Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesinde Temel Stratejiler ve Kalkınma Ziya Selçuk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesinde Temel Stratejiler ve Kalkınma Ziya Selçuk."— Sunum transkripti:

1 Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesinde Temel Stratejiler ve Kalkınma
Ziya Selçuk

2 Akış Şeması Tarihsel Arka Plan Mevcut Durum İhtiyaç Temel Stratejiler
Nasıl?

3 Tarihsel Arka Plan Tanzimat döneminde... Teşkilât ve ferdi kıymet bakımından, bizden çok kuvvetli olanlar… bütün iktisat şubelerimize, hâkim olmuşlardı. Efendiler, bize karşı yapılan rekâbet, hakikaten çok gayr-ı meşrû, hakikaten çok kaahir idi. Rakiplerimiz bu suretle, gelişmeye elverişli sanayimizi mahvettiler; ziraatimize zarar verdiler …” … Tanzimattan sonra, Ecnebi Sermayesi, memlekette müstesnâ bir yere sahip oldu; ve ilmî manada denilebilir ki, devlet ve hükümet, ecnebi sermayesinin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Artık her medeni devlet gibi, yeni Türkiye de bunu kabul edemez; burası, esir ülkesi yapılamaz!..” Gazi Mustafa Kemal. (Mart, 1922) Suudi arabistan haritası Yakın planda kırsal kesim üstünde eski okul

4 Kalkınmayı Nasıl Anlıyoruz?
Yapısal değişim ve nicelik açısından büyüme olarak mı? Sanayileşme ve nitelik açısından modernleşme olarak mı? Daha önceki performansımıza göre mi? Son on yılda üç kat büyüyen bir ekonomimiz var. Dünyanın kaçıncı ekonomisi olduğumuza göre mi? 17. Büyük ekonomi İnsani Gelişmişlik İndeksi kriterleri açısından mı? 90. sıradayız Kişi başına düşen milli gelir sıralamasına göre mi? 54. sıradayız

5 Neo-Liberal Düzende Kalkınmanın Boyutları
Sürdürülebilir Büyümeye Dayalı Zenginlik Yerli Finansman ve iç tasarruf Rekabetçi İmalat Sanayi Teknolojileri Yerli Bilgi Ön koşullar Kaliteli Yönetişim NİTELİKLİ BEŞERİ SERMAYE Küresel Sanayi Stratejisi

6 Ekonomide Mevcut Durum
Genel olarak umut vadeden bir ekonomi Güçlü bir liderlik Tekelci küresel sermaye ve finans kapitalizmi hakim Para ve maliye politikalarına dayalı yönetim Üretim odaklı değil Üretilen toplam mal ve hizmetin sadece yüzde 25’i sanayi mamulü. Öncelikli alanlara çekilemeyen DYSY Ar-Ge, teknoloji transferi, iş modeli ve gelir dağılımında başarısızlık Suudi arabistan haritası Yakın planda kırsal kesim üstünde eski okul

7 Eğitimde Mevcut Durum Mimarisiz ve Metafiziksiz Bir Eğitim Sistemi
Milli Güvenlik endişesiyle dondurulmuş, statik Yukarıdan aşağı yapılanmış Hesap verebilir ve şeffaf degil Sınav sisteminin esiri Yaratıcılık ve inovasyon kapasitesi düşük Ekonomiye uyum sağlayamayan Problem çözme kapasitesi düşük Toplumsal sözleşmeye dayanmayan Fıtratın iki unsuru olan çeşitlilik ve meraka kapalı Öğrenmeye değil, ölçmeye meraklı Suudi arabistan haritası Yakın planda kırsal kesim üstünde eski okul

8 İhtiyaç Etkili, sürdürülebilir ve özgün bir kalkınma modeli için nitelikli insan yetiştirmek

9 Gerçekler Uluslararası göstergelerde Matematik, Fen puanları diplerde(PISA, TIMSS) Okullar arasındaki eşitsizlikte OECD birincisiyiz. öğretmen yılda bir milyar dolara 8 yıl içinde İngilizce öğretemiyor. 180,000 öğretmen, 210,000 derslik açığı var. Mezunların nitelikleriyle işgücü profil beklentisi arasında uçurum var. Vasıf ve beceri uyumsuzluğu ve yetersizliği bakımından OECD ve Manpower araştırmalarında ilk sıralarda. Nüfusun yaklaşık yarısı en alt %20’lik gelir grubunda (2012)

10 Temel Sorular Türkiye ne çeşit bir ülkedir?
Türkiye Nasıl Bir Ülke Olmak İstemektedir? Bunun için Özgün Bir Medeniyet Tasavvuru Var mıdır?

11 Temel Stratejiler

12 Neo-liberal politikaların eğitimin doğasını bozmasına izin vermemek
Ekonomi için insan yetiştirmek gibi bir neo-liberal öykünme yerine üreten insanın mutluluğuna odaklanmak Homo economicus yerine bireysel refah ve kemalatı öne çıkarmak İnsani gelişmişlik odaklı bir kalkınmayı önemsemek Girdi odaklı bir eğitim anlayışından süreç ve ürün odaklı bir anlayışa yönelmek. Deneme ve pilot çalışmalarla çeşitliliğe izin vermek Sınav, ölçme ve elemeye dayalı vahşi sistemden vazgeçmek Ekonomi bürokrasisinin eğitim üzerindeki tahakkümünü sonlandırmak. İstihdam yaratma stratejileriyle mezun becerileri arasında nedensel bir ilişki kurmak. Kutunun içindekiler bu modelde öğretmenlerin sahip olması gereken özellikler Oklar tüm bulletlara gidecek Sınıf görseli değişecek, blended sınıf görseli ile Tunç çizdi Öğretmen ve öğrenci çizimleri erkek olmalı

13 MEB’nın problem çözme kapasitesini artırmak.
Siyasette yükselme kültürünün bürokraside yükselmeyi nasıl etkilediğini araştırmak . MEB’nın problem çözme kapasitesini artırmak. Eğitimin finansmanında yatırım eksenli bir yaklaşım sergilemek. İşgücü ihtiyacının karşılanmasında üretim odaklı yeni bir dönem başlatmak. Genç nüfusu vasıflı kılabilmek için diploma merkezli anlayıştan vazgeçmek. Türkiye’yi genel olarak bilim insanları için çekim merkezi yapmaktan vazgeçip proje temelli çalışmaları hedeflemek. Nüfusumuzun genç olduğuna dair ön yargıları kırmak Kutunun içindekiler bu modelde öğretmenlerin sahip olması gereken özellikler Oklar tüm bulletlara gidecek Sınıf görseli değişecek, blended sınıf görseli ile Tunç çizdi Öğretmen ve öğrenci çizimleri erkek olmalı

14 Nasıl?

15

16 MEB arge butçesi

17 İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM SINAV FİNANS-YATIRIM
Ekonomiye göre eğitim vasıf ve beceri (ISCED, 4+4+4) Mesleki eğitim kurumlarını, süresini azaltmak İşlerin bireysel ve sosyal değerini araştırmak Sınıf içi, işyeri eğitimi ve diğer hizmetleri birleştirme Önce öğrenciyi değil, öğretmeni eğitmek SINAV Ortaöğretimde sadece %3’lük kesime sınav Üniversitede beş yıl içinde kısmi etkili sınav PISA, TIMSS ve PIRLS için özel proje 1 dk da soru çözenlerle 2 dk da çözenleri ayırmamak FİNANS-YATIRIM Yatırım Bütçesi ilk üç yıl için asgari %20 Üç yılda fiziksel olarak UNESCO standardı Önce eğitim sonra köprü, baraj, Fatih prj KOBİ’lere mesleki eğitim yatırımı YONETİŞİM Karar vericilerin niteliği Kalite Çerçevesi ve Okul Karnesi İl MEB’de Paylaştırılmış Okul Bölge Sist. Okul tabanlı örgüt modeli Hasta Bilgi Sistemi gibi Dijital Portfolyo

18 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİŞİM MEVZUAT LİSE YAPISI
Üç yılda öğretmen alımı Okul yöneticisi atamasını özerkleştirme Öğretmen yetiştirmede devrim Hizmet içi eğitimde özerkleştirme YÖNETİŞİM MEVZUAT Diploma yerine beceri temelli bir yaklaşım Dört dönemlik tam yıl okul sistemi Öğretmen notlarında standardizasyon ÖBBK Adrese dayalı sistemin POB uyarlaması LİSE YAPISI İki tip Lise: Bilim ve Anadolu Üç yıllık ve dört yıllık ileri ve standart lise Sadece Türkçe dersi zorunlu, kredili sistem Univ program alanlarına göre lise yolakları Ana hedeflier için ulusal bir program Kategorik olmayan karar destek sitemi Pilot modellerin denenmesi Öğretmenin takdir yetkisine saygı. (%70 uyg)

19 Fares ve Puerto 2009

20

21 Lise İlerleme Basamakları (TEDMEM tarafından geliştirilmiştir)

22 %3’lük öğrenci kesiminin gireceği Bilim Lisesi puanlama cetveli

23

24


"Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesinde Temel Stratejiler ve Kalkınma Ziya Selçuk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları