Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Program yeterlilikleri ve işler analiz edilerek derslerin oluşturulması, eski programların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Program yeterlilikleri ve işler analiz edilerek derslerin oluşturulması, eski programların."— Sunum transkripti:

1 KMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Program yeterlilikleri ve işler analiz edilerek derslerin oluşturulması, eski programların analizi, yeni ders listelerinin analizi çalışmaları 17 Mayıs 2012

2 İş planımız Gıda Mühendisliği Bölümü Eğitimi amaç ve hedeflerinin belirlenmesi Dış Paydaş İç Paydaş Bölüm Misyon ve Vizyonu Yeterliliklerin belirlenmesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Program Yeterlikleri Ders programının oluşturulması Ders Amaç ve Hedefleri Dersin Öğrenim Çıktıları İş Yükü ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

3 Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans programının amacı Matematik, fen ve mühendislik bilimlerini kullanarak tarladan sofraya kadar uzanan süreçte gıdaların işlenmesi, paketlenmesi, saklanması, taşınması ve pazarlanmasında toplam kalite, etik ve gıda güvenliği bilinciyle sorumluluk alabilen, yeni ürün ve süreç tasarlayabilen, etkili iletişim kurabilen, yaşam boyu öğrenmeyi özümsemiş, toplumsal sorunlara duyarlı, yenilikçi ve dürüst mühendisler yetiştirmektir.

4 PY1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri ve gıda mühendisliği alanında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. PY2 Edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri gıda mühendisliği alanındaki problemlerin belirlenmesi, modellenmesi ve çözümlenmesinde kullanır. PY3 Gıda mühendisliği alanında modern teknik ve araçları kullanarak ürün ve süreç tasarlamaya yönelik proje hazırlar, yürütür ve sonuçlandırır. PY4 Gıda hammaddelerinin teknolojik özelliklerini tanımlayarak duyusal ve besleyicilik değeri yüksek güvenli gıdaların üretilebilmesi amacıyla uygun hammadde ve işleme teknolojisini seçer ve geliştirir. PY5 Gıda mühendisliğini ilgilendiren farklı alanlarda deney tasarlama, uygulama, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve ulaşılan sonuçları ilgili alanda uygulama becerisine sahiptir. PY6 Gıda mühendisliğini ilgilendiren alanlarda disiplin içi ve disiplinler arası bireysel çalışma ve takım çalışması yapar. PROGRAM YETERLİLİKLERİ

5 PY7 Yaşamboyu öğrenmeyi benimseyerek teknik ve sosyal konularda güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. PY8 Modern bilgi ve iletişim tekniklerini kullanarak alanında sözlü, yazılı ve görsel olarak etkin iletişim kurar. PY9 En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. PY10 Evrensel düzeyde mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahiptir. PY11 Gıda mühendisliği alanındaki uygulamalarda çalışanların sağlığı ile çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilgiye ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. PY12 Gıda güvenliği, güvencesi, kalitesi ve tüketici sağlığı konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir. PY13Girişimcilik ve yöneticilik yeteneklerine sahiptir. PROGRAM YETERLİLİKLERİ - devam

6 Program yeterliliklerimiz Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi Akademik ağırlıklı temel Alan Yeterlilikleri Mesleki ağırlıklı temel alan Yeterlikleri kapsamında Bilgi-Beceri ve Yetkinlikler esas alınarak oluşturulmuştur.

7 Ders programı oluşturulurken tanımlanan amaç doğrultusunda ve yeterlikler çerçevesinde karşılığını bulan zorunlu ve seçmeli dersler belirlenmiştir. Seçmeli dersler; Teknik ve Teknik Olmayan Seçmeli dersler olarak gruplandırılmış öğrencilere özgürce ders seçebilecekleri bir seçmeli ders havuzu oluşturulmuştur.

8 1. YARIYIL DERSLERİT+UZ/SPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13 Matematik - I3+0ZX Fizik - I3+0ZX Biyoloji3+0ZX Genel Kimya3+0ZX Gıda Mühendisliğine Giriş2+0ZX Türk Dili - I2+0ZX Yabancı Dil - I2+0ZXX Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I2+0ZX 2. YARIYIL DERSLERİT+UZ/SPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13 Matematik - II 3+0 ZX Fizik - II 3+0 ZX Organik Kimya 3+0 ZX Teknik Çizim 1+2 ZXX Bilişim Teknolojileri 0+2 ZXX Türk Dili - II 2+0 ZX Yabancı Dil - II 2+0 ZXX Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II 2+0 ZX DERSLER VE PROGRAM YETERLİKLERİNE KATKI TABLOSU

9 3. YARIYIL DERSLERİT+UZ/SPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13 Laboratuvar Teknikleri ve Analitik Kimya 2+3ZXXXX Mühendislik Matematiği3+0ZXX Kütle ve Enerji Denklikleri3+0ZXX Akışkanlar Mekaniği3+0ZXX İstatistik ve Deneysel Tasarım2+0ZXX Mesleki İngilizce - I2+0ZXXX Mesleki Etik ve Toplumsal Duyarlılık 2+0ZXX 4. YARIYIL DERSLERİT+UZ/SPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13 Gıda Kimyası ve Biyokimyası - I3+0ZXX Aletli Gıda Analizleri2+3ZXXXXX Mühendislik Termodinamiği3+0ZXX Genel Mikrobiyoloji2+3ZXXXXX Bilimsel Yazım ve Sunum Teknikleri 2+0ZX Mesleki İngilizce - II2+0ZXXX Staj0ZXXXXXXXXXXXX

10 DERSLER VE PROGRAM YETERLİKLERİNE KATKI TABLOSU 5. YARIYIL DERSLERİT+UZ/SPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13 Gıda Mikrobiyolojisi2+3ZXXXXX Gıda Kimyası ve Biyokimyası - II3+0ZXX Isı ve Kütle Aktarımı3+0ZXX Beslenme İlkeleri3+0ZXXXX Bölüm Dışı Seçmeli Ders2+0SXX Teknik Seçmeli Ders - I (Aşağıdaki derslerden bir tanesi seçilecek) Gıda Kalite Kontrolü ve Mevzuatı3+0SXXXX Gıda Ambalajlama ve Muhafaza İlkeleri 3+0SXXX Fizikokimya3+0SXX Ürün Geliştirme ve Duyusal Değerlendirme 3+0SXX 6. YARIYIL DERSLERİT+UZ/SPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler2+4ZXXXXX Tahıl İşleme Teknolojisi3+2ZXXXXX Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi3+2ZXXXXX Staj0ZXXXXXXXXXXXX Teknik Seçmeli Ders - II(Aşağıdaki derslerden bir tanesi seçilecek) Reaksiyon Kinetiği2+0SXX Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji2+0SXXX Gıda İşleme Makine ve Ekipmanları2+0SXXXX Fonksiyonel ve Organik Gıdalar2+0SXXXX Teknik Olmayan Seçmeli Ders(Aşağıdaki derslerden bir tanesi seçilecek) İş Hukuku2+0SXX Bilim Tarihi ve Felsefesi2+0SXX Girişimcilik ve Yöneticilik2+0SX İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği2+0SXXX

11 DERSLER VE PROGRAM YETERLİKLERİNE KATKI TABLOSU 7. YARIYIL DERSLERİT+UZ/SPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13 Süt İşleme Teknolojisi2+2ZXXXXX Yağ İşleme Teknolojisi2+2ZXXXXX Proses Tasarımı ve Optimizasyonu - I1+3ZXXXXXX Gıda Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği2+0ZXX Bitirme Projesi0+2ZXXXX Teknik Seçmeli Ders - III(Aşağıdaki derslerden bir tanesi seçilecek) Kahvaltılık Tahıl Ürünleri Teknolojisi2+0SXXX Bisküvilik Buğday Ürünleri Teknolojisi2+0SXXX Özel Gıdalar Teknolojisi2+0SXXX Enzim Bilimi ve Teknolojisi2+0SXXX Teknik Seçmeli Ders - IV(Aşağıdaki derslerden bir tanesi seçilecek) Makarnalık Buğday Ürünleri Teknolojisi2+0SXXX İleri Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi2+0SXXX Biyoayırma Teknikleri2+0SXXX Çerez Gıdalar Teknolojisi2+0SXXX 8. YARIYIL DERSLERİT+UZ/SPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13 Et İşleme Teknolojisi2+2ZXXXXX Gıda Biyoteknolojisi3+0ZXXX Proses Tasarım ve Optimizasyonu - II1+3ZXXXXXX Bitirme Projesi0+2ZXXXX Teknik Seçmeli Ders - V(Aşağıdaki derslerden bir tanesi seçilecek) İleri Süt İşleme Teknolojisi2+0SXXX Margarin ve Endüstriyel Yağlar Teknolojisi 2+0SXXX Fermente Ürünler Teknolojisi2+0SXXX Gıda Beslenme Sağlık İlişkileri2+0SXXXX Teknik Seçmeli Ders - VI(Aşağıdaki derslerden bir tanesi seçilecek) Biyopolimerler2+0SXXX Hijyen Sanitasyon ve HACCP2+0SXX Hazır Yemek Üretimi ve Mutfak Yönetimi2+0SXXX Yenilikçi Gıda Teknolojileri2+0SXXXX

12 Dinamik bir yapı olan program geliştirme sürecinde, bölümümüz öğretim elemanları tarafından uzun vadede doğabilecek taleplere cevap verebilecek bir program geliştirilmeye çalışılmıştır. Hali hazırda 1nci sınıf öğrencilerimiz olduğu için ancak bu öğrencilerin mezuniyetinden sonra programın ihtiyaca cevap verip vermeyeceği belirlenebilecektir.


"KMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Program yeterlilikleri ve işler analiz edilerek derslerin oluşturulması, eski programların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları