Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK"— Sunum transkripti:

1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK
OTUZUNCU BÖLÜM Âhirete iman: 2

2 Yokluk değil, varlık olarak ölüm
Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için ölümü de, hayatı da yaratan Odur. O Azîzdir, Gafûrdur. MÜLK, 67:2

3 Yokluk değil, varlık olarak ölüm
Güneş bir yerde batarken, bir başka yerde doğar. Bir yerin akşamı, bir başka yerin sabahıdır.

4 Yokluk değil, varlık olarak ölüm
Bir başka âleme doğuş Bir “yaratılış”

5 Yokluk değil, varlık olarak ölüm
Ölümden önceki hayat ile ölümden sonraki hayatın şartları birbirinden farklıdır. İki hayat arasındaki geçişler tek yönlüdür.

6 Yokluk değil, varlık olarak ölüm
Ölüm ve sonrası hakkındaki haber kaynakları KUR’ÂN HADİS

7 Ecel Hiç kimse, Allah’ın izni olmadan ve yazılı eceli erişmeden ölmez.
ÂL-İ İMRÂN, 3:145 Her nefis ölümü tadıcıdır. ÂL-İ İMRÂN, 3:185; ENBİYÂ, 21:35; ANKEBUT, 29:57

8 Ecel Ecelleri geldiğinde onu ne bir an geciktirebilir, ne de öne alabilirler. A’RÂF, 7:34; YUNUS, 10:49; NAHL, 16:61 Hiçbir millet ecelini ne öne alabilir, ne de geciktirebilir. HİCR, 15:5; MÜ’MİNÛN, 23:43

9 Ecel Eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü Allah geri bırakacak değildir. MÜNAFİKUN, 63:11 Allah’ın takdir ettiği ecel gelecek olursa asla ertelenmez. NUH, 71:4

10 Ecel Diyorlar ki: “Eğer yönetimde bizim de bir payımız olsaydı, burada böyle öldürülmezdik.” De ki: Siz evinizde bile olsanız, ölümleri takdir edilmiş olanlar, evlerinden çıkıp, düşecekleri yere varacaklardı. Allah, gönüllerinizde olanı sınamak ve kalplerinizdekini temizlemek için bunları başınıza getirdi. Allah, gönüllerde saklı ne varsa hepsini bilir. ÂL-İ İMRÂN, 3:154

11 Ecel Aranızda ölümü takdir eden Biziz.
VÂKIA, 56:60 Nerede olsanız ölüm size yetişir : sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! NİSÂ, 4:78

12 Ecel Kıyamet gününün bilgisi Allah katındadır. Yağmuru O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Ve hiçbir kimse nerede öleceğini bilemez. Allah ise herşeyi bilir, herşeyden haberdardır. LOKMAN, 31:34

13 Ölüm ânı Derken ölüm sarhoşluğu gerçekten geliverir. İşte buydu kaçıp durduğun şey! KAF, 50:19

14 Ölüm ânı Peki, ya can boğaza gelip dayandığında?
O vakit siz bakar, durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınızdır; ama siz görmezsiniz. Madem hesaba çekilmeyeceksiniz: Geri çevirin çıkan canı, eğer doğru söylüyorsanız. VÂKIA, 56:83-87

15 Ölüm ânı Heyhat! Can boğaza dayandığında,
“Yok mu kurtaran?” dendiğinde, Anlar ki artık ayrılık vaktidir. Ayaklar birbirine dolaşır. Rabbinedir o gün sevkiyat. KIYAMET, 75:26-30

16 Ölüm ânı Allah katında makbul tövbe, bir cahillik edip de günah işleyen, sonra çok geçmeden pişman olup bundan dönen kimsenin tövbesidir. İşte onlar, tövbelerini Allah’ın kabul edeceği kimselerdir. Allah ise herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar. Yoksa, kötülükleri işleyip durduktan sonra ölüm gelip çattığında “Ben şimdi tövbe ettim” diyen kimsenin veya kâfir olarak ölenlerin tövbesi değildir. Öyleleri için Biz acı bir azap hazırladık. NİSÂ, 4:17-18

17 Ölüm ânı De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği sizi öldürecek; sonra da Rabbinizin huzuruna çıkarılacaksınız. SECDE, 32:11

18 Ölüm ânı Ölüm sırasında Allah ruhları alır. Ölmemiş olanların ruhlarını ise uykularında alır; sonra, ölümüne hükmettiği kimsenin ruhunu tutar, diğerlerini de belirlenmiş bir ecele kadar geri gönderir. Tefekkür edecek bir topluluk için bunda âyetler vardır. ZÜMER, 39:42

19 Ölüm ânı Gece sizi öldüren, gündüz ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş eceliniz doluncaya kadar sizi dirilten Odur. Sonra da dönüşünüz Onadır; O size yaptıklarınızı haber verir. O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. Yaptıklarınızı kaydeden melekleri O size gönderir. Nihayet sizden birine ölüm eriştiğinde, elçilerimiz hiç kusur etmeksizin onun canını alırlar. Sonra onlar, gerçek mevlâları olan Allah’ın huzuruna çıkarılırlar. Şunu iyi bilin ki, hükmü ancak O verir. O, hesap görenlerin en sür’atlisidir. EN’ÂM, 6:60-62

20 Kim nasıl ölecek? Birgün Peygamberimizin (s.a.v.) yanından bir cenaze geçmiş, o da “Ya kurtuldu, ya da ondan kurtulundu” buyurmuştu. Bunun ne demek olduğunu soranlara Allah’ın Resulü şu cevabı verdi: “Mü’min kul, dünyanın sıkıntı ve eziyetinden kurtulup Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. İsyankâr kuldan ise diğer kullar, beldeler, bitkiler ve hayvanlar kurtulmuş demektir.” BUHARÎ, Rikak: 42; MÜSLİM, Cenâiz: 61; NESÂÎ, Cenâiz: 48

21 Kim nasıl ölecek? Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Kim Allah’a kavuşmaktan hoşlanırsa, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanır. Kim Allah’a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da ona kavuşmak istemez.” Hz. Ayşe (r.a.) “Ölüm korkusundan mı, ey Allah’ın Resulü?” diye sordu. “Oysa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız.” Peygamberimiz şu cevabı verdi: “Öyle değil. Mü’min, Allah’ın rahmeti, rızası ve Cennetiyle müjdelendiği zaman, Allah’a kavuşmak ister. Allah da ona kavuşmaktan hoşlanır. Kâfire ise Allah’ın azap ve gazabı haber verildiğinde, Allah’a kavuşmak istemez; Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.” BUHÂRÎ, Rikak:41; MÜSLİM, Zikir: 15; TİRMİZÎ, Cenâiz: 67; NESÂÎ, Cenâiz: 10; İBNİ MÂCE, Zühd: 31

22 Kim nasıl ölecek? Yüce Allah buyurdu ki:
Benim bir dostuma kim düşmanlık ederse, Ben de ona savaş açarım. Kulumu Bana yaklaştıran şeylerden hiçbiri, Benim için, ona farz kıldığım şeylerden daha sevimli değildir. Kulum ise, farzlardan başka, nafile ibadetlerle de Bana yaklaşmaktan geri durmaz. Nihayet Ben Onu severim; sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. O Benden birşey istese veririm; Bana sığınacak olsa onu korurum. Hiçbir işimde de, onun canını alırken tereddüt ettiğim gibi tereddüt etmem. Çünkü o ölümden hoşlanmaz; Ben de onu üzen şeyden hoşlanmam. BUHARÎ, Rikak: 38

23 Kim nasıl ölecek? Ölen kimse Allah katında yakınlık sahibi olanlardan ise, Ölüm onun için rahat, güzel kokulu rızıklar ve nimetlerle dolu Cennet demektir. Eğer Ashab-ı Yeminden ise, Selâm olsun sana Ashab-ı Yeminden. VÂKIA, 56:88-91

24 Kim nasıl ölecek? Ey huzura ermiş olan nefis!
Sen ondan hoşnut, O senden hoşnut, Rabbine dön. Kullarıma katıl. Ve Cennetime gir. FECR, 89:27-30

25 Kim nasıl ölecek? Allah’a karşı gelmekten sakınan takvâ sahiplerine “Rabbiniz ne indirdi?” diye sorulunca, “İyilik” diye cevap verirler. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Âhiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Takvâ sahiplerinin yurdu ne hoştur! Onlar altından ırmaklar akan Adn Cennetlerine girerler; orada diledikleri herşey onlarındır. Takvâ sahiplerini Allah işte böyle ödüllendirir. Melekler onların canlarını güzellikle alırken, “Size selâm olsun,” derler. “Yaptıklarınıza karşılık girin Cennete.” NAHL, 16:30-32

26 Kim nasıl ölecek? “Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra da dosdoğru istikamet üzere olanlara melekler inerler ve “Korkmayın ve üzülmeyin,” derler. “Size vaad edilen Cennetle sevinin. “Biz dünya hayatında da, âhirette de sizin dostunuzuz. Orada canınızın çektiği herşey vardır; orada istediğiniz herşey sizindir. “Bu, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olan Allah’tan bir ikramdır.” FUSSILET, 41:30-32

27 Kim nasıl ölecek? Ölen kimse Allah’ın âyetlerini yalanlayan sapıklardan ise, Ona kaynar sudan bir ikram, Ve Cehenneme atılmak vardır. İşte bu kesin ve kuşkusuz gerçeğin tâ kendisidir. VÂKIA, 56:92-95

28 Kim nasıl ölecek? Allah adına yalan uyduran, kendisine birşey vahyedilmediği halde “Bana vahiy geldi” diyen, yahut “Ben de Allah’ın indirdiği şeyin benzerini indireceğim” diyen kimseden daha zalim kim var? Sen o zalimleri can çekişirken bir görsen! Melekler ellerini uzatmış, “Haydi, çıkarın canlarınızı,” derler. “Bugün horlayıcı bir azapla cezalandırılacağınız gündür. Çünkü Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyor ve Onun âyetlerine karşı büyüklük taslıyordunuz.” EN’ÂM, 6:93

29 Kim nasıl ölecek? Onlara “Rabbiniz ne indirdi?” dendiğinde, “Eskilerin masallarını” diye cevap verirler. Sonunda, kıyamet gününde kendi günahlarını tamamen yüklendikleri gibi, bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarına da ortak olurlar. Heyhat! Ne kötü birşeydir yüklendikleri! Onlardan öncekiler de tuzaklar kurmuşlardı. Derken Allah’ın emri onların binalarına temellerinden geldi de tavanları başlarına çöktü. Böylece, hiç ummadıkları bir yerden azap onlara erişti. Kıyamet gününde de Allah onları rezil eder ve sorar: “Hani, uğrunda mü’minlere düşman kesildiğiniz şerikleriniz nerede?” Kendilerine ilim verilenler derler ki: Rezillik ve kötülük bugün kâfirlerin üzerinedir. Melekler onların canlarını alırken, kendilerine zulmeden o kâfirler uysallaşıverir ve “Biz bir kötülük yapmamıştık” derler. Evet, yaptınız! Sizin neler yaptığınızı Allah hakkıyla biliyor. Sürekli kalmak üzere şimdi girin Cehennemin kapılarından! Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür! NAHL, 16:24-29

30 Kim nasıl ölecek? Ölüm ânında yaşananlar buradan görülmez

31 Şehitlerin ölümü Sizden birisi karınca ısırmasından ne kadar acı duyarsa, şehit de ölümden en fazla o kadar acı duyar. TİRMİZÎ, Fedâilü’l-Cihad: 26

32 Şehitlerin ölümü Cennete giren hiç kimse, bütün dünya kendisine verilecek olsa bile, tekrar geri dönmek istemez. Ancak şehit, eriştiği ikramı görünce, tekrar dünyaya dönüp on kere daha öldürülmek ister. BUHARÎ, Cihad: 21; MÜSLİM, İmâre: 109

33 Şehitlerin ölümü Şehitler beş kısımdır: salgın hastalıktan ölen, karın hastalıklarından ölen, suda boğulan, yıkıntı altında kalan ve Yüce Allah’ın yolunda şehit olan. BUHARÎ, Cihad: 30; MÜSLİM, İmâre: 164

34 Ölen kimsenin dünya ile ilgisi
Âdemoğlu öldüğünde, yaptığı işlerin sevabı da kesilir — üç şey müstesna: sadaka-i cariye, kendisinden faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı evlât. MÜSLİM, Vasiyyet: 14

35 Ölen kimsenin dünya ile ilgisi
Haksız yere öldürülen hiçbir kimse yoktur ki, Âdem’in ilk oğluna onun vebalinden bir pay düşmesin. Çünkü adam öldürmeyi ilk olarak o başlatmıştır. BUHARÎ, Cenâiz: 33; MÜSLİM, Kasâme: 27

36 Ölen kimsenin dünya ile ilgisi
Doğru yola çağıran kimse için, kendisine uyanların sevapları kadar sevap vardır; onların sevabından da birşey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimse için ise, kendisine uyanların günahları kadar günah vardır; onların günahından da birşey eksilmez. MÜSLİM, İlim: 16

37 Ölen kimsenin dünya ile ilgisi
Ölüleri diriltecek olan Biziz. Onların yaptıkları işleri de, arkada bıraktıkları izleri de yazarız. Biz herşeyi apaçık bir kitapta sayıp dökmüşüzdür. YÂSİN, 36:12

38 Nasıl ölmeli? Kimin son sözü “Lâ ilâhe illâllah” olursa Cennete girer.
EBÛ DÂVUD, Cenâiz: 20 Ölmek üzere olanlarınıza “Lâ ilâhe illâllah” demeyi telkin ediniz. MÜSLİM, Cenâiz: 1

39 Nasıl ölmeli? Hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı şeyler söyleyin. Çünkü melekler sizin söylediğiniz şeylere “Âmin” derler. MÜSLİM, Cenâiz: 6

40 Nasıl ölmeli? Hiçbiriniz ölmeyi temennî etmesin. Bakarsınız, iyi bir kimse ise, iyiliğini arttırabilir; günahkâr ise, o da tövbe edip Allah’ın rızasını kazanmaya çalışabilir. BUHARÎ, Temennî: 6; MÜSLİM, Zikir: 10

41 Nasıl ölmeli? Hiçbiriniz ölmeyi temennî etmesin, ölüm gelmeden önce onu istemesin. Çünkü o ölünce ameli kesilir. Ömür ise mü’minin ancak iyiliğini arttırır. MÜSLİM, Zikir: 13

42 Nasıl ölmeli? Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve Müslüman olarak ölün. ÂL-İ İMRÂN, 3:102 Rabbi İbrahim’e“Teslim ol” dediğinde, o da “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” cevabını vermişti. Aynı şeyi, İbrahim, oğullarına da vasiyet etti. Yakub da öyle yaptı: “Oğullarım, Allah size bu dini seçmiş bulunuyor. Siz de ancak Müslüman olarak can verin.” BAKARA, 2:

43 Nasıl ölmeli? Ey iman edenler! Mallarınız ve evlâdınız Allah’ı anmaktan sizi alıkoymasın. Bunu yapanlar, hüsrana düşenlerin tâ kendisidir. Sizden birine ölüm gelip de “Rabbim, ne olurdu ecelimi yakın bir zamana erteleseydin de sadaka verip iyi kullardan olaydım” demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayırda harcayın. Çünkü eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü Allah geri bırakacak değildir. Allah bütün yaptıklarınızdan da haberdardır. MÜNAFİKUN, 63:9-11

44 İnternet adresleri iman_ilmihali@googlegroups.com utesav.org.tr
facebook.com/yazarumitsimsek


"Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları