Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı"— Sunum transkripti:

1 KMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı
Program yeterlilikleri ve işler analiz edilerek derslerin oluşturulması, eski programların analizi , yeni ders listelerinin analizi çalışmaları 17 Mayıs 2012

2 Gıda Mühendisliği Bölümü Eğitimi amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
İş planımız Gıda Mühendisliği Bölümü Eğitimi amaç ve hedeflerinin belirlenmesi Dış Paydaş İç Paydaş Bölüm Misyon ve Vizyonu Yeterliliklerin belirlenmesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Program Yeterlikleri Ders programının oluşturulması Ders Amaç ve Hedefleri Dersin Öğrenim Çıktıları İş Yükü ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

3 Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans programının amacı
Matematik, fen ve mühendislik bilimlerini kullanarak tarladan sofraya kadar uzanan süreçte gıdaların işlenmesi, paketlenmesi, saklanması, taşınması ve pazarlanmasında toplam kalite, etik ve gıda güvenliği bilinciyle sorumluluk alabilen, yeni ürün ve süreç tasarlayabilen, etkili iletişim kurabilen, yaşam boyu öğrenmeyi özümsemiş, toplumsal sorunlara duyarlı, yenilikçi ve dürüst mühendisler yetiştirmektir.

4 PROGRAM YETERLİLİKLERİ
PY1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri ve gıda mühendisliği alanında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. PY2 Edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri gıda mühendisliği alanındaki problemlerin belirlenmesi, modellenmesi ve çözümlenmesinde kullanır. PY3 Gıda mühendisliği alanında modern teknik ve araçları kullanarak ürün ve süreç tasarlamaya yönelik proje hazırlar, yürütür ve sonuçlandırır. PY4 Gıda hammaddelerinin teknolojik özelliklerini tanımlayarak duyusal ve besleyicilik değeri yüksek güvenli gıdaların üretilebilmesi amacıyla uygun hammadde ve işleme teknolojisini seçer ve geliştirir. PY5 Gıda mühendisliğini ilgilendiren farklı alanlarda deney tasarlama, uygulama, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve ulaşılan sonuçları ilgili alanda uygulama becerisine sahiptir. PY6 Gıda mühendisliğini ilgilendiren alanlarda disiplin içi ve disiplinler arası bireysel çalışma ve takım çalışması yapar.

5 PROGRAM YETERLİLİKLERİ - devam
PY7 Yaşamboyu öğrenmeyi benimseyerek teknik ve sosyal konularda güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. PY8 Modern bilgi ve iletişim tekniklerini kullanarak alanında sözlü, yazılı ve görsel olarak etkin iletişim kurar. PY9 En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. PY10 Evrensel düzeyde mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahiptir. PY11 Gıda mühendisliği alanındaki uygulamalarda çalışanların sağlığı ile çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilgiye ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. PY12 Gıda güvenliği, güvencesi, kalitesi ve tüketici sağlığı konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir. PY13 Girişimcilik ve yöneticilik yeteneklerine sahiptir.

6 Program yeterliliklerimiz Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik ağırlıklı temel Alan Yeterlilikleri Mesleki ağırlıklı temel alan Yeterlikleri kapsamında Bilgi-Beceri ve Yetkinlikler esas alınarak oluşturulmuştur.

7 Ders programı oluşturulurken tanımlanan amaç doğrultusunda ve yeterlikler çerçevesinde karşılığını bulan zorunlu ve seçmeli dersler belirlenmiştir. Seçmeli dersler; Teknik ve Teknik Olmayan Seçmeli dersler olarak gruplandırılmış öğrencilere özgürce ders seçebilecekleri bir seçmeli ders havuzu oluşturulmuştur.

8 DERSLER VE PROGRAM YETERLİKLERİNE KATKI TABLOSU
1. YARIYIL DERSLERİ T+U Z/S PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 Matematik - I 3+0 Z X Fizik - I Biyoloji Genel Kimya Gıda Mühendisliğine Giriş 2+0 Türk Dili - I Yabancı Dil - I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 2. YARIYIL DERSLERİ Matematik - II Fizik - II Organik Kimya Teknik Çizim 1+2 Bilişim Teknolojileri 0+2 Türk Dili - II Yabancı Dil - II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II

9 DERSLER VE PROGRAM YETERLİKLERİNE KATKI TABLOSU
3. YARIYIL DERSLERİ T+U Z/S PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 Laboratuvar Teknikleri ve Analitik Kimya 2+3 Z X Mühendislik Matematiği 3+0 Kütle ve Enerji Denklikleri Akışkanlar Mekaniği İstatistik ve Deneysel Tasarım 2+0 Mesleki İngilizce - I Mesleki Etik ve Toplumsal Duyarlılık 4. YARIYIL DERSLERİ Gıda Kimyası ve Biyokimyası - I Aletli Gıda Analizleri Mühendislik Termodinamiği Genel Mikrobiyoloji Bilimsel Yazım ve Sunum Teknikleri Mesleki İngilizce - II Staj

10 DERSLER VE PROGRAM YETERLİKLERİNE KATKI TABLOSU
5. YARIYIL DERSLERİ T+U Z/S PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 Gıda Mikrobiyolojisi 2+3 Z X Gıda Kimyası ve Biyokimyası - II 3+0 Isı ve Kütle Aktarımı Beslenme İlkeleri Bölüm Dışı Seçmeli Ders 2+0 S Teknik Seçmeli Ders - I (Aşağıdaki derslerden bir tanesi seçilecek) Gıda Kalite Kontrolü ve Mevzuatı Gıda Ambalajlama ve Muhafaza İlkeleri Fizikokimya Ürün Geliştirme ve Duyusal Değerlendirme 6. YARIYIL DERSLERİ Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler 2+4 Tahıl İşleme Teknolojisi 3+2 Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Staj Teknik Seçmeli Ders - II (Aşağıdaki derslerden bir tanesi seçilecek) Reaksiyon Kinetiği Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji Gıda İşleme Makine ve Ekipmanları Fonksiyonel ve Organik Gıdalar Teknik Olmayan Seçmeli Ders (Aşağıdaki derslerden bir tanesi seçilecek) İş Hukuku Bilim Tarihi ve Felsefesi Girişimcilik ve Yöneticilik İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

11 DERSLER VE PROGRAM YETERLİKLERİNE KATKI TABLOSU
7. YARIYIL DERSLERİ T+U Z/S PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 Süt İşleme Teknolojisi 2+2 Z X Yağ İşleme Teknolojisi Proses Tasarımı ve Optimizasyonu - I 1+3 Gıda Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği 2+0 Bitirme Projesi 0+2 Teknik Seçmeli Ders - III (Aşağıdaki derslerden bir tanesi seçilecek) Kahvaltılık Tahıl Ürünleri Teknolojisi S Bisküvilik Buğday Ürünleri Teknolojisi Özel Gıdalar Teknolojisi Enzim Bilimi ve Teknolojisi Teknik Seçmeli Ders - IV (Aşağıdaki derslerden bir tanesi seçilecek) Makarnalık Buğday Ürünleri Teknolojisi İleri Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Biyoayırma Teknikleri Çerez Gıdalar Teknolojisi 8. YARIYIL DERSLERİ Et İşleme Teknolojisi Gıda Biyoteknolojisi 3+0 Proses Tasarım ve Optimizasyonu - II Teknik Seçmeli Ders - V (Aşağıdaki derslerden bir tanesi seçilecek) İleri Süt İşleme Teknolojisi Margarin ve Endüstriyel Yağlar Teknolojisi Fermente Ürünler Teknolojisi Gıda Beslenme Sağlık İlişkileri Teknik Seçmeli Ders - VI (Aşağıdaki derslerden bir tanesi seçilecek) Biyopolimerler Hijyen Sanitasyon ve HACCP Hazır Yemek Üretimi ve Mutfak Yönetimi Yenilikçi Gıda Teknolojileri

12 Dinamik bir yapı olan program geliştirme sürecinde, bölümümüz öğretim elemanları tarafından uzun vadede doğabilecek taleplere cevap verebilecek bir program geliştirilmeye çalışılmıştır. Hali hazırda 1nci sınıf öğrencilerimiz olduğu için ancak bu öğrencilerin mezuniyetinden sonra programın ihtiyaca cevap verip vermeyeceği belirlenebilecektir.


"KMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları