırıcı düşünme, alternatifli düşünme ve ürünler ortaya koymasıdır. Hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve değerlendirme olmak üzere 4 aşamadan oluşur. osmanalbayrak.wordpress.com

40 Yaratıcı Düşünmenin Özellikleri
Esnek Düşünme: Farklı yollar düşünebilme ve bunları deneme Orijinal Düşünme: Ortaya atılan yolun yeni ve mevcutlardan farklı olması Akılcı Düşünme: Zihinsel süreçlerin çok yönlü ve üst düzey olması Ayrıştırıcı Düşünme: Benzerlikleri ve farklılıkları ayırabilme osmanalbayrak.wordpress.com

41 Yaratıcı Düşünme Yolları
Sentezleme (Hipotez kurma, plan yapma, analojik düşünme, başka araştırma sonuçlarından yararlanma) Eklemleme (Büyük düşünme, düşünceyi hızla değiştirme, somutlaştırma ve geniş düşünme) İmgelemek (Akılcılık, kestirimde bulunma, kuramsal düşünme, hayal etme, sezgileme) osmanalbayrak.wordpress.com

42 ELEŞTİREL DÜŞÜNME osmanalbayrak.wordpress.com

43 Eleştirel düşünme, bireyin kendi düşüncelerinin farkında olması, tutarlı ve farklı olanları ayırabilmesi, başkalarının düşüncelerini anlayabilmesi, farklılıkları görebilmesi ve çevreyi tanıyabilmesine ilişkin zihinsel süreçleri kapsar osmanalbayrak.wordpress.com

44 Okullarda Öğrencilerin Eleştirel Kimlik Kazanması ve Eleştirel Düşünme Becerilerini Arttırma Yolları
& Bilginin kaynağını test etme, & Geçerli ve geçersiz bilgileri ayırt etme, & Önyargılardan ve taraflı davranmadan uzak, & Doğru olanlar ile iddia edilenleri ayırma, & Tutarsızlıkları ayırt etme, & İletişim becerilerini etkili kullanma, & Öğrenmeyi öğrenme, & Boyutları belirleme, & Sonuç elde edebilme, & Bağımsız düşünme, & Sorumluluk alma, & Çok yönlü düşünme. osmanalbayrak.wordpress.com

45 Eleştirel Düşünme Becerileri
BİLİŞSEL BECERİLER DUYUŞSAL BECERİLER - Derinlemesine inceleme, - Bilgi kaynağının doğruluğunu sorgulama, - Görüşleri analiz etme ve değerlendirme, - Çözüm üretme ve değerlendirme, - Eleştiriye dönük, dinleme ve soru sorma, - Farklı görüşleri karşılaştırma, - Geçerli olan- olmayan bilgilerin ve genellemelerin farkında olma, - Mantıklı yorumlama, tutarsızlıkları fark etme, - Değerlendirmede doğru ölçütleri kullanma. - Güvenli olma, - Bağımsız düşünme, - Ben merkezci düşüncenin farkında olma, - Adil, tarafsız düşünebilme, - Farklı düşüncelere saygı duyma, - Sorgulama becerisi, - Düşünme isteği, - Kesim hükümler kullanmama. osmanalbayrak.wordpress.com

46 3. Yansıtıcı Düşünme İlerlemeci eğitim yaklaşımına bağlı bir düşünme yoludur ve yapılandırmacı öğrenme, buluş yolu, tartışma, araştırma – inceleme, proje temelli öğrenme, işbirlikli öğrenme, problem çözme, mikro öğretim, kavram haritası, beyin fırtınası, rol yapma, drama, soru-cevap, günlük yazma, gözlem gibi yaklaşım ve yöntemlerle geliştirilir. Öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin düşünerek ve araştırarak öğreneceği bilgi üzerinde durmasına olanak sağlar. osmanalbayrak.wordpress.com

47 KAVRAM HARİTASI ÖRNEĞİ
osmanalbayrak.wordpress.com

48 osmanalbayrak.wordpress.com

49 Yansıtıcı düşünmenin oluşumunda iki temel nokta vardır.
1) Düşünmenin oluşması için içine girilen merak,kuşku ve duraksama durumu 2) Bu kuşku merak ve duraksama durumunu ve oluşan şüpheyi açıklığa kavuşturacak araştırma ve sorgulama eğilimi. osmanalbayrak.wordpress.com

50 4. Analitik Düşünme Bir bütündeki her bir parçanın analiz edilerek bütünle / sistemle ilişkilerinin incelendiği düşünce becerisidir. Balık kılçığı tekniği analitik düşünmeyi geliştirir. Öğrencilere parça ile bütün arasındaki ilişkiyi yorumlayabilecekleri yap bozlar yaptırmak ya da “iki resim arasındaki 8 farkı bulun” tarzı etkinlikler uygulamak da analitik düşünmenin gelişmesini sağlar. osmanalbayrak.wordpress.com

51 osmanalbayrak.wordpress.com

52 İki Resim arasında kaç fark vardır?
osmanalbayrak.wordpress.com

53 osmanalbayrak.wordpress.com

54 5. Metabilişsel ( Üstbiliş ) Düşünme
Üstbiliş kavramı 1970’li yıllarda bilişsel psikoloji alanına John Şavel’in çalışmalarıyla girmiştir. Üstbiliş, en kısa tanımıyla kişinin kendi düşünme süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri kontrol edebilmesi anlamına gelir. osmanalbayrak.wordpress.com

55 Üstbiliş Davranışları Geliştirmek için Stratejiler
1. Ne bildiğini ve ne bilmediğini belirlemek 2. Düşündükleri hakkında konuşmak 3. Düşünme günlüğü tutma 4. Planlama ve öz düzenleme 5. Düşünme sürecinden bilgi edinmek 6. Öz değerlendirme osmanalbayrak.wordpress.com

56 DÜŞÜNÜYORY osmanalbayrak.wordpress.com


"ÖĞRENME STİLLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları