Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erişkinlerde Akut Larengeal Enfeksiyonlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erişkinlerde Akut Larengeal Enfeksiyonlar"— Sunum transkripti:

1 Erişkinlerde Akut Larengeal Enfeksiyonlar
Akut (Viral veya Bakteriyel) Enfeksiyonlar Larengotrakeit (Krup) Supraglottitis (Epiglottitis) Difteri Nonenfeksiyöz Sebebler Spazmodik Krup Travmatik Larenjit

2 Erişkinlerde Akut Larengeal Enfeksiyonlar
Viral Larenjit Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Laryngotrakeit Herpes Simplex Enfeksiyonu Bakteriyel Larenjit Supraglottitis Larengeal Abse Gonore Gastroözafajial (Laryngofarengeal) Reflu Hastalığı

3 Erişkinlerde Larengeal Enfeksiyonlar Kronik (Granulomatöz) Hastalıklar
Bakteriyel Tüberküloz Lepra Skleroma Aktinomikoz Tularemi Glanders Spirotekal Sifiliz Mikotik (Fungal) Kandida Blastomikoz Histoplazmoz Kokkidioidomikoz Aspergillus Sporotrichosis İdiopatik Hastalıklar Sarkoidoz Wegener Granulomatozu

4 Erişkinlerde Larengeal Enfeksiyonlar Allerjik, İmmun ve İdiopatik Hastalıklar
Hipersensitif Reaksiyonlar Anjioödem Stevens-Johnson Sendromu Immun ve İdiopatik Hastalıklar Bağışıklık Yetersizliğine bağlı Enf. Romatoid Artrit Sistemik Lupus Eritematosus Sikartisyel Pamfigoid Relapsing Kondrit Sjögren Sendromu Amiloidoz

5 Erişkinlerde Larengeal Enfeksiyonlar Çeşitli Enflamatuar Durumlar
Parazitik Enfeksiyonlar Trichinosis Leishmaniasis Schistosomiasis Syngamus Laryngeus İnhalasyon Larenjitleri Akut (Termal) Hasar Hava Kirliliği ve İnhalasyon Allerjisi Karsinojenler Radyasyon Hasarı Radyasyon Larenjiti Radyonekrosis Sesi Kötü Kullanım Vokal Kord Hemorajisi Adale Tension Disfonileri

6 Difteri “Cornybacterium Diphteria" 5 yaş üzeri çocuklarda max
Boğaz ağrısı ve ses kısıklığı ile yavaş başlayan bir ateşli hastalık tablosunu takiben ilerleyici olarak hava yolu tıkanıklığı Mukoz mabranlarda enflamatuar cevaba sonucu tonsiller, farenks ve larengeal yapıları örten grimsi sarı, plağa benzer kaldırınca kanamalı mebranöz eksuda

7 Difteri Tanı: Kültür ve smear
Tedavi: Trakeostomi (plakları hareket ettirerek hava yolu obstruksiyonu yapabildiği için entübasyon kontendikedir) Difteri antitoksini ve penisilin veya eritromisin Nöropatiler sebebiyle mortalite yüksektir. Aşılanmış insanlarda da hastalık olabilir fakat olduğu zaman genellikle hafif seyreder.

8 Travmatik Larenjit Sesi kötü kullanım, kronik öksürük, toksik toz inhalasyonu veya direkt hasar Ses kısıklığı ve odinofoni Vokal kordlar hiperemik, Reinke mesafesinde ödem ve hemoraji Ses istirahati ve nemlendirmeyle birkaç günde geriler. Çocuklarda vokal nodüler kronikleşebilir. İki sebebden dolayı cerrahi genellikle gerekmez. Birincisi çocuklardaki konuşma alışkanlığını düzeltmek çok zor, İkincisi ise puberteden sonra nodülerin geriler.

9 Larengeal Granulomatöz Hastalıklar
Tüberküloz Larensin arka 1/3’ü tutulur Lepra Supraglottik tutulum Skleroma Kataral dönem; Mikulicz hücreleri Aktinomikoz Sinuslerin drenajı; sülfür granulleri Sifiliz Ağrısız ülserler; +sifiliz serolojisi Kandida Lökoplaki benzeri lezyonlar; gram boyasıyla tanınma Blastomikoz Ağrısız ülserler; mikroabseler Histoplazmoz Ön larengeal tutulum; psedokarsinoma Coccidioidomycosis Ağrısız abseler; histopatlojide spor Sarkoidoz Supraglottik şişkinlik, nodüller, granulomalar Wegener Subglottik tutulum; nekrotizan vaskülit; pulmoner ve/veya renal tutulum

10 Tüberküloz Tüberküloz larenjit larenksin en sık karşılaşılan granulomatöz hastalığı İleri evre akciğer hastalığınada eşlik etmesi şart değil 30-40 yaş da max Ses kısıklığı, odinofaji, otalji ve odinofoni Larenksin arka 1/3’ünde ödem, hipertrofik ve hiperemik mukoza İlerlemiş olgularda diffuz, nodüler ve ülseratif bir görünüm En sık tutulan yer vokal kordlar Tanı: Smear yada kültürde kazeifiye granulomalar ve asit-fast mikroorganizmalar Tedavi: Larengeal ve pulmoner hastalığa yönelik antitüberküloz ilaçlar Cerrahi

11 Lepra (Hansen Hastalığı)
Mycobacterium Lepra . Lepralı hastaların yarısında larenks tutlumu vardır En sık etkilenen yer epiglottur. İleri evrelerde glottis etkilenerek ses kısıklığı Kıkırdak yapının destrüksiyonu ve/veya lepromatöz sinir tutulumuyla larengeal paraliziler oluşur. Odinofaji, odinofoni ve kulağa vuran ağrılar çok nadirdir. Larengoskopide ülserasyonlu, nodüler, ödematöz supraglottis. Biopsi lepra basili içeren köpüklü leproz hücrelerle enfiltre edilmiş kronik enflamasyon. Hücreiçi mikroorganizmalar için nazal smear tanıya yardımcı olabilir. Tedavide diaminodiphenylsulfone (Dapsone) ve diğer antilepra ilaçlar

12 Skleroma Klebsiella rhinoskleromatozis
Avrupa, Meksika, Orta Amerika ve Mısır’da yaygındır. Hastalık primer olarak burun kavitesindeki mukoza ve submukozayı tutar Larengeal tutulum miktarı %15-80 arasında bildirilmiştir. (Subglottik bölge, trakea) 3 evresi vardır: Seyri genellikle uzun yıllar alır. (1) Kataral dönem: Nazal kabuklanma ve obstruksiyonla beraber seyreden inatçı purulan burun akıntısı (2) Granulomatöz dönem: Üst solunum yolunda küçük, ağrısız granulomalar vardır; (3) Sklerotik dönem: Glottis ve subglottisin tutulumuyla ses kısıklığı ve dispne olur.

13 Skleroma Dokulardan mikroorganizma izolasyonuyla tanı konulur; pozitif kompleman fiksasyonu ve aglutinasyon testleride tanıda oldukça hassasdır. Histolojik olarak köpüklü vakuollü histiositler (Mikulicz hücreleri) ve kırmızı enkluzyon cisimcikleri (Russel cisimcikleri) olan şişmiş plazma hücreleri görülür. Tedavide intravenöz aminoglikozidler, tetrasiklin veya sefalosporinler verilir. Sklerotik dönemde larengeal dilatasyon, endoskopik rezeksiyon ve traskeostomi gerekebilir. Tedavi edilmeyen rhinoskleroma solunum yolu obstruksiyonuyla ölüme yol açabilir.

14 Aktinomikoz Actinomyces bovis ve israelli Kronik supurasyon
İlk etkilenen yer servikal ve mandibular sahalardır; sonra larenksi tutar. İlk bulgu genellikle ağrıdır bunu ses kısıklığı, öksürük ve dispne izler. Larenksde yoğunluğu kesif drenajlı sinuslerle beraber şiş ve hiperemik bir görünüm vardır. Tanı: Biopside “sulfur granülleri” ve kültürde mikroorganizma Tedavide uzun süreli penisilin veya tetrasiklin verilir. Derin ülserasyon ve kondrite sonucu stenoz ve larengeal fiksasyon

15 Aktinomikoz Aktinomyces ailesinin nocardia türleri bütün dünyada yaygın olarak bulunan toprak saprofitleri olarak bilinir, inhalasyon yoluyla veya ciltteki kesiklerden bulaşabilir. Nocardiosis histolojik incelemede nötrofil hakimiyetiyle beraber sulfur granülleinin olduğu diffuz mikroabselerle tanımlanır, aerodigestiv yolun tutulumu sıktır. Tanı kültür ve nocardia mikroorganizmasının izolasyonuyla konulur tedavide sistemik sulfisoxazole verilir.

16 Tularemi Franciella Tularensis Kuzey yarımküre de max
Tavşan ve sincap başta olmak üzere hayvan teması Giriş yolu cilt veya mukoz mebranlardır, Baş ağrısı, myalji ve kırıklıktır. Vakaların yaklaşık %1’inde lap+eksudatif farenjit Kültür veya histolojik muayenede mikroorganizma izolasyonu çok zor olduğundan tanıya serolojik testlerle gidilir. Tedavide 7-10 gün süre ile streptomycin veya gentamycin verilir.

17 Glanders “at vebası” Çok nadir, asya, afrika ve güney amerikada hala görülmektedir. Pseudomonas mallei Daima atlara yakın insanlarda Ateş, kırıklık, bitkinlik, pnömoni ve lenfadenopatilerle Septisemik tutulum sonucu ölüm Hastalığın inhalasyon yoluyla bulaşmasında ise aerodigestive yolun mukoz membranlarında ülseratif mukopurulan granulomatöz reaksiyon ve pnömoni. Tedavide sulfonamidler kullanılır.

18 Sifiliz Treponema pallidum Şankr genellikle larenksde görülmez
İkinci dönemde diffuz eritematöz papiller, ağrısız yüzeyel ülserler, servikal lenfadenopatiler Üçüncü dönem ortaya çıkan gom’lar larengeal fibrosis, kondritis ve stenoza sebeb olabilir. Larenksde nekrotik ülserler, diffuz eritem ve ödem Tanıda serolojik testler Tedavi seçimi penisilin. Çok nadir rastlanılan konjenital sifiliz, sifilizli anneden doğan çocuklarda görülebilir. Larengeal stenozlu yenidoğanların ayırıcı tanısında sifilizde düşünülmelidir.

19 Mikotik (Fungal) Granulomatöz Hastalıklar Kandidiyaz
Candida albicans Predispozan faktörler (lokal ve/veya sistemik) Risk faktörleri: Kortikosteroid ve geniş spektrumlu antibiotik, diabet, yanıklar, alkolizm, endotrakeal entubasyon enfek . En fazla vokal kordların üzerinde düzensiz, parçalanabilir beyaz eksuda ile beraber diffuz larengeal eritem Enfeksiyon yüzeyel Ses kısıklığı Tanı : anamnez ve muayene bulguları Bu tipde 2 haftalık nistatin veya ketoconazole yada fluconazole

20 Mikotik (Fungal) Granulomatöz Hastalıklar Kandidiyaz
Şiddetli immunosupresyon invaziv larengeal kandidiyazise yol açar Kanama yada hava yolu obstruksiyonu sebebleriyle ölüm Özefagus tutumasıyla Disfaji Baryumlu özafagografisinde candida özafajitini saptanan hastalarda AIDS ? Ağrılı ülseratif lezyonlar ve derin doku nekrozu Ses kısıklığı, boğaz ağrısı, disfaji ve odinofaji Tanı gram boyası İnvaziv larengeal kandidiyazisde parenteral amfotericin B, trakeostomi?

21 Mikotik (Fungal) Granulomatöz Hastalıklar Blastomikoz
Blastomyces dermatitis Kronik pulmoner bir enfeksiyon %2-5’inde larengeal tutulum görülür. Çürümüş yaralardaki nemli sahalarda bulunur. Amerika ve Kanada’da Birçok organ tutlumu vardır Ses kısıklığı ile boğaz ağrısı Eritematöz, granular lezyonlar ağrısız abseler ve ülserasyonlara döner. Mikroabselerde periodic acid-Schiff (PAS) pozitif olan mantar Tedavide uzun süreli oral itraconazole verilir, amfotericin B ise şiddetli ve inatçı vakalara saklanır. Vokal kord fiksasyonlu ilerleyici fibrosis ve farengocuten fistüller

22 Mikotik (Fungal) Granulomatöz Hastalıklar Histoplazmoz
Histoplasma Capsulatum Larenks ve dil Ülsere ve ağrılı olabilen nodüler yüzeyel granulomlar larenks ve epiglotun ön bölümünü tutar. Histolojik muayene; plazma hücreleri, mikroorganizma-laden makrofajları, lenfositler ve dev hücrelerden oluşmuş granulasyon dokusun Tanı, kültür ve kompleman fiksasyon testleriyle konulur. Tedavi seçimi amfotericin B’dir. Larengeal stenoz’da larengeal dilatasyon, arytenoidektomi ve trakeotomi

23 Mikotik (Fungal) Granulomatöz Hastalıklar Coccidioidomycosis “Sahra ateşi”
Coccidioides immitis (*çöllerde) Vakaların %60’ı asemptomatik %40’ı gripal bulgular %0,5’inde sistemik hast Ses kısıklığı, öküsürük ve hava yolu tıkanıklığı olabilir. Diffuz larengeal eritem ve servikal lenfadenopati Histolojik çalışmalar multinukleer dev hücreler ve patognomik özellikteki çift duvarlı endosporların olduğu kazeifiye granulomaları gösterir. Tanı serolojik test ve biopsi Tedavide amfotericin B Ölüm genellikle meningeal tutulumdan

24 Mikotik (Fungal) Granulomatöz Hastalıklar Aspergilloz
Genellikle bağışıklık yetersizliği Ses kısıklığı, disfaji ve dispne Yüksek doz amfotericin B Larenjektomi Ex fazla

25 Mikotik (Fungal) Granulomatöz Hastalıklar Sporotrichosis
Nadir Cilt ve hava yolunu tutar Sporothrix schenckii’ (*yosun ve ahşap) Kereste ile çalışanlarda cilt tipi, yosunla çalışanlarda larengeal form daha sık. Cilt tipinde genellikle ciltaltı ve bölgesel lenf bezlerinde granulomalar Ses kısıklığı ve öksürük. Tanı biopsi ve mikroorganizmanın kültürüne bağlı olup Tedavide yüzeyel tutulum için oral potasyum iodür, ileri vakalarda ise amfotericin B tercih edilir.

26 İdiopatik Granulomatöz Hastalıklar Sarkoidoz
Siyah ırkda 10 misli fazla Akciğerler ve deri en sık, Larenksin tutulumu %1-5, Burun cildi tutulduğunda ÜSY riski %75 Akciğer hastalığı olmadan larenksin etkilenmesi çok nadirdir. Soluk pembe, ödemli bazen vokal kordları saklayan supraglottis. Epiglotdaki “türban benzeri” görüntü patognomik. Milier nodülleri olan nonkazeifiye granulomaları ve yaygın ödem Ses kısıklığı ve dispne var, ülseratif lezyonlar ve ağrı nadirdir. Sistemik veya intralezyoner kortikosteroid kullanımı lezyonlarda İlerlemiş vakalarda endoskopik dilatasyon, rezeksiyonu ve trakeostomi

27 İdiopatik Granulomatöz Hastalıklar Wegener Granulomatosisi
ÜSY, böbrekler ve akciğerlerde vaskulitli nekrotizan granulomalar. Akut larenjit görünümü sonra granulomatöz ülser Vakaların yaklaşık %20’sinde subglottik stenoz gelişer Trakeostomi ve cerrahi gereksinimi Tanı, nekrotizan granulomalar ve vaskulitin histolojik bulgularına göre konulur. Antistoplazmik antikor testi (C-ANCA) Tedavi: Kortikosteroid ve cyclophosphamide

28 Hipersensitif Reaksiyonlar Anjioödem
Histamine bağlı bir reaksiyon (Vasküler dilatasyon ve kapiler permeabiliteyle sonucu enflamatuar bir reaksiyondur. Hava yolunuda oluştuğu zaman hayati tehlike Etkenler: penisilin, aspirin, diğer antienflamatuar ilaçlar, anjiotensin-converting enzim inhibitörleri, gıdalar, kan, enfeksiyonlar ve böcek sokmaları Herediter anjioödem C1 esteraz inhibitöründeki kalıtsal eksiklik Ödem yüz, oral kavite, orofarenks ve larenkse yayılabilir. Larenks etkilendiği zaman sıklıkla ses kısıklığı ve dispne Acil: Epinefrin, kortikosteroid, antihistaminik ve aminofilin -/+ entübasyon veya trakeostomi Herediter olgularda Danazole

29 Hipersensitif Reaksiyonlar Anjioödem

30 Hipersensitif Reaksiyonlar Stevens-Johnson Sendromu
Sulfonamid, fenobarbital, carbamazepin gibi ilaçlarla ortaya çıkan mukoza-cilt hipersensivite reaksiyonudur (erythema multiforme’un şiddetli ve en son aşaması). Konjuktivit, döküntü ve şiddetli orofarengeal mukozit, ateş Mukoza ve ciltteki büllöz lezyonlar sonrası döküntüler Tanı biopsi Tedavi: faktörün uzaklaştırılması ve hava yolu sorunu varsa trakeostomi Bakteryel superenfeksiyon sonucu ex

31 Bağışıklık Yetersizliğinde oluşan Larengel Enfeksiyonlar
Viral Enfeksiyonlar Herpes Simplex Herpes Zoster Cytomegalovirus Papova (Papilloma) Toxoplazmosis Bakteryel Enfeksiyonlar Tüberküloz Atipik Mycobacterium Aktinomikoz Fungal Enfeksiyonlar Kandidiyaz Aspergilosis Histoplazmosis Coccidioidomycosis

32 Immun ve İdiopatik Hastalıklar Romatoid Artrit
Sistemik otoimmun bir hastalık, simetrik poliartrit Krikoarytenoid eklemin romatoid tutulumu ses kısıklığı ve hava yolu tıkanıklığı yapar. Otopside %87 değişim klinikde %17-33 Romatoid nodüller larenksin herhangi bir yeri veya ses kısıklığı yapacak tarzda vokal kordlara yerleşebilir. Romatoid artrit diğer bağ dokusu hastalıkları gibi özafagusu tutarak özafajial hareket bozukluğu sonucu reflu larenjit Arytenoid fiksasyonu varsa endoskopik arytenoidektomi yapılabilir. Hava yolu sağlanırrken ses azalabilir.

33 Immun ve İdiopatik Hastalıklar Sistemik Lupus Eritematosus
Sistemik otoimmun bir hastalıktır. Kadın> erkek yaş max Baş-boyun sıklıkla etkilenir. En sık bulguları yanaklarda döküntü ve ışığa karşı hassasiyet artışı %40 aerodigestiv mukozal lezyonlar (Peteşi, ülserasyon veya kırmızı sınırlı yüzeyden kabarık) En sık damak ve burun Ağrısız nazal septal perforasyonlarda gelişebilir. Larenksde bu tip mukozal lezyonlar veya krikoarytenoid artrit vardır. Larengeal tutulum genellikle sistemik hastalığın akut alevlenmesinde oluşur. Biopside mononükleer hücre enfiltrasyonu saptanır. Tedavi: Kortikosteroidler ve semptomatik ilaçlar verilir.

34 Immun ve İdiopatik Hastalıklar Sikatrisyel Pamfigoid
En sık subepitelyal büllöz enflamasyon Pamfigusda suprabasilar ayrılma (cantolysis) varken pamfigoidde supepidermal bül vardır. Sikatristel pamfigoid; ağrılı, sürekli kronik enflamatuar, vesikülobüllöz bir hastalıktır. Skar gelişimi burun, nazofarenks, farenks, larenks ve özefagus gibi herhangi bir yerde ortaya çıkabilir. Larengeal pamfigoid nadir; odinofaji, epiglot ile aryepiglottik kıvrımda ülserasyon. Sistemik kortikosteroid ve /veya immunosupresif ilaçlarla uzun süreli tedavi yapılır. Darlık geliştiği taktirde cerrahi

35 Immun ve İdiopatik Hastalıklar Relapsing Polikondrit
Hastalık önce kulaklar, burun ve larenksdeki kıkırdakların enflamatuar ataklarıyla seyreder ve bunu takiben bu bölgelerde destruksiyon Larengeal tutulumda ses kısıklığı, dispne, stridor, öksürük, ağrı ve hemoptizi Glottik, subglottik ödem ve enflamasyon Tanı: Biopsi Tedavi: KS

36 Immun ve İdiopatik Hastalıklar Sjögren Sendromu
Xerostomi (kuru ağız) Konjuktivitis sicca (kuru gözler) Romatoid artrit gözler, burun, oral kavite ve larengofarenksdeki bezlere karşı gelişmiş otoantikorlar Şiddetli eritem, arka komissür hipertrofisi, kuruluk ve vokal kordlar arasındaki yapışkan mukus Tedavi semptomatiktir ve bazen antienflamatur, antireflu ilaçlar verilebilir.

37 Immun ve İdiopatik Hastalıklar Amiloidoz
Dokularda karekteristik, şekilsiz eozinofilik madde birikimi Sistemik tipler: Ailevi, Primer (myelomalı ve myelomasız) ve Sekonder (genellikle kronik enflamatuar bir hastalıkla beraber) Primer amiloidozun 5 yıllık yaşam şansı %20 civarında olup ölüm böbrek, merkezi sinir sistemi veya kalp tutulumundan kaynaklanır. Lokalize amiloidoz nadiren ölüme yol açar ve bu tip sıklıkla larenksi tutar Diffuz mukozal kalınlaşmalar veya genellikle ön subglottise yerleşen subepitelyal nodüller vardır.

38 Immun ve İdiopatik Hastalıklar Amiloidoz
Biopsi materyeli Kongo kırmızısı veya Poliklonal boyama Selim; bazen endoskopik CO2 laser eksiyonu

39 Endokrin Hastalıklar Hipotiroidi Hipertiroidi
Miksödem>kretenizm Vokal kordlar kalınlaşmış ve kuru Ses boğuk, kısık ve yavaş Yumuşak dokularda asit mukopolisakkarit birikimi Larenksde vokal kordun subepitelyal mesafesinde, Ayrıca myopati ve adale güçsüzlüğü var Ses yorgunluğu ve yüksek tonlarda zayıflık Titrek kısık ses Sert Fonasyon Larenks hiperemik

40 Herediter Hastalıklar Mukovisdosiz (Kistik Fibrosis)
Muküs ve ter bezlerinin anomalisi Koyu ve bol salgı Duktus koyu mukusle tıkanınca bezde kistik dejenerasyon başlar Larenksde kuru ve mukuslü görünüm Ventrikül ve ventriküler bantlar etkilenmiş

41 LARENGEAL TRAVMA Hastane acillerinde 1/14 000 – 42 000
Kıkırdakların fleksibl ve elastik özellikleri mandibula, sternum ve omurganın larenksi koruyucu konumları Tehlike ön cephe larenks içi yumuşak dokularda yırtılma, larengeal kıkırdaklarda fraktür ve yer değişimi oluşturabilir. Künt larengeal travma …………..araba kazaları Supraglottik bölge başta olmak üzere larenks submukozal dokularının gevşekliği kan ve sıvı birikimine izin verir, obstruksiyon semptomları Travmatik zorlama ciltaltı amfizem Yaş arttıkça hasar artar.

42 LARENGEAL TRAVMA Perikondrial hasar sonucu perikondrit ve kondrit
Sekonder enfeksiyon Aşırı granulasyon dokusu Fibrosis Darlık

43 Tanı LARENGEAL TRAVMA 1.Normal kıkırdak landmark’ların kaybı
1.Dispne ve stridor 2.Disfoni veya afoni 3.Öksürük 4.Hemoptizi ve hematemezis 5.Boyun ağrısı 6.Disfaji ve odinofaji 1.Normal kıkırdak landmark’ların kaybı 2.Larengeal hassasiyet 3.Kemik krepitus 4.Ciltaltı amfizem 5.Boyunda açık yara 1. Larengoskopi. 2. Boyun CT scan

44 Tedavi LARENGEAL TRAVMA
Ses istirahati, 24 saatlik gözlem, Başın elevasyonu, Solunum havasının nemlendirilmesi Kortikosteroid kullanımı Mükerrer muayene ? Krikoid kıkırdak üzerindeki arytenoid dislokasyonları yerine yerleştirilir. Fraktürleri normal konumuna getirilip sabitlenir (çelik tel ve mini plaklar) Stent

45 Tedavi LARENGEAL TRAVMA

46 İYATROJENİK LARENGEAL HASARLAR Yüksek Trakeostomi
Krikotiroid membran veya krikoid kıkırdak Çocuklarda daha fazla. Hasarın gününde infraglottik bölgede aşırı Granulasyon dokusu sonra larengeal lumeni tamamen kapayabilen skar dokusuna dönüşür.

47 İYATROJENİK LARENGEAL HASARLAR Entübasyon Hasarları
Akut: mukozal ödem, sıyrık ve yırtıklar, vokal kord hematomları, arytenoid dislokasyonları ve daha nadirende piriform sinus perforasyonu ve epiglot parçalanması Tüpün uzun süre kalması: Entübasyon granulomu, krikoarytenoid eklem ankilozu, vokal kord paralizisi ve subglottik stenoz Önden yapılan travmatik bir perforasyon her iki korduda zedeleyebilir buda iyileşme sürecinde “web” gelişimine sebeb olur.

48 İYATROJENİK LARENGEAL HASARLAR Entübasyon Hasarları
Travmatik granulomlar genellikle endolarengeal hasarın 3.haftasından sonra ortaya çıkar Ses kısıklığı, yutarken veya konuşurken kulağa yansıyabilen ağrılar Ses istirahati, kortikosteroid ve antibiotik Saplı granulom cerrahi

49 İYATROJENİK LARENGEAL HASARLAR Nazogastrik Tüp
Krikoid laminanın arkasından geçen tüpün yutkunma ve konuşma esnasında postkrikoid mukozaya travmatize eder. Mukozal ülserasyon uzun sürerse krikoid kıkırdak ve perikondrium enfeksiyonu İnfraglottik bölge ve hipofarenksin stenozuna kadar gidebilen diffuz perikondtrit ve kondral nekroza. Özafagolarengeal veya özafagotrakeal fistuller oluşur. Nadiren özafajial erozyon ve ölüm

50 LARENGEAL YANIKLAR Termal Yanıklar Kimyasal Yanıklar
Sıcak gazlar ve duman inhalasyonundan kaynaklanır, Birinci ve ikinci derece yanıklar havayolu tıkanıklığı yapacak tarzda supraglottik ödeme sebebiyet verir. Ses kısıklığı, ağrı, stridor ve hava yolu obstruksiyonu olabilir. Acil trakeostomi gerekebilir. Kimyasal Yanıklar Ağız veya inhalasyon yoluyla alınan başta sodyum hidroksit olmak üzere korroziv kimyasallar yanığa yol açabilir. Potasyum hidroksit ve çamaşır suyu, küllü su Yanığa sekonder olarak ülserayon ve enfeksiyon gelişerek bunu granulasyon dokusu ve fibrosis


"Erişkinlerde Akut Larengeal Enfeksiyonlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları