Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSTEOPOROZ’D A GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr İbrahim AKDAĞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSTEOPOROZ’D A GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr İbrahim AKDAĞ."— Sunum transkripti:

1 OSTEOPOROZ’D A GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr İbrahim AKDAĞ

2 Osteoporoz;  Tanımı ve Önemi  Risk Faktörleri  Tedavide kullanılan ilaçlar (Bifosfonatlar)  Alendronatla sağlanan 10 yıllık deneyim  Tedavi Algoritması ve Tedavide Yenilikler SUNUM PLANI

3 Osteoporoz Düşük kemik kütlesi ve kemik mikroyapısının bozulması sonucu kemik kırılganlığının ve kırık olasılığının artması ile karekterize sistemik bir iskelet hastalığıdır.

4 Osteoporoz En Son Tanımlama   Normal : BMD 1 standat sapmanın altındadır   Osteopeni : BMD’nin genç erişkine göre -1SD ile -2,5SD arasında olmasıdır.   Osteoporoz: BMD’nin genç erişkinlere göre -2,5 SD’nin üstünde olmasıdır.   Yerleşmiş Osteoporoz: BMD’nin genç erişkinlere göre -2,5SD nin üstünde olması ve bir veya daha fazla kırık mevcudiyeti

5 Osteoporoz En Sık Görülen Kemik Hastalığıdır   ABD’de her yıl 1,5milyon kırık tesbit edilmekte olup, bunun; 250.000’i kalça kırığı 500.000’den fazlası vertebra kırığıdır.   WHO raporlarına göre 50 yaş üzerindeki postmenapozal populasyonun %30 ‘u Osteoporoz sınıfına girmektedir.

6 50 Yaş Üzeri Kadınlarda Vertebra Fraktür Prevalansı EVOS(European Vertebral Osteoporoz Study Group) 19 ülke ortalaması %6-20 Melton %26 Cummigs %32 olarak tesbit etmiştir. Ülkemizde bu oran %9’ dur.

7 Türkiye’de Osteoporoz’a bağlı kalça kırığı prevalansı Avrupa Ülkelerinden 13 kat daha az ve onbin kişide 1,6 olarak tesbit edilmiştir. 1992 yılında yayınlanan Türkiye’nin de dahil olduğu 6 Avrupa Ü lkesinde, 3 milyon insan içinde 9075 kişide yapılan kalça kırığı ile ilgili çalışmada (MEDOS) diğer ülkelerden farklı olarak kırsal kesimde oran daha fazla tesbit edilmiştir.

8 İsviçre’de yapılan bir çalışmada; kadınların Osteoporoz’a bağlı özürlülük nedeniyle, yatakta geçirdikleri gün sayısı, KOAH, Stroke ve Meme ca nedeniyle yatakta geçen gün sayısından fazladır. ABD’de Astım’ın maliyeti: 7.5 milyar $, KKY’nin maliyeti: 22.5 milyar $, Osteoporoz’un maliyeti: 13.8 milyar $ dır

9 Risk Faktörleri Majör Doruk kemik kütlesinde düşüklük Genetik Yaş>65 Premenapozal ooferektomi Steroid kullanımı İmmobilite Orta Erken menapoz 45 yaştan önce İleri derecede alkol alımı Sigara içme Diyetle az Ca alımı Zayıflık 57 Kg den az Aşırı kahve alımı 4 onz dan fazla Az Orta derecede fiziksel aktivite Asya kökenli olma DM Parite

10

11 Tip I ve Tip II Osteoporoz’un Karşılaştırması TipI (Postmenapozal) TipII(Senil) Yaş 51-75 >75 K:E 6:1 2:1 Tutulan Kemik TrabekülerKortikal Kırık Yeri Vertebra el bileği Kalça Pelvis Muhtemel neden Östrojen Eks. Yaşlanma Kemik kayıp hızı Hızlı Yavaş PTH fonks. Azalmış Artmış D vit.met. İkincil azalmış Birincil azalmış

12 Böbreklere etki İskelete etkiBarsağa etki Kemik Kaybı PTH salgısı 1,25(OH)2 D salgısı Üriner CA atılımı Kalsiyum emilimi Östrojen Yetersizliği

13 Kemik Döngüsünün Biyokimyasal Belirleyicileri Formasyon Osteokalsin Alkalen fosfataz Prokollejen I ekstansiyon peptidi Resorbsiyon Tartrat resistan asit fosfotaz Piridinolin-Deoksipiridinolin Açlık idrar Ca ve Hidroksipirolini İdrar hidroksi lizin proteinleri TipIkollejen N veC telopeptitler

14 DEXA   1987 yılında kullanıma girdi   Omurga L1-4 vertebra ve Femur boynu değerlendirilir.   3-8 dakika sürer. Z Skoru: Ölçüm bölgesinin kemik yoğunluğu ile aynı yaş ve cinsteki normal populasyonun kemik yoğunluğu ortalama değerlerinin standart deviasyon cinsinden farkını gösterir. T Skoru: Kemik kütlesinin genç erişkin referans populasyonun ortalama doruk kemik kütlesi ile kıyaslanmasının standart sapma olarak tanımlamasıdır.

15 Son 10 yıldır kullanıma giren bifosfonatlar, doğal pirofosfat analoğudur. Hidroksiapatit kristallerine bağlanarak, kristal oluşumunu, agregasyonunu ve çözünürlüğünü İnhibe ederler. Bifosfonatlar: Etidronat, Alendronat, Risedronat, Pamidronat, Klodronat, Tiludronat, İbandronat. BİFOSFONATLAR

16 FIT (Fracture Interventional Trial)   BMD düşük ve en az 1 vertebra kırığı olan 2027 kadın, 2 yıl 5 mg, daha sonra 10 mg Alendronat (n= 1022), plasebo (n= 1005)   3 yıl sonunda vertebra BMD’de % 6.2, kalça da % 4.7 artma.   Yeni vertebral kırık insidansında, % 47, çoklu vertebra kırık insidansında % 90 azalma.   Kalça kırığında % 51, el bileğinde % 48 azalma. (Lancet 1996. 348: 1535 )

17 Alendronat ile Postmenapozal Op.’da 7 Yıllık Tedavi Sonuçları   5 yıl 5 mg-10 mg Alendronat ile tedavi edilen 235 kadın 2 yıl daha tedaviye devam etmiş.   115 kadın plaseboya alınmış.   7 yıl 10 mg ile tedavi olan grupta, lomber BMD artışı, başlangıca göre % 11.4, diğer bölgelerde sabit.   Plaseboya geçenlerde vertebra, kalça BMD’ de azalma yok. (Tonino RP. J Clin. End. Met. 2001 ; 86 : 1835 )

18 519 kadın 70 mg/hafta tek doz 369 kadın 35 mg x 2/hafta 370 kadın 10 mg/gün 1 yıl sonunda Lomber BMD artışı sırasıyla, % 5.1, % 5.2, % 5.4. Üst GİS yan etkiler, haftalık dozda daha az bulunmuştur. Alendronat İle Siklik Tedavi Sonuçları (Schitzer TJ. Expert Opin Pharma. 2001 ; 2 : 1461)

19 ORAG-Kırık Etkinliği Vertebral Kırıklar Girişim Çalışma Sayısı (Hastalar) Relatif Risk (95% CI) Relatif Risk P-değeri Hetero- jenite Alendronat 5-40 mg8 (9360)0.52 (0.43 to 0.65)< 0.010.99 Etidronat 400 mg9 (1076)0.63 (0.44 to 0.92)0.020.87 Raloksifen2 (6828)0.60 (0.50 to 0.70)0.01n/a Risedronat5 (2604)0.64 (0.54 to 0.77)0.010.89 Kalsitonin1 (1108)0.79 (0.62 to 1.00)0.05n/a Kalsiyum5 (576)0.77 (0.54 to 1.09)0.140.40 HRT5 (3117)0.66 (0.41,1.07)0.120.86 Vitamin D8 (1130)0.63 (0.45 to 0.88)< 0.010.16 Endocr Rev 2002;23(4):570-8

20 ORAG-Kırık Etkinliği Vertebra dışı kırıklar Girişim Çalışma sayısı (Hastalar)Relatif Risk (95% CI) Relatif Risk P-değ. Hetero- jenite Alendronat 10-40 mg6 (3723)0.51 (0.38, 0.69)< 0.010.89 Kalsitonin1 (1245)0.80 (0.59, 1.09)0.16n/a Kalsiyum2 (222)0.86 (0.43, 1.72)0.660.54 Etidronat7 (867)0.99 (0.69, 1.42)0.970.94 Fluorid5 (950)1.46 (0.92, 2.32)0.110.06 HRT6 (3986)0.87 (0.71, 1.08)0.100.57 Raloksifen2 (6961)0.91 (0.79, 1.06)0.240.43 Risedronat7 (12958)0.73 (0.61, 0.87)< 0.010.81 Vitamin D6 (6187)0.77 (0.57, 1.04)0.09 Endocr Rev 2002;23(4):570-8

21 ORAG Vertebra dışı kırık bulguları Yalnızca alendronat ve risedronat vertebra dışı kırık üzerine anlamlı etki göstermiştir Yalnızca alendronat ve risedronat vertebra dışı kırık üzerine anlamlı etki göstermiştir Risk azaltımı tahminleri alendronat için ~50% risedronat için ~30% bulunmuştur Risk azaltımı tahminleri alendronat için ~50% risedronat için ~30% bulunmuştur Alendronat ve risedronat için çalışma sonuçları tutarlı bulunmuştur Alendronat ve risedronat için çalışma sonuçları tutarlı bulunmuştur

22

23 Postmenopozal Kadınlardaki Osteoporoz Tedavisinde Alendronatla On Yıllık Deneyim Bone HG, Hosking D, Devogelaer J-P, Tucci JR, Emkey RD, Tonino RP, Rodriguez-Portales JA, Downs RW, Gupta J, Santora AC, Liberman UA, for the Alendronate Phase III Osteoporosis Treatment Study Group. N Engl J Med 2004;350:1189–1199

24 Çalışmanın Amacı Uzun süre alendronat verilmesinin ve daha sonra kesilmesinin incelenmesi için çok uluslu, randomize çift kör olan bu çalışma toplam 10 yıla uzatılmıştır. Bone HG et al N Engl J Med 2004;350:1189–1199.

25 Yöntemler Postmenopozal Osteoporozu olan 994 Kadın (Başlangıçtaki 3- Yıllık Çalışma) Postmenopozal Osteoporozu olan 994 Kadın (Başlangıçtaki 3- Yıllık Çalışma) – İlk 2-Yıllık, Çift Kör Uzatma (N = 727) – İkinci 2-Yıllık, Çift Kör Uzatma (N = 350) – Üçüncü 3-Yıllık, Çift Kör Uzatma (N = 247) Kemik Mineral Yoğunluğu (BMD): DXA Kemik Mineral Yoğunluğu (BMD): DXA –lomber Vertebra (Primer), Femur Boynu, Trokanter, Total Kalça, Total Vücut, Önkol Kemik Döngüsünün Biyokimyasal Belirteçleri (BSAP, NTx) Kemik Döngüsünün Biyokimyasal Belirteçleri (BSAP, NTx) Boy (Stadiometre) Boy (Stadiometre) Klinik ve Laboratuvar Güvenilirlik Değerlendirmeleri Klinik ve Laboratuvar Güvenilirlik Değerlendirmeleri Bone HG et al N Engl J Med 2004;350:1189–1199. DXA = Dual-energy x-ray NTx = idrarda tip I kolagenin N-telopeptidleri BSAP = serumda kemiğe-spesifik alkalen fosfataz

26 Faz III Osteoporoz Tedavisi Çalışmaları Alendronat Tedavi Şeması Bone HG et al N Engl J Med 2004;350:1189–1199

27 ALN 20/5/PBO ALN 5 mg ALN 10 mg ALN 20/5/PBO ALN 5 mg ALN 10 mg n=83 n=78 n=86 n=83 n=78 n=86 Ort ±SD Ort ±SD Ort ±SD Ort ±SD Ort ±SD Ort ±SD Yaş (yıl) 63 ±6.2 64 ±7.2 63 ±6.0 Menopozdan sonraki yıllar 16 ±7.6 16 ±7.7 15 ±7.7 Vücut Kitle İndeksi (kg/m 2 ) 25 ±3.5 24 ±3.6 24 ±2.9 Hesaplanan Kalsiyum Alımı(mg/gün) 704 ±459 838 ±516 747 ±563 Başlangıç vertebra BMD (g/cm 2 )** -Hologic, Norland 0.71 ±0.1 0.70 ±0.1 0.70 ±0.1 -Lunar 0.81 ±0.1 0.80 ±0.1 0.82 ±0.1 ALN 20/5/PBO ALN 5 mg ALN 10 mg ALN 20/5/PBO ALN 5 mg ALN 10 mg n=83 n=78 n=86 n=83 n=78 n=86 Ort ±SD Ort ±SD Ort ±SD Ort ±SD Ort ±SD Ort ±SD Yaş (yıl) 63 ±6.2 64 ±7.2 63 ±6.0 Menopozdan sonraki yıllar 16 ±7.6 16 ±7.7 15 ±7.7 Vücut Kitle İndeksi (kg/m 2 ) 25 ±3.5 24 ±3.6 24 ±2.9 Hesaplanan Kalsiyum Alımı(mg/gün) 704 ±459 838 ±516 747 ±563 Başlangıç vertebra BMD (g/cm 2 )** -Hologic, Norland 0.71 ±0.1 0.70 ±0.1 0.70 ±0.1 -Lunar 0.81 ±0.1 0.80 ±0.1 0.82 ±0.1 * Üçüncü 3-yıllık çift kör uzatma çalışmasına alınan hastaların tedavi öncesi durumu, N = 247 ** Ortalama Başlangıç T-skoru = -3.1 ALN = Alendronat; PBO = Plasebo Başlangıç Özellikleri*

28 10 mg Alendronatla 10 Yıl Boyunca lomber Vertebra BMD’sinde Sürekli Artışlar 012345678910 0 2 4 6 8 12 14 Yıl Ortalama Yüzde değişim (±SE) ALN 5 mg (n=78) ALN 10 mg (n=86) ALN 20 mg/ALN 5 mg/Plasebo (n=83) Bone HG et al N Engl J Med 2004;350:1189–1199’dan uyarlanmıştır. Başlangıçtan 10. yıla kadar ortalama değişimler her tedavi grubunda parantez içinde belirtilmiştir (% 9.3) p<0.001 (%13.7) p<0.001 (% 9.3) p<0.001

29 10 mg Alendronatla 10 Yıl Boyunca Total Kalça BMD’sinde Devam Eden Artışlar ALN 5 mg (n=78) ALN 10 mg (n=86) ALN 20 mg/ALN 5 mg/Plasebo (n=83) Bone HG et al N Engl J Med 2004;350:1189–1199’dan uyarlanmıştır. 012345678910 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Yıl (%2.9) p<0.05 (%6.7) p<0.001 (%3.4) p<0.001 Başlangıçtan 10. yıla kadar ortalama değişimler her tedavi grubunda parantez içinde belirtilmiştir Ortalama Yüzde değişim (±SE)

30 Mean Percent Change İdrar NTx BSAP Kemik Döngüsü Belirteçleri -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 Yıl 012345678910 ALN 10 mg ALN 20 mg/ALN 5 mg/Plasebo ALN 5 mg Yıl 012345678910 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 NTx = idrarda tip I kolagenin N-telopeptidleri BSAP = serumda kemiğe-spesifik alkalen fosfataz Kemik döngüsü normal premenopozal aralıkta baskılanmıştır. 4,5Kemik döngüsü normal premenopozal aralıkta baskılanmıştır. 4,5

31 Alendronat 10 mg ile 6–10. Yıllarda Boy Kısalması 1–3*. Yıllardakine Benzerdi 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 Plasebo (n=397) Tüm ALN (n=597) ALN/20/5/PBO (n=65) ALN 5 mg (n=57) ALN 10 mg (n=73) 1–3. Yıllar6–10. Yıllar Boy Kısalması (mm/yıl) *1–3. yıllar alendronatla tedavi edilen tüm kadınları içermektedir Bone HG et al N Engl J Med 2004;350:1189–1199’dan uyarlanmıştır

32 100 Hasta-yılı İçin Kırıklı Kadın Sayısı 0 1 2 3 4 5 Plasebo (n=397) Tüm ALN (n=597) Hesaplana n Plasebo ALN 20/5/PBO (n=83) ALN 5 mg (n=78) ALN 10 mg (n=86 ) 1–3. Yıllar6–10. Yıllar 10 Yıl Boyunca Devam Eden Vertebra Dışı Kırık Azalması Bone HG et al N Engl J Med 2004;350:1189–1199

33 Gastrointestinal İstenmeyen Olaylar 8–10. Yıllar PUBs = Perforasyon, Ülser ya da Kanama İstenmeyen deneyim yaşayan kadınların yüzdesi: Herhangi bir Üst GI Ciddi Çalışmayı Bırakan Özofageal PUBs 24.1 1.2 2.4 7.2 0 7.2 0 ALN/20/5/PBO (n=83) 27.9 0 2.3 2.3 0 2.3 0 ALN 10 mg (n=86) 14.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 ALN 5 mg (n=78 )

34 Özet Başlangıca göre BMD’de 10 yıl boyunca anlamlı artışlar Başlangıca göre BMD’de 10 yıl boyunca anlamlı artışlar lomber vertebra: %13.7 artış Total kalça: %6.7 artış Total kalça: %6.7 artış Kemik döngüsünün normal premenopozal aralıkta devamlı baskılanması Kemik döngüsünün normal premenopozal aralıkta devamlı baskılanması 6-10. yıllardaki vertebra dışı kırık insidansının 1-3. yıllarda alendronat ile tedavi edilen hastalarda gözlenene benzer olması 6-10. yıllardaki vertebra dışı kırık insidansının 1-3. yıllarda alendronat ile tedavi edilen hastalarda gözlenene benzer olması 10 yıl boyunca günlük 10 mg alendronatla sürekli tedavi aşağıdakileri sağladı:

35 Özet Alendronat 10 yıl boyunca devam eden etkinliği olan tek osteoporoz tedavisidir 3,4 Alendronat 10 yıl boyunca devam eden etkinliği olan tek osteoporoz tedavisidir 3,4 10 yıl boyunca sürekli alendronat kullanmak: 10 yıl boyunca sürekli alendronat kullanmak: –Günlük 10 mg ile 5 mg’a göre daha fazla etki görülmektedir 6-10. yıllarda vertebra dışı kırık riski 1-3. yıllardakine benzerdir (10 mg doz ile) 6-10. yıllarda vertebra dışı kırık riski 1-3. yıllardakine benzerdir (10 mg doz ile) 5 yıl sonra alendronatın kesilmesi: 5 yıl sonra alendronatın kesilmesi: –Etkinin kısmen kaybı ile ilişkilidir –Hızlanmış kemik kaybına yol açmamaktadır Sürekli tedavi ile sağlanan iskelet yararı daha yüksektir Sürekli tedavi ile sağlanan iskelet yararı daha yüksektir

36 Non farmakolojik tedavi Kalsiyum: 1500 mg/gün Vitamin D: 800 IU/gün Fiziksel aktivite: ≥ 30 dk ( ≥ haftada 3 ) Fraktür riski düşük Vazomotor semptomlar EvetHayır HRT Alendronat, Risedronat, Raloksifen Alendronat, Risedronat, Raloksifen Kalsitonin Etidronat HRT Fraktür riski yüksek Alendronat, Risedronat, Raloksifen Kalsitonin Etidronat HRT 1. tercih 2. tercih Postmenapozal Bayanda OP için Optimal Tedavi Yaklaşımı

37 Glukokortikoidlerin Sebep Olduğu Osteoporozda Tedavi ve Koruma Yaklaşımları Atravmatik fraktür Öngörülen tedavi 3 aydan fazla ise; Romatoid artrit gibi hastalıklarda düşük doz (10mg/gün) tedavi 6 aydan fazla kullanılacaksa Kalsiyum 1500mg/day Vitamin D 400-800 IU/gün Egzersiz Hipogonadizm taraması *Hipogonadizm varsa; bayanlara östrojen-progesteron, erkeklere testosteron ekle. *Her yıl kemik dansitesini ölç, %2’den fazla kemik kaybı varsa antirezorptif tedavi ekle. *Hipogonadizm yoksa; Fraktür ağrısı yoksa Bifosfonat ekle Fraktür ağrısı varsa Kalsitonin ekle Ölçülen kemik dansitesi: Kendi yaş grubuna göre 1SD’nin altında veya Genç erişkinlere göre 2SD’nin altında ise Kalsiyum 1000 mg/gün Vitamin D 400-800 IU/gün Egzersiz Yılda bir kemik dansite ölçümü Yukarıdaki kriterlerin üzerinde olduğu sürece konservatif tedaviye devam Hayır Evet Hayır %5’den az kemik kaybı %5’den fazla kemik kaybı


"OSTEOPOROZ’D A GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr İbrahim AKDAĞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları