Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bakara Sûresi: 153 Kur’ân Buluşmaları: 62 ÜMİT ŞİMŞEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bakara Sûresi: 153 Kur’ân Buluşmaları: 62 ÜMİT ŞİMŞEK."— Sunum transkripti:

1 Bakara Sûresi: 153 Kur’ân Buluşmaları: 62 ÜMİT ŞİMŞEK

2 Bakara: 153 كَمَٓيَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اسْتَع۪ينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِۜ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ Ey iman edenler, sabır ve namazla yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

3 Bakara: 153 | sabır Dilek: Cevabı: … Yalnız Senden yardım dileriz.
Fatiha, 1:5 Cevabı: Sabır ve namazla yardım isteyin. Bakara, 2:45, 153

4 Bakara: 153 | sabır Musa kavmine “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin,” dedi. “Yeryüzü Allah’ındır; ona kullarından dilediğini vâris kılar. Hayırlı son ise takvâ sahiplerinindir.” A’râf, 7:128 Sabrın çeşitleri 1. Günahtan kaçınmak 2. Taate devam 3. Musibetlere dayanmak

5 Bakara: 153 | sabır Sana vahyedilene uy; Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Zira O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Yunus, 10:109 Sabret; çünkü Allah muhsinlerin ecrini asla zayi etmez. Hûd, 11:115

6 Bakara: 153 | sabır Sen sabret; senin sabrın da ancak Allah’ın yardımıyladır. Onlar için tasalanma; kurdukları tuzaklar yüzünden de için daralmasın. Allah takvâ sahipleriyle ve muhsinlerle beraberdir. Nahl, 16:

7 Bakara: 153 | sabır Onların söylediklerine sabret; güneş doğmadan önce ve batmadan önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında da tesbih et ki Allah’ın hoşnutluğuna erişesin. Tâhâ, 20:130 Sabret; Allah’ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanma dile ve akşam sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Mü’min, 40:55

8 Bakara: 153 | sabır Rabbinin hükmü erişinceye kadar sabret. Sen Bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar kaybolurken de Onu tesbih et. Tûr, 52:48-49 Rabbin hükmedinceye kadar sabret; onlardan hiçbir günahkâra ve nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin ismini an. Gecenin bir kısmında Ona secde et; geceleyin Onu uzun uzun tesbih et. İnsan, 76:24-26

9 Bakara: 153 | sabır Onların söylediklerine sabret ve güzellikle onlardan uzaklaş. Nimetler içinde yüzen yalanlayıcılara biraz süre tanı ve onları Bana bırak. Bizim katımızda nice bukağılar, alevler, Boğazdan geçmeyen yiyecekler ve acı bir azap var Müzzemmil, 73:10-15 Ey iman edenler! Sabredin; sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın; cihad için hazırlıklı olun ve Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Âl-i İmrân, 3:200

10 Bakara: 153 | sabır O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Yalnız Ona ibadet et; Ona ibadette sebat et. Hiç Ona adaş olabilecek birini biliyor musun? Meryem, 19:65 Ailene namazı emret; sen de onda sebat et. Biz senden rızık istemiyoruz; seni rızıklandıran Biziz. Hayırlı son ise takvâdadır. Tâhâ, 20:132

11 Bakara: 153 | sabır: fazileti
Namaz fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyar. Ankebut, 29:45 Namaz nur, sadaka burhan, sabır ziyadır. Müslim, Taharet: 1, Tirmizî, Daavât: 86 Sabreden kimseye Allah sabır verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş birşey verilmemiştir. Müslim, Zekât: 124

12 Bakara: 153 | sabır: fazileti
Ey Peygamber! Mü’minleri savaşa teşvik et. Sizden yirmi sabırlı kişi olsa, iki yüz kişiye üstün gelir. Sizden yüz kişi de kâfirlerden bin kişiye üstün gelir; çünkü onlar anlayıştan yoksun bir güruhtur. Şimdi ise Allah sizde bir zaaf bulunduğunu bildiği için, yükünüzü hafifletti. Bu durumda, sizden sabreden yüz kişi olursa, iki yüz kişiye üstün gelir. Sizden bin kişi de Allah’ın izniyle iki bin kişiyi mağlûp eder. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir Enfâl, 8:65- 66

13 Bakara: 153 | sabır: fazileti
Nice küçük topluluklar, Allah’ın izniyle nice kalabalık topluluklara üstün gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara, 2:249 Size bir iyilik erişirse bu onları üzer. Başınıza bir kötülük geldiğinde ise sevinirler. Sabreder ve sakınırsanız, onlar size hiçbir zarar veremezler. Zira Allah onların bütün yaptıklarını kuşatmıştır. Evet! Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, düşmanlarınız size âniden saldıracak olsa bile, Rabbiniz size beş bin nişanlı melekle yardım gönderir. Âl-i İmrân, 3:120, 125

14 Bakara: 153 | sabır: azim işi
Muhakkak siz malınızla ve canınızla sınanacaksınız; sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve Allah’a ortak koşanlardan pek çok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız, işte bu, uğrunda azmedilmeye değer işlerdendir. Âl-i İmrân, 3:186 Oğlum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği tavsiye et, kötülükten sakındır, başına gelene sabret. İşte bunlar, uğrunda azmedilmeye değer işlerdendir. Lokman, 31:17

15 Bakara: 153 | sabır: azim işi
İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver. Bir de bakarsın, aranızda düşmanlık bulunan kişi sanki candan bir dost oluvermiştir. Fakat buna ancak sabredenler erişir. Buna erişenler de büyük bir nasip sahibi olanlardır. Fussılet, 41:34-35

16 Bakara: 153 | sabır: azim işi
Peygamberleri onlara dedi ki: “Biz de sizin gibi birer beşeriz; fakat Allah dilediği kuluna lütufta bulunur. Allah’ın izni olmadan biz size bir delil getiremeyiz. Mü’min olanlar ancak Allah’a tevekkül etsinler. “O bize yollarımızı göstermişken Biz niçin Ona tevekkül etmeyelim ki? Sizin bize vereceğiniz eziyete biz sabredeceğiz. Tevekkül edecek olanlar da ancak Allah’a tevekkül etsinler.” İbrahim, 14:11-12

17 Bakara: 153 | sabır: azim işi
Kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu, uğrunda azmedilmeye değer işlerdendir. Şûrâ, 42:43 Azim ve sebat sahibi peygamberler nasıl sabrettiyse, sen de sabret; onlar için acele etme. Kendilerine vaad olunan günü gördüklerinde, onlar dünyada gündüzün bir saatinden fazla kalmadıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Yoldan çıkmışların güruhundan başkası helâk olur mu hiç? Ahkaf, 46:35

18 Bakara: 153 | sabır: azim işi
Gerçek şu ki, içinizden cihad eden ve sabredenleri ayırt edinceye ve sözlerinizin doğruluğunu meydana çıkarıncaya kadar Biz sizi imtihan etmeye devam edeceğiz. Muhammed, 47:31 İnsanlar “İman ettik” demekle bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? Gerçek şu ki, Biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Sözünde doğru olanları ve yalancıları Allah böylece birbirinden ayırt edecektir. Ankebût, 29:2-3

19 Bakara: 153 | sabır: örnekler
Senden önce de nice peygamberler yalanlandı. Yalanlanmalarına ve eziyete uğramalarına karşılık, onlar Bizim yardımımız kendilerine erişinceye kadar sabrettiler. Allah’ın vaadini değiştirebilecek kimse yoktur. Nitekim sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı ulaşmış bulunuyor. En’âm, 6:34

20 Bakara: 153 | sabır: örnekler
Onları denizde boğarak intikam aldık. Çünkü âyetlerimizi yalanlamışlar ve ondan habersiz davranmışlardı. Horlanan kavmi ise, bereket verdiğimiz toprakların doğusuna ve batısına vâris kıldık. Böylece, sabretmelerine karşılık, Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerini bulmuş oldu. Firavun ve kavminin işledikleri sanatlar ile yükselttikleri binaları ve bahçeleri de yerle bir ettik. A’râf, 7:

21 Bakara: 153 | sabır: örnekler
Doğrusu, Biz Musa’ya da kitap vermiştik; vahye muhatap olman konusunda senin de bir kuşkun olmasın. Biz o kitabı İsrailoğulları için bir hidayet rehberi yapmıştık. Onlar âyetlerimize kesin bir şekilde iman ederek sabrettiklerinde, içlerinden buyruğumuzla insanlara doğru yolu gösteren önderler tayin ettik. Secde, 32:23-24

22 Bakara: 153 | sabır: örnekler
Yusuf’un gömleğini de üzerine yalandan bir kan sürüp getirmişlerdi. Babaları “Belli ki nefsiniz sizi bir işe sürüklemiş,” dedi. “Artık güzel bir sabır gerek. Anlattıklarınıza karşı ancak Allah’tan yardım istenir.” Yusuf, 12:18 Babaları “Belli ki nefsiniz sizi bir işe sürüklemiş,” dedi. “Artık güzel bir sabır gerek. Bakarsınız, Allah hepsini bana geri getirir. O herşeyi bilen, her işi hikmetle yapandır.” Yusuf, 12:83

23 Bakara: 153 | sabır: örnekler
Gerçekten Biz onu [Eyyub’u] sabredici bulduk. Ne güzel bir kuldu o; doğrusu, Allah’a yönelmiş bir kimseydi. Sâd, 38:44 İsmail’i, İdris’i, Zülkifl’i de an. Onların hepsi de sabır ehliydi. Enbiyâ, 21:85

24 Bakara: 153 | sabır: örnekler
Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, Allah’ın emirlerine itaat gösteren erkekler ve kadınlar, doğruluk sahibi erkekler ve kadınlar, sabreden erkekler ve kadınlar, Allah’a karşı saygılı ve alçakgönüllü erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çok anan erkekler ve kadınlar — bunlar için Allah bir bağışlanma ile pek büyük bir ödül hazırlamıştır. Ahzâb, 33:35

25 Bakara: 153 | sabır: örnekler
Bundan başka, iman eden ve birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır. Onlar, defterleri sağ taraftan verilecek olan uğurlu kimselerdir Beled, 90:17-18 Asra yemin olsun, İnsan hüsrandadır. Ancak iman edip güzel işler yapanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı öğütleyenler müstesna. Asr, 103:1-3

26 Bakara: 153 | sabır: mükâfatı
Elinizdekiler tükenir; Allah katındaki ise kalıcıdır. Sabredenlere, ecirlerini, yaptıklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahl, 16:96 İşte onlar, sabretmelerine karşılık, Cennetin en yüksek makamlarıyla ödüllendirilirler ve orada iyi dileklerle, selâmla karşılanırlar. Ve orada ebediyen kalırlar. Ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır orası! Furkan, 25:75-76

27 Bakara: 153 | sabır: mükâfatı
Âyetlerim size okunurken siz onları yalanlıyordunuz, öyle değil mi? “Rabbimiz,” derler. “Bedbahtlığımız galebe çaldı da böyle bir sapıklar güruhu olup çıktık. “Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Bir daha eski halimize dönersek, işte o zaman zalimlerden oluruz.” Allah “Kesin sesinizi!” buyurur. “Bir daha da Bana birşey söylemeyin. “Benim kullarımdan bir topluluk vardı ki ‘Rabbimiz, iman ettik. Sen de bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin’ derdi. “Ve siz onları alaya alırdınız. Sonunda bu alaylarınız size Beni anmayı unutturdu da onlara gülüp durdunuz. “Ben ise, sabretmelerinden dolayı bugün onları ödüllendirdim; artık onlar muratlarına ermiş bulunuyorlar.” Mü’minûn, 23:

28 Bakara: 153 | sabır: mükâfatı
Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz, buna da inanırlar. Onlara Kur’ân okunduğu zaman, “Ona inandık,” dediler. “O hiç kuşkusuz Rabbimizden gelen haktır. Biz daha önce de hakka teslim olmuş kimselerdik.” Sabretmelerinden dolayı onlara ödülleri iki kat verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan bağışta bulunurlar. Kasas, 28:52-54

29 Bakara: 153 | sabır: mükâfatı
İnsanlara karışan ve onların ezâsına sabreden mü’min, insanlara karışmayan ve onların ezâsına sabretmeyen mü’minden daha fazla ecir kazanır. İbni Mâce, Fiten: 23; Müsned, 2:44

30 Bakara: 153 | sabır ve şükür
Biz Musa’yı da “Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın günlerini hatırlat” diye, âyetlerimizle birlikte gönderdik. Çok sabreden ve çok şükreden herkes için bunda ibretler vardır. İbrahim, 14:5 Onun âyetlerinden bir kısmını size göstermek için Allah’ın lütfuyla denizde akıp giden gemileri görmedin mi? Çok sabreden, çok şükreden her bir kul için bunda ibretler vardır. Lokman, 31:31

31 Bakara: 153 | sabır ve şükür
Onların yurduyla bereket verdiğimiz memleketler arasında sırt sırta vermiş beldeler var etmiş ve böylece orada kolay bir seyahat nasip etmiştik — gece gündüz orada güven içinde gezin diye. Fakat onlar “Rabbimiz, konaklarımızın arasını uzat” dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları darmadağın edip dillere düşürdük. Çok sabreden ve çok şükreden her bir kul için bunda ibretler vardır. Sebe’ 34:18-19

32 Bakara: 153 | sabır ve şükür
Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de Onun âyetlerindendir. O dilerse rüzgârı durdurur da denizin üstünde hareketsiz kalıverirler. Çok sabreden ve çok şükreden her bir kul için bunda âyetler vardır. Şûrâ, 42:33

33 Bakara: 153 | sabrın sonu Ali b. Zeynelabbidin’den:
Allah evvelkilerle sonrakileri bir araya topladığında, bir münadi “Sabredenler nerede? Hesaptan önce Cennete girsinler” diye seslenir. İnsanlardan bazıları kalkarlar. Onların karşısına melekler çıkar, “Nereye, ey Âdemoğulları?” diye sorarlar. “Cennete” diye cevap verirler. “Hesaptan önce mi?” diye sorarlar. “Evet” derler. “Siz kimsiniz?” diye sorarlar. ./..

34 Bakara: 153 | sabrın sonu ./.. “Biz sabredenleriz” derler.
“Neye sabretmiştiniz?” diye sorarlar. “Allah bizim canımızı alıncaya kadar Allah’ın taatine sabrettik, Allah’a isyandan kaçınmakta sabrettik” derler. Melekler “Dediğiniz gibiydiniz. Haydi girin Cennete; çalışanların mükâfatı ne güzeldir” derler. İbni Kesîr, 2:153 tefsiri

35 İnternet adresleri utesav.org.tr facebook.com/yazarumitsimsek


"Bakara Sûresi: 153 Kur’ân Buluşmaları: 62 ÜMİT ŞİMŞEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları