Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 KIYI EROZYONU PROBLEMİ Kıyı erozyonu aşağıdaki faktörlerden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 KIYI EROZYONU PROBLEMİ Kıyı erozyonu aşağıdaki faktörlerden."— Sunum transkripti:

1 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 KIYI EROZYONU PROBLEMİ Kıyı erozyonu aşağıdaki faktörlerden etkilenmektedir: Kıyı erozyonu aşağıdaki faktörlerden etkilenmektedir: – Sediment yüklü nehirlere yakınlık – Tektonik etkinliğin derecesi – Karanın topoğrafyası ve bileşimi – Egemen rüzgar ve iklim – Sahilin ve kıyıya yakın kesimlerin şekli

2 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Yapı inşaatları Yapı inşaatları 1) Set yapımı Genellikle limanları kromak için çift olarak inşa edilirler Genellikle limanları kromak için çift olarak inşa edilirler Nehir veya liman girişinden okyanusa doğru uzanır Nehir veya liman girişinden okyanusa doğru uzanır

3 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Jetties are built to prevent deposition in navigation channels Setler kumların hareketini kestiği İçin akıntı yukarı kesimde kum Depolanması olur Bu yapının akıntı aşağı kesiminde ise Erozyon vardır ve bu kesimde kum kalmaz Setler gemilerin seyahat edeceği kanallarda Kum birikmesini engellemek için yapılır Setler Kıyı-boyu akıntılar

4 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Yapı inşaatları Yapı inşaatları 2) Bariyer Kumsalı korumak veya genişletmek için yapılır Kumsalı korumak veya genişletmek için yapılır Kumu tutmak için kıyıya dik olarak yapılır Kumu tutmak için kıyıya dik olarak yapılır

5 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 bariyerler KARA liman Setler Kum Erozyonu Kum Depolanması Kum hareketi DENİZ KARA Kum hareketi DENİZbariyerler KARA Kum hareketi DENİZ Dalgadan korunmuş zon Dalgakıran setler

6 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 3) Dalgakıran Kıyı ötesine ve sahile paralel olarak yapılan bariyerdir Kıyı ötesine ve sahile paralel olarak yapılan bariyerdir Botları büyük dalgalardan korumak i.in yapılır Botları büyük dalgalardan korumak i.in yapılır

7 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Dalgakıran bariyerler KARA liman Setler Kum Erozyonu Kum Depolanması Kum hareketi DENİZ KARA Kum hareketi DENİZbariyerler KARA Kum hareketi DENİZ Dalgadan korunmuş zon Dalgakıran

8 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Dalga-kıran, Kaliforniya

9 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Yapı inşaatları Yapı inşaatları 4) Deniz duvarları Kumsala bitişik, sahile paralel olarak yapılan ve yapıları korumak için yapılan duvarlardır Kumsala bitişik, sahile paralel olarak yapılan ve yapıları korumak için yapılan duvarlardır Duvarın arkasındaki alana girişini engeller Duvarın arkasındaki alana girişini engeller Deniz tarafındaki alan erozyona devam eder ve dalgalar duvarın altını oyar. Deniz tarafındaki alan erozyona devam eder ve dalgalar duvarın altını oyar.

10 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Plaj büyütülmesi Plaj büyütülmesi Plaj sistemine oldukça fazla miktarda kum ekleme Plaj sistemine oldukça fazla miktarda kum ekleme uzun süreli ve ekonomik olarak, bazı alanlarda uygulanabliecek bir çözüm uzun süreli ve ekonomik olarak, bazı alanlarda uygulanabliecek bir çözüm Plajdaki bazı binaları terketme ve yerleşimin plajdan uzakta yapılması Plajdaki bazı binaları terketme ve yerleşimin plajdan uzakta yapılması

11 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Plaj genişletilmesi, Miami

12 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 A-Bariyerler: Sahilden suya doğru uzanırlar, Dalga enerjisini dağıtarak ve akıntılardan kum larak erozyonu engellemeye çalışırlar. Akış yukarı tarafında bariyerlerde kum birikir, fakat akıntı aşağ taraflarında erozyon daha kötüdür, bu kesimlerinde kum kalmaz B-Deniz duvarı: Deniz duvarları kıyıdaki mülkleri geçici olarak koruyan, fakat aynı zamanda ön tarafındaki kıyı erozyonunu arttıran bir yapıdır. Yüksek dalgalar duvarı aşarak, duvar ve mülklere zarar verebilir. C-Kum yığmak: Kumsala kum eklemek erozyona karşı en iyi önlem olarak kabul edilir. Yeni kum genellikle kıyı ötesinden kazındığı için onlarca milyon dolara varan maliyeti vardır. Yine eklenen kum genellikle plaj kumundan daha ince olduğundan daha kolay erozyona uğrar akıntı

13 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Atlantik ve pasifik kıyılarının karşılaştırılması Kıyı erozyonu her iki kıyı da birbirinden farklıdır Kıyı erozyonu her iki kıyı da birbirinden farklıdır Atlantik ve Meksika körfezi kıyıları: Atlantik ve Meksika körfezi kıyıları: – Geniş, hafifçe eğimli kıyı ovaları – Tektonik olarak sakin bölgeler

14 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Atlantik ve Meksika körfezi Atlantik ve Meksika körfezi – Gelişme genellikle bariyer adalarında olur – Bariyer adaları açık okyanusa doğrudur – Fırtınaların tüm gücünü alır

15 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Bariyer adaları

16 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Pasifik kıyıları Pasifik kıyıları – Genellikle dar plajlar, plajlar dikçe yar ve dağlarla çevrilidir – Ana problem birçok plajın önemli miktarda küçülmesidir – Kıyı erozyonu bir yıldan diğerine değişir – Bunda nadir görülen fırtınalar etkendir

17 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Gel-git Okyanus düzeyinin günlük değişimi Okyanus düzeyinin günlük değişimi Gelgitin nedenleri: Gelgitin nedenleri: Gelgite bağlı olaylar ayın ve daha az oranda güneşin yerçekimi kuvvetine bağlı olarak gelişir Gelgite bağlı olaylar ayın ve daha az oranda güneşin yerçekimi kuvvetine bağlı olarak gelişir

18 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 AyınYerçekimi dünyayı çok zayıf olarak elipsoid şeklinde deforme eder. AyınYerçekimi dünyayı çok zayıf olarak elipsoid şeklinde deforme eder. Elipsoidin uzun ekseni aya doğrudur Elipsoidin uzun ekseni aya doğrudur Sular karalara göre daha fazla gelgitten etkilenir Sular karalara göre daha fazla gelgitten etkilenir Dünyanın iki zıt kenarında gelgit oluşur Dünyanın iki zıt kenarında gelgit oluşur

19 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 İkinci Gelgit Birinci Gel-git AY Gel seviyesi Git seviyesi Gel-git yüksekliği Gel-git içi Zon okyanus

20 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Niçin iki gelgit olayı gerçekleşir Ayın dünya üzerindeki çekim gücü, dünyanın yakın kesiminde, uzak kesimine göre daha fazladır. Ayın dünya üzerindeki çekim gücü, dünyanın yakın kesiminde, uzak kesimine göre daha fazladır. Su zarfı eliptik bir şekilde genişler Su zarfı eliptik bir şekilde genişler Dünya bu su zarfı ile döner Dünya bu su zarfı ile döner

21 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 24 saat içinde, iki gel iki de git olayı oluşur 24 saat içinde, iki gel iki de git olayı oluşur 29 günlük ayın çevrimi içinde çıkıntılar hergün elli dakika kayma gösterir 29 günlük ayın çevrimi içinde çıkıntılar hergün elli dakika kayma gösterir

22 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 İkinci Gelgit Birinci Gel-git AY

23 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Bahar ve nip (15 günde bir) gelgitleri Bahar gel-giti Bahar gel-giti – Yeni ve tam dolunay zamanında oluşur – Ay ve güneşin yerçekimi etkileri birbiri üzerine eklenmiştir – Günlük gel ve git farklılığı oldukça büyüktür

24 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 DolunayYeni ay Bahar gel-giti Güneş gel-giti Ay gel-giti Güneş Güneş gel-giti Ay gel-giti Güneş Ayın birinci çeyreği Ayın üçüncü çeyreği Nip gel-giti Bahar gelgiti Bahar gel-giti

25 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Nip gelgiti Nip gelgiti – Ayın birinci ve üçüncü çeyreğined oluşur – Ayın ve güneşin yerçekimi çakışık değildir – Günlük gelgit değişimi küçüktür

26 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 DolunayYeni ay Bahar gel-giti Güneş gel-giti Ay gel-giti Güneş Güneş gel-giti Ay gel-giti Güneş Ayın birinci çeyreği Ayın üçüncü çeyreği Nip gel-giti Nip gelgiti Bahar gel-giti

27 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Gelgiti ekleyen diğer faktörler: Gelgiti ekleyen diğer faktörler: Kıyının şekli Kıyının şekli Okyanus havzasının şekli Okyanus havzasının şekli

28 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Dünyanın dönme ekseni ayın yörüngesine göre eğik olduğundan Gelgitin yüksekliği dünyanın enlemine göre değişir. Dünyanın dönme ekseni ayın yörüngesine göre eğik olduğundan Gelgitin yüksekliği dünyanın enlemine göre değişir. Yine sahilin şekli gelgitin büyüyüp, küçülmesinde etkisi vardır Yine sahilin şekli gelgitin büyüyüp, küçülmesinde etkisi vardır İkinci Gelgit Birinci Gel-git AY

29 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Gel-git akıntıları Su seviyesinin yükselmesi ve çekilmesine eşlik eden yatay akıntılardır Su seviyesinin yükselmesi ve çekilmesine eşlik eden yatay akıntılardır Gelgit akıntı çeşitleri Gelgit akıntı çeşitleri – Taşkın akıntısı –Su seviyesi yükseldiği zaman sahil zonuna ilerleyen akıntılardır – cezir akıntıları – Su seviyesi düştüğü zaman denize doğru olan su hareketidir. Gel-git ten eklenen alanlara gelgit düzlüğü denir Gel-git ten eklenen alanlara gelgit düzlüğü denir Genellikle gel-git deltaları oluşturur Genellikle gel-git deltaları oluşturur

30 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Gel-git düzlüğü, Fundy körfezi, Nova Scotia

31 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Taşkın deltası Gel-git düzlüğü Lagün Gel-git deltası Bariyer Adası

32 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Gelgite bağlı olarak okyanus tabanlarındaki sürtünme dünyanın dönmesini sürekli olarak yavaşlatmaktadır. Gelgite bağlı olarak okyanus tabanlarındaki sürtünme dünyanın dönmesini sürekli olarak yavaşlatmaktadır. – Her yüz yılda günler 0.002 saniye uzamaktadır – Bu düşük etki milyon yıllar gözönüne alındığında oldukça büyük bir etki yapar – Geçmiş jeolojik devirlerde günler daha kısa olmalıdır

33 GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 Kambriyen (540 My) bir yıl 424 gün Kambriyen (540 My) bir yıl 424 gün Devoniyen (365 My): bir yıl 410 gün Devoniyen (365 My): bir yıl 410 gün Permiyen (290 My): bir gün 390 gün Permiyen (290 My): bir gün 390 gün


"GENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILARGENEL JEOLOJİ -DENİZLER VE KIYILAR Prof. Dr. Yaşar EREN-2012 KIYI EROZYONU PROBLEMİ Kıyı erozyonu aşağıdaki faktörlerden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları